Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Артерії голови і шиї. Судини великого кола кровообігу
Міжсистемні артеріальні анастомози голови та шиї

І. А. carotis interna ↔ А. carotis externa

1. Між сонно-барабанними артеріями та передньою, нижньою, задньою і верхньою барабанними артеріями в барабанній порожнині.

2. Між оболонкою гілкою (а. carotis interna) та середньою оболонною артерією в твердій оболоні середньої черепної ямки.

3. Між артерією спинки носа та кутовою артерією в ділянці кореня носа.

4. Між надочноямковою артерією та лобовою гілкою поверхневої скроневої артерії в ділянці лоба.

II. А. carotis interna ↔ А. subclavia (мал. 17)

✵ Між задньою сполучною артерією та задньою мозковою артерією у підпавутинному просторі основи головного мозку (circulus arteriosus cerebri Willisii).

III. A. carotis externa ↔ A. subclavia

✵ Між верхньою щитоподібною артерією та нижньою щитоподібною артерією у тканині щитоподібної залози.

Мал. 19 б. Міжсистемні артеріальні анастомози голови та шиї