Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Спинномозкові нерви
Особливості задніх гілок

1. Задня гілка першого шийного нерва носить назву підпотиличного нерва (n. suboccipitalis). Це виключно руховий нерв, який іннервує mm. recti capitis posteriores major et minor, mm. obliqui capitis superior et inferior, m. semispinalis capitis.

2. Задня гілка другого шийного нерва — великий потиличний нерв (n.occipitalis major), найбільша. Він іннервує mm. semispinalis capitis, splenius capitis et cervicis, longissimus capitis. Його шкірна гілка супроводжує a. occipitalis і іннервує шкіру потилиці*.

3. Шкірні гілки з rr. dorsales верхніх nn. thoracici відгатужуються від їх rr. mediales, а нижніх — від rr. laterales. Всі шкірні гілки з rr. dorsales поділяються на rr. cutanei mediales et laterales.

4. Бічні гілки від rr. dorsales трьох верхніх поперекових спинномозкових нервів (L1 L2 L3) називаються верхніми нервами сідниці (nn. cluniumsuperiores).

5. Бічні гілки від rr. dorsales трьох верхніх крижових спинномозкових нервів (S1 S2 S3) це — середні нерви сідниці (nn. clunium medii).

6. М'язові гілки з rr. dorsales nn. spinales не іннервують вентральну аутохтонну мускулатуру спини (mm. intertransversarii anteriores cervicis, mm. intertransversarii laterales lumborum, mm. levatores costarum).

* Існує думко, що n.ocсіpitotis major — це тільки його шкірна гілко, що заперечує сучасна Міжнародна анатомічно номенклатура (Сан-Пауло, 1997).