Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Спинномозкові нерви

Спинномозкові нерви (nn. spinales) і їх гілки (Мал. 48, 49)

Розрізняють 31 пару спинномозкових нервів:

— 8 пар шийних (nn. cervicales); С1 — C8;

— 12 пар грудних (nn. thoracici); Th1 — Th12;

— 5 пар поперекових (nn. lumbales); Li — L5;

— 5 пар крижових (nn. sacrales); S1 — S5;

— 1 пара куприкових (nn. coccygei): CO1.

Спинномозковий нерв — це посегментна сукупність дендритів псевдоуніполярних нейронів ganglion spinale і переднього коріння. За волоконним складом існує три варіанти переднього корінця. Кожен спинномозковий нерв мішаний і містить волокна:

1. Чутливі — дендрити псевдоуніполярних нейронів спинномозкових вузлів;

2. Рухові — аксони соматомотонейронів передніх рогів спинного мозку;

3. Вегетативні симпатичні — післягангліонарні симпатичні волокна у вигляді сірих сполучних гілок (rr. communicantesgrisei) від вузлів симпатичного стовбура;

4. Вегетативні парасимпатичні — передгангліонарні парасимпатичні волокна

від nuclei parasympathici sacrales S2 — S4 сегментів спинного мозку (містять тільки S2, S3, S4 крижові спинномозкові нерви).

Спинномозковий нерв виходить з хребтового канала крізь міжхребцевий отвір* і цей відрізок нерва називають канатиком (funiculus n. spinalis). За межами міжхребцевого отвору спинномозковий нерв розгалужується на такі гілки:

✵ задню (r. posterior);

✵ передню (r. anterior);

✵ оболонну (r. meningeus);

✵ білу сполучну гілку (r. communicans albus) для C8 — L2;

Сіра сполучна гілка (r. communicansgriseus) це післягангліонарні симпатичні волокна від вузлів симпатичного стовбура до всіх спинномозкових нервів.

Задня і передня гілки — мішані, крім n. suboccipitalis, а оболонна містить чутливі та післягангліонарні симпатичні волокна.

* Перший шийний спинномозковий нерв виходить між потиличною кісткою і атлантом, а V крижовий та куприковий нерви — крізь крижовий розтвір.

Мал. 48. Корінці спинномозкового нерва (С8—L2,3), спинномозковий нерв та їх зв’язки з вузлами симпатичного стовбура

1 - спинномозковий вузол (gangilon spinale);

2. Задній корінець (radixposterius);

3 - спинний мозок (medulla spinalis);

4 - задня серединна борозна (sulcus medianus posterior);

5 - задній ріг (comu posterius);

6 - бічний ріг (cornu laterale);

7 - передній ріг (comu anterius);

8 - соматомоторні ядра переднього рога (5 ядер);

9 - передній корінець (radix anterior);

10 - передвузлове (передганглюнарне) волокно (симпатичне);

11 - передхребтовий (проміжний) вузол (ganglion prevertebrale (intermedium);

12 - післявузлове (післягангліонарне) волокно (симпатичне);

13 - нутрощевий орган;

14 - вузли симпатичного стовбура (ganglia trunci sympatia);

15 - міжвузлові гілки (rami interganglionares);

16 - сірі сполучні гілки (rami communicantes grisei);

17 - білі сполучні гілки (rami communicantes albi);

18 - передня гілка (ramus anterior) спинномозкового нерва;

19 - задня гілка (ramus posterior);

20 - спинномозковий нерв (nervus spinalis);

21 - псевдоуніполярні нейрони спинномозкового вузла (протонейрони);

22 - бічне проміжне ядро (nucleus intermediolateralis);

23 - оболонна гілка (ramus meningeus)

Мал. 49. Шкірні нерви та ділянки їх іннервації на спині (з дорсальних гілок спинномозкових нервів)

1 - присередні гілки та шкірна ділянка (світла) їх іннервації;

2 - бічні гілки та шкірна ділянка їх іннервації;

3 - середні нерви сідниці (nn. clunium medii);

4 - ділянка іннервації шкіри спини від міжребрових нервів;

5,6 - ділянки іннервації шкіри плеча від плечового сплетення;

7- верхні нерви сідниці (nn. сlunium superiores)

Передні гілки найбільші за розмірами і формують нервові сплетення (шийне, плечове, поперекове, крижове). Виняток складають II—XI грудні спинномозкові нерви, їх передні гілки не утворюють сплетень, розміщені сегментарно і називаються міжребровими нервами (nn. intercostales), останній — підребровий (n. subcostalis).

Задні гілки тонші за передні, є сегментними, пов'язаними з дорсальними відділами сомітів, але не стереотипними. Вони іннервують похідні цих відділів сомітів (аутохтонну мускулатуру спини і відповідні ділянки шкіри).

✵ Кожна задня гілка поділяється на присередню та бічну гілки (крім С1, S4, S5, Сo1).