Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Нерви голови та шиї
Під'язиковий нерв

[XII] (n.hypoglossus) (мал. 47)

Він має 1 ядро — під'язикового нерва (nuс. n. hypoglossi). Аксони цього ядра виходять між оливою та пірамідою на поверхню довгастого мозку 10—15 корінцями. Злившись в один стовбур, нерв залишає порожнину черепа через канал під’язикового нерва і, описавши дугу, прямує до піднижньощелепного трикутника. Тут він обмежує зверху трикутник Пирогова і проникає у корінь язика, де відгалужує язикові гілки (rr. linguales), які іннервують усі м'язи язика. Під'язиковий нерв має сполучні гілки з V, VII та X парами ч.н. та іннервує коловий м'яз рота (завдяки анастомозу з VII п.ч.н.).

*Питання остаточно не вивчено.

Мал. 46. Додатковий нерв (схематично):

А — ядра і корінці XI пари ч. н.:

1 - подвійне ядро (nuc. ambiguus);

2 - частина подвійного ядра від n. accessorius;

3 - ядро додаткового нерва (nuc. n. accessorii);

4 - спинномозковий корінець (radix spinalis);

5 - Черепний корінець (radix cranialis);

6 - блукаючий нерв (n. vagus);

Б — стовбур і зовнішня гілка XI пари ч. н.:

1 - внутрішньочерепна частина XI пари ч. н.;

2 - зовнішня гілка додаткового нерва (r. externus n. accessorii)

До під'язикового нерва приєднуються волокна передніх гілок перших двох (С1 і С2) шийних спинномозкових нервів і в межах його дуги відгалужуються у вигляді верхнього корінця (radix superior).

Волокна передніх гілок другого та третього шийних спинномозкових нервів утворюють нижній корінець (radix inferior), який, з'єднуючись з верхнім корінцем, формує шийну петлю (ansa cervicalis). Шийна петля іннервує всі інфрагіоїдні м'язи та підборідно-під'язиковий м’яз (m.geniohyoideus) (див. мал. 47).

Мал. 47. Під'язиковий нерв (схематично):

1- середній мозок (mesencephalon);

2 - міст (pons);

3 - довгастий мозок (medulla oblongata);

4 - мозочок (cerebellum);

5 - великий отвір (foramen magnum);

6 - канал під'язикового нерва (canalis n. hypoglossi);

7 - шилоподібний відросток (processus styloideus);

8 - розріз нижньої щелепи;

9 - під'язикова кістка (os hyoideum);

10 - шило-язиковий м'яз (m. styloglossus);

11 - підборідно-язиковий м'яз (m. genioglossus);

12 - під'язиково-язиковий м'яз (m. hyoglossus);

13 - вертикальний м'яз язика (m. verticalis linguae);

14 - верхній поздовжній м'яз (m. longitudinalis superior);

15 - підборідно-під'язиковий м'яз (m. geniohyoideus);

16 - груднинно-під'язиковий м'яз (m. sternohyoideus);

17 - щито-під'язиковий м'яз (m. thyreohyoideus);

18 - верхнє черевце лопатково-під'язикового м'яза (ventersuperior m. omohyoidei);

19 - груднинно-щитоподібний м'яз (m. stemothyreoideus);

20 - нижнє черевце лопатково-під'язикового м'яза (venter inferior m. omohyoidei);

21 - ядро під'язикового нерва (nuc. n. hypoglossi);

22 - верхній корінець шийної петлі (radix superior ansae cervicalis);

23 - нижній корінець шийної петлі (radix inferior ansae cervicalis);

24 - шийна петля (ansa cervicalis);

25 - язикові гілки під'язикового нерва (rr. linguales n. hypoglossi)

СI, СII, СIII — верхні шийні сегменти спинного мозку