Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Нерви голови та шиї
Додатковий нерв

[XI] (n. accessorius) (мал. 46)

Руховий, має два соматомоторних ядра:

— подвійне (nuc. ambiguus) спільне з IX та X парами ч.н. і ядро додаткового нерва (nuс. n. accessorii).

Аксони зазначених ядер формують два корінці:

— черепний (radix cranialis) з лис. ambiguus;

— спинномозковий (radix spinalis) з лис. n. accessorii.

Черепний корінець знаходиться нижче корінця X пари ч.н., а спинномозковий — формується з численних аксонів nuс. n. accessorii на поверхні спинного мозку між передніми та задніми корінцями верхніх шести шийних спинномозкових нервів.

Спинномозковий корінець повертається до порожнини черепа крізь великий потиличний отвір і у підпавутинному просторі, зливаючись з черепним корінцем, утворює стовбур додаткового нерва (truncus n. accessorii). Останній виходить з порожнини черепа крізь яремний отвір (разом з IX та X парами ч.н.) і поділяється на внутрішню та зовнішню гілки (rr. internus et externus).

Внутрішня гілка за волоконним складом — це черепний корінець, вона приєднується до блукаючого нерва.

Зовнішня гілка це продовження спинномозкового корінця, вона виходить позаду груднинно-ключично-соскоподібного м'яза; іннервує його та трапецієподібний м'язи м'язовими гілками (rr. musculares).