Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Нерви голови та шиї
Блоковий нерв

IV (п. trochlearis) (мал. 32)

Ядро блокового нерва (nuc. n. trochlearis) соматомоторне, міститься під вентральною стінкою водопроводу на рівні нижніх горбків lamina tecti. Аксони соматомотонейронів цього ядра перехрещуються, формують блоковий нерв, який виходить збоку від вуздечки верхнього мозкового паруса. Далі нерв, огинаючи збоку ніжку мозку, прямує вентрально і в товщі бічної стінки печеристої пазухи. Крізь верхню очноямкову щілину нерв потрапляє в очну ямку, де iннервує верхній косий м'яз очного яблука.