Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Лімфатичні судини і вузли голови і шиї

Ділянкові (регіональні) лімфатичні вузли голови (nodi lymphoidei capitis) локалізуються вздовж межі між головою та шиєю і представлені групами:

1. Потиличні (nodi occipitales);

2. Соскоподібні (nodi mastoidei);

3. Поверхневі та глибокі привушні (nodi parotidei superficiales et profundi);

4. Лицеві (nodi faciales);

5. Язикові (nodi linguales);

6. Підпідборідні (nodi submentales);

7. Піднижньощелепні (nodi submandibulares);

8. Нижньощелепний (nodus mandibularis).

Від тканин та органів окремих ділянок голови лімфа відтікає у вищезазначені регіональні лімфатичні вузли. Зокрема, у підпідборідні вузли, що містяться між передніми черевцями двочеревцевих м'язів, приносні лімфатичні судини виносять лімфу від дна ротової порожнини, верхівки язика, нижньої губи.

У піднижньощелепні вузли, що знаходяться в trigonum submandibulare, прямують виносні лімфатичні судини від лицевих (щічних), підпідборідних і нижньощелепних вузлів, які забирають у цілому лімфу шкіри обличчя, м'яких тканин повік, носа, губ, слизової щоки, ясен, зубів, щелеп, твердого і м’якого піднебіння, тіла язика, сусідніх слинних залоз.

Виносні лімфатичні судини піднижньощелепних вузлів приносять лімфу до бічних глибоких шийних вузлів.

Лімфатичні вузли шиї (nodi lymphoidei colli) [мал. 261

Залежно від їх локалізації щодо поверхневої пластинки власної фасції шиї поділяють на:

— поверхневі шийні вузли (nodi cervicales superficiales) і (лежать на lamina superficialis);

— глибокі шийні вузли (nodi cervicales profundi) (залягають під lamina superficialis).

Мал. 25. Загальна схема шляхів транспорту лімфи.

А:

1 - місце впадання грудної протоки (75% лімфи) — у лівий венозний кут;

2 - грудна протока (ductus thoracicus);

3 - лімфатичний вузол (nodus lymphoideus);

4 - кровоносний капіляр (гемокапіпяр);

5 - міжклітинний простір;

6 - лімфатичний капіляр (лімфокапіляр).

Б:

3 - лімфатичний вузол з лімфатичними судинами;

7 - лімфатична судина з клапаном на поперечному розрізі;

8 - виносна лімфатична судина (vas fymphaticum efferens);

9 - клапан та синус клапана (valvula et sinus valvulae) (на розрізі);

10 - приносні лімфатичні судини (vasa lymphatica afferentia)

Мал. 26. Лімфатичні вузли голови та шиї (стрілки показують напрямок току лімфи)

1 - щічний вузол (nodus buccinatorius);

2 - підпідборідні вузли (nodi subnientales);

3 - піднижньощелепні вузли (nodi submandibulares);

4-7 - бічні глибокі шийні вузли (nodi cervicales profundi laterales);

5 - передні поверхневі шийні вузли (nodi cervicales superficiales anteriores);

6 - надключичні вузли (nodi supraclaviculares);

8 - привушні вузли (nodi parotidei);

9 - соскоподібні вузли (nodi mastoidei);

10 - потиличні вузли (nodi occipitales)

Мал. 26 а. Лімфатичні стовбури та протоки людини:

1 - лівий яремний стовбур (truncus jugularis sinister);

2 - лівий підключичний стовбур (truncus subclavius sinister);

3 - лівий бронхо-середостінний стовбур (truncus bronchomediastinalis sinister);

4 - права лімфатична протока (ductus lymphaticus dexter);

5 - грудна протока (ductus thoracicus);

6 - молочна цистерна (cistema chyli);

7 - кишкові стовбури (tnunci intestinales);

8 - поперековий стовбур (truncus lumbalis)

Поверхневі шийні вузли (nodi cervicales superficiales) поділяють на три групи:

— передню — вздовж передньої яремної вени;

— бічну — вздовж зовнішньої яремної вени;

— задню — вздовж переднього краю трапецієподібного м'яза.

Виносні лімфатичні судини зазначених вузлів прямують до бічних глибоких шийних вузлів, що лежать вздовж внутрішньої яремної вени.

Глибокі шийні вузли (nodi cervicales profundi)

поділяють на дві групи:

— передню та бічну, які зосереджені відповідно у передній та бічній ділянках шиї.

До передніх глибоких шийних вузлів (4-17)* відносять:

— передгортанні (nodi prelaryngei);

— щитоподібні (nodi thyroidei):

— передтрахейні (nodi pretracheales);

— притрахейні (nodi paratracheales);

— заглоткові (nodi retropharуngei);

У бічній групі глибоких шийних вузлів (11-68) розрізняють:

— верхні глибокі (nodi profundi superiores);

— нижні глибокі (nodi profundi inferiores).

✵ Верхні глибокі шийні вузли розташовані спереду та збоку від внутрішньої яремної вени (nodi anteriores er laterales). Яремно-двочеревцевий вузол (nodus jugulodigastricus) знаходиться у місті перехрестя внутрішньої яремної вени і заднього черевця двочеревцевого м’яза, найбільшій у цій групі, пальпується при запаленнях язика, мигдаликів, глотки.

Виносні лімфатичні судини верхніх глибоких бічних вузлів шиї формують яремний стовбур (truncus jugularis).

✵ Нижні глибокі шийні вузли знаходяться вздовж m. longus capitis на передхребтовій фасції позаду глотки (nodi retropharyngeales — 1—3); між внутрішньою яремною веною і лопатково-під'язиковим м’язом (nodus juguloomohyoideus), а також надключичні вузли. Виносні лімфатичні судини зазначених нижніх глибоких вузлів шиї впадають у яремний стовбур. Правий яремний стовбур впадає у систему правої лімфатичної протоки (ductus tymphaticus dexter), а лівий у систему грудної протоки (ductus rhoracicus), яка збирає 75% лімфи людини (мал. 25 А).

* Цифри зазначають кількість лімфатичних вузлів.