Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Вени голови та шиї
Пeредня яремна вена

(v. jugularis anterior) (мал. 20, 24)

Започатковується підшкірними венами під підборідної ділянки шиї, прямує вниз по передній поверхні m. sternohyoideus.

Над яремною вирізкою груднини обидві передні яремні вени проникають в spatium interaponeuroticum suprasternale, де анастомозують між собою з допомогою яремної венозної дуги (arcus venosus juguli). Остання справа і зліва впадає у v.jugularis externa та має особливе клінічне значення під час оперативних втручань на трахеї і щитоподібній залозі. V. jugularis anterior може бути непарною.