Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Вени голови та шиї
Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени

1. Лицева вена (v. facialis) (мал. 20).

Починається кутовою веною, супроводжуючи a. facialis, досягає кута нижньої щелепи, де приймає занижньощелепну вену (v. retromandibularis). На рівні під'язикової кістки v. facialis впадає у внутрішню яремну вену. Лицева вена приймає численні притоки — вени від м'яких тканин обличчя:

Надочноямкову (v. supraorbitalis): верхні та нижні повікові (vv. palpebrales superiores et inferiores): верхню та нижню губні (vv. labiales superior et inferior): привушні (parotidei): зовнішню піднебінну (v. palatina externa): підпідборідну (v. submentalis): язикову (v. lingualis): зовнішні носові (vv. nasales externae): глибоку вену лиця (v. profunda faciei) — від крилоподібного сплетення, яка має анастомоз з нижньою очною веною.

Анастомози v. facialis: v. angularis → v. ophthalmica superior → sinus cavernosus;

v. profunda faciei → plexus pterygoideus → plexus venosus; foratninis ovalis → sinus cavernosus.

Зазначені анастомози можуть бути шляхами міграції інфекції до порожнини черепа, що загрожує тромбозом печеристої пазухи, особливо при локалізації гнійника вище ротової щілини.

2. Занижньошелепна вена (v. retromandibularis) започатковується поверхневими скроневими венами (vv. temporales superficiales) прямує перед вушною раковиною вниз, пронизуючи привушну залозу, впадає у v. facialis, або v. jugularis interna.

Притоки вени:

середня і глибокі скроневі (vv. temporales media et profundae):

передні вушні (vv. auriculares anteriores):

привушні (vv. parotideae):

суглобові (vv. articulares);

крилоподібного сплетення (vv. plexus pterygoidei).

Мал. 23. Васкуляризація гіпофіза і гіпоталамо-гіпофізарної системи:

1 - пришлуночкове ядро (nuc.paraventricularis);

2 - надзорове ядро (nuc. supraopticus);

3 - ядро горба (nuc. tuberalis);

4 - нейрогіпофіз (neurohypophysis);

5 - аденогіпофіз (adenohypophysis);

6 - лійкове ядро (nuc. infundibuiaris);

7 - капілярна мережа нейрогіпофіза;

8 - синусоїдно-капілярна мережа (портальна) аденогіпофіза;

9 - ворітні вени гіпофіза (vv. portales hypophysis);

10 - до печеристих та міжпечеристих пазух твердої оболони головного мозку

В plexus pterygoidei, яке знаходиться у підскроневій ямці, впадають такі вени:

середні оболонні

(vv. meningeae mediae);

глибокі скроневі

(vv. temporales profundae);

крилоподібного каналу

(v. canalis pterygoidei);

шилососкоподібна

(v. stylomastoidea);

барабанні (vv. tympanicae).

3. Верхня щитоподібна вена (v. thyroidea superior), в яку впадає v. laryngea superior.

4. Середні щитоподібні вени (vv. thyroideae mediae).

5. Груднинно-ключично-соскоподібна вена (v. sternocleidomastoidea).

6. Глоткові вени (vv. pharyngeales);

7. Язикова вена (v. lingualis), як варіант впадання у v. jugularis interna або v. facialis.