Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Передмова

Синтетико-аналітичні розділи анатомії людини яким є, зокрема, ангіоневрологія голови та шиї характеризуються підвищеною складністю і вимагають поглиблення навчально- методичної роботи. Об'єктивними причинами проблеми засвоєння зазначеного матеріалу є не тільки відсутність методично обгрунтованої україномовної учбової літератури. Майбутній лікар у даному випадку випробовується на здатність до синтезу та аналізу накопичених знань на кафедрі упродовж навчального року (остеологія, артросиндесмологія, міологія, спланхнологія, центральна нервова система та органи чуттів). Вивчені розділи є базовими. їх повторення є обов'язковим для розуміння і засвоєння ангіоневрології.

Суттєвим недоліком у вивченні судин та нервів голови і шиї є також технічна неспроможність препарування і демонстрації розгалужень, топографії деяких кровоносних і лімфатичних судин. їх анастомозів, провідних шляхів аналізаторів, волоконного складу черепних нервів (сомагосенсорних, соматомоторних. симпатичних, парасимпатичних, корінців та гілок вегетативних вузлів).

Парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи голови та шиї викладено поки що недостатньо і за змістом.

Популярні та найбільш адекватні атласи схем з анатомії судинної та периферійної нервової систем І.Є. Кефелі, 1964; С.Є. Стебельського, В.Д. Маковецького, Т.П. Стефановської. 1984, в наш час — бібліографічні рарітети.

Завданням запропонованого автором навчально-методичного посібника є створення узагальненого (синтетико-аналітичного) уявлення про васкулиризацію та іннервацію голови і шиї на основі власних схем і препаратів, стислого і методично адаптованого тексту'.

У посібнику використані та систематизовані окремі ілюстративні матеріали відомих морфологів (М.А. Тихомиров. 1899; Н.В. Кризова. 1986: W. Kahle et al, 1978: Е. Gardner. 1979). Схеми черепних нервів С.Є. Стебельського і співавторів, 1984. подані у модифікації автора.

Всього посібник нараховує близько 80 Ілюстрацій (мал.), використання яких поряд з вивченням і препаруванням трупного матеріалу, за сподіванням автора, оптимізує рівень засвоєння анатомії судин та нервів голови і шиї студентами та забезпечить передбачену Болонською декларацією систему академічних кредитів, аналогічну ECTS (Європейській кредитно-трансферній системі).

Ділянки голови та шиї:

1 - лобова ділянка (regio frontalis);

2 - тім'яна ділянка (regio parietalis);

3 - скронева ділянка (regio temporalis);

4 - підскронева ділянка (regio infratemporalis);

5 - потилична ділянка (regio occipitalis);

6 - носова ділянка (regio nasalis);

7 - ротова ділянка (regio oralis),

8 - підборідна ділянка (regio mentalis);

9 - очноямкова ділянка (regio orbitalis);

10 - підочноямкова ділянка (regio infraorbitalis);

11 - щічна ділянка (regio buccalis);

12 - вилична ділянка (regio zygomatica);

13 - привушно-жувальна ділянка (regio parotideomasseterica);

14 - задня шийна ділянка (regio colli posterior);

15 - груднинно-ключично-соскоподібна ділянка (regio stemocleidomastoidea);

16 - підпід'язикова ділянка (regio infrahyoidea);

17- надгруднинна ділянка (яремна ямка) regio suprastemalis (fossa jugularis);

18 - надпід'язикова ділянка (regio suprahyoidea);

19 - піднижньощелепна ділянка (трикутник) regio (trigonum) submandibulare:

20 - занижньощелепна ділянка (ямка) regio (fossa) rerromandibularis;

21 - сонний трикутник (trigonum caroticum);

22 - бічна шийна ділянка (regio cenicalis lateralis) seu trigonum omotrapezoideum;

23 - велика надключична ямка (fossa supraclavicularis major) seu trigonum omoclaviculare;

24 - мала надключична ямка (fossa supraclavicularis minor)