Анатомія людини (у запитаннях та відповідях) - Бумейстер В. І., Сікора В. З. 2018

Тестові запитання з анатомії людини
Семестр ІІ

Чим утворена дiафрагма (дно) ротової порожнини?

(Підборідно-під'язиковим та щелепно-під'язиковим м'язами і переднім черевцем двочеревцевого м'яза)

Чим обмежена власне ротова порожнина спереду і з боків?

(Зубами і яснами)

Чим обмежена власне ротова порожнина вгорі?

(Піднебінням)

Чим обмежена власне ротова порожнина внизу?

(Діафрагмою рота)

Чим ротова порожнина поділяється на присінок і власне ротову порожнину?

(Яснами та зубами)

Присінок рота спереду обмежений:

(Губами)

Присінок рота ззаду обмежений:

(Яснами та зубами)

Присінок рота по боках обмежений:

(Щоками)

Зів з’єднує:

(Власне ротову порожнину з глоткою)

Ротову порожнину поділяють на:

(Присінок та власне ротову порожнину)

Ротова щілина обмежена:

(Губами)

Основа губ утворена:

(Коловим м'язом рота)

Зовнішня поверхня губ вкрита:

(Шкірою)

Слизова оболонка губ переходить на альвеолярні відростки i утворює:

(Вуздечку нижньої та верхньої губи)

Присінок рота відкривається ззовні:

(Ротовою щілиною)

Порожнина рота від носової порожнини відділяється:

(Піднебінням)

Порожнина рота з глоткою з’єднується:

(Зівом)

У товщі щоки розміщений:

(Щічний м'яз)

У присінок рота відкривається:

(Протока привушної слинної залози)

У власне порожнину рота відкриваються:

(Протоки підщелепної та під'язикової слинних залоз)

Вгорі зів обмежений:

(М'яким піднебінням)

Знизу зів обмежений:

(Коренем язика)

По боках зів обмежений:

(Піднебінно-язиковою дужкою)

Ясна - це:

(Слизова оболонка, що вкриває альвеолярні відростки верхньої та нижньої щелеп)

Частинами язика є:

(Верхівка, тіло, корінь)

Верхня поверхня язика називається:

(Спинка)

Серединна борозна язика проходить по:

(Спинці язика)

Сліпий отвір язика розміщений:

(Між коренем та тілом язика)

Межова борозна язика розміщена між:

(Тілом і коренем язика)

До смакових сосочків язика належать:

(Грибоподібні, жолобуваті та листоподібні)

До сосочків язика, що сприймають тактильні та больові подразнення, належать:

(Ниткоподібні)

Жолобуваті сосочки язика розміщені:

(Попереду межової борозни)

Листоподібні сосочки язика розміщені:

(По краю язика)

На корені язика розміщений:

(Язиковий мигдалик)

На нижній поверхні язика розміщена:

(Вуздечка язика)

Слизова оболонка з нижньої поверхні язика переходить на дно ротової порожнини і утворює:

(Вуздечку язика)

На дні ротової порожнини з боків від вуздечки язика розміщені:

(Під'язикова складка і під'язикове м'ясце)

Які м'язи язика належать до власних м'язів?

(Верхній поздовжній, нижній поздовжній, поперечний та вертикальний м'язи)

До скелетних м'язів язика належать:

(Підборідно-язиковий, під'язиково-язиковий та шилоязиковий м'язи)

М'язи язика поділяються на:

(Власні та скелетні)

Який м'яз піднімає верхівку язика вгору?

(Верхній поздовжній м'яз)

Який м'яз опускає верхівку язика вниз?

(Нижній поздовжній м'яз)

Який м'яз зменшує поперечні розміри язика?

(Поперечний м'яз язика)

Який м'яз сплющує язик?

(Вертикальний м'яз язика)

Який м'яз тягне язик назад і вниз?

(Під'язиково-язиковий м'яз)

Який м'яз тягне язик назад і вгору?

(Шилоязиковий м'яз)

Який м'яз тягне язик вперед і вниз?

(Підборідно-язиковий м'яз)

Піднебіння поділяють на:

(Тверде і м'яке)

Основу твердого піднебіння утворюють:

(Піднебінні відростки верхньої щелепи та горизонтальні пластинки піднебінних кісток)

М'яке піднебіння в основі має:

(Піднебінний апоневроз)

М'яке піднебіння має такі утвори:

(Піднебінну завіску, піднебінний язичок, піднебінно-язикову і піднебінно-глоткову дужки, ямку мигдалика)

Тверде піднебіння має такі утвори:

(Піднебінне шов, різцевий сосочок, поперечні піднебінні складки, піднебінні залози)

В ямці мигдалика розміщений:

(Піднебінний мигдалик)

До складу м'якого піднебіння входять такі м'язи:

(М'яз-натягувач піднебінної завіски, м'яз-підіймач піднебінної завіски, м'яз язичка, піднебінно-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи)

Які м'язи зменшують отвір зіва?

(Піднебінно-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи)

Які м'язи збільшують отвір зіва? (М'яз-натягувач піднебінної завіски та м'яз-підіймач піднебінної завіски)

Які м'язи розширюють просвіт слухової труби?

(М'яз-натягувач піднебінної завіски та м'яз-підіймач піднебінної завіски)

Частинами зуба є:

(Коронка, шийка, корінь)

Коронка має такі поверхні:

(Язикову, присінкову, контактну, жувальну)

Корінь зуба закінчується:

(Верхівкою)

Речовина зуба складається з:

(Дентину, емалі та цементу)

Коронка зуба покрита:

(Емаллю)

Корінь зуба покритий:

(Цементом)

Канал кореня зуба відкривається на:

(Верхівці кореня зуба)

Перші молочні зуби з'являються у віці:

(6-7 міс.)

Зміна молочних зубів на постійні відбувається у віці:

(6-7 років)

У молочному прикусі зуби розміщені в такому порядку:

(Різці, ікла, великі кутні зуби)

Яка кількість молочних зубів?

(20)

У постійному прикусі зуби розміщені в такому порядку:

(Різці, ікла, малі кутні, великі кутні зуби)

Яка кількість постійних зубів?

(32)

Порожнина зуба заповнена:

(Пульпою)

Яка формула молочних зубів?

(2-1-0-2)

Яка формула постійних зубів?

(2-1-2-3)

До великих слинних залоз належать:

(Привушна, під'язикова, піднижньощелепна)

До малих слинних залоз належать:

(Губні, щічні, піднебінні, язикові)

Привушна залоза розміщена:

(У защелепній ямці)

За будовою привушна залоза належить до:

(Складної альвеолярної)

За характером секрету привушна залоза належить до:

(Серозної)

Протока привушної залози відкривається:

(У присінок рота на рівні другого верхнього моляра)

Піднижньощелепна залоза розміщена:

(У піднижньощелепному трикутнику)

За будовою піднижньощелепна залоза належить до:

(Складної альвеолярно-трубчастої)

За характером секрету піднижньощелепна залоза належить до:

(Змішаного типу)

Протока піднижньощелепної залози відкривається:

(На під'язиковий сосочок)

Під'язикова залоза розміщена:

(Під слизовою оболонкою на дні ротової порожнини)

За будовою під'язикова залоза належить до:

(Складної альвеолярно-трубчастої)

За характером секрету під'язикова залоза належить до:

(Слизової)

Велика протока під'язикової залози відкривається на:

(Під'язиковий сосочок)

Малі протоки під'язикових залоз відкриваються:

(Вздовж під'язикової складки)

У защелепній ямці розміщена:

(Привушна залоза)

До складної альвеолярної залози за будовою належить:

(Привушна)

Секрет серозного типу виробляє:

(Привушна залоза)

У присінок рота на рівні другого верхнього моляра відкривається протока:

(Привушної залози)

У підщелепному трикутнику розміщена:

(Піднижньощелепна залоза)

За будовою до складних альвеолярно-трубчастих залоз належать:

(Під'язикова i піднижньощелепна)

Секрет змішаного типу виробляє:

(Піднижньощелепна залоза)

На під'язиковому сосочку відкривається протока:

(Під'язикової і піднижньощелепної залоз)

На дні ротової порожнини під слизовою оболонкою розміщена:

(Під'язикова залоза)

Глотка розміщена на рівні:

(Від основи черепа до VI-VII шийних хребців)

На рівні VI-VII шийних хребців глотка переходить у:

(Стравохід)

На якому рівні глотка переходить у стравохід?

(На рівні VI-VII шийних хребців)

Через хоани в носоглотку відкривається:

(Носова порожнина)

Носова порожнина в носоглотку відкривається через:

(Хоани)

Ротова порожнина в ротоглотку відкривається через:

(Зів)

Позаду глотки розміщений:

(Позаглотковий простір)

Через зів ротоглотка з’єднується з:

(Ротовою порожниною)

Верхня стінка глотки називається:

(Склепіння)

Глотка має такі частини:

(Носову, ротову, гортанну)

Через слухову (Євстахієву) трубу носоглотка сполучається з:

(Середнім вухом)

Глотковий отвір слухової труби розміщений на:

(Латеральній стінці носоглотки)

Глотковий мигдалик розміщений:

(У місці переходу верхньої стінки носоглотки в задню)

Трубний мигдалик розміщений:

(У товщі трубного валика носоглотки)

До складу лімфоепітеліального кільця Пирогова - Вальдейєра входять:

(Піднебінні, трубні, аденоїдний та язиковий мигдалики)

Скільки мигдаликів входить до складу лімфоепітеліального кільця Пирогова - Вальдейєра?

(6)

В якій частині глотки розміщений грушоподібний закуток?

(Гортанній)

У верхніх відділах глотки підслизова основа представлена:

(Глотково-базилярною фасцією)

М'язи глотки поділяють на:

(Констриктори і підіймачі)

До констрикторів глотки належать:

(Верхній, середній, нижній)

До м'язів-підіймачів глотки належать:

(Шилоглотковий та піднебінно-глотковий м'язи)

В якій частині глотки перехрещуються дихальні і травні шляхи?

(У ротовій частині)

Носоглотка має такі утвори:

(Хоани, склепіння глотки, глотковий отвір слухової труби, трубний і глотковий мигдалики)

Ротоглотка має такі утвори:

(Зів, піднебінний мигдалик, серединну і бічні язиково-надгортанні складки, надгортанну долинку)

Гортанна частина глотки має такі утвори:

(Вхід до гортані та грушоподібний закуток)

Внутрішня оболонка стінки глотки має назву:

(Слизова)

Зовнішня оболонка стінки глотки має назву:

(Адвентиція)

Позаглотковий простір сполучається:

(Із заднім середостінням грудної порожнини)

Стравохід розміщений на рівні:

(VI-VII шийних та XI грудного хребців)

Початок стравоходу у дорослого відповідає:

(VI-VII шийним хребцям)

Каудальна межа стравоходу (місце впадіння в шлунок) відповідає:

(XI грудному хребцю)

Частини стравоходу розміщені в такій послідовності (зверху вниз):

(Шийна, грудна, черевна)

До анатомічних звужень стравоходу належать:

(Глотково-стравохідне, трахеально-біфуркаційне та діафрагмове)

До фізіологічних звужень стравоходу належать:

(Аортальне та кардіальне)

Глотково-стравохідне звуження стравоходу належить до:

(Анатомічних звужень)

Трахеально-біфуркаційне звуження стравоходу належить до:

(Анатомічних звужень)

Діафрагмове звуження стравоходу належить до:

(Анатомічних звужень)

Аортальне звуження стравоходу належить до:

(Фізіологічних звужень)

Кардіальне звуження стравоходу належить до:

(Фізіологічних звужень)

Глотково-стравохідне звуження стравоходу розміщене на рівні:

(VI-VII шийних хребців)

Рівень VI-VII шийних хребців відповідає:

(Глотково-стравохідному звуженню стравоходу)

Трахеально-біфуркаційне звуження стравоходу розміщене на рівні:

(V грудного хребця)

Рівень V грудного хребця відповідає:

(Трахеально-біфуркаційному звуженню стравоходу)

Аортальне звуження стравоходу розміщене на рівні:

(IV грудного хребця)

Рівень IV грудного хребця відповідає:

(Аортальному звуженню стравоходу)

Діафрагмальне звуження стравоходу розміщене на рівні:

(ІХ-Х грудних хребців)

Рівень ІХ-Х грудних хребців відповідає:

(Діафрагмальному звуженню стравоходу)

Кардіальне звуження стравоходу розміщене на рівні:

(ХІ грудного хребця)

Рівень ХІ грудного хребця відповідає:

(Кардіальному звуженню стравоходу)

У верхній третині стравоходу м'язова оболонка представлена:

(Поперечно-смугастою м'язовою тканиною)

У середній третині стравоходу м'язова оболонка представлена:

(Поперечно-смугастою і гладкою м'язовою тканиною)

У нижній третині стравоходу м'язова оболонка представлена:

(Гладкою м'язовою тканиною)

Стінка стравоходу складається з таких оболонок:

(Адвентиції, м'язової, підслизової та слизової оболонок)

М'язова оболонка стравоходу складається із таких шарів:

(Зовнішнього поздовжнього і внутрішнього циркулярного)

Складки слизової оболонки стравоходу утворюються за рахунок:

(Підслизової оболонки)

Черевна частина стравоходу ззовні вкрита:

(очеревиною)

Шийна та грудна частини стравоходу ззовні вкриті:

(Адвентицією)

Як очеревина вкриває черевну частину стравохода?

(Інтраперитонеально)

На які ділянки поділяється живіт?

(Надчеревну, середню черевну та підчеревну ділянки)

Якими лініями живіт поділяється на три ділянки: надчеревну, середню черевну та підчеревну?

(Двома горизонтальними лініями - міжреберною i міжостистою)

Якими лініями кожна ділянка живота - надчеревна, середня черевна та підчеревна - поділяється ще на три ділянки?

(Двома вертикальними лініями по бічному краю прямих м'язів живота)

Скільки ділянок виділяють у надчеревній ділянці живота?

(3)

Скільки ділянок виділяють у середній черевній ділянці живота?

(3)

Скільки ділянок виділяють у підчеревній ділянці живота?

(3)

Скільки всього ділянок виділяють на передній стінці живота?

(9)

На які ділянки поділяється надчеревна ділянка живота?

(Надчеревну, підреброві праву та ліву ділянки)

На які ділянки поділяють середню черевну ділянку живота?

(Пупкову, бічні праву та ліву ділянки)

На які ділянки поділяється підчеревна ділянка живота?

(Лобкову, пахвинні праву та ліву ділянки)

Шлунок розміщений між:

(Стравоходом i 12-палою кишкою)

Шлунок проектується на такі ділянки живота:

(Надчеревну та підреброву ліву ділянки)

У черевній порожнині серозна оболонка має назву:

(Очеревина)

Очеревина має такі листки:

(Парієтальний і вісцеральний)

Із кількох боків орган вкритий очеревиною, якщо він розміщений інтраперитонеально?

(4)

Із кількох боків орган вкритий очеревиною, якщо він розміщений мезоперитонеально?

(3)

Із кількох боків орган вкритий очеревиною, якщо він розміщений екстраперитонеально?

(1)

Шлунок має такі стінки:

(Передню i задню)

Мала кривина шлунка спрямована:

(Вгору i вправо)

Велика кривина шлунка спрямована:

(Вниз і вліво)

Місце впадання стравоходу в шлунок називається:

(Кардіальним отвором)

Вхідний отвір шлунка розміщений:

(Зліва від хребта на рівні Х-ХІ грудних хребців)

Шлунок має такі частини:

(Дно, тіло, кардіальну та пілоричну частини)

Пілоричний отвір шлунка розміщений:

(Справа від хребта на рівні ХІІ грудного - I поперекового хребців)

Між малою кривиною шлунка і воротами печінки розміщена:

(Печінково-шлункова зв'язка)

Між великою кривиною шлунка і поперечною ободовою кишкою розміщена:

(Шлунково-ободовокишкова зв'язка)

Між великою кривиною шлунка і воротами селезінки розміщена:

(Шлунково-селезінкова зв'язка)

Між кардіальною частиною шлунка і діафрагмою розміщена:

(Шлунково-діафрагмова зв'язка)

Печінково-шлункова зв'язка розміщена:

(Між малою кривиною шлунка і воротами печінки)

Шлунково-ободовокишкова зв'язка розміщена:

(Між великою кривиною шлунка і поперечною ободовою кишкою)

Шлунково-селезінкова зв'язка розміщена:

(Між великою кривиною шлунка і воротами селезінки)

Шлунково-діафрагмова зв'язка розміщена:

(Між кардіальною частиною шлунка і діафрагмою)

Зовнішня оболонка стінки шлунка - це:

(Очеревина)

Як очеревина вкриває шлунок?

(Інтраперитонеально)

Стінка шлунка має такі оболонки:

(Серозну, м'язову, підслизову та слизову)

Скільки шарів має м'язова оболонка стінки шлунка?

(3)

М'язова оболонка стінки шлунка має такі шари:

(Зовнішній поздовжній, середню циркулярний, внутрішній косий)

Воротарний м'яз-замикач шлунка утворений:

(Циркулярним шаром м'язової оболонки)

На місці переходу шлунка в дванадцятипалу кишку розміщені:

(Воротарний отвір, заслінка воротаря і воротарний м'яз-замикач)

Заслінка воротаря шлунка утворена:

(Кільцеподібною складкою слизової оболонки)

Воротарна частина шлунка поділяється на:

(Воротарну печеру і воротарний канал)

Поздовжні складки слизової шлунка розміщені:

(Вздовж малої кривини)

«Шлункова доріжка» розміщена:

(Вздовж малої кривини)

«Шлункова доріжка» утворена:

(Поздовжніми складками слизової шлунка)

Шлункові залози виділяють:

(Шлунковий сік)

Шлункові залози відкриваються своїми отворами:

(На дні шлункових ямочок слизової шлунка)

Складки слизової оболонки шлунка утворюються за рахунок:

(Підслизової оболонки)

Верхньою межею тонкої кишки є:

(Пілоричний отвір шлунка)

Нижньою межею тонкої кишки є:

(Ілеоцекальний отвір)

Тонка кишка має такі відділи:

(12-палу кишку, порожню, клубову)

Дванадцятипала кишка має вигляд підкови, що охоплює:

(Голівку підшлункової залози)

У 12-палій кишці розрізняють такі частини:

(Верхню, низхідну, горизонтальну, висхідну)

На якому рівні розміщена верхня частина 12-палої кишки?

(XII грудного - I поперекового хребців)

Назвіть місце проекції верхньої частини 12-палої кишки на передню стінку живота:

(Надчеревна ділянка)

Верхній згин 12-палої кишки розміщений між:

(Верхньою і низхідною частинами)

Низхідна частина 12-палої кишки розміщена на рівні:

(I-III поперекових хребців)

На якій стінці низхідної частини 12-палої кишки розміщена поздовжня складка?

(Медіальній)

У нижній частині поздовжньої складки низхідної частини 12-палої кишки знаходиться:

(Великий сосочок 12-палої кишки)

Нижній згин 12-палої кишки розміщений між:

(Низхідною і горизонтальною частинами)

На великому сосочку 12-палої кишки відкриваються:

(Загальна жовчна протока і протока підшлункової залози)

На малому сосочку 12-палої кишки відкривається:

(Додаткова протока підшлункової залози)

Де розміщений великий сосочок 12-палої кишки?

(У нижньому відділі поздовжньої складки низхідної частини)

Де розміщений малий сосочок 12-палої кишки?

(На поздовжній складці низхідної частини вище від великого сосочка)

Верхня частина 12-палої кишки вкрита очеревиною:

(Інтраперитонеально)

Горизонтальна частина 12-палої кишки розміщена на рівні:

(III поперекового хребця)

Висхідна частина 12-палої кишки розміщена на рівні:

(II поперекового хребця)

Великий (фатерів) сосочок розміщений на:

(Медіальній стінці низхідної частини 12-палої кишки)

Цибулиною 12-палої кишки називається:

(Початковий відділ 12-палої кишки)

Дванадцятипала кишка вкрита очеревиною:

(Екстраперитонеально)

Яка частина 12-палої кишки переходить у порожню кишку?

(Висхідна)

На якому рівні 12-пала кишка переходить у порожню кишку?

(На рівні II поперекового хребця)

Який анатомічний утвір відповідає місцю переходу 12-палої кишки в порожню?

(Дванадцятипало-порожньокишковий згин)

На якому рівні розміщений дванадцятипало-порожньокишковий згин?

(Зліва від II поперекового хребця)

Назвіть зв'язку 12-палої кишки:

(Печінково-дванадцятипалокишкова)

Назвіть відділи брижової частини тонкої кишки:

(Порожня і клубова)

Назвіть відділи брижової частини товстої кишки:

(Поперечна ободова та сигмоподібна)

Стінка брижової частини тонкої кишки має такі шари:

(Слизова, підслизова, м'язова та серозна)

Стінка 12-палої кишки має такі шари:

(Слизова, підслизова, м'язова та адвентиція)

Порожня і клубова кишки вкриті очеревиною:

(Інтраперитонеально)

Складки, ворсинки, залози і поодинокі лімфатичні вузлики розміщені в:

(Слизовій оболонці тонкої кишки)

Ворсинки слизової оболонки тонкої кишки виконують функцію:

(Всмоктування поживних речовин)

М'язова оболонка тонкої кишки складається з таких шарів:

(Зовнішнього поздовжнього і внутрішнього циркулярного)

Складки слизової оболонки тонкої кишки утворюються за рахунок:

(Підслизової оболонки)

Товста кишка має такі відділи:

(Сліпа з червоподібним відростком, ободова, пряма)

Ободова кишка має такі відділи:

(Висхідний, поперечний, низхідний, сигмоподібний)

Відмінними ознаками товстої кишки є:

(Стрічки, випини (гаустри) ободової кишки, чепцеві (жирові) привіски)

Стрічки ободової кишки утворені:

(Поздовжнім шаром м'язової оболонки)

Ободова кишка має такі стрічки:

(Брижова, чепцева, вільна)

Сліпа кишка вкрита очеревиною:

(Інтраперитонеально)

Червоподібний відросток розміщений:

(Інтраперитонеально і має брижу)

Сліпа кишка розміщена:

(У правій клубовій ямці)

Висхідна ободова кишка розміщена:

(У правій бічній ділянці)

Висхідна ободова кишка вкрита очеревиною:

(Мезоперитонеально)

Правий згин ободової кишки розміщений між:

(Висхідною і поперечною ободовими кишками)

Поперечна ободова кишка розміщена між:

(Лівим та правим ободовими згинами)

Поперечна ободова кишка вкрита очеревиною:

(Інтраперитонеально і має брижу)

Лівий згин ободової кишки розміщений між:

(Поперечною та низхідною ободовою кишкою)

Низхідна ободова кишка розміщена:

(У лівій бічній ділянці)

Низхідна ободова кишка вкрита очеревиною:

(Мезоперитонеально)

Низхідна ободова кишка розміщена між:

(Поперечною і сигмоподібною ободовими кишками)

Слизова оболонка ободової кишки утворює:

(Півмісяцеві складки)

Стінка ободової кишки має такі шари:

(Слизова, підслизова, м'язова та серозна)

М'язова оболонка ободової кишки складається із таких шарів:

(Зовнішнього поздовжнього і внутрішнього циркулярного)

Поздовжній шар м'язової оболонки ободової кишки утворює:

(Стрічки)

Пряма кишка розміщена в:

(Порожнині малого таза)

Пряма кишка має такі згини:

(Крижовий, промежинний та S-подібний у фронтальній площині)

Пряма кишка має такі частини:

(Ампулу та відхідниковий канал)

В ампулі прямої кишки розміщені:

(Поперечні складки)

У відхідниковому каналі розміщені:

(Відхідникові стовпи, відхідникові пазухи та півмісяцеві заслінки)

Прямокишкове венозне сплетення розміщене:

(Під слизовою оболонкою відхідникового каналу)

Внутрішній м’яз-замикач відхідника утворений:

(Коловим шаром м'язової оболонки відхідникового каналу)

Зовнішній м’яз-замикач відхідника утворений:

(М'язами промежини)

Між відхідниковими стовпами утворюються:

(Відхідникові пазухи)

Верхня частина прямої кишки очеревиною вкрита:

(Інтраперитонеально)

Середня частина прямої кишки очеревиною вкрита:

(Мезоперитонеально)

Нижня частина прямої кишки очеревиною вкрита:

(Екстраперитонеально)

Печінка має такі поверхні:

(Діафрагмову і нутрощеву)

Які краї має печінка?

(Задній та нижній)

На діафрагмовій поверхні печінки виділяють такі частки:

(Праву та ліву)

Квадратна та хвостата частки печінки розміщені на:

(Вісцеральній поверхні)

На діафрагмовій поверхні печінки знаходиться:

(Голе поле та серпоподібна зв’язка)

На нутрощевій поверхні печінки знаходиться:

(Ямка жовчного міхура)

До нутрощевої поверхні печінки прилягають такі органи:

(Стравохід, шлунок, 12-пала кишка, ободова кишка, права нирка і права надниркова залоза)

Печінка розміщена в таких ділянках живота:

(Правому підребер’ї, власне надчеревній ділянці, частково у лівому підребер’ї)

Поперечна борозна вісцеральної поверхні печінки називається:

(Воротами печінки)

У воротах печінки структури розміщені справа наліво у такій послідовності:

(Загальна печінкова протока, ворітна печінкова вена, власна печінкова артерія)

Ліва сагітальна борозна вісцеральної поверхні печінки утворена:

(Щілиною круглої зв’язки та щілиною венозної зв’язки)

Права сагітальна борозна вісцеральної поверхні печінки утворена:

(Ямкою жовчного міхура та борозною порожнистої вени)

Квадратна частка печінки обмежена:

(Щілиною круглої зв’язки, ямкою жовчного міхура та воротами печінки)

Хвостата частка печінки обмежена:

(Щілиною венозної зв’язки, борозною порожнистої вени та воротами печінки)

Попереду воріт печінки розміщена:

(Квадратна частка)

Позаду воріт печінки розміщена:

(Хвостата частка)

Відростками хвостатої частки печінки є:

(Соскоподібний і хвостатий відростки)

Морфофункціональною одиницею печінки є:

(Часточка)

У центрі часточки печінки розміщена:

(Центральна вена)

Початковим ланцюгом жовчновивідних шляхів є:

(Жовчні проточки)

Загальна печінкова протока утворюється в результаті злиття:

(Правої та лівої печінкових проток)

Спільна жовчна протока утворюється при злитті:

(Загальної печінкової та міхурової проток)

Верхня межа печінки справа по середньоключичній лінії перебуває на рівні:

(IV міжребер’я)

Нижня межа печінки справа по середній пахвовій лінії перебуває на рівні:

(Х міжребер’я)

Печінка вкрита очеревиною: (Інтраперитонеально)

У нормі нижній край печінки знаходиться:

(По краю правої ребрової дуги)

Назвіть зв’язки печінки:

(Серпоподібна, вінцева, кругла, печінково-дуоденальна, печінково-шлункова та печінково-ниркова зв’язки)

Назвіть зв’язки печінки, що відходять від її воріт:

(Печінково-дуоденальна та печінково-шлункова зв’язки)

Жовчний міхур має такі відділи:

(Дно, тіло, шийку)

Шийка жовчного мiхура продовжується в:

(Міхурову протоку)

Печінково-підшлункова ампула утворюється при злитті:

(Загальної жовчної і підшлункової проток)

Загальна жовчна протока відкривається на:

(Великому сосочку 12-палої кишки)

Жовчний міхур вкритий очеревиною:

(Мезоперитонеально)

Сфінктер Одді - це:

(Сфінктер печінково- підшлункової ампули)

Стінка жовчного міхура має такі оболонки:

(Слизову, підслизову, м'язову та серозну)

У ділянці шийки жовчного міхура на слизовій оболонці формується:

(Спіральна складка)

Частинами підшлункової залози є:

(Голівка, тіло, хвіст)

Підшлункова залоза вкрита очеревиною:

(Екстраперитонеально)

Підшлункова залоза розміщена на рівні:

(I-II поперекових хребців)

Голівка підшлункової залози від тіла відділяється:

(Вирізкою)

Тіло підшлункової залози має такі поверхні:

(Передньоверхню, передньонижню та задню)

Хвіст підшлункової залози доходить до:

(Воріт селезінки)

Додаткова протока підшлункової залози формується в:

(Голівці)

Додаткова протока підшлункової залози відкривається на:

(Малому сосочку 12-палої кишки)

Підшлункова залоза належить до залоз:

(Змішаної секреції)

Панкреатичні острівці (острівці Лангерганса) належать до:

(Внутрішньосекреторної частини залози)

Зовнішньосекреторна частина підшлункової залози представлена:

(Часточками)

Внутрішньосекреторна частина підшлункової залози представлена:

(Панкреатичними острівцями)

Панкреатичні острівці (острівці Лангерганса) в основному зосереджені в:

(Хвості та тілі)

Черевна порожнина зверху обмежена:

(Діафрагмою)

Які з нижченазваних органів вкриті очеревиною інтраперитонеально?

(Шлунок, поперечна ободова кишка, сліпа кишка з червоподібним відростком, верхня частина прямої кишки)

Із скількох боків орган вкритий очеревиною, якщо він розміщений інтраперитонеально?

(4)

Із скількох боків орган вкритий очеревиною, якщо він розміщений мезоперитонеально?

(3)

Із скількох боків орган вкритий очеревиною, якщо він розміщений екстраперитонеально?

(1)

Які з нижченазваних органів вкриті очеревиною мезоперитонеально?

(Матка, висхідна та низхідна ободові кишки, жовчний міхур)

Які з нижченазваних органів вкриті очеревиною екстраперитонеально?

(Підшлункова залоза, нирки, сечоводи)

Які з названих відділів тонкої кишки мають брижу?

(Порожня та клубова)

Між серединною та присередніми пупковими складками передньої черевної стінки розміщена:

(Надміхурова ямка)

Надміхурова ямка передньої черевної стінки розміщена між:

(Серединною i присередньою пупковими складками)

Між присередньою i бічною пупковими складками передньої черевної стінки розміщена:

(Присередня пахвинна ямка)

Присередня пахвинна ямка передньої черевної стінки розміщена між:

(Присередньою i бічною пупковими складками)

Латеральна пахвинна ямка передньої черевної стінки розміщена:

(Латеральніше від бічної пупкової складки)

Поверхневе пахвинне кільце проектується в:

(Присередню пахвинну ямку)

Глибокому пахвинному кільцю відповідає:

(Бічна пахвинна ямка)

Малий чепець утворений:

(Печінково-шлунковою та печінково-дуоденальною зв’язками)

Між листками малого чепця справа наліво розміщені:

(Спільна жовчна протока, ворітна печінкова вена, власна печінкова артерія)

Великий чепець нижче від поперечної ободової кишки утворений:

(4 листками очеревини)

До складу великого чепця входять:

(Шлунково-ободовокишкова, шлунково-селезінкова та шлунково-діафрагмова зв’язки)

Верхній поверх очеревини від середнього відокремлений:

(Поперечною ободовою кишкою і її брижою)

Які з названих відділів товстої кишки мають брижу?

(Червоподібний відросток, поперечна та сигмоподібна ободові кишки, верхня частина прямої кишки)

Які поверхи виділяють у порожнині очеревини?

(Верхній, середній та нижній)

Верхній поверх порожнини очеревини поділяється на:

(Передшлункову, печінкову і чепцеву сумки)

У верхньому поверсі порожнини очеревини розміщені такі органи:

(Печінка, жовчний міхур, шлунок, верхня частина 12-палої кишки, селезінка, підшлункова залоза)

Верхній поверх порожнини очеревини розміщений:

(Між діафрагмою та поперечною ободовою кишкою)

Середній поверх порожнини очеревини розміщений:

(Між поперечною ободовою кишкою та входом у малий таз)

Нижній поверх порожнини очеревини розміщений:

(У порожнині малого таза)

Печінкова сумка від передшлункової відокремлена:

(Серпоподібною зв'язкою печінки)

Через чепцевий отвір між собою сполучаються:

(Печінкова і чепцева сумки)

Чепцевий отвір спереду обмежений:

(Вільним краєм печінково-дуоденальної зв’язки)

Чепцевий отвір ззаду обмежений:

(Парієтальною очеревиною, що покриває нижню порожнисту вену)

Чепцевий отвір вгорі обмежений:

(Хвостатою часткою печінки)

Чепцевий отвір внизу обмежений:

(Верхньою частиною 12-палої кишки)

Зверху чепцева сумка обмежена:

(Хвостатою часткою печінки)

Передню стінку чепцевої сумки утворюють:

(Задня стінка шлунка, малий чепець та шлунково-ободова зв’язка)

Задню стінку чепцевої сумки утворює:

(Парієтальний листок очеревини, що вкриває підшлункову залозу та задню стінку живота)

Чим утворена нижня стінка чепцевої сумки?

(Поперечною ободовою кишкою та її брижою)

Печінкова сумка охоплює такі органи:

(Праву частку печінки, жовчний міхур, верхній полюс правої нирки та праву надниркову залозу)

Зверху, латерально і спереду печінкова сумка обмежена:

(Парієтальною очеревиною, що вкриває діафрагму)

Медіально печінкова сумка обмежена:

(Серпоподібною зв’язкою печінки)

Ззаду печінкова сумка обмежена:

(Вінцевою зв’язкою печінки)

Знизу печінкова сумка обмежена:

(Брижою поперечної ободової кишки)

Передшлункова сумка охоплює такі органи:

(Ліву частку печінки, селезінку, передню стінку шлунка)

Зверху, латерально і спереду передшлункова сумка обмежена:

(Парієтальною очеревиною, що вкриває діафрагму)

Знизу передшлункова сумка обмежена:

(Брижою поперечної ободової кишки)

Ззаду передшлункова сумка обмежена:

(Передньою стінкою шлунка, малим чепцем, лівою частиною вінцевої зв’язки печінки)

Медіально передшлункова сумка обмежена:

(Серпоподібною зв’язкою печінки)

У середньому поверсі порожнини очеревини розміщені такі органи:

(Петлі порожньої та клубової кишок, сліпа кишка з червоподібним відростком, висхідна, поперечна, низхідна та сигмоподібна ободові кишки)

У середньому поверсі порожнини очеревини розміщені:

(Права і ліва брижові пазухи, права і ліва приободовокишкові борозни)

Права приободовокишкова борозна обмежена:

(Парiєтальною очеревиною i висхідною ободовою кишкою)

Лiва приободовокишкова борозна обмежена:

(Парієтальною очеревиною і низхідною ободовою кишкою)

Правий брижовий синус із латерального боку обмежений:

(Висхідною ободовою кишкою)

Правий брижовий синус із медіального боку обмежений:

(Коренем брижі тонкої кишки)

Правий брижовий синус зверху обмежений:

(Коренем брижі поперечної ободової кишки)

Правий брижовий синус від лівого відокремлений:

(Коренем брижі тонкої кишки)

Основа трикутника правого брижового синуса утворена:

(Коренем брижі поперечної ободової кишки)

Лівий брижовий синус із латерального боку обмежений:

(Низхідною ободовою кишкою)

Медіальна стінка лівого брижового синусу утворена:

(Брижою тонкої кишки)

Основа трикутника лівого брижового синуса утворена:

(Входом у малий таз)

У межах правої брижової пазухи знаходяться такі закутки:

(Верхній i нижній клубово-сліпокишкові та засліпокишковий закутки)

У межах лівої брижової пазухи знаходяться такі закутки:

(Верхній і нижній 12-палокишкові та міжсигмоподібний закутки)

У жінок у порожнині малого таза знаходяться такі заглибини:

(Прямокишково-маткова, міхурово-маткова)

У чоловіків у порожнині малого таза знаходиться заглибина:

(Прямокишково-міхурова)

В якому поверсі порожнини очеревини розміщена брижова частина тонкої кишки?

(Середньому)

Які з названих органів розміщені в порожнині малого таза?

(Матка, передмiхурова залоза, пряма кишка, сечовий міхур)

Як вкритий очеревиною наповнений сечовий міхур?

(Мезоперитонеально)

Як вкритий очеревиною ненаповнений сечовий міхур?

(Ретроперитонеально)

Ніс (зовнішній ніс) складається з:

(Кореня, спинки, кінчика носа і крил носа)

Кістковий скелет носа утворений:

(Носовими кістками, лобовими відростками верхніх щелеп)

До хрящів носа належать:

(Великі і малі крилові хрящі та хрящ носової перегородки)

Носова порожнина через хоани сполучається з:

(Носоглоткою)

Носова порожнина через ніздрі сполучається із:

(Зовнішнім середовищем)

Кісткова частина перегородки носа утворена:

(Лемішем, перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки)

Верхній носовий хід розміщений між:

(Верхньою та середньою носовими раковинами)

У верхній носовий хід відкриваються:

(Задні комірки решітчастої кістки, клиноподібна пазуха)

Середній носовий хід обмежений:

(Середньою та нижньою носовими раковинами)

У середній носовий хід відкриваються:

(Передні і середні комірки решітчастої кістки, лобова та верхньощелепна пазухи)

Нижній носовий хід розміщений між:

(Нижньою носовою раковиною і нижньою стінкою порожнини носа)

У нижній носовий хід відкриваються:

(Носослізний та різцевий канали)

До нюхової ділянки порожнини носа належить слизова оболонка, яка вкриває:

(Верхній носовий хід та верхню частину носової перегородки)

До дихальної ділянки порожнини носа належить слизова оболонка, яка вкриває:

(Нижній і середній носові ходи та відповідні ділянки перегородки носа)

Спільний носовий хід розміщений між:

(Носовою перегородкою та присередніми поверхнями носових раковин)

Верхньощелепна пазуха відкривається в:

(Середній носовий хід)

Лобова пазуха відкривається в:

(Середній носовий хід)

Передні та середні решітчасті комірки відкриваються в:

(Середній носовий хід)

Клиноподібна пазуха відкривається у:

(Верхній носовий хід)

Задні решітчасті комірки відкриваються у:

(Верхній носовий хід)

До приносових пазух належать усі, крім:

(Скроневої)

Навколоносові пазухи виконують функції, крім:

(Відтоку венозної крові)

Гортань розміщена на рівні:

(IV-VI шийних хребців)

Вхід у гортань спереду обмежений:

(Надгортанником)

Вхід у гортань ззаду обмежений:

(Черпакуватими хрящями)

Вхід у гортань із боків обмежений:

(Черпакувато-надгортанними складками)

Порожнина гортані поділяється на такі відділи:

(Присінок, проміжну частину, підголосникову порожнину)

Шлуночок гортані розміщений між:

(Голосовою і присінковою складками)

Присінок гортані розміщений між:

(Входом у гортань і присінковими складками)

Голосова щілина гортані обмежена:

(Голосовими складками)

Голосова щілина гортані має такі частини:

(Міжперетинкову і міжхрящову)

Міжперетинкова частина голосової щілини гортані бере участь в:

(Акті фонації)

Міжхрящова частина голосової щілини гортані бере участь у:

(Переміщенні повітря під час дихання)

Присінок гортані спереду обмежений:

(Надгортанником)

Присінок гортані ззаду обмежений:

(Черпакуватими хрящами і міжчерпакуватою складкою)

Присінок гортані з боків обмежений:

(Чотирикутною перетинкою)

Підслизова основа гортані представлена:

(Чотирикутною перетинкою і еластичним конусом)

Присінкова зв'язка гортані утворена:

(Нижнім краєм чотирикутної перетинки)

Чотирикутна перетинка гортані розміщена:

(Під слизовою оболонкою присінка гортані)

Голосова зв'язка гортані утворена:

(Верхнім краєм еластичного конуса)

Еластичний конус розміщений:

(Під слизовою оболонкою підголосникової порожнини)

До непарних хрящів гортані належать:

(Щитоподібний, перснеподібний, надгортанник)

До парних хрящів гортані належать:

(Черпакуватий, клиноподібний, ріжкуватий)

Хрящі гортані з’єднані такими суглобами:

(Перснещитоподібним та перснечерпакуватим)

Які відростки має черпакуватий хрящ?

(Голосовий і м'язовий)

Навколо якої осі відбуваються рухи в перснещитоподібному суглобі гортані?

(Фронтальної)

Навколо якої осі відбуваються рухи в перснечерпакуватому суглобі гортані?

(Вертикальної)

До м'язів гортані, які розширюють голосову щілину, належать:

(Задній перснечерпакуватий м'яз)

Яка функція заднього перснечерпакуватого м'яза гортані?

(Розширює голосову щілину)

Який із названих м'язів гортані звужує голосову щілину?

(Бічний перснечерпакуватий м'яз)

Яка функція бічного перснечерпакуватого м'яза гортані?

(Звужує голосову щілину)

До м'язів, які напружують голосові зв'язки гортані належать:

(Перснещитоподібний м'яз)

Яка функція перснещитоподібного м'яза гортані?

(Напружує голосові зв'язки)

Яка функція поперечного i косого черпакуватих м'язів гортані?

(Звужують голосову щілину)

Яка функція голосового м'яза гортані?

(Розслабляє голосові зв'язки)

Позаду гортані знаходиться:

(Глотка)

Який хрящ утворює гортанний виступ?

(Щитоподібний)

До верхніх дихальних шляхів належать:

(Носова порожнина, носова і ротова частини глотки)

До нижніх дихальних шляхів належать:

(Гортань, трахея, бронхи)

Щитоподібний хрящ гортані складається з:

(Пластинок, верхніх і нижніх рогів)

Перснеподібний хрящ гортані складається з:

(Дуги і пластинки)

Дуга перснеподібного хряща гортані розміщена:

(Спереду)

Пластинка перснеподібного хряща гортані розміщена:

(Ззаду)

На якому рівні розміщена трахея? (VI шийного - V грудного хребців)

На якому рівні відбувається біфуркація трахеї?

(V грудного хребця)

Які частини має трахея?

(Шийну, грудну)

Позаду трахеї знаходиться:

(Стравохід)

Основу стінки трахеї становлять:

(15-20 хрящових півкілець)

Задня стінка трахеї називається:

(Перетинчастою)

Від біфуркації трахеї відходять:

(Правий та лівий головні бронхи)

Основу стінки правого головного бронха становлять:

(6-8 хрящових півкілець)

Основу стінки лівого головного бронха становлять:

(9-12 хрящових півкілець)

Який із головних бронхів є коротшим і ширшим?

(Правий)

Який із головних бронхів є немовби продовженням трахеї?

(Правий)

Який із головних бронхів є довшим і вужчим?

(Лівий)

Верхівка легень спереду проектується:

(На 2 см вище від ключиці)

Верхівка легень спереду проектується:

(На 3-4 см вище від I ребра)

Верхівка легень ззаду проектується:

(На рівні остистого відростка VII шийного хребця)

На якому рівні передня межа правої легені переходить у нижню?

(VI ребра)

На якому рівні знаходиться нижня межа правої легені по середньоключичній лінії?

(VI ребра)

По якій лінії нижня межа правої легені розміщена на рівні VI ребра?

(Середньоключичній лінії)

Яке ребро пересікає нижня межа правої легені по передній пахвовій лінії?

(VII)

По якій лінії нижня межа правої легені пересікає VII ребро?

(Передній пахвовій)

Яке ребро пересікає нижня межа правої легені по задній пахвовій лінії?

(IX)

По якій лінії нижня межа правої легені пересікає X ребро?

(Лопатковій)

На якому рівні знаходиться задня межа легень?

(Від голівки II ребра до шийки XI ребра)

Нижня межа лівої легені щодо нижньої межі правої легені розміщена:

(На 1-2 см нижче)

Які межі правої та лівої легень збігаються?

(Верхівки та задні межі)

Плевра - це:

(Серозна оболонка)

Парієтальна плевра має такі частини:

(Реберну, медіастинальну, діафрагмальну та купол плеври)

Купол плеври утворюється при переході:

(Реберної плеври в медіастинальну)

Плевральна порожнина - це порожнина між:

(Парієтальною i вісцеральною плеврою)

Який із закутків плевральної порожнини є найглибшим?

(Реберно-діафрагмальний)

Плевральна порожнина містить:

(Невелику кількість серозної рідини)

Тиск у плевральній порожнині:

(Від’ємний)

Купол плеври ззаду відповідає:

(Голівці І ребра)

Спереду купол плеври знаходиться:

(На 3-4 см вище від I ребра і на 1-2 см вище від ключиці)

Передня межа правої плеври переходить у нижню на рівні:

(VI ребра)

По якій лінії нижня межа правої плеври пересікає VII ребро?

(Середньоключичній)

На якому рівні нижня межа правої плеври пересікає передню пахвову лінію?

(VIII ребра)

По якій лінії нижня межа правої плеври пересікає IX ребро?

(Середній пахвовій)

На якому рівні нижня межа правої плеври пересікає задню пахвову лінію?

(Х ребра)

По якій лінії нижня межа правої плеври пересікає XI ребро?

(Лопатковій)

На якому рівні нижня межа правої плеври пересікає паравертебральну лінію?

(XII ребра)

Нижня межа лівої плеври щодо нижньої межі правої плеври розміщена:

(На 1 см нижче)

Задня межа плеври розміщена на рівні:

(Від I до XII ребра)

Нижня межа плеври і легень відрізняється:

(На 1 ребро)

Які межі легень та плеври збігаються?

(Верхівки та задні межі)

На які відділи поділяється середостіння?

(Верхнє та нижнє)

На які відділи поділяється нижнє середостіння?

(Переднє, середнє та заднє)

Середостіння спереду обмежене:

(Грудниною)

Середостіння з боків обмежене:

(Медіастинальною плеврою)

Середостіння ззаду обмежене:

(Грудним відділом хребтового стовпа)

Середостіння вгорі обмежене:

(Верхньою апертурою грудної клітки)

Середостіння знизу обмежене:

(Діафрагмою)

Межею між верхнім та нижнім середостінням є:

(Умовна горизонтальна площина, проведена між кутом груднини і міжхребцевого диска TIV-TV)

У верхньому середостінні розміщені:

(Тимус, верхня порожниста вена, дуга аорти)

В якому середостінні розміщений тимус?

(Верхньому)

Переднє середостіння обмежене:

(Грудниною і передньою стінкою перикарда)

У передньому середостінні розміщені:

(Внутрішні грудні артерії і вени, лімфатичні вузли)

Чим обмежене середнє середостіння?

(Передньою і задньою стінкою перикарда)

Які органи розміщені в середньому середостінні?

(Серце, головні бронхи, діафрагмові нерви)

В якому середостінні розміщене серце?

(Середньому)

В якому середостінні розміщена трахея?

(Верхньому)

В якому середостінні розміщені головні бронхи?

(Середньому)

Чим обмежене заднє середостіння?

(Задньою стінкою перикарда і хребетним стовбуром)

Які органи розміщені в задньому середостінні?

(Стравохід, грудна аорта, блукаючі нерви, симпатичні стовбури, грудна лімфатична протока)

В якому середостінні знаходиться грудна аорта?

(Задньому)

В якому середостінні знаходяться симпатичні стовбури?

(Задньому)

В якому середостінні знаходиться грудна лімфатична протока?

(Задньому)

Які поверхні має легеня?

(Діафрагмальну, середостінну, реберну)

На медіастинальній поверхні легень розміщені:

(Ворота легень)

Серцева вирізка лівої легені знизу обмежена:

(Язичком)

Ліва легеня має часток:

(2)

Права легеня має часток:

(3)

Права легеня має щілини:

(Косу, горизонтальну)

Ліва легеня має щілини:

(Косу)

На якій поверхні легень розміщені ворота?

(Середостінній)

У воротах правої легені структури розміщені в такій послідовності (зверху вниз):

(Головний бронх, легенева артерія, легеневі вени)

У воротах лівої легені структури розміщені в такій послідовності (зверху вниз):

(Легенева артерія, головний бронх, легеневі вени)

У воротах легені головні бронхи поділяються на:

(Часткові)

У правій легені часткових бронхів:

(3)

У лівій легені часткових бронхів: (2)

Часткові бронхи поділяються на:

(Сегментарні)

Бронхіальне дерево подане такими структурами:

(Головні бронхи, часткові бронхи, сегментарні бронхи, часточкові бронхи, кінцеві бронхіоли)

Легеневий ацинус утворений:

(Дихальними бронхіолами, альвеолярними ходами, альвеолярними мішечками, легеневими альвеолами)

Структурно-функціональною одиницею легень є:

(Легеневий ацинус)

Скільки сегментів має верхня частка лівої легені?

(5)

Скільки сегментів має нижня частка лівої легені?

(5)

Скільки сегментів має верхня частка правої легені?

(3)

Скільки сегментів має середня частка правої легені?

(2)

Скільки сегментів має нижня частка правої легені?

(5)

Корінь легень складають такі утвори:

(Легеневі артерії, легеневі вени, нерви, головні бронхи, лімфатичні судини)

Яке коло кровообігу утворюють легеневі артерії та вени?

(Мале)

Яка кров проходить по легеневих артеріях у легені?

(Венозна)

Яка кров проходить по легеневих венах від легень?

(Артеріальна)

Яка функція відбувається в легенях на рівні альвеолярного дерева?

(Зовнішнє дихання)

Як нирка вкрита очеревиною?

(Екстраперитонеально)

На якому рівні розміщена права нирка?

(XII грудного - III поперекового хребців)

На якому рівні розміщена ліва нирка?

(XI грудного - II поперекового хребців)

Нирки розміщені:

(У поперековій ділянці біля задньої стінки живота в заочеревинному просторі)

До верхнього полюса нирки прилягає:

(Надниркова залоза)

Який орган прилягає до медіального краю правої нирки?

(Низхідна частина 12-палої кишки)

До передньої поверхні правої нирки прилягає:

(Печінка, правий згин ободової кишки)

До латерального краю лівої нирки прилягає:

(Селезінка)

До передньої поверхні лівої нирки прилягає:

(Шлунок, підшлункова залоза, петлі порожньої кишки)

Ниркове ложе утворене:

(Діафрагмою, великим поперековим м'язом, квадратним м'язом попереку, поперечним м'язом живота)

Які кінці має нирка?

(Верхній, нижній)

Які краї має нирка?

(Медіальний, латеральний)

Де розміщені ворота нирки?

(На медіальному краї)

До фіксуючого апарату нирки належить:

(Жирова капсула)

До фіксуючого апарату нирки належить:

(Ниркове ложе)

До фіксуючого апарату нирки належить:

(Ниркова ніжка)

До фіксуючого апарату нирки належить:

(Ниркова фасція)

Ниркову ніжку утворюють:

(Ниркові артерiя i вена, сечоводи)

В якій послідовності розміщені оболонки нирки (від середини назовні)?

(Волокниста капсула, жирова капсула, ниркова фасція)

Ниркова фасція має такі листки:

(Переднирковий та позанирковий)

Обидва листки ниркової фасції зростаються:

(Біля латерального краю нирки і вище від надниркової залози)

Кіркова речовина нирок утворює:

(Ниркові стовпи)

У пазусі нирки знаходяться:

(Ниркові чашечки та ниркова миска)

Структурно-функціональною одиницею нирки є:

(Нефрон)

Ниркові стовпи утворені:

Кірковою речовиною)

Ниркові піраміди утворені:

(Мозковою речовиною)

Ниркова піраміда має:

(Основу і верхівку)

До складу нефрона не входять:

(Ниркові чашечки)

До складу нефрона не входять:

(Сосочкові проточки)

Кількість сегментів у нирці становить:

(5)

Ниркова частка обмежена:

(Міжчастковими судинами)

Ниркова частка вміщує:

(Ниркову піраміду з прилеглою до неї кірковою речовиною)

Ниркові часточки розміщені в:

(Кірковій речовині)

Утворення первинної сечі (фільтрування) відбувається в:

(Нирковому тільці)

Утворення вторинної сечі (реабсорбція) відбувається в:

(Канальцях нефрона)

Сечовивідні шляхи нирки розміщені в такій послідовності:

(Збірні трубочки, сосочкові проточки, малі чашечки, великі чашечки, ниркова миска, сечоводи)

Назвіть у правильній послідовності відділи нефрона:

(Ниркове тільце, проксимальні звивисті канальці, прямі канальці (петля нефрона), дистальні звивисті канальці)

Клубочки нефрона утворені:

(Первинною капілярною сіткою (артеріальною))

Ниркове тільце утворено:

(Клубочком артеріальних капілярів і навколо них двома листками капсули Шумлянського-Боумена)

Розрізняють такі групи нефронів:

(Субкапсулярні, проміжні та юкстамедулярні)

У ділянці воріт нирок кровоносні судини і сечовід розміщені в такій послідовності (спереду назад):

(Вена, артерія, сечовід)

Сечоводи мають такі частини:

(Черевну, тазову, внутрішньостінкову)

Перше звуження сечовода знаходиться:

(При переході ниркової миски в сечовід)

Друге звуження сечовода знаходиться:

(При переході черевної частини в тазову)

Третє звуження сечовода знаходиться:

(У тазовій частині)

Четверте звуження сечовода знаходиться:

(У стінці сечового міхура)

Сечовід вкритий очеревиною:

(Екстраперитонеально)

Стінка сечовода має такі шари, окрім:

(Серозного)

М'язова оболонка сечовода в нижньому відділі складається з таких шарів:

(Зовнішнього та внутрішнього поздовжніх i середнього циркулярного)

Сечовий міхур має такі частини:

(Верхівку, тіло, дно, шийку)

Порожній сечовий міхур укритий очеревиною:

(Екстраперитонеально)

Наповнений сечовий міхур вкритий очеревиною:

(Мезоперитонеально)

Дно сечового міхура у чоловіків розміщено:

(На передміхуровій залозі)

У чоловіків позаду сечового міхура розміщені:

(Пряма кишка, ампули сім'явиносних проток і сім'яні міхурці)

Позаду сечового міхура у жінок розміщена:

(Матка)

Стінка сечового міхура має такі оболонки:

(Слизову з підслизовим прошарком, м’язову та адвентицію (або очеревину)

М'язова оболонка сечового міхура складається із:

(Зовнішнього і внутрішнього поздовжніх, середнього циркулярного шарів)

М'яз-замикач сечового міхура утворений:

(Циркулярним шаром м'язової оболонки)

Слизова оболонка сечового міхура не має складок у ділянці:

(Трикутника)

Підслизова основа сечового міхура відсутня в ділянці:

(Трикутника)

Трикутник сечового міхура розміщений на:

(Дні)

Трикутник сечового міхура утворений:

(Вічками сечоводів і внутрішнім вічком сечівника)

У чоловіків у порожнині малого таза очеревина утворює:

(Прямокишково-міхурову заглибину)

У жінок у порожнині малого таза очеревина утворює:

(Прямокишково-маткову і міхурово-маткову заглибини)

Жіночий сечівник має довжину: (3-4 см)

Зовнішній м'яз-замикач жіночого сечівника утворений:

(За рахунок посмугованих м’язів промежини)

Зовнішнє вічко жіночого сечівника відкривається в:

(Присінок піхви)

Стінка жіночого сечівника має всі наявні шари, окрім:

(Серозного)

До жіночих зовнішніх статевих органів не належить:

(Піхва)

До жіночих внутрішніх статевих органів не належить:

(Клітор)

Яєчник має поверхні:

(Медіальну, латеральну)

Яєчник має краї:

(Брижовий, вільний)

Яєчник має кінці:

(Трубний, матковий)

До зв'язок яєчника належать:

(Власна зв'язка яєчника, підвішувальна зв'язка яєчника)

Ворота яєчника розміщені на:

(Брижовому краї)

Ззовні яєчник вкритий:

(Одношаровим зародковим епітелієм)

Кіркова речовина яєчника містить:

(Яєчникові фолікули)

Яєчник - це залоза:

(Зовнішньої і внутрішньої секреції)

Чи вкритий яєчник очеревиною?

(Ні)

Яку з частин не має матка:

(Склепіння)

Тіло матки має такі поверхні:

(Міхурову, кишкову)

Матка має такі краї:

(Правий, лівий)

До оболонок стінки матки не належить:

(Адвентиція)

М'язова оболонка матки має такі шари:

(Зовнішній і внутрішній поздовжні, середній циркулярний)

Як матка вкрита очеревиною?

(Мезоперитонеально)

Серозна оболонка матки називається:

(Периметрій)

М'язова оболонка матки називається:

(Міометрій)

Слизова оболонка матки називається:

(Ендометрій)

Приматкова клітковина називається:

(Параметрій)

Периметрій - це:

(Серозна оболонка матки)

Міометрій - це:

(М'язова оболонка матки)

Ендометрій - це:

(Слизова оболонка матки)

Параметрій - це:

(Приматкова клітковина)

Серозна оболонка не вкриває:

(Піхвової частини шийки матки)

До зв'язок матки не належить:

(Підвішувальна зв'язка матки)

До частин широкої зв'язки матки не належить:

(Брижа піхви)

Маткова труба має частини, крім:

(Шийки)

До порожнистих органів належать усі, крім:

(Яєчників)

Перешийок маткової труби розміщений між:

(Матковою частиною й ампулою)

Лійка маткової труби закінчується:

(Торочками маткової труби)

До оболонок маткової труби не належить:

(Адвентиція)

Найдовша торочка маткової труби називається:

(Яєчникова)

Маткова труба має отвори:

(Матковий і черевний)

Маткова труба вкрита очеревиною:

(Інтраперитонеально)

Який з органів жіночої статевої системи вкритий очеревиною мезоперитонеально?

(Матка)

Який орган жіночої статевої системи вкритий очеревиною інтраперитонеально?

(Маткові труби)

Який орган жіночої статевої системи розміщений у порожнині очеревини, але нею не вкритий?

(Яєчник)

Отвір піхви відкривається в:

(Присінок піхви)

До оболонок піхви не належить:

(Серозна)

Піхва має такі стінки:

(Передню і задню)

Соромітна щілина обмежена:

(Великими соромітними губами)

Присінок піхви обмежений:

(Малими соромітними губами)

Протоки великих залоз присінка (Бартолінієвих залоз) відкриваються в:

(Присінок піхви)

До частин клітора не належить:

(Шийка)

До чоловічих зовнішніх статевих органів не належить:

(Сім'яний пухирець)

До чоловічих внутрішніх статевих органів не належить:

(Калитка)

Яєчко має такі поверхні:

(Латеральну, медіальну)

Яєчко має такі краї:

(Передній, задній)

Яєчко має такі кінці:

(Верхній, нижній)

Яєчко ззовні вкрите:

(Білковою оболонкою)

Середостіння яєчка - це:

(Стовщення білкової оболонки, що заходить в яєчко по задньому краю)

Сперматогенний епітелій вистеляє:

(Звивисті сім'яні трубочки яєчка)

Звивисті сім'яні трубочки знаходяться в:

(Часточках яєчка)

Виносні проточки яєчка починаються від:

(Сітки яєчка)

Сітка яєчка розміщена в:

(Середостінні яєчка)

Сітка яєчка утворена:

(Прямими сім'яними трубочками)

Над'яєчко знаходиться:

(Позаду яєчка)

Над'яєчко має такі частини:

(Голівку, тіло, хвіст)

Протока над'яєчка переходить у:

(Сімявиносну протоку)

Сперматозоїди виробляються в:

(Покручених сім'яних канальцях яєчка)

Сім'явиносна протока має такі частини:

(Калиткову, канатикову, пахвинну, тазову)

Кінцевий відділ сім'явиносної протоки утворює:

(Ампулу)

Стінка сім'явиносної протоки має такі оболонки, окрім:

(Серозної)

Тазова частина сім'явиносної протоки покрита очеревиною:

(Ретроперитонеально)

Сім'явипорскувальна протока утворюється при злитті:

(Сім'явиносної протоки і вивідної протоки сім'яного міхурця)

Сім'яний пухирець розміщений:

(Латерально від ампули сім'явиносної протоки)

Сім'яні пухирці виконують таку функцію:

(Виділяють рідку частину сперми лужної реакції)

Яєчко - це залоза:

(Зовнішньої і внутрішньої секреції)

Передміхурова залоза виконує таку функцію:

(Виділяє секрет, що примішується до сперми, забезпечуючи рухливість сперматозоїдів)

Основа передміхурової залози спрямована:

(Вгору)

До основи передміхурової залози прилягає:

(Дно сечового міхура)

До частин передміхурової залози не належить:

(Шийка)

Верхівка передміхурової залози спрямована:

(Вниз)

Верхівка передміхурової залози прилягає до:

(Сечостатевої діафрагми)

М'язова тканина передміхурової залози розміщена в основному в:

(Передній частині)

Залозиста паренхіма передміхурової залози розміщена в основному в:

(Задньому і бокових відділах)

Перешийок передміхурової залози обмежений:

(Сім'явипорскувальними протоками і передміхуровою частиною уретри)

М'язова тканина передміхурової залози утворює:

(Внутрішній м'яз-замикач сечівника)

Не є частиною статевого члена:

(Хвіст)

Голівка статевого члена утворена:

(Губчастим тілом)

Чоловічий сечівник не має такої частини:

(Тазової)

До звужень чоловічого сечівника не належить:

(Передміхурова частина)

До розширень чоловічого сечівника не належить:

(Перетинчаста частина)

В яку частину чоловічого сечівника відкривається сімявипорскувальна протока?

(Передміхурову)

Скільки оболонок має калитка (яєчко)?

(7)

Зовнішня оболонка калитки:

(Шкіра)

Перегородка калитки утворена:

(М'ясистою оболонкою)

Зовнішній (свідомий) сфінктер чоловічого сечівника утворений:

(М'язом промежини)

Внутрішня оболонка калитки - це:

(Піхвова оболонка)

Зовнішня сім'яна фасція є похідною від:

(Поверхневої фасції живота)

Фасція м’яза-підіймача яєчка є похідною від:

(Фасції зовнішнього косого м'яза живота)

М'ясиста оболонка калитки є похідною від:

(Підшкірної жирової клітковини)

Внутрішня сім'яна фасція є похідною від:

(Поперечної фасції черевної стінки)

Піхвова оболонка яєчка є похідною від:

(Очеревини)

М'яз-підіймач яєчка є похідним від:

(Внутрішнього косого і поперечного м'язів живота)

До внутрішніх чоловічих статевих органів не належить:

(Сім'яний канатик)

До зовнішніх чоловічих статевих органів не належить:

(Над'яєчко)

Піхвова оболонка яєчка має такі листки:

(Вісцеральний і парієтальний)

Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка зрощений із:

(Внутрішньою сім'яною фасцією)

Вісцеральний листок піхвової оболонки яєчка зрощений із:

(Білковою оболонкою яєчка)

До складу сім'яного канатика входять:

(Сім'явиносна протока, яєчкова артерія, артерія сім'явиносної протоки, лозоподібне венозне сплетення, піхвовий відросток)

Сім'яний канатик розміщений на рівні:

(Від хвоста надяєчка до глибокого пахвинного кільця)

Промежина має форму:

(Ромба)

Спереду промежина обмежена:

(Лобковим симфізом)

По боках промежина обмежена:

(Нижніми гілками лобкових кісток і гілками сідничних кісток)

Промежина поділяється на трикутники (ділянки) лінією, яка з'єднує:

(Сідничні горби)

Ззаду промежина обмежена:

(Верхівкою куприка)

Промежина поділяється на такі трикутники (ділянки):

(і тазовий)

Промежину сечостатевого трикутника (ділянки) утворює

(Поверхневий поперечний м'яз промежини)

Промежину сечостатевого трикутника (ділянки) утворює:

(Сіднично-печеристий м'яз)

Промежина сечостатевого трикутника (ділянки) утворена:

(Цибулиногубчастим м'язом)

Промежину сечостатевого трикутника (ділянки) утворює:

(Поверхневий листок власної фасції промежини)

Діафрагму сечостатевого трикутника (ділянки) утворює:

(Глибокий поперечний м'яз промежини)

Діафрагму сечостатевого трикутника (ділянки) утворює:

(Зовнішній м'яз-замикач сечівника)

Діафрагму сечостатевого трикутника (ділянки) утворює:

(Верхня фасція сечостатевої діафрагми)

Діафрагму сечостатевого трикутника (ділянки) утворює:

(Нижня фасція сечостатевої діафрагми)

Промежину тазового трикутника (ділянки) утворює:

(Зовнішній м'яз-замикач відхідника)

Промежину тазового трикутника (ділянки) утворює:

(Поверхнева фасція промежини)

Діафрагму тазового трикутника (ділянки) утворює:

(М'яз-підіймач відхідника)

Діафрагму тазового трикутника (ділянки) утворює:

(Верхня фасція діафрагми таза)

Діафрагму тазового трикутника (ділянки) утворює:

(Нижня фасція діафрагми таза)

До м'язів промежини належить:

(Зовнішній м'яз-замикач відхідника)

До м'язів промежини належить:

(Сіднично-печеристий м'яз)

До м'язів промежини належить:

(М'яз-підіймач відхідника)

До м'язів промежини належить:

(Зовнішній м'яз-замикач сечівника)

До м'язів промежини належить:

(Цибулиногубчастий м'яз)

До м'язів промежини належить:

(Глибокий поперечний м'яз промежини)

До поверхневих м'язів сечостатевого трикутника (ділянки) належить:

(Поверхневий поперечний м'яз промежини)

До поверхневих м'язів сечостатевого трикутника (ділянки) належить:

(Цибулиногубчастий м'яз)

До поверхневих м'язів сечостатевого трикутника (ділянки) належить:

(Сіднично-печеристий м'яз)

До глибокої групи м'язів сечостатевого трикутника (ділянки) належить:

(Глибокий поперечний м'яз промежини)

До глибокої групи м'язів сечостатевого трикутника (ділянки) належить:

(Зовнішній м'яз-замикач сечівника)

До поверхневої групи м'язів тазового трикутника (ділянки) належить:

(Зовнішній м'яз-замикач відхідника)

До глибокої групи м'язів тазового трикутника (ділянки) належить:

(Куприковий м'яз)

До глибокої групи м'язів тазового трикутника (ділянки) належить:

(М'яз-підіймач відхідника)

До фасцій тазового трикутника (ділянки) належать:

(Поверхнева фасція промежини, власна фасція промежини і тазова фасція)

До фасцій сечостатевого трикутника (ділянки) належать:

(Лише власна фасція промежини)

Ділянка між прямою кишкою і зовнішніми статевими органами має назву:

(Сухожилковий центр промежини)

Тазова діафрагма утворена:

(М’язом-підіймачем відхідника, верхньою та нижньою фасціями діафрагми таза)

Сечостатева діафрагма утворена:

(Глибоким поперечним м’язом промежини, верхньою та нижньою фасціями сечостатевої діафрагми)

Сіднично-відхідникова ямка розміщена:

(По боках від м’яза-підіймача відхідника і прямої кишки)

До залоз ентодермального походження, які розвиваються з епітеліальної вистілки глоткової кишки, належить:

(Щитоподібна)

До залоз ентодермального походження, які розвиваються з епітеліальної вистілки глоткової кишки, належить:

(Прищитоподібні)

До залоз ентодермального походження, які розвиваються із епітелію кишкової трубки, належить:

(Панкреатичні острівці підшлункової залози)

До залоз мезодермального походження належать:

(Кіркова речовина надниркових залоз)

До залоз мезодермального походження належить:

(Інтерстиціальні клітини статевих залоз)

До залоз ектодермального походження, які є похідними переднього відділу нервової трубки, належить:

(Гіпофіз)

До залоз ектодермального походження, які є похідними переднього відділу нервової трубки, належить:

(Епіфіз)

До залоз ектодермального походження, які є похідними симпатичного відділу нервової системи, належить:

(Мозкова речовина надниркових залоз)

До гіпофізозалежних залоз належить:

(Кіркова речовина надниркових залоз)

До гіпофізозалежних залоз належить:

(Щитоподібна залоза)

До гіпофізозалежних залоз належать:

(Статеві залози)

Щитоподібна залоза за походженням належить до залоз:

(Ентодермально-бранхіогенної групи)

Щитоподібна залоза розміщена у:

(Передній ділянці шиї)

Щитоподібна залоза має:

(Праву і ліву частки)

Частки щитоподібної залози з'єднані між собою:

(Перешийком)

Вгору від перешийка щитоподібної залози відходить:

(Пірамідальна частка)

До гормонів щитоподібної залози належить:

(Тироксин)

До гормонів щитоподібної залози належить:

(Трийодтиронін)

До гормонів щитоподібної залози належить:

(Тиреокальцитонін)

Прищитоподібні залози розміщені на:

(Задній поверхні щитоподібної залози)

За походженням прищитоподібні залози належать до:

(Ентодермально-бранхіогенної групи)

Прищитоподібні залози виробляють:

(Паратгормон)

Прищитоподібні залози регулюють:

(Фосфорно-кальцієвий обмін)

Ендокринна частина яєчок виділяє гормон:

(Тестостерон)

До жіночих статевих гормонів належить:

(Естроген)

Статевi залози за походженням належать до:

(Мезодермальних)

У регуляції фосфорно-кальцієвого обміну бере участь:

(Паратгормон)

Надниркові залози вкриті очеревиною:

(Екстраперитонеально)

Надниркові залози мають поверхні всі, крім:

(Верхньої)

Надниркові залози розміщені на рівні:

(ХІ-ХІІ грудних хребців)

Кіркова речовина надниркових залоз має всі зони, крім:

(Трубчастої)

До гормонів кіркової речовини надниркових залоз належать:

(Кортикостероїди)

До гормонів сітчастої зони кори надниркових залоз належить:

(Андроген)

Мозкова речовина надниркових залоз виробляє гормон:

(Адреналін)

Мозкова речовина надниркових залоз виробляє гормон:

(Норадреналін)

Епіфіз належить до:

(Проміжного мозку)

У передній частці гіпофіза виробляється:

(Соматотропний гормон)

У передній частці гіпофіза виробляється:

(Адренокортикотропний гормон)

У передній частці гіпофіза виробляється:

(Тиреотропний гормон)

У задній частці гіпофіза накопичується:

(Окситоцин)

У задній частці гіпофіза накопичується:

(Вазопресин)

Мінералокортикоїди виробляються клітинами:

(Клубочкової зони кори надниркових залоз)

Альдостерон виробляється клітинами:

(Клубочкової зони кори надниркових залоз)

Глюкокортикоїди виробляються клітинами:

(Пучкової зони кори надниркових залоз)

Статеві гормони виробляються клітинами:

(Сітчастої зони кори надниркових залоз)

Адренокортикотропний гормон стимулює секрецію гормонів:

(Надниркових залоз)

Тиреотропний гормон активує продукцію гормонів:

(Щитоподібної залози)

Яким органом є серце?

(Парним)

Яку форму має серце?

(Конуса)

Як спрямована поздовжня вісь серця?

(Справа наліво, зверху вниз та ззаду наперед)

Куди спрямована верхівка серця?

(Вниз, вперед і вліво)

Куди повернена основа серця?

(Вгору, назад і вправо)

Куди прилягає передня поверхня серця?

(До груднини та ребер)

Куди прилягає нижня (задня) поверхня серця?

(До діафрагми)

Куди прилягають бічні поверхні серця?

(до легень)

Яку товщину має стінка передсердь?

(2-3 мм)

Яку товщину має стінка правого шлуночка?

(7-8 мм)

Яку товщину має стінка лівого шлуночка?

(15 мм)

Яку назву має внутрішній шар стінки серця?

(Ендокард)

Яку назву має середній шар стінки серця?

(Міокард)

Яку назву має зовнішній шар стінки серця?

(Епікард)

В якій послідовності розміщені шари стінки серця (зсередини - назовні)?

(Ендокард, міокард, епікард)

Що являє собою епікард?

(Це вісцеральний листок перикарда)

Що являє собою ендокард?

(Це внутрішній шар стінки серця, який вистеляє зсередини його порожнину)

Що являє собою міокард?

(Це середній шар стінки серця, утворений серцевим посмугованим м'язом)

Звідки беруть початок м'язові волокна передсердь та шлуночків?

(Від фіброзних кілець)

Яка з перелічених камер серця має найтовщий середній шар?

(Лівий шлуночок)

Що по суті являють собою волокнисті кільця серця?

(Це складова частина сполучнотканинного («м'якого») скелета серця)

Де знаходяться волокнисті кільця серця?

(Навколо передсердно-шлуночкових отворів)

Які з перелічених структур серця належать до сполучнотканинного («м'якого») скелета?

(Правий та лівий волокнисті трикутники)

Яка з перелічених структур серця належить до сполучнотканинного («м'якого») скелета?

(Перетинчаста частина міжшлуночкової перегородки)

Яка з перелічених структур серця не належить до «м'якого» скелета?

(М’язова частина міжшлуночкової перегородки)

Скільки шарів має міокард передсердь?

(Два шари)

Де розміщені колові волокна міокарда передсердь?

(У глибокому шарі біля отворів вен, що впадають у передсердя)

Що утворюють поздовжні м'язові волокна глибокого шару міокарда передсердь?

(Гребінчасті м'язи)

Який напрямок мають м'язові волокна глибокого шару міокарда передсердь?

(Поздовжній і коловий)

Який напрямок мають м'язові волокна поверхневого шару міокарда передсердь?

(Поперечний)

Який шар міокарда передсердь є спільним для обох передсердь?

(Поверхневий)

Який шар міокарда передсердь є окремим для кожного передсердя?

(Глибокий)

Скільки шарів має міокард шлуночків?

(Три шари)

Де утворюється завиток серця?

(На верхівці серця)

Що, по суті, являє собою завиток серця?

(Це перехід зовнішнього шару міокарда шлуночків у внутрішній шар)

Які з шарів міокарда шлуночків є спільними для правого та лівого шлуночків?

(Зовнішній та внутрішній шар)

Який із шарів міокарда шлуночків є окремим для правого та лівого шлуночків?

(Середній (циркулярний) шар)

Який напрямок мають м'язові волокна поверхневого шару міокарда шлуночків?

(Косий)

Який напрямок мають м'язові волокна середнього шару міокарда шлуночків?

(Поперечний)

Який напрямок мають м'язові волокна глибокого шару міокарда шлуночків?

(Поздовжній)

Де розміщена вінцева борозна серця?

(На межі між передсердями та шлуночками)

Де розміщена передня міжшлуночкова борозна?

(На передній поверхні серця між шлуночками)

Де розміщена задня міжшлуночкова борозна?

(На задній поверхні серця між шлуночками)

За рахунок якої камери серця утворена його передня стінка?

(Переважно за рахунок правого шлуночка)

Яка камера серця утворює його задню стінку?

(Переважно лівий шлуночок)

Що з’єднує між собою вирізка верхівки серця?

(Передню та задню міжшлуночкові борозни)

Скільки камер має серце людини?

(4)

Куди прямує кров із правого передсердя?

(У правий шлуночок)

Куди прямує кров із правого шлуночка?

(У легеневий стовбур)

Куди прямує кров із лівого передсердя?

(У лівий шлуночок)

Куди прямує кров із лівого шлуночка?

(В аорту)

Які з перелічених кровоносних судин не належать до судин малого кола кровообігу?

(Верхня та нижня порожнисті вени)

Звідки починається мале коло кровообігу?

(З правого шлуночка)

Яка з перелічених судин дає початок судинам малого кола кровообігу?

(Легеневий стовбур)

Де закінчується мале коло кровообігу?

(В лівому передсерді)

Які з перелічених судин закінчують мале коло кровообігу?

(Легеневі вени)

По яких судинах не протікає артеріальна кров?

(Легеневі артерії)

По яких судинах не протікає венозна кров?

(Праві та ліві легеневі вени)

Звідки починається легеневий стовбур?

(Від правого шлуночка)

Де проектується початок (отвір) легеневого стовбура?

(Над місцем прикріплення хряща III лівого ребра до груднини)

Що розміщується між розгалуженням легеневого стовбура та дугою аорти?

(Артеріальна зв’язка)

На які гілки розгалужується ліва легенева артерія?

(На дві часткові гілки)

На які гілки розгалужується права легенева артерія?

(На три часткові гілки)

Звідки починається велике коло кровообігу?

(З лівого шлуночка)

Які з перелічених кровоносних судин не належать до судин великого кола кровообігу?

(Легеневі вени)

Яка з перелічених кровоносних судин дає початок судинам великого кола кровообігу?

(Аорта)

Де закінчується велике коло кровообігу?

(В правому передсерді)

Які з перелічених судин закінчують велике коло кровообігу?

(Верхня та нижня порожнисті вени)

Яка функція відбувається на рівні великого кола кровообігу?

(Внутрішнє дихання)

Яка функція відбувається на рівні малого кола кровообігу?

(Зовнішнє дихання)

В яких камерах серця знаходиться артеріальна кров?

(У лівому передсерді та лівому шлуночку)

В яких камерах серця знаходиться венозна кров?

(У правому передсерді та правому шлуночку)

Де проходить верхня межа серця?

(По лінії, що з'єднує верхні краї хрящів третіх ребер)

Де проходить права межа серця?

(На 2 см справа від груднини від III до V ребрових хрящів)

Де проектується верхівка серця?

(У V міжребер'ї зліва на 1 см досередини від середньоключичної лінії)

Де проходить ліва межа серця?

(Від верхнього краю III лівого ребра по пригруднинній лінії до верхівки серця)

Де проходить нижня межа серця?

(Від хряща правого V ребра до верхівки серця)

Де вислуховується мітральний клапан серця?

(На верхівці серця)

Де вислуховується тристулковий клапан серця?

(На рівні основи мечоподібного відростка груднини)

Де вислуховується клапан аорти?

(Справа від груднини у ІІ міжреберному проміжку)

Де вислуховується клапан легеневого стовбура?

(Зліва від груднини у ІІ міжреберному проміжку)

В якому відділі грудної порожнини розміщене серце?

(В середньому середостінні)

Яку форму має праве передсердя?

(Куба)

Як називається додаткова порожнина правого передсердя?

(Праве вушко)

Що розміщується на межі правого та лівого передсердь?

(Міжпередсердна перегородка)

Який із перелічених отворів не має відношення до правого передсердя?

(Отвір легеневого стовбура)

Що знаходиться на міжпересередній перегородці?

(Овальна ямка)

Коли функціонує овальний отвір серця?

(В ембріональному періоді розвитку)

Де знаходиться заслінка нижньої порожнистої вени?

(Вздовж нижнього краю отвору нижньої порожнистої вени)

Чим окантована овальна ямка?

(Кантом овальної ямки)

Як називається розширена ділянка порожнини правого передсердя?

(Пазуха порожнистих вен)

Де знаходиться міжвенозний горбок?

(Між отворами порожнистих вен у правому передсерді)

Де знаходяться гребінчасті м’язи?

(На внутрішній поверхні правого і лівого вушок)

Що знаходиться на межі правого передсердя та правого шлуночка?

(Правий передсердно-шлуночковий отвір)

Де знаходиться отвір вінцевої пазухи?

(Між правим передсердно-шлуночковим отвором та отвором нижньої порожнистої вени)

Чим прикривається отвір вінцевої пазухи?

(Заслінкою коронарного синуса)

Яку форму має правий шлуночок?

(Тригранної піраміди)

Яку стінку правого шлуночка утворює міжшлуночкова перегородка?

(Присередню (ліву))

Яку назву мають частини міжшлуночкової перегородки?

(Перетинчаста та м’язова частини)

Який із перелічених отворів має відношення до правого шлуночка?

(Правий передсердно-шлуночковий отвір)

Який із перелічених отворів має відношення до правого шлуночка?

(Отвір легеневого стовбура)

Як називається ділянка правого шлуночка, де бере початок легеневий стовбур?

(Артеріальний конус)

Яка з перелічених структур не належить до правого передсердно-шлуночкового клапана?

(Передня півмісяцева заслінка)

До якої з перелічених структур серця фіксуються стулки правого передсердно-шлуночкового клапана?

(До правого фіброзного кільця)

Яка з перелічених структур серця запобігає вивертанню в порожнину передсердь стулок передсердно-шлуночкового клапана при систолі шлуночків?

(Сухожилкові струни)

Між якими структурами серця натягнуті сухожилкові струни?

(Між вільними краями стулок передсердно-шлуночкових клапанів та верхівками сосочкових м'язів)

Яка з перелічених структур серця не належить до клапана легеневого стовбура?

(Задня півмісяцева заслінка)

Яка з перелічених структур серця сприяє більш щільному змиканню заслінок клапана легеневого стовбура?

(Вузлики півмісяцевих заслінок)

Яку назву має простір між стінкою легеневого стовбура та кожною з півмісяцевих заслінок?

(Пазуха легеневого стовбура)

Яку форму має ліве передсердя?

(Неправильного куба)

Скільки отворів має ліве передсердя?

(П'ять отворів)

Які з перелічених отворів належать до лівого передсердя?

(Отвори легеневих вен)

Який із перелічених отворів належить до лівого передсердя?

(Лівий передсердно-шлуночковий отвір)

Яку назву має конусоподібне розширення передньої стінки лівого передсердя?

(Ліве вушко)

Яку форму має лівий шлуночок?

(Конуса)

Який із перелічених отворів належить до лівого шлуночка?

(Лівий передсердно-шлуночковий отвір)

Скільки отворів має лівий шлуночок?

(Два)

Який із перелічених отворів належить до лівого шлуночка?

(Отвір аорти)

Який клапан закриває лівий передсердно-шлуночковий отвір?

(Мітральний)

Який клапан закриває отвір аорти?

(Клапан аорти)

Яка з перелічених структур серця не належить до клапана аорти?

(Передня стулка)

Який клапан закриває правий передсердно-шлуночковий отвір?

(Valva tricuspidalis)

Який клапан закриває отвір легеневого стовбура?

(Клапан легеневого стовбура)

Через який із перелічених отворів протікає артеріальна кров?

(Отвір аорти)

Через який із перелічених отворів протікає венозна кров?

(Отвір вінцевої пазухи)

Через які з перелічених отворів протікає артеріальна кров?

(Отвори легеневих вен)

Яка з перелічених структур серця забезпечує синхронність скорочень міокарда передсердь та шлуночків?

(Провідна система серця)

Яку функцію виконує провідна система серця?

(Регулює та координує скорочення м'яза серця)

Які клітини в основному входять до складу структур провідної системи серця?

(Атипові кардіоміоцити з невеликою кількістю міофібрил)

Які з перелічених структур серця не належать до його провідної системи?

(Правий та лівий волокнисті трикутники)

Які з перелічених структур не належать до провідної системи серця?

(Праве та ліве волокнисті кільця)

Яку назву має пазухо-передсердний вузол?

(Вузол Кіса - Фляка)

Яку назву має передсердно-шлуночковий вузол?

(Вузол Ашоффа - Тавара)

Яку назву має передсердно-шлуночковий пучок?

(Пучок Гіса)

Де розміщений синусно-передсердний вузол?

(У стінці правого передсердя між верхньою порожнистою веною та правим вушком)

Де розміщений передсердно-шлуночоковий вузол?

(У товщі нижнього відділу міжпередсердної перегородки)

Яка структура провідної системи серця має назву «водій» серцевого ритму?

(Вузол Кіса - Фляка)

Де розміщений передсердно-шлуночковий пучок?

(У товщі міжшлуночкової перегородки)

Де розміщені волокна Пуркіньє?

(У товщі міокарда правого і лівого шлуночків)

Звідки беруть початок вінцеві артерії серця?

(Уід правої та лівої пазух аорти)

В яку фазу серцевого циклу артеріальна кров потрапляє в коронарні артерії і до міокарда?

(При діастолі шлуночків)

Яку з перелічених структур серця не кровопостачає права вінцева артерія?

(Передню стінку правого шлуночка)

Які з перелічених структур серця кровопостачаються з басейну правої вінцевої артерії?

(Вузли провідної системи серця)

Яка з перелічених структур серця не кровопостачається гілками лівої вінцевої артерії?

(Задня частина міжшлуночкової перегородки)

Яка з перелічених структур серця кровопостачається з басейну лівої вінцевої артерії?

(Передня стінка правого шлуночка)

Як називаються гілки лівої вінцевої артерії?

(Передня міжшлуночкова та огинальна)

Де розміщений горизонтальний (поперечний) анастомоз між гілками лівої та правої вінцевих артерій?

(У вінцєвій борозні серця)

Де розміщений вертикальний (поздовжній) анастомоз між гілками лівої та правої вінцевих артерій?

(На верхівці серця)

Які гілки вінцевих артерій серця утворюють горизонтальний (поперечний) анастомоз?

(Огинальна гілка від лівої вінцевої артерії та права вінцева артерія)

Які гілки вінцевих артерій серця утворюють вертикальний (поздовжній) анастомоз?

(Передня міжшлуночкова гілка від лівої вінцевої артерії та задня міжшлуночкова гілка від правої вінцевої артерії)

Які з перелічених вен серця не є притоками вінцевого синуса?

(Найменші вени серця)

Які з перелічених вен не є притоками вінцевого синуса?

(Передні вени серця)

Вінцевий синус розміщений:

(На задній поверхні серця у вінцевій борозні)

Вінцевий синус впадає:

(У праве передсердя)

Велика вена серця розміщена:

(В передній міжшлуночковій борозні)

Середня вена серця розміщена:

(В задній міжшлуночковій борозні)

Мала вена серця розміщена:

(У правій частині вінцевої борозни)

Передні вени серця відкриваються:

(У праве передсердя)

Найменші вени серця відкриваються:

(У праве передсердя і правий шлуночок)

Які з перелічених нервів не беруть участі в іннервації серця?

(Соматичні рухливі)

Як впливають на діяльність серця симпатичні нервові волокна?

(Прискорюють ритм та розширюють коронарні судини)

Як впливають на діяльність серця парасимпатичні нервові волокна?

(Сповільнюють ритм та звужують коронарні судини)

Яку назву має навколосерцева сумка?

(Перикард)

Скільки шарів має перикард?

(Два шари: фіброзний та серозний)

Де відбувається перехід вісцеральної пластинки серозного перикарда в парієтальну?

(В ділянці основи серця на адвентиції його великих судин)

Яку назву мають закутки порожнини перикарда?

(Поперечна та коса пазухи перикарда)

Який із перелічених відділів не належить до фіброзного перикарда?

(Аортальний)

У порожнині перикарда є:

(Серозна рідина)

Яка з перелічених судин не належить до аорти?

(Венозна)

Який із перелічених відділів не належить до аорти?

(Тазовий)

З якої камери серця виходить аорта?

(З лівого шлуночка)

Яку назву має розширення початкового відділу аорти?

(Цибулина аорти)

Які з перелічених судин відходять від аорти в ділянці аортальних синусів?

(Права та ліва коронарні артерії)

На які відділи поділяється низхідна аорта?

(На грудний та черевний)

Через яку частину діафрагми проходить низхідна аорта?

(Поперекову)

Де розміщена черевна частина аорти?

(У позаочеревинному просторі)

Де розміщена грудна частина аорти?

(У задньому середостінні)

На якому рівні висхідна частина аорти переходить у дугу аорти?

(Справа від груднини на рівні II ребрового хряща)

Що розміщено в ділянці отвору аорти при її виході з лівого шлуночка?

(Клапан аорти)

Яку назву мають порожнини, що утворюються між стінкою аорти та півмісяцевими заслінками клапана аорти?

(Синуси аорти)

На якому рівні дуга аорти переходить у низхідну частину аорти?

(На рівні тіла IV грудного хребця)

Яку назву має звужена частина аорти в місці переходу її дуги в грудну частину?

(Перешийок аорти)

Яка з перелічених артеріальних судин не відходить від дуги аорти?

(Права підключична артерія)

Що з'єднує вігнуте півколо дуги аорти та легеневий стовбур?

(Артеріальна зв’язка)

На якому рівні знаходиться низхідна частина аорти?

(На рівні IV грудного - IV поперекового хребців)

На якому рівні аорта розгалужується на свої кінцеві гілки?

(На рівні IV поперекового хребця)

Яку назву мають кінцеві гілки низхідної аорти?

(Права та ліва загальні клубові артерії)

Яку назву має місце розгалуження аорти на свої кінцеві гілки?

(Біфуркація аорти)

Дуга аорти перекидається через:

(Лівий головний бронх)

На які артерії поділяється плечоголовний стовбур?

(На праву загальну сонну артерію та праву підключичну артерію)

На якому рівні плечоголовний стовбур розгалужується на свої кінцеві гілки?

(На рівні правого груднино-ключичного суглоба)

Звідки відходить права загальна сонна артерія?

(Від плечоголовного стовбура)

Звідки відходить ліва загальна сонна артерія?

(Безпосередньо від дуги аорти)

Назвіть гілки дуги аорти справа наліво:

(Плечоголовний стовбур, ліва загальна сонна артерія, ліва підключична артерія)

Загальна сонна артерія розміщена:

(В ділянці шиї в сонному трикутнику)

У складі судинно-нервового пучка шиї загальна сонна артерія розміщена:

(Медіально від внутрішньої яремної вени і блукаючого нерва)

На які судини розгалужується загальна сонна артерія?

(На зовнішню та внутрішню сонні артерії)

На якому рівні загальна сонна артерія розгалужується на свої кінцеві гілки?

(На рівні верхнього краю щитоподібного хряща)

Що розміщено в ділянці біфуркації загальної сонної артерії?

(Сонна пазуха та сонний клубочок)

Що кровопостачає внутрішня сонна артерія?

(Головний мозок та орган зору)

Які з перелічених частин не належать до внутрішньої сонної артерії?

(Грудна та шийна)

Як внутрішня сонна артерія проникає в порожнину черепа?

(Через сонний канал скроневої кістки)

Назвіть частини внутрішньої сонної артерії в правильному порядку:

(Шийна, кам’яниста, печериста, мозкова)

Які частини внутрішньої сонної артерії не дають гілок?

(Шийна та печериста)

Назвіть гілки мозкової частини внутрішньої сонної артерії:

(Очна, передня мозкова, середня мозкова, задня сполучна та передня артерія судинного сплетення)

До гілок мозкової частини внутрішньої сонної артерії не належить:

(Задня мозкова артерія)

Як проникає в орбіту очна артерія?

(Через зоровий канал)

Які з перелічених артерій є гілками очної артерії?

(Центральна артерія сітківки і дорсальна артерія носа)

Які з перелічених артерій не є гілками очної артерії?

(Передня та задня сполучні артерії)

Назвіть анастомоз між правою і лівою передніми мозковими артеріями:

(Передня сполучна артерія)

Дорсальна артерія носа анастомозує з:

(Кутовою артерією із системи зовнішньої сонної артерії)

Яка артерія формує своїми кінцевими гілками судинні сплетення бічного та ІІІ шлуночків головного мозку?

(Передня артерія судинного сплетення)

Центральна артерія сітківки є гілкою:

(Очної артерії)

Задні та передні війкові артерії є гілками:

(Очної артерії)

Слізна артерія є гілкою:

(Очної артерії)

Передні та задні решітчасті артерії є гілками:

(Очної артерії)

Дорсальна артерія носа є гілкою:

(Очної артерії)

Передня мозкова артерія є гілкою:

(Мозкової частини внутрішньої сонної артерії)

Середня мозкова артерія є гілкою:

(Мозкової частини внутрішньої сонної артерії

Задня сполучна артерія є гілкою:

(Мозкової частини внутрішньої сонної артерії)

Передня артерія судинного сплетення є гілкою:

(Мозкової частини внутрішньої сонної артерії)

Звідки відходить зовнішня сонна артерія?

(Від загальної сонної артерії)

Через який трикутник шиї проходить зовнішня сонна артерія?

(Через сонний трикутник)

Як називаються кінцеві гілки зовнішньої сонної артерії?

(Поверхнева скронева та верхньощелепна артерії)

На якому рівні зовнішня сонна артерія розгалужується на свої кінцеві гілки?

(На рівні шийки нижньої щелепи)

Яка з перелічених артерій не належить до групи передніх гілок зовнішньої сонної артерії?

(Потилична артерія)

Яка з перелічених артерій належить до групи задніх гілок зовнішньої сонної артерії?

(Задня вушна артерія)

Як називається середня гілка зовнішньої сонної артерії?

(Висхідна глоткова артерія)

Яка з перелічених гілок відходить від верхньої щитоподібної артерії?

(Верхня гортанна артерія)

Яка з перелічених структур не кровопостачається гілками верхньої щитоподібної артерії?

(Піднижньощелепна слинна залоза)

На якому рівні відходить від зовнішньої сонної артерії язикова артерія?

(На рівні великих рогів під'язикової кістки)

Через який трикутник шиї проходить язикова артерія?

(Через трикутник Пирогова)

Яка з перелічених артерій не є гілкою язикової артерії?

(Кутова артерія)

Язикова артерія кровопостачає:

(Під'язикову слинну залозу)

Яка артерія кровопостачає під'язикову слинну залозу?

(Під'язикова артерія)

Яка артерія кровопостачає привушну слинну залозу?

(Поверхнева скронева артерія)

Клинопіднебінна артерія кровопостачає:

(Слизову оболонку порожнини носа)

Гілки якої артерії кровопостачають жувальні м'язи?

(Гілки ІІ відділу верхньощелепної артерії)

Яка з перелічених артерій не відходить від лицевої артерії?

(Під'язикова)

Яку залозу пронизує стовбур лицевої артерії?

(Піднижньощелепну)

Назвіть кінцеву гілку лицевої артерії:

(Кутова артерія)

Яка артерія кровопостачає піднижньощелепну слинну залозу?

(Лицева)

З гілками якої артерії анастомозує кутова артерія в ділянці присереднього кута ока?

(Очної артерії)

Що кровопостачає висхідна піднебінна артерія?

(М'яке піднебіння)

Яка з перелічених артерій належить до групи задніх гілок зовнішньої сонної артерії?

(Потилична)

Яка ділянка шкіри голови не кровопостачається гілками задньої вушної артерії?

(Скронева)

Яка з перелічених артерій є безпосереднім продовженням стовбура зовнішньої сонної артерії?

(Поверхнева скронева)

Яка з перелічених гілок відходить від поверхневої скроневої артерії?

(Поперечна артерія лиця)

На які кінцеві гілки поділяється поверхнева скронева артерія?

(На лобову та тім'яну гілки)

Де розміщений І відділ верхньощелепної артерії?

(Позаду шийки нижньої щелепи)

Де розміщений ІІ відділ верхньощелепної артерії?

(У підскроневій ямці)

Де розміщений ІІІ відділ верхньощелепної артерії?

(У крилопіднебінній ямці)

Яка з перелічених гілок верхньощелепної артерії відходить від неї в межах І відділу?

(Нижня коміркова артерія)

Яка з перелічених артерій відходить від верхньощелепної артерії в її І відділі?

(Середня оболонна артерія)

Як середня оболонкова артерія проникає в порожнину черепа?

(Через остистий отвір)

Де проходить нижня коміркова артерія?

(У каналі нижньої щелепи)

Яка з перелічених артерій відходить від середньої оболонкової артерії?

(Верхня барабанна артерія)

Яка з перелічених гілок верхньощелепної артерії відходить від неї у ІІІ відділі?

(Підочноямкова артерія)

Яка з перелічених артерій не відходить від верхньощелепної артерії в її ІІІ відділі?

(Глибока вушна артерія)

Де проходить підочноямкова артерія?

(В підочноямковому каналі)

Яка артерія кровопостачає зуби нижньої щелепи?

(Нижня коміркова артерія)

Які артерії кровопостачають зуби верхньої щелепи?

(Задня верхня коміркова і підочноямкова артерії)

Звідки починається права підключична артерія?

(Від плечоголовного стовбура)

Звідки починається ліва підключична артерія?

(Від дуги аорти)

Як підключична артерія виходить із грудної порожнини?

(Через верхню апертуру грудної клітки)

Де знаходиться мiждрабинчастий простір?

(Між переднім та середнім драбинчастими м'язами)

Де знаходиться перший відділ підключичної артерії?

(До входження артерії в міждрабинчастий простір)

Де знаходиться другий відділ підключичної артерії?

(У міждрабинчастому просторі)

Де знаходиться третій відділ підключичної артерії?

(На виході з міждрабинчастого простору)

Яка з перелічених артерій не належить до гілок першого відділу підключичної артерії?

(Поперечна артерія шиї)

Яка з перелічених гілок підключичної артерії відходить в її другому відділі?

(Реброво-шийний стовбур)

Яка з перелічених гілок підключичної артерії відходить в її третьому відділі?

(Поперечна артерія шиї)

На якому рівні від підключичної артерії відходить хребтова артерія?

(На рівні VII шийного хребця)

Скільки відділів виділяють за ходом хребтової артерії?

(Чотири)

Який відділ не належить до хребтової артерії?

(Мозковий)

Який із перелічених відділів належить до хребтової артерії?

(Внутрішньочерепний)

Де розміщена передхребтова частина хребтової артерії?

(Від початку артерії до її входу в поперечний отвір VI шийного хребця)

Де розміщена поперечна частина хребтової артерії?

(У поперечних отворах VI—II шийних хребців)

Де розміщена атлантова частина хребтової артерії?

(У борозні хребтової артерії атланта)

Як проникає хребтова артерія в порожнину черепа?

(Через великий отвір)

Які з перелічених гілок хребтової артерії відходять від її поперечної частини?

(Спинномозкові і м’язові гілки)

Які з перелічених гілок хребтової артерії відходять від її внутрішньочерепної частини?

(Передня і задня спинномозкові артерії)

Яка з перелічених артерій утворилася в результаті сполучення правої та лівої хребтових артерій?

(Основна)

Яка з перелічених гілок основної артерії заходить у внутрішній слуховий хід?

(Артерії лабіринту внутрішнього вуха)

Які з перелічених артерії є результатом розгалуження основної артерії?

(Права та лiва задні мозкові артерії)

Які з перелічених артерій сполучають задні з’єднувальні артерії?

(Внутрішню сонну артерію і задню мозкову артерію)

Яка з перелічених артерій не бере участі в утворенні заднього відділу артеріального кола великого мозку?

(Передня з’єднувальна артерія)

Яка з перелічених артерій не бере участі в утворенні передніх відділів артеріального кола великого мозку?

(Основна артерія)

Яку назву має артеріальне коло великого мозку?

(Вілізієве)

Де розміщена внутрішня грудна артерія?

(На задній поверхні хрящів I—VII ребер)

Де розгалужується внутрішня грудна артерія на свої кінцеві гілки?

(Під нижнім краєм VII ребра)

Які з перелічених артерій є кінцевими гілками внутрішньої грудної артерії?

(Верхня надчеревна та м’язово-діафрагмова артерії)

Які з перелічених артерій є гілками м’язово-діафрагмової артерії?

(Передні міжреберні гілки (VII- XI)

Від внутрішньої грудної артерії відходять такі бічні гілки:

(Осердно-діафрагмова артерія, передні міжреберні гілки (І-VI), гілки загруднинної залози, бронхові гілки, гілки молочної залози та пронизні гілки)

На якому рівні від підключичної артерії відходить щитошийний стовбур?

(На рівні присереднього краю переднього драбинчастого м’язу)

Яка з перелічених артерій не є гілкою щитошийного стовбура?

(Глибока шийна артерія)

Звідки відходить нижня гортанна артерія?

(Від нижньої щитоподібної артерії)

Яка з перелічених гілок щитошийного стовбура бере участь в утворенні артерiального кола лопатки?

(Надлопаткова артерія)

Яка з перелічених гілок щитошийного стовбура бере участь у кровопостачанні гортані, глотки, стравоходу і трахеї?

(Нижня щитоподібна артерія)

На якому рівні від підключичної артерії відходить реброво-шийний стовбур?

(У мiждрабинчастому просторі)

На якому рівні від підключичної артерії відходить поперечна артерія шиї?

(Біля бічного краю переднього драбинчастого м’яза)

Які гілки відходять від реброво-шийного стовбура?

(Глибока шийна і найвища міжреберна артерії)

Глибокі м’язи шиї кровопостачає:

(Глибока шийна артерія)

Найвища міжреберна артерія кровопостачає:

(Задні відділи І і ІІ міжреберних проміжків)

Яку назву мають гілки грудної частини аорти?

(Парієтальні та вісцеральні)

В якому місці грудна частина низхідної аорти переходить в її черевну частину?

(На рівні XII грудного хребця через аортальний розтвір діафрагми)

Яка з перелічених артерій не належить до парієтальних гілок грудної аорти?

(Середостінні гілки)

Які з перелічених гілок грудної аорти йдуть до поперекової частини діафрагми та плеври, що її покриває?

(Верхні діафрагмові артерії)

Які з перелічених гілок грудної аорти проходять у міжреберних проміжках?

(Задні міжреберні артерії (III—XII)

Які з перелічених гілок (від басейну задніх міжреберних артерій) беруть участь у кровопостачанні спинного мозку та його оболонок?

(Спинномозкові гілки)

Що кровопостачають спинні гілки від задніх міжреберних артерій?

(Аутохтонні м'язи спини та шкіру спини)

Як називають XII пару задніх міжреберних артерій від грудної аорти?

(Підреброві артерії)

Яка з перелічених артерій не належить до вісцеральних гілок грудної аорти?

(Підреброві артерії)

Які з перелічених артерій належить до вісцеральних гілок грудної аорти?

(Середостінні гілки)

Які з перелічених гілок грудної аорти анастомозують із гілками нижньої щитоподібної артерії?

(Верхні стравохідні артерії)

Які з перелічених гілок грудної аорти анастомозують із гілками внутрішньої грудної артерії в міжреберних проміжках?

(Задні міжреберні артерії (I—VIII)

Які з перелічених гілок грудної аорти кровопостачають легені?

(Бронхові гілки)

В якій послідовності розміщені компоненти міжреберного судинно-нервового пучка (зверху донизу)?

(Вена, артерія, нерв)

Які з перелічених гілок грудної аорти кровопостачають перикард?

(Осердні гілки)

Прямим продовженням якої із перелічених артерій є пахвова артерія?

(Підключичної)

Де знаходиться межа між підключичною та пахвовою артеріями?

(На рівні зовнішнього краю I ребра)

Яка з перелічених артерій є прямим продовженням пахвової артерії?

(Плечова артерія)

Де знаходиться дистальна межа пахвової артерії?

(На рівні нижнього краю сухожилка великого грудного м’яза (спереду) і найширшого м’яза спини (ззаду)

На скільки відділів поділяється пахвова артерія?

(На 3 відділи)

Відділи пахвової артерії відповідають топографії:

(Передньої стінки пахвової порожнини)

Перший відділ пахвової артерії відповідає рівню:

(Ключично-грудного трикутника)

Другий відділ пахвової артерії перебуває на рівні:

(Грудного трикутника)

Третій відділ пахвової артерії розміщений:

(У підгрудному трикутнику)

Яка з перелічених артерій є гілкою першого відділу пахвової артерії?

(Верхня грудна артерія)

Яка з перелічених артерій є гілкою першого відділу пахвової артерії?

(Грудонадплечова)

Яка з перелічених гілок пахвової артерії кровопостачає м'язи I та II міжреберних проміжків?

(Верхня грудна артерія)

Які з перелічених гілок пахвової артерії розгалужуються в дельтоподібному та великому грудному м’язах?

(Грудонадплечової артерії)

Які з перелічених гілок басейну пахвової артерії не відходять від грудоакроміальної артерії?

(Бічна грудна артерія)

Які з перелічених гілок басейну пахвової артерії відходять безпосередньо від грудоакроміальньої артерії?

(Дельтоподібні гілки)

Яка з перелічених гілок пахвової артерії відходить від неї на рівні грудного трикутника?

(Бічна грудна артерія)

Який з перелічених м'язів кровопостачається за рахунок бічної грудної артерії?

(Передній зубчастий м’яз)

Яка з перелічених гілок басейну пахвової артерії бере участь у кровопостачанні грудної залози?

(Бічна грудна артерія)

Яка з перелічених артерій не належить до гілок третього відділу пахвової артерії?

(Грудонадплечова артерія)

Яка з перелічених гілок пахвової артерії має найбільший діаметр?

(Підлопаткова артерія)

Яка з перелічених гілок басейну пахвової артерії кровопостачає найширший м’яз спини?

(Грудоспинна артерія)

Яка з перелічених артерій басейну пахвової артерії проникає через тристоронній отвір на задню поверхню лопатки?

(Огинальна артерія лопатки)

Яка з перелічених гілок басейну пахвової артерії анастомозує з надлопатковою артерією із системи підключичної артерії?

(Огинальна артерія лопатки)

Яка з перелічених гілок басейну пахвової артерії проходить по передній поверхні хірургічної шийки плечової кістки?

(Передня огинальна артерія плеча)

Яка з перелічених гілок басейну пахвової артерії проходить через чотиристоронній отвір?

(Задня огинальна артерія плеча)

Яка з перелічених гілок басейну пахвової артерії не бере участі у кровопостачанні плечового суглоба?

(Грудоспинна артерія)

Яка з перелічених гілок басейну пахвової артерії кровопостачає надостний та підостний м’язи і шкіру лопаткової ділянки?

(Огинальна артерія лопатки)

Де проектується початок плечової артерії?

(На рівні нижнього краю великого грудного м’яза)

Де проходить плечова артерія?

(У медіальній двоголовій борозні)

Де відбувається розгалуження плечової артерії на її кінцеві гілки?

(У ліктьовій ямці на рівні шийки променевої кістки)

Яка з перелічених артерій є однією з кінцевих гілок плечової артерії?

(Променева артерія)

Яка з перелічених артерій є однією з кінцевих гілок плечової артерії?

(Ліктьова артерія)

Яка з перелічених гілок плечової артерії проходить у супроводі стовбура променевого нерва?

(Глибока артерія плеча)

Яка з перелічених гілок басейну плечової артерії не відходить від глибокої артерії плеча?

(Нижня ліктьова обхідна артерія)

Яка з перелічених артерій басейну плечової артерії супроводжує ліктьовий нерв?

(Верхня ліктьова обхідна артерія)

Які з перелічених гілок басейну плечової артерії не беруть участі в утворенні артеріальної сітки ліктьового суглоба?

(М’язові гілки)

Яка з перелічених гілок плечової артерії проходить у каналі променевого нерва?

(Глибока артерія плеча)

Яка з перелічених артерій із басейну плечової артерії віддає гілки на кровопостачання плечової кістки?

(Глибока артерія плеча)

Яка з перелічених гілок басейну плечової артерії кровопостачає задню групу м'язів плеча?

(Середня обхідна артерія)

Яка з перелічених гілок басейну плечової артерії проходить у задній бічній ліктьовій борозні?

(Середня обхідна артерія)

Яка з перелічених гілок басейну плечової артерії проходить у передній бічній ліктьовій борозні?

(Променева обхідна артерія)

Які з перелічених артерій є кінцевими гілками плечової артерії?

(Променева і ліктьова)

Яка з перелічених артерій продовжує напрямок плечової артерії?

(Променева)

Яка з гілок плечової артерії проходить у медіальній борозні передпліччя?

(Ліктьова артерія)

Яка з гілок плечової артерії проходить у латеральній борозні передпліччя?

(Променева артерія)

Яка з перелічених артерій у нижній третині передпліччя покривається лише шкірою та фасцією?

(Променева)

Яку з перелічених артерій передпліччя використовують для дослідження пульсу?

(Променеву)

Що утворює кінцевий відділ променевої артерії?

(Глибоку долонну дугу)

Які з перелічених артеріальних гілок відходять від глибокої долонної дуги?

(Долонні п’ясткові артерії)

Від яких із перелічених артерій відходять пронизні гілки?

(Від долонних п’ясткових артерій)

Які з перелічених артерій з'єднуються між собою через пронизні гілки?

(Долонні й тильні п’ясткові артерії)

Яка з перелічених артерій відходить від початкового відділу променевої артерії?

(Променева поворотна артерія)

Які з перелічених артерій утворюють анастомоз у бічній передній ліктьовій борозні?

(Променева обхідна артерія і променева поворотна артерія)

Які з перелічених артерій утворюють анастомоз у медіальній передній ліктьовій борозні?

(Нижня ліктьова обхідна артерія і передня гілка від ліктьової поворотної артерії)

Які з перелічених артерій утворюють анастомоз у медіальній задній ліктьовій борозні?

(Верхня ліктьова обхідна артерія і задня гілка від ліктьової поворотної артерії)

Які з перелічених артерій утворюють анастомоз у латеральній задній ліктьовій борозні?

(Середня обхідна артерія і міжкісткова поворотна артерія)

Яка з перелічених гілок променевої артерії бере участь в утворенні поверхневої долонної дуги?

(Поверхнева долонна гілка)

Яка з перелічених гілок променевої артерії бере участь в утворенні долонної сітки зап'ястка?

(Долонна зап’ясткова гілка)

Яка з перелічених гілок променевої артерії утворює тильну сітку зап'ястка?

(Тильна зап’ясткова гілка)

Яка з перелічених артерій не бере участі в утворенні тильної сітки зап’ястка?

(Головна артерія великого пальця)

Яка з перелічених артерій не бере участі в утворенні тильної сітки зап’ястка?

(Перша тильна п’ясткова артерія)

Звідки відходять тильні п’ясткові артерії?

(Від тильної сітки зап’ястка)

На які гілки розгалужується кожна тильна п’ясткова артерія?

(На дві тильні пальцеві артерії)

Яка з перелічених артерій відходить від променевої артерії на долонній поверхні кисті?

(Головна артерія великого пальця)

Яка з перелічених гілок плечової артерії проникає під круглий пронатор?

(Ліктьова артерія)

Стовбур якої з перелічених артерій передпліччя утворює поверхневу долонну дугу?

(Ліктьова артерія)

Яка з перелічених артерій відходить від початкового відділу ліктьової артерії?

(Ліктьова поворотна артерія)

Яка з перелічених артерій проходить по передній поверхні міжкісткової перетинки передпліччя?

(Передня міжкісткова артерія)

Яка з перелічених артерій кровопостачає м'язи задньої групи передпліччя?

(Задня міжкісткова артерія)

Яка з перелічених артерій

пробиває міжкісткову мембрану передпліччя?

(Задня міжкісткова артерія)

Яка з перелічених гілок ліктьової артерії відходить від неї на рівні шилоподібного відростка ліктьової кістки?

(Долонна зап’ясткова гілка)

Яка з перелічених гілок ліктьової артерії відходить від її стовбура біля горохоподібної кістки?

(Глибока долонна гілка)

Що формує кінцевий відділ ліктьової артерії?

(Поверхневу долонну дугу)

Що відходить від поверхневої долонної дуги?

(Загальні долонні пальцеві артерії)

На які гілки розгалужуються загальні долонні пальцеві артерії?

(На власні долонні пальцеві артерії)

Скільки артерiальних гілок беруть участь в утворенні сітки ліктьового суглоба?

(8)

Де залягає поверхнева долонна дуга?

(Під долонним апоневрозом на сухожилках м’язів-згиначів пальців)

Де залягає глибока долонна дуга?

(Під сухожилками м’язів-згиначів пальців на п'ясткових кістках)

Яка з перелічених артерій належить до парієтальних гілок черевної аорти?

(Нижня діафрагмова)

Які з перелічених артерій належать до парієтальних гілок черевної аорти?

(Поперекові)

Яка з перелічених артерій відходить від аорти в ділянці аортального розтвору діафрагми?

(Нижня діафрагмова артерія)

Які з перелічених артерій відходять від нижньої діафрагмової артерії?

(Верхні надниркові артерії)

Які з перелічених гілок черевної аорти беруть участь у кровопостачанні спинного мозку?

(Поперекові артерії)

Які з перелічених гілок черевної аорти беруть участь у кровопостачанні м'язів та шкіри спини?

(Поперекові артерії)

Які з перелічених гілок черевної аорти беруть участь у кровопостачання м'язів живота?

(Поперекові артерії)

На які групи поділяють вісцеральні гілки черевної аорти?

(Непарні вісцеральні та парні вісцеральні)

Яка з перелічених гілок черевної аорти не належить до групи «непарних вісцеральних»?

(Середня надниркова артерія)

Яка з перелічених гілок черевної аорти не належить до групи «парних вісцеральних»?

(Верхня брижова артерія)

Яка з перелічених гілок черевної аорти відходить від неї на рівні XII грудного хребця?

(Черевний стовбур)

Яку назву має розгалуження черевного стовбура?

(Тринога Галера)

Яка з перелічених артерій не є гілкою черевного стовбура?

(Жовчно-міхурова артерія)

Ліва шлункова артерія є гілкою:

(Черевного стовбура)

Куди прямує ліва шлункова артерія?

(До кардіальної частини шлунка і малої кривини)

Які з перелічених гілок відходять від лівої шлункової артерії?

(Стравохідні гілки)

Загальна печінкова артерія є гілкою:

(Черевного стовбура)

На які гілки розгалужується загальна печінкова артерія?

(На власну печінкову та шлунково-дванадцятопалокишкову артерії)

Де знаходиться власна печінкова артерія?

(У товщі печінково-дванадцятипалокишкової зв'язки)

На які гілки розгалужується власна печінкова артерія біля воріт печінки?

(На праву та ліву)

Яка з перелічених артерій відходить від правої гілки власної печінкової артерії?

(Жовчноміхурова артерія)

Де відбувається анастомоз між лівою шлунковою та правою шлунковою артеріями?

(На малій кривині шлунка)

Де знаходиться гастродуоденальна артерія?

(Позаду 12-палої кишки)

На які гілки розгалужується гастродуоденальна артерія?

(На верхню підшлунково-дуоденальну та праву шлунково-чепцеву артерії)

Які з перелічених органів черевної порожнини одержують кров від правої шлунково-чепцевої артерії?

(Шлунок та великий чепець)

Які з перелічених органів черевної порожнини кровопостачаються від верхньої підшлунково-дуоденальної артерії?

(Дванадцятипала кишка та голівка підшлункової залози)

Де проходить селезінкова артерія?

(По верхньому краю тіла підшлункової залози)

Які з перелічених гілок не відходять від селезінкової артерії?

(Дуоденальні)

Які з перелічених артерій кровопостачають дно шлунка?

(Короткі шлункові)

Які з перелічених органів кровопостачає ліва шлунково-чепцева артерія?

(Шлунок та великий чепець)

Де анастомозують між собою права та ліва шлунково-чепцеві артерії?

(На великій кривині шлунка)

Які з перелічених артерій кровопостачають тіло і хвіст підшлункової залози?

(Панкреатичні гілки від селезінкової артерії)

Які з перелічених артерій кровопостачають голівку підшлункової залози та дванадцятипалу кишку?

(Верхня та нижня підшлунково-дуоденальні артерії)

Де знаходиться початковий відділ верхньої брижової артерії?

(Між голівкою підшлункової залози та горизонтальною частиною 12-палої кишки)

Які з перелічених артерій не є гілками верхньої брижової артерії?

(Верхня підшлунково-дуоденальна артерія)

Яка з перелічених артерій не є гілкою верхньої брижової артерії?

(Ліва ободовокишкова артерія)

Де знаходяться основний стовбур та більшість гілок верхньої брижової артерії?

(У товщі брижі тонкої кишки)

Що кровопостачає нижня панкреатодуоденальна артерія?

(Голівку підшлункової залози та 12-палу кишку)

Де анастомозують між собою верхня та нижня панкреато-дуоденальні артерії?

(Між голівкою підшлункової залози та 12-палою кишкою)

Які з перелічених артерій кровопостачають брижовий відділ тонкої кишки?

(Порожньокишкові та клубово-кишкові артерії)

Куди проходить клубово-ободовокишкова артерія?

(До клубово-сліпокишкового кута)

Яка з перелічених артерій забезпечує кровопостачання червоподібного відростка?

(Клубово-ободовокишкова артерія)

Який із перелічених органів черевної порожнини не одержує крові з басейну клубово-ободовокишкової артерії?

(Поперечна ободова кишка)

Яка з перелічених артерій забезпечує кровопостачання висхідної ободової кишки?

(Права ободовокишкова)

Яка з перелічених артерій забезпечує кровопостачання поперечної ободової кишки?

(Середня ободовокишкова)

На якому рівні від черевної аорти відходить нижня брижова артерія?

(На рівні III поперекового хребця)

Який із відділів ободової кишки не кровопостачається гілками нижньої брижової артерії?

(Висхідна ободова кишка)

Яка з перелічених артерій не є гілкою нижньої брижової артерії?

(Середня ободовокишкова артерія)

Яку назву має анастомоз між середньою ободовокишковою та лівою ободовокишковою артеріями?

(Ріоланова дуга)

Які артерії утворюють міжсистемний анастомоз у брижі поперечної ободової кишки?

(Середня ободовокишкова та ліва ободовокишкова артерії)

Які артерії утворюють міжсистемний анастомоз між голівкою підшлункової залози та 12-палою кишкою?

(Верхня та нижня панкреато-дуоденальні артерії)

Яка з перелічених артерій системи черевної аорти бере участь в утворенні анастомозу з гілками внутрішньої клубової артерії?

(Верхня прямокишкова артерія)

Яка з перелічених артерій відходить безпосередньо від черевної аорти?

(Середня надниркова артерія)

Звідки відходить нижня надниркова артерія?

(Від ниркової артерії)

Де проходить яєчкова артерія?

(Через пахвинний канал у складі сім'яного канатика)

Де проходить яєчникова артерія?

(У товщі зв'язки, що підвішує яєчник)

Звідки відходить верхня надниркова артерія?

(Від нижньої діафрагмової артерії)

Яка з перелічених артерій відходить безпосередньо від черевної аорти?

(Нижня брижова артерія)

Нижня панкреатодуоденальна артерія є гілкою:

(Верхньої брижової артерії)

Порожньокишкові та клубово-кишкові артерії є гілками:

(Верхньої брижової артерії)

Клубово-ободовокишкова артерія є гілкою:

(Верхньої брижової артерії)

Права ободовокишкова артерія є гілкою:

(Верхньої брижової артерії)

Середня ободовокишкова артерія є гілкою:

(Верхньої брижової артерії)

Ліва ободовокишкова артерія є гілкою:

(Нижньої брижової артерії)

Сигмоподібні артерії є гілками:

(Нижньої брижової артерії)

Верхня прямокишкова артерія є гілкою:

(Нижньої брижової артерії)

На якому рівні знаходиться біфуркація аорти?

(На рівні IV поперекового хребця)

Які судини утворились у результаті розгалуження аорти?

(Права та ліва спільні клубові артерії)

На якому рівні розгалужується загальна клубова артерія?

(На рівні крижово-клубового суглоба)

Які судини утворюються при розгалуженні загальної клубової артерії?

(Зовнішня та внутрішня клубові артерії)

Що кровопостачає внутрішня клубова артерія?

(Стінки та органи малого таза)

Яка з перелічених артерій не є вісцеральною гілкою внутрішньої клубової артерії?

(Клубово-поперекова)

Які з перелічених артерій не є вісцеральною гілкою внутрішньої клубової артерії?

(Латеральні крижові)

Яка з перелічених артерій не є вісцеральною гілкою внутрішньої клубової артерії?

(Затульна)

Яка з перелічених артерій не є вісцеральною гілкою внутрішньої клубової артерії?

(Верхня сіднична)

Яка з перелічених артерій не є вісцеральною гілкою внутрішньої клубової артерії?

(Нижня сіднична)

Яка з перелічених артерій не є парієтальною гілкою внутрішньої клубової артерії?

(Пупкова)

Яка з перелічених артерій не є парієтальною гілкою внутрішньої клубової артерії?

(Нижня міхурова)

Яка з перелічених артерій не є парієтальною гілкою внутрішньої клубової артерії?

(Маткова)

Яка з перелічених артерій не є парієтальною гілкою внутрішньої клубової артерії?

(Артерія сім'явиносної протоки)

Яка з перелічених артерій не є парієтальною гілкою внутрішньої клубової артерії?

(Середня прямокишкова)

Яка з перелічених артерій не є парієтальною гілкою внутрішньої клубової артерії?

(Внутрішня соромітна)

Яка з перелічених артерій не належить до гілок внутрішньої клубової артерії?

(Нижня надчеревна)

Яка з перелічених гілок внутрішньої клубової артерії є лише у жінок?

(Маткова артерія)

Яка з перелічених гілок басейну внутрішньої клубової артерії є лише у чоловіків?

(Артерія сім'явиносної протоки)

Що кровопостачає клубово-поперекова артерія?

(Клубовий м'яз, великий поперековий м'яз, квадратний м'яз попереку, клубову кістку і спинний мозок)

Через який отвір виходить із таза верхня сіднична артерія?

(Через надгрушоподібний отвір)

Що кровопостачають гілки басейну верхньої сідничної артерії?

(Середній і малий сідничні м'язи)

Що кровопостачають гілки басейну нижньої сідничної артерії?

(Великий сідничний м'яз)

Через який отвір виходить із таза нижня сіднична артерія?

(Через підгрушоподібний отвір)

Яка з гілок внутрішньої клубової артерії функціонує на всій довжині лише в зародка?

(Пупкова артерія)

Що утворює в дорослої людини облітерований відділ пупкової артерії?

(Медіальну пупкову складку)

Яка з перелічених артерій є гілкою функціонуючого відділу пупкової артерії?

(Верхні гілки сечового міхура)

Яка з перелічених артерій не є гілкою маткової артерії?

(Яєчникова артерія)

Яка з перелічених гілок внутрішньої клубової артерії кровопостачає середню частину прямої кишки?

(Середня прямокишкова артерія)

Яка з перелічених гілок внутрішньої клубової артерії кровопостачає (в чоловіків) передміхурову залозу та сім'яні пухирці?

(Середня прямокишкова артерія)

Яка з перелічених гілок внутрішньої клубової артерії не бере участі в кровопостачанні піхви (у жінок)?

(Внутрішня соромітна артерія)

Яка з перелічених гілок внутрішньої клубової артерії бере участь у кровопостачанні передміхурової залози та сім'яних пухирців у чоловіків?

(Нижня міхурова артерія)

Через який отвір внутрішня соромітна артерія виходить із порожнини таза?

(Через підгрушоподібний отвір)

Через який отвір внутрішня соромітна артерія потрапляє в сіднично-відхідникову ямку?

(Через малий сідничний отвір

Яка з гілок внутрішньої соромітної артерії кровопостачає пряму кишку?

(Нижня прямокишкова артерія)

Гілки внутрішньої соромітної артерії кровопостачають:

(Зовнішні статеві органи)

Як затульна артерія виходить із порожнини малого таза?

(Через затульний канал)

Яка з перелічених гілок басейну затульної артерії проходить у складі зв'язки голівки стегнової кістки?

(Кульшовозападинна гілка)

Гілки басейну затульної артерії кровопостачають:

(Кульшовий суглоб та привідні м'язи стегна)

Через який отвір зовнішня клубова артерія виходить із порожнини таза?

(Через судинну затоку)

Яку складку по задній поверхні передньої черевної стінки утворює нижня надчеревна артерія?

(Латеральну пупкову)

Від завнішньої клубової артерії відходять такі гілки:

(Нижня надчеревна артерія та глибока огинальна артерія клубової кістки)

Яку назву має анастомоз лобкової гілки від нижньої надчеревної артерії з лобковою гілкою від затульної артерії?

(«Corona mortis»)

Стегнова артерія є подовженням:

(Зовнішньої клубової артерії)

Через який із перелічених отворів стегнова артерія виходить на стегно?

(Через судинну затоку)

Що лежить спереду стегнової артерії в межах судинної затоки?

(Пахвинна зв’язка)

Що прилягає до присереднього півкола стегнової артерії в межах судинної затоки?

(Стегнова вена)

Що прилягає до заднього півкола стегнової артерії в межах судинної затоки?

(Гребінчаста зв’язка)

Що прилягає до бічного півкола стегнової артерії в межах судинної затоки?

(Клубово-гребінчаста дуга)

Куди потрапляє стегнова артерія, вийшовши на стегно?

(В клубово-гребінчасту і передню стегнову борозни)

Де можна визначити пульсацію стегнової артерії?

(Під пахвинною зв'язкою в стегновому трикутнику)

Куди потрапляє стегнова артерія, виходячи на присередню поверхню стегна?

(У привідний канал Гунтера)

Яка з перелічених артерій не є гілкою стегнової артерії?

(Нижня надчеревна артерія)

Яка з перелічених артерій не є гілкою стегнової артерії?

(Глибока огинальна артерія клубової кістки)

Яка з перелічених артерій не є гілкою стегнової артерії?

(Внутрішня соромітна артерія)

Куди йде поверхнева надчеревна артерія?

(На передню стінку живота)

Яка з перелічених артерій нижньої кінцівки кровопостачає м'язи стегна?

(Глибока стегнова артерія)

Яка з перелічених артерій

нижньої кінцівки кровопостачає колінний суглоб?

(Підколінна артерія)

Яка з перелічених гілок стегнової артерії має найбільший діаметр?

(Глибока стегнова артерія)

Яка з перелічених артерій не є гілкою глибокої стегнової артерії?

(Затульна артерія)

Яка з перелічених артерій віддає гілку на кровопостачання кульшового суглоба?

(Присередня огинальна артерія стегна)

Яка з перелічених артерій бере участь у кровопостачанні привідних м'язів стегна?

(Присередня огинальна артерія стегна)

Яка з перелічених артерій анастомозує з гілками затульної артерії?

(Присередня огинальна артерія стегна)

Які з перелічених артерій проникають на задню поверхню стегна?

(Пронизні артерії)

Які з перелічених артерій кровопостачають задні м'язи стегна?

(Пронизні артерії)

Яка з перелічених артерій відходить від стегнової артерії в привідному каналі?

(Низхідна колінна артерія)

Яка з перелічених артерій є безпосереднім продовженням стегнової артерії?

(Підколінна артерія)

Скільки артеріальних гілок віддає підколінна артерія на кровопостачання колінного суглоба?

(5 артеріальних гілок)

Скільки артеріальних гілок віддає підколінна артерія на кровопостачання гомілки і стопи?

(2 артеріальних гілки)

Яка з перелічених артерій кровопостачає схрещені зв'язки та меніски колінного суглоба?

(Середня колінна артерія)

Яка з перелічених артерій не бере участі в утворенні суглобової колінної сітки?

(Поверхнева огинальна артерія клубової кістки)

Яка з перелічених артерій не бере участі в утворенні суглобової колінної сітки?

(Присередня огинальна артерія стегна)

На які гілки поділяється підколінна артерія?

(Передню та задню великогомілкові артерії)

Яка з перелічених артерій є безпосереднім продовженням підколінної артерії?

(Задня великогомілкова артерія)

Де проходить задня великогомілкова артерія?

(В гомілково-підколінному каналі)

Де відбувається перехід задньої великогомілкової артерії на підошву стопи?

(Позаду присередньої кісточки)

Де вивчають пульсацію задньої великогомілкової артерії?

(Позаду присередньої кісточки)

Яка з перелічених артеріальних гілок не відходить від задньої великогомілкової артерії?

(Поворотна задня великогомілкова артерія)

Яка з гілок задньої великогомілкової артерії проникає в нижній м'язово-малогомілковий канал?

(Малогомілкова артерія)

Де проходить малогомілкова артерія?

(У нижньому м’язово-малогомілковому каналі)

Де відбувається розгалуження малогомілкової артерії на її прикінцеві гілки?

(Позаду бічної кісточки)

Які з перелічених артеріальних гілок є прикінцевими гілками малогомілкової артерії?

(П’яткові та латеральні кісточкові гілки)

Яка з перелічених артеріальних гілок сполучає малогомілкову артерію з гілками передньої великогомілкової артерії?

(Пронизна гілка)

Яка з перелічених артерій кровопостачає довгий та короткий малогомілкові м'язи?

(Малогомілкова артерія)

Як називаються прикінцеві гілки задньої великогомілкової артерії?

(Латеральна підошовна артерія та медіальна підошовна артерія)

Де розміщена медіальна підошовна артерія?

(В медіальній підошовній борозні)

Де розміщена латеральна підошовна артерія?

(У латеральній підошовній борозні)

Що утворює латеральна підошовна артерія на рівні основ плеснових кісток?

(Підошовну дугу)

З якою з перелічених артерій стопи анастомозує підошовна дуга?

(З глибокою підошовною артерією)

Які з перелічених артерій відходять від підошовної дуги?

(Підошовні плеснові артерії)

Як називають дистальні відділи підошовних плеснових артерій?

(Загальні підошовні пальцеві артерії)

Як називаються прикінцеві гілки загальних підошовних пальцевих артерій?

(Власні підошовні пальцеві артерії)

Як проникає передня великогомілкова артерія на передню поверхню гомілки?

(Через передній отвір гомілково-підколінного каналу в верхньому його відділі у міжкістковій перетинці гомілки)

Яка з перелічених артерій відходить від передньої великогомілкової артерії в межах підколінної ямки?

(Поворотна задня великогомілкова артерія)

Яка з перелічених артеріальних гілок відходить від передньої великогомілкової артерії?

(Поворотна задня великогомілкова артерія)

Яка з перелічених артеріальних гілок передньої великогомілкової артерії бере участь в утворенні суглобової колінної сітки?

(Поворотна задня великогомілкова артерія)

Яка з перелічених артеріальних гілок передньої

великогомілкової артерії бере участь в утворенні суглобової колінної сітки?

(Поворотна передня великогомілкова артерія)

Як називається продовження на стопу передньої великогомілкової артерії?

(Тильна артерія стопи)

Яку артерію стопи використовують для визначення пульсу?

(Тильну артерію стопи)

Які з перелічених артеріальних гілок не є гілками тильної артерії стопи?

(Передні медіальні кісточкові артерії)

Яка з перелічених артеріальних гілок є прикінцевою гілкою тильної артерії стопи?

(Глибока підошовна артерія)

Яка з перелічених артеріальних гілок забезпечує анастомоз між тильними та підошовними артеріями стопи?

(Глибока підошовна артерія)

Яка з перелічених артерій є прикінцевою гілкою тильної артерії стопи?

(I тильна плеснова артерія)

Які з перелічених артерій відходять від дугоподібної артерії?

(Тильні плеснові артерії)

На які артеріальні гілки розгалужується кожна тильна плеснова артерія?

(На тильні пальцеві артерії)

Де утворюється латеральна кісточкова сітка?

(На дистальному епіфізі малогомілкової кістки)

Де утворюється медіальна кісточкова сітка?

(На дистальному епіфізі великогомілкової кістки)

Де утворюється п’яткова сітка?

(На задній поверхні п'яткового горба)

На які групи поділяються вени верхньої кінцівки?

(На поверхневі та глибокі вени)

Де залягають поверхневі вени верхньої кінцівки?

(У підшкірній клітковині на власній фасції)

Звідки збирають кров поверхневі вени верхньої кінцівки?

(Від шкіри та венозних сіток підшкірної клітковини)

Звідки не збирають кров глибокі вени верхньої кінцівки?

(Від венозних сіток підшкірної клітковини)

Які з перелічених вен верхньої кінцівки належать до поверхневих вен?

(Головна вена (v. cephalica) і основна вена (v. basilica))

Де розміщені тильні п'ясткові вени?

(На тильній поверхні кисті в підшкірній клітковині)

Що утворюють тильні п’ясткові вени?

(Венозну сітку тильного боку кисті)

Які з перелічених вен кисті дають початок глибоким венам передпліччя?

(Глибока і поверхнева венозні долонні дуги)

Де розміщена головна вена (v. cephalica)?

(На передній поверхні променевого краю передпліччя)

Де розміщена основна вена (v. basilica)?

(На ліктьовому боці передньої поверхні передпліччя)

Яка з перелічених вен верхньої кінцівки з'єднує між собою основну та головну вени в ділянці ліктьової ямки?

(Середня вена ліктя)

Де знаходиться основна вена (v. basilika) на плечі?

(У медіальній двоголовій борозні)

Куди впадає основна вена (v. basilica)?

(В одну з плечових вен)

Де розміщена головна вена (v. cephalica) на плечі?

(В латеральній двоголовій і грудодельтоподібній борознах)

Куди впадає головна вена (v. cephalica)?

(У пахвову вену)

Які вени з'єднує між собою середня вена ліктя?

(Основну вену (v. basilika) та головну вену (v. сephalica))

Яку з перелічених вен верхньої кінцівки використовують для збирання крові та внутрішньовенних ін’єкцій?

(Середню вену ліктя)

Як утворюються плечові вени?

(Шляхом злиття ліктьових та променевих вен)

Яку з названих вен верхньої кінцівки формують плечові вени?

(Пахвову вену)

В яку з перелічених вен продовжується пахвова вена?

(В підключичну вену)

Яка з перелічених вен не впадає в пахвову вену?

(Основна вена (v. basilika))

Які з перелічених вен впадають у пахвову вену?

(Грудонадчеревні вени)

В яку з перелічених вен впадають грудонадчеревні вени?

(У пахвову вену)

Куди впадає бічна грудна вена?

(У пахвову вену)

Які з перелічених вен верхньої кінцівки анастомозують із поверхневою надчеревною веною?

(Грудонадчеревні вени)

Де знаходиться підключична вена?

(У переддрабинчастому просторі)

Яка з перелічених венозних пазух дає початок внутрішній яремній вені?

(Сигмоподібна пазуха)

У межах якого з перелічених отворів основи черепа починається внутрішня яремна вена?

(Яремного отвору)

З якою з перелічених вен об'єднується (зливається) внутрішня яремна вена?

(З підключичною веною)

В яку з перелічених вен відводиться венозна кров від синусів твердої мозкової оболонки?

(У внутрішню яремну вену)

Де розміщена хребтова вена?

(В отворах поперечних відростків шийних хребців)

Куди впадає хребтова вена?

(В плечоголовну вену)

Які з перелічених венозних судин не належать до внутрішньочерепних протоків внутрішньої яремної вени?

(Глоткові вени)

Яка з перелічених венозних судин не належать до внутрішньочерепних притоків внутрішньої яремної вени?

(Язикова вена)

Яка з перелічених ознак венозних судин не належить до синусів твердої мозкової оболонки?

(Мають у своїй стінці м'язові волокна)

Де розміщена верхня стрілова пазуха?

(Уздовж верхнього краю серпа великого мозку)

Який із перелічених синусів не бере участі в утворенні стоку пазух?

(Клинотім'яна пазуха)

Де розміщена нижня стрілова пазуха?

(У товщі нижнього (вільного) краю серпа великого мозку)

Куди впадає нижня сагітальна пазуха?

(В прямий синус)

Де розміщений потиличний синус?

(Уздовж внутрішнього потиличного гребеня)

Де розміщений поперечний синус?

(У поперечній борозні потиличної кістки)

Де знаходиться печериста пазуха?

(На основі черепа збоку від турецького сідла)

Що проходить через порожнину печеристої пазухи?

(Внутрішня сонна артерія)

Як поєднуються між собою правий та лівий печеристі синуси?

(За допомогою передньої і задньої міжпечеристих пазух)

Що впадає в передні відділи печеристої пазухи?

(Очні вени)

Де знаходиться клинотім'яна пазуха?

(Уздовж заднього краю малого крила клиноподібної кістки)

Що сполучають верхній та нижній кам'янисті синуси?

(Печеристий та сигмоподібний синуси)

Що сполучають випускні вени?

(Синуси твердої оболонки та зовнішні вени голови)

Що сполучає основне сплетення (plexus basillaris)?

(Печеристі й нижні кам'янисті синуси та венозні сплетення хребтового каналу)

Де відбувається анастомоз між верхньою очною веною та кутовою веною?

(У ділянці присереднього кута ока)

Яка з перелічених вен не належить до позачерепних притоків внутрішньої яремної вени?

(Соскоподібна випускна вена)

Яка з перелічених вен належить до позачерепних притоків внутрішньої яремної вени?

(Верхня щитоподібна вена)

Де розміщена зовнішня яремна вена?

(На зовнішній поверхні груднино-ключично-соскоподібного м'яза)

Яка з перелічених вен не є притоком зовнішньої яремної вени?

(Язикова вена)

Як з'єднуються між собою права та ліва передні яремні вени?

(За допомогою яремної венозної дуги)

Як утворюється верхня порожниста вена?

(При злитті правої та лівої плечоголовних вен)

Де утворюється верхня порожниста вена?

(На рівні з'єднання правого I ребра з грудниною)

Куди впадає верхня порожниста вена?

(В праве передсердя)

На якому рівні верхня порожниста вена впадає в праве передсердя?

(На рівні III ребрового хряща справа)

Яка з перелічених вен впадає у верхню порожнисту вену?

(Непарна вена)

Від яких ділянок тіла людини не забирає венозну кров верхня порожниста вена?

(Від стінок тазової порожнини)

Як утворюються плечоголовні вени (права і ліва)?

(При злитті підключичної та внутрішньої яремної вен)

Від яких ділянок тіла людини відводять кров в основному непарна та напівнепарна вени?

(Від стінок черевної та грудної порожнин)

Яка з перелічених вен дає початок непарній вені?

(Права висхідна поперекова вена)

Яка з перелічених вен дає початок напівнепарній вені?

(Ліва висхідна поперекова вена)

Як проникає в грудну порожнину права висхідна поперекова вена?

(Між м'язовими пучками правої ніжки діафрагми)

Де знаходиться непарна вена?

(У задньому середостінні справа)

Куди впадає непарна вена?

(У верхню порожнисту вену)

Які з перелічених вен грудної порожнини не є притоками непарної вени?

(Внутрішні грудні вени)

Які з перелічених вен грудної порожнини не є притоками непарної вени?

(Нижня щитоподібна вена)

Які з перелічених вен грудної порожнини є притоками непарної вени?

(Середостінні вени)

Як проникає в грудну порожнину ліва висхідна поперекова вена?

(Між м'язовими пучками лівої ніжки діафрагми)

Де знаходиться напівнепарна вена?

(У задньому середостінні зліва)

Куди впадає напівнепарна вена?

(В непарну вену)

Які з перелічених міжреберних вен впадають у напівнепарну вену?

(VIII-XI ліві задні міжреберні вени)

Яка з перелічених вен впадає в напівнепарну вену?

(Додаткова напівнепарна вена)

Які з перелічених вен не є притоками додаткової напівнепарної вени?

(Передні міжреберні вени)

З якими з перелічених вен задні міжреберні вени утворюють кільцеві анастомози?

(З передніми міжреберними венами)

Де проходять задні міжреберні вени?

(У міжреберних проміжних по нижньому краю ребра)

В якій послідовності розміщені компоненти міжреберного судинно-нервового пучка (зверху донизу)?

(Вена, артерія, нерв)

Які вени утворюють міжхребцеві вени?

(Вени зовнішніх та внутрішніх хребтових венозних сплетень)

Де розміщене внутрішнє хребтове венозне сплетення (переднє та заднє)?

(В епідуральному просторі хребтового каналу)

Які вени формують внутрішні хребтові сплетення?

(Вени спинного мозку та вени губчастої речовини хребців)

Де розміщені зовнішні хребтові венозні сплетення (переднє та заднє?)

(На передній поверхні тіл та на дугах і відростках хребців)

Яке з наведених тверджень не належить до нижньої порожнистої вени?

(Парна венозна судина)

На якому рівні формується нижня порожниста вена?

(На рівні міжхребцевого диску між IV та V поперековими хребцями)

Які венозні судини формують нижню порожнисту вену?

(Права та ліва спільні клубові вени)

Що розміщено зліва від нижньої порожнистої вени?

(Черевна частина аорти)

На які групи поділяються притоки нижньої порожнистої вени?

(На парієтальні та вісцеральні)

В якій із перелічених структур печінки проходить нижня порожниста вена?

(В борозні порожнистої вени)

Що впадає в нижню порожнисту вену при проходженні її через борозну порожнистої вени печінки?

(Печінкові вени)

Через який із перелічених отворів діафрагми нижня порожниста вена проникає в грудну порожнину?

(Через отвір порожнистої вени)

В яку з названих камер серця впадає нижня порожниста вена?

(В праве передсердя)

Які з перелічених вен черевної порожнини є парієтальними притоками нижньої порожнистої вени?

(Поперекові вени)

Від яких ділянок венозна кров не відводиться в поперекові вени?

(Від прямого м’яза живота)

Які з перелічених вен черевної порожнини є парієтальними притоками нижньої порожнистої вени?

(Нижні діафрагмові вени)

Яка з перелічених вен входить до групи вісцеральних приток нижньої порожнистої вени?

(Права яєчкова (яєчникова) вена)

Куди впадає ліва яєчкова (яєчникова) вена?

(У ліву ниркову вену)

Куди впадає права надниркова вена?

(У нижню порожнисту вену)

Куди впадає ліва надниркова вена?

(У ліву ниркову вену)

Куди впадають печінкові вени?

(У нижню порожнисту вену)

Яка з перелічених вен черевної порожнини проходить попереду аорти?

(Ліва ниркова вена)

Які притоки має внутрішня клубова вена?

(Парієтальні та вісцеральні)

Як утворюється спільна клубова вена?

(Від злиття зовнішньої та внутрішньої клубових вен)

На якому рівні утворюється спільна клубова вена?

(На рівні крижово-клубового суглоба)

Що утворюється від злиття правої та лівої спільних клубових вен?

(Нижня порожниста вена)

Які з перелічених вен порожнини малого таза не належать до парієтальних приток внутрішньої клубової вени?

(Міхурові вени)

Які з перелічених вен порожнини малого таза належать до парієтальних приток внутрішньої клубової вени?

(Бічні крижові вени)

Які з перелічених вен порожнини малого таза є притоками внутрішньої соромітної вени?

(Нижні прямокишкові вени)

Куди впадає верхня прямокишкова вена?

(В нижню брижову вену)

Куди впадають середні прямокишкові вени?

(У внутрішню клубову вену)

Куди впадають нижні прямокишкові вени?

(У внутрішню соромітну вену)

Куди впадає внутрішня соромітна вена?

(У внутрішню клубову вену)

Яка з перелічених вен впадає у зовнішню клубову вену?

(Нижня надчеревна вена)

Яка з перелічених вен впадає в зовнішню клубову вену?

(Глибока огинальна вена клубової кістки)

Через який із перелічених отворів верхні сідничні вени проникають у порожнину таза?

(Через надгрушоподібний отвір)

Через який із перелічених отворів нижні сідничні вени проникають у порожнину таза?

(Через підгрушоподібний отвір)

Через який із перелічених отворів затульні вени проникають у порожнину таза?

(Через затульний канал)

На які групи поділяються вени нижніх кінцівок?

(На поверхневі і глибокі вени)

Де знаходяться поверхневі вени нижніх кінцівок?

(У підшкірній клітковині на поверхневому листку власної фасції)

Куди відводиться кров від підшкірних вен тильного боку та підошви стопи?

(У велику та малу підшкірні вени)

Які з перелічених вен нижньої кінцівки належать до поверхневих вен?

(Велика та мала підшкірні вени)

Яка з перелічених вен нижньої кінцівки належать до глибоких вен?

(Стегнова вена)

Де починається велика підшкірна вена?

(З медіального відділу тильної венозної дуги стопи)

Де знаходиться велика підшкірна вена на гомілці?

(Попереду від медіальної кісточки і на присередній поверхні гомілки)

Де проходить велика підшкірна вена на стегні?

(На його передньоприсередній поверхні, пересікаючи кравецький мяз)

Куди впадає велика підшкірна вена?

(У стегнову вену)

Які з перелічених вен не впадають у велику підшкірну вену у межах стегнового трикутника?

(Внутрішні соромітні вени)

Яка з перелічених вен, приток великої підшкірної вени, бере участь в утвореній кавакавального анастомозу?

(Поверхнева надчеревна вена)

Де починається мала підшкірна вена?

(На латеральному боці стопи)

Як виходить на гомілку мала підшкірна вена?

(Позаду бічної кісточки)

Де розміщена мала підшкірна вена на гомілці?

(На її задній поверхні між голівками литкового м'яза)

Куди впадає мала підшкірна вена?

(У підколінну вену)

Які з перелічених вен нижньої кінцівки розміщені на передній поверхні міжкісткової мембрани?

(Передні великогомілкові вени)

Які з перелічених вен нижньої кінцівки розміщені в гомілково-підколінному каналі?

(Задні великогомілкові вени)

Яка з перелічених вен нижньої кінцівки знаходиться в підколінній ямці?

(Підколінна вена)

В якій послідовності розміщені судини та нерви в підколінній ямці (ззаду наперед)?

(Нерв, вена, артерія)

Яка з перелічених вен нижньої кінцівки розміщена в привідному каналі?

(Стегнова вена)

Продовженням якої із названих вен є стегнова вена?

(Підколінної вени)

В яку із названих вен продовжується стегнова вена?

(У зовнішню клубову вену)

Як проникає в порожнину таза стегнова вена?

(Через судинну затоку)

Звідки збирає кров ворітна печінкова вена?

(Від непарних органів черевної порожнини)

Яка з перелічених характеристик не належить до ворітної печінкової вени?

(Парна парієтальна судина)

Де знаходиться ворітна печінкова вена?

(У товщі печінково-дуоденальної зв'язки)

Яка з перелічених вен не є притокою ворітної печінкової вени?

(Вена відхідникового каналу прямої кишки)

Які з перелічених вен є притоками ворітної печінкової вени?

(Вени селезінки)

Від якого з перелічених внутрішніх органів венозна кров відводиться у ворітну печінкову вену?

(Від підшлункової залози)

Яка з перелічених вен не бере участі у формуванні стовбура ворітної печінкової вени?

(Верхня прямокишкова вена)

Де формується стовбур ворітної печінкової вени?

(Позаду голівки pancreas)

На які гілки розгалужується ворітна печінкова вена, увійшовши у ворота печінки?

(На праву та ліву гілки)

Яку назву мають кінцеві розгалуження ворітної печінкової вени в середині печінкових часточок?

(Синусоїди печінки)

Куди впадають синусоїдні капіляри печінки?

(В центральні вени)

Які з перелічених вен печінки є джерелами формування печінкових вен?

(Підчасточкові вени)

Усі нижчеперелічені вени впадають у стовбур ворітної печінкової вени до входження її у ворота печінки, крім:

(Коротких шлункових вен)

Де знаходяться припупкові вени?

(У товщі круглої зв'язки печінки)

Де знаходиться верхня брижова вена?

(У корені брижі тонкої кишки)

Усі нижчеперелічені вени є притоками верхньої брижової вени, крім:

(Міхурової вени)

Усі нижчеперелічені вени є притоками верхньої брижової вени, крім:

(Лівої шлунково-чепцевої вени)

Усі нижчеперелічені вени є притоками верхньої брижової вени, крім:

(Правої шлункової вени)

Усі нижчеперелічені вени є притоками верхньої брижової вени, крім:

(Сигмоподібних вен)

У верхню брижову вену венозна кров відводиться від усіх нижчеперелічених органів, крім:

(Жовчного міхура)

Де проходить селезінкова вена?

(Позаду підшлункової залози)

Де зливаються між собою верхня брижова, нижня брижова та селезінкова вени?

(Позаду голівки підшлункової залози)

Які з перелічених вісцеральних вен не є притоками селезінкової вени?

(Права і ліва шлункові вени)

У селезінкову вену відводиться венозна кров від усіх нижчеперелічених органів, крім:

(Дванадцятипалої кишки)

Які з перелічених вісцеральних вен не є притоками нижньої брижової вени?

(Середня прямокишкова вена)

Від усіх нижчеперелічених органів венозна кров відводиться в нижню брижову вену, крім:

(Висхідної ободової кишки)

Де анастомозують між собою стравохідні вени та ліва шлункова вена?

(У ділянці кардіальної частини шлунка)

Що являють собою «кавакавальні анастомози»?

(Це анастомози між притоками верхньої порожнистої та нижньої порожнистої вен)

Які з перелічених вен анастомозують між собою у товщі передньої стінки живота?

(Верхня та нижня надчеревні вени)

Які з перелічених вен анастомозують між собою в товщі передньої черевної стінки?

(Грудонадчеревні вени та поверхнева надчеревна вена)

Які з перелічених вен анастомозують між собою на задній стінці черевної порожнини?

(Непарна та праві поперекові вени)

Які з перелічених вен анастомозують між собою на задній стінці черевної порожнини?

(Напівнепарна та ліві поперекові вени)

Які венозні системи об'єднують між собою зовнішні та внутрішні венозні хребтові сплетення?

(Системи верхньої та нижньої порожнистих вен)

Які з перелічених вен анастомозують між собою у товщі передньої стінки живота?

(Верхня надчеревна вена та припупкові вени)

Які з перелічених вен анастомозують між собою у ділянці кардіальної частини шлунка?

(Ліва шлункова вена та стравохідні вени)

Які з перелічених вен анастомозують між собою у товщі передньої стінки живота?

(Нижня надчеревна вена та припупкові вени)

Які з перелічених вен анастомозують між собою у товщі стінки прямої кишки?

(Верхня, середня та нижня прямокишкові вени)

Куди відводиться венозна кров від нижніх відділів прямої кишки?

(У внутрішню соромітну вену)

Яка з перелічених вен не бере участі у відведенні венозної крові від шлунка?

(Нижня брижова вена)

Пупкові артерії в плода відходять від:

(Внутрішніх клубових артерій)

По пупкових артеріях у плода тече:

(Змішана кров (більш венозна))

Пупкові артерії в плода несуть кров у напрямку:

(Від плода до плаценти)

Пупкова вена плода відходить від:

(Плаценти)

По пупковій вені в плода тече:

(Артеріальна кров)

Пупкова вена плода несе кров у напрямку:

(Від плаценти до плода)

Венозна (аранцієва) протока у плода з’єднує:

(Пупкову вену і нижню порожнисту вену)

Артеріальна (боталова) протока у плода з’єднує:

(Легеневий стовбур та аорту)

Овальний отвір у плода з’єднує:

(Праве передсердя з лівим)

Через артеріальну (боталову) протоку у плода тече:

(Венозна кров)

Через венозну (аранцієву) протоку в плода тече:

(Артеріальна кров)

Після народження дитини пупкова вена перетворюється на:

(Круглу зв’язку печінки)

Після народження дитини пупкові артерії перетворюються на:

(Присередні пупкові зв’язки)

Після народження дитини венозна (аранцієва) протока перетворюється на:

(Венозну зв’язку печінки)

Після народження дитини артеріальна (боталова) протока перетворюється на:

(Артеріальну зв’язку)

Після народження дитини овальний отвір перетворюється на:

(Овальну ямку)

Як класифікуються лімфатичні судини нижньої кінцівки?

(Глибокі та поверхневі)

Де знаходяться поверхневі лімфатичні судини нижньої кінцівки?

(У підшкірній клітковині над поверхневою фасцією)

Де знаходяться глибокі лімфатичні судини нижньої кінцівки?

(Поряд із глибокими кровоносними судинами)

Де формуються поверхневі лімфатичні судини нижньої кінцівки?

(Із лімфокапілярних сіток шкіри та підшкірної клітковини)

Де формуються задні лімфатичні судини нижньої кінцівки?

(У шкірі п'яткової ділянки та бічного краю підошви стопи)

Куди впадають задні лімфатичні судини нижньої кінцівки?

(В підколінні лімфатичні вузли)

Де розміщені поверхневі пахвинні лімфатичні вузли?

(Під пахвинною зв’язкою на поверхневій пластинці широкої фасції стегна)

Де розміщені глибокі пахвинні лімфатичні вузли?

(У клубово-гребінчастій борозні під широкою фасцією стегна за ходом стегнових артерії та вени)

Яку назву має один із глибоких пахвинних лімфовузлів, який залягає в стегновому кільці?

(Вузол Пирогова)

Куди прямують виносні лімфатичні судини глибоких пахвинних лімфатичних вузлів?

(До зовнішніх клубових лімфатичних вузлів)

На які групи поділяються лімфатичні вузли порожнини таза?

(На пристінкові (парієтальні) та нутрощеві (вісцеральні))

Які з перелічених груп лімфатичних вузлів порожнини таза належать до вісцеральних вузлів?

(Відхідниково-прямокишкові)

Які з перелічених лімфатичних вузлів тазової порожнини належать до групи парієтальних?

(Внутрішні клубові)

Куди прямують виносні лімфатичні судини загальних клубових лімфатичних вузлів порожнини таза?

(До поперекових лімфатичних вузлів)

Куди йдуть виносні лімфатичні судини вісцеральних лімфатичних вузлів тазової порожнини?

(До внутрішніх і загальних клубових лімфатичних вузлів)

На які групи поділяються лімфатичні вузли черевної порожнини?

(На парієтальні та вісцеральні вузли)

Де розміщені вісцеральні лімфатичні вузли черевної порожнини?

(Біля непарних вісцеральних гілок черевної частини аорти та за ходом їх розгалужень)

Де знаходяться черевні лімфатичні вузли?

(Навколо черевного стовбура і його гілок)

Куди прямують виносні лімфатичні судини черевних лімфатичних вузлів?

(До поперекових лімфовузлів, а також до початкового відділу грудної протоки)

Де розміщені шлункові лімфатичні вузли?

(На великій та малій кривині шлунка за ходом його артерій у ділянці кардіальної та воротарної частин шлунка)

Де розміщені печінкові лімфатичні вузли?

(У товщі печінково-дванадцятипалої зв'язки за ходом загальної печінкової артерії та ворітної печінкової вени)

Куди прямують виносні лімфатичні судини печінкових та жовчноміхурових лімфатичних вузлів?

(До черевних та поперекових лімфатичних вузлів)

Де розміщені селезінкові лімфатичні вузли?

(У товщі шлунково-селезінкової зв'язки у воротах селезінки за ходом розгалужень селезінкової артерії)

Куди прямують виносні лімфатичні судини селезінкових лімфатичних вузлів?

(До черевних та поперекових лімфатичних вузлів)

Яка з названих груп лімфатичних вузлів черевної порожнини є найбільш численною?

(Верхні брижові лімфатичні вузли)

Де знаходяться верхні брижові лімфатичні вузли?

(У товщі брижі тонкої кишки за ходом верхньої брижової артерії та її гілок)

Куди прямують виносні лімфатичні судини верхніх брижових лімфовузлів?

(До поперекових лімфовузлів, або, утворивши кишкові стовбури, до грудної протоки)

До парієтальних лімфатичних вузлів черевної порожнини належать усі, крім:

(Нижніх брижових лімфатичних вузлів)

На які групи поділяються лімфатичні вузли грудної клітки?

(На парієтальні та вісцеральні вузли)

До парієтальних лімфатичних вузлів грудної клітки належать усі, крім:

(Бронхолегеневих лімфатичних вузлів)

До вісцеральних лімфатичних вузлів грудної клітки належать усі, крім:

(Пригруднинних лімфатичних вузлів)

Куди прямують виносні лімфатичні судини біля стравохідних лімфатичних вузлів?

(До грудної протоки)

Як класифікуються лімфатичні судини верхньої кінцівки?

(На поверхневі та глибокі)

Звідки не відводять лімфу глибокі лімфатичні судини верхньої кінцівки?

(Від шкіри та підшкірного прошарку)

Які групи лімфатичних вузлів розрізняють на верхній кінцівці?

(Ліктьові і пахвові лімфатичні вузли)

Звідки не приймають лімфу пахвові лімфатичні вузли?

(Від шиї)

Куди прямують виносні лімфатичні судини ліктьових лімфатичних вузлів?

(До пахвових лiмфатичних вузлів)

Що утворюють виносні лімфатичні судини пахвових лімфатичних вузлів?

(Підключичний стовбур)

За своїм походженням груди (молочна залоза) є:

(Видозміненою потовою залозою)

На якій із названих фасцій розміщені груди (молочна залоза)?

(На грудній фасції)

На якому рівні розміщені груди (молочна залоза)?

(На рівні III-VI ребра)

Що розміщується посередині молочної залози?

(Грудний сосок)

Скільки часток входить до складу грудної залози?

(15-20 часток)

В які з названих лімфовузлів відводиться лімфа від верхньобічної частини грудної залози?

(В центральні, присередні й верхівкові пахвові лімфатичні вузли, у нижні глибокі бічні шийні та пригруднинні лімфовузли)

В які з названих лімфовузлів відводиться лімфа від нижньобічної частини грудної залози?

(У присередні та центральні пахвові лімфатичні вузли і пригруднинні лімфовузли)

В які з названих лімфовузлів відводиться лімфа від верхньоприсередньої частини грудної залози?

(У пригруднинні лімфовузли та лімфовузли верхнього середостіння)

В які з названих лімфовузлів відводиться лімфа від нижньоприсередньої частини грудної залози?

(У пригруднинні і пахвові лімфовузли)

В які із перелічених лімфатичних вузлів шиї відводиться лімфа від грудної залози?

(У нижні глибокі бічні шийні лімфовузли)

Куди відводиться лімфа від грудної частини стравоходу?

(Безпосередньо в грудну протоку)

Яка функція імунної системи?

(Забезпечує захисні реакції організму)

Який із перелічених органів не належить до органів імунної системи?

(Щитоподiбна залоза)

Який із перелічених органів належать до центральних органів імунної системи?

(Кістковий мозок)

Який із перелічених органів належить до центральних органів імунної системи?

(Загруднинна залоза (тимус))

Який із перелічених органів належить до периферичних органів імунної системи?

(Селезінка)

Де утворюються В-лімфоцити?

(У кістковому мозку)

Де відбувається дозрівання та диференціювання Т-лімфоцитів?

(У загруднинній залозі)

Які з перелічених структур стінки кишки належать до периферичних органів імунної системи?

(Поодинокі лімфоїдні вузлики)

Який із органів імунної системи людини розглядається як аналог сумки Фабриціуса у птахів?

(Кістковий мозок)

Яку назву має глоткове кільце, утворене мигдаликами?

(Кільце Пирогова - Вальдейєра)

Скільки мигдаликів утворює лімфоїдне глоткове кільце?

(6 мигдаликів)

Де розміщені лімфоїдні (пейєрові) бляшки?

(В товщі стінки клубової кишки)

Де не розміщуються поодинокі лімфоїдні вузлики?

(У товщі стінки лімфатичних судин)

Які дві популяції (два різновиди) кісткового мозку розрізняють в організмі дорослої людини?

(Червоний та жовтий)

Де в дорослої людини розміщений жовтий кістковий мозок?

(У діафізах довгих кісток)

Де знаходиться загруднинна залоза (тимус)?

(У верхньому середостінні)

В якому віці спостерігається максимальний розвиток загруднинної залози?

(У віці 10-15 років)

Що входить до складу паренхіми тимуса?

(Кіркова та мозкова речовини)

Яку назву мають тимусні тільця?

(Тільця Гассаля)

Де знаходиться язиковий мигдалик?

(Під епітелієм у ділянці кореня язика)

Де знаходиться піднебінний мигдалик?

(У мигдаликовій ямці м'якого піднебіння)

Де розміщений глотковий (аденоїдний) мигдалик?

(У ділянці склепіння та задньої стінки глотки)

Де розміщений трубний мигдалик?

(У ділянці глоткового отвору слухової труби)

Де розміщена селезінка?

(У черевній порожнині в лівому підребер'ї на рівні IX-XI ребер)

Які поверхні має селезінка?

(Діафрагмову та нутрощеву)

Який із перелічених органів черевної порожнини не прилягає до селезінки?

(Печінка)

Як очеревина покриває селезінку?

(З усіх боків)

Що входить до складу паренхіми селезінки?

(Біла та червона пульпа)

Звідки відводиться лімфа в потиличні лімфатичні вузли?

(Від потиличної і скроневої ділянок)

Звідки відводиться лімфа в соскоподібні лімфовузли?

(Від потиличної і скроневої ділянок та зовнішнього вуха)

Куди відводиться лімфа від потиличних і соскоподібних лімфовузлів?

(До поверхневих і глибоких бічних шийних лімфовузлів)

Від яких ділянок приймають лімфу привушні лімфатичні вузли?

(Від лобової і тім'яної ділянок, повік, носа, щік, вушної раковини і привушної слинної залози)

Куди відводиться лімфа від привушних лімфатичних вузлів?

(До поверхневих і глибоких бічних шийних лімфовузлів)

Де розміщені піднижньощелепні лімфатичні вузли?

(В піднижньощелепному трикутнику)

Куди відводять лімфу відвідні лімфатичні судини піднижньо-щелепних лімфатичних вузлів?

(У глибокі бічні шийні лімфовузли)

Куди відводять лімфу відвідні лімфатичні судини підборідних лімфатичних вузлів?

(У передні шийні лімфовузли)

Від яких ділянок приймають лімфу піднижньощелепні лімфатичні вузли?

(Від верхньої і нижньої губ, носа, щік, язика, піднебіння, піднебінних мигдаликів, під'язикової і піднижньощелепної слинних залоз)

Що формують відвідні лімфатичні судини глибоких бічних шийних лімфатичних вузлів?

(Правий та лівий яремні стовбури)

Звідки збирає лімфу правий підключичний стовбур?

(Від правої верхньої кінцівки)

Звідки збирає лімфу правий яремний стовбур?

(Від правої половини голови та шиї)

Звідки збирає лімфу правий бронхосередостінний стовбур?

(Від органів правої половини грудної порожнини)

Яка з перелічених лімфатичних судин не впадає в правий венозний кут?

(Грудна протока)

Звідки збирає лімфу лівий яремний стовбур?

(Від лівої половини голови та шиї)

Звідки збирає лімфу лівий підключичний стовбур?

(Від лівої верхньої кінцівки)

Звідки збирає лімфу лівий бронхосередостінний стовбур?

(Від органів лівої половини грудної порожнини)

Яка з перелічених лімфатичних судин не впадає в лівий венозний кут?

(Правий яремний стовбур)

Яка з перелічених судин є найбільшою i головною лімфатичною судиною тіла людини?

(Грудна протока)

Якої з перелічених частин немає в складі грудної протоки?

(Тазової)

Яку назву має розширення початкового відділу грудної протоки?

(Молочна цистерна)

Як проникає грудна протока в грудну порожнину?

(Через аортальний розтвір діафрагми)

Де знаходиться черевна частина грудної протоки?

(В заочеревинному просторі)

Де знаходиться грудна частина грудної протоки?

(В задньому середостінні)