Анатомія людини (у запитаннях та відповідях) - Бумейстер В. І., Сікора В. З. 2018

Тестові запитання з анатомії людини
Семестр І

Які частини розрізняють у типовому хребці?

(Тіло i дугу з відростками)

Чим обмежений хребцевий отвір?

(Дугою і задньою поверхнею тіла)

Що утворюють отвори всіх хребців?

(Хребтовий канал)

Чим обмежений міжхребцевий отвір?

(Нижніми і верхніми вирізками

суміжних хребців)

Які є непарні відростки хребця?

(Остистий відросток)

Які є парні відростки хребця?

(Поперечний та суглобові відростки)

Яка основна особливість шийних хребців?

(Наявність отвору в поперечному відростку)

Що є характерним для VI шийного хребця?

(Сильно розвинений передній горбок поперечного відростка (сонний горбок))

Що є характерним для VII шийного хребця?

(Довший і потовщений на кінці остистий відросток)

Яку назву має VII шийний хребець?

(Виступний)

Як називається I шийний хребець?

(Атлант)

Які дуги виділяють в атланті?

(Передню і задню)

Що знаходиться на задній поверхні передньої дуги атланта?

(Ямка зуба)

Що знаходиться на задній поверхні задньої дуги атланта?

(Задній горбок)

Що знаходиться на передній поверхні передньої дуги атланта?

(Передній горбок)

Що знаходиться на верхній поверхні задньої дуги атланта?

(Борозни хребтових артерій)

Чим з'єднані дуги атланта?

(Бічними масами)

Які анатомічні утвори розміщені на бічних масах атланта?

(Верхні та нижні суглобові поверхні)

Як називається II шийний хребець?

(Осьовий)

Чим відрізняється від інших II шийний хребець?

(Наявністю зуба)

Які анатомічні утвори є на зубі осьового хребця?

(Верхівка, передня суглобова поверхня, задня суглобова поверхня)

Які шийні хребці мають нероздвоєний остистий відросток?

(VI та VII)

Перелічить шийні хребці, які за будовою є атиповими:

(Атлант та осьовий хребець)

Де знаходиться борозна хребтової артерії на атланті?

(На верхній поверхні задньої дуги атланта)

Які основні особливості мають грудні хребці?

(Наявність ребрових ямок на бічних поверхнях тіла та поперечних відростках для зчленування з ребрами)

Як утворюються цілі реброві ямки на тілах хребців для зчленування з голівкою ребер?

(Нижня реброва пів'ямка хребця, розміщеного вище від хребця, доповнюється верхньою ребровою пів'ямкою хребця, розміщеного нижче)

Які особливості має тіло I грудного хребця?

(Є повні верхні реброві ямки і нижні реброві пів'ямки)

Які реброві ямки є на тілі Х грудного хребця?

(Лише верхні реброві пів'ямки)

Які реброві ямки є на тілі ХІ грудного хребця?

(Повна реброва ямка на кожному боці)

Які реброві ямки є на тілі XII грудного хребця?

(Одна повна реброва ямка на кожному боці)

Що характерно для поперечних відростків грудних хребців?

(Вони добре розвинені, відхилені назад, на кінцях потовщені, мають реброві ямки)

У яких грудних хребців відсутні реброві ямки поперечних відростків?

(У XI і XII)

Куди спрямовані остисті відростки грудних хребців?

(Нахилені донизу і черепицеподібно накладаються один на інший)

Які особливості має остистий відросток XII грудного хребця?

(Він коротший від інших відростків грудних хребців і подібний до відростка I поперекового хребця)

На які відділи поділяється хребтовий стовп?

(Шийний, грудний, поперековий, крижовий, куприковий)

Скільки хребців містить шийний відділ хребтового стовпа?

(7 хребців)

Скільки хребців містить грудний відділ хребтового стовпа?

(12 хребців)

Які особливості мають поперекові хребці?

(Масивне тіло, наявність соскоподібного і додаткового відростків)

Що характерно для поперечних відростків поперекових хребців?

(Вони довгі, розміщені у фронтальній площині, мають додаткові відростки)

Що характерно для остистих відростків поперекових хребців?

(Вони короткі, сплюснуті й орієнтовані сагітально)

Де знаходиться соскоподібний відросток поперекового хребця?

(На зовнішньому боці верхнього суглобового відростка)

Де знаходиться додатковий відросток поперекового хребця?

(На задній поверхні основи поперечного відростка)

У якій площині розміщені суглобові відростки поперекових хребців?

(У сагітальній площині)

Скільки хребців містить крижовий відділ хребтового стовпа?

(5 хребців)

Скільки хребців містить поперековий відділ хребтового стовпа?

(5 хребців)

Скільки хребців містить куприковий відділ хребтового стовпа?

(4-5 хребців)

Яку форму має крижова кістка?

(Трикутну)

Які поверхні має крижова кістка?

(Передню (тазову) та задню (дорсальну))

Які частини має крижова кістка?

(Основу, верхівку, бічні частини)

Що знаходиться на основі крижової кістки?

(Верхні суглобові відростки для зчленування з нижніми суглобовими відростками 5-го поперекового хребця)

Як утворюється мис?

(Сполученням переднього краю основи крижової кістки з тілом 5-го поперекового хребця)

Як називається передня поверхня крижової кістки?

(Тазова поверхня)

Які анатомiчнi отвори знаходяться на тазовій поверхні крижової кістки?

(Поперечні лінії i передні крижові отвори)

Як утворюються поперечні лінії крижової кістки?

(При зрощенні тіл крижових хребців)

Яким отворам хребців відповідають крижові отвори?

(Міжхребцевим отворам)

Як називається задня поверхня крижової кістки?

(Дорсальна поверхня)

Які анатомічні утвори знаходяться на спинній поверхні крижової кістки?

(Задні крижові отвори і п'ять гребенів)

Які гребені знаходяться на спинній поверхні крижової кістки?

(Серединний, два присередніх, два бічних крижових гребенів)

Перелічіть парні крижові гребені:

(Присередній та бічний крижові гребені)

Перелічіть непарні крижові гребені:

(Серединний)

Як утворюється серединний крижовий гребінь?

(Унаслідок зрощення остистих відростків крижових хребців)

Як утворюється присередній крижовий гребінь?

(Унаслідок зрощення суглобових відростків крижових хребців)

Як утворюється бічний крижовий гребінь?

(Унаслідок зрощення поперечних відростків крижових хребців)

Між якими крижовими гребенями знаходяться задні крижові отвори?

(Між присередніми та бічними)

Які анатомічні утвори знаходяться на бічних частинах крижової кістки?

(Вушкоподібні поверхні та горбистість крижової кістки)

Із чим зчленовується вушкоподібна поверхня крижової кістки?

(З однойменними поверхнями клубових кісток)

Що проходить усередині крижової кістки?

(Крижовий канал)

Як називається нижня частина крижової кістки?

(Верхівка)

Чим закінчується крижовий канал у нижній частиш?

(Крижовим розтвором)

Що знаходиться по боках від крижового розтвору?

(Крижові роги)

Із чим сполучається верхівка крижової кістки?

(З куприком)

З чого складається куприкова кістка?

(З рудиментарних 4-5 куприкових хребців)

Яку форму має куприк?

(Трикутну і вигнутий вперед)

Куди спрямовані куприкові роги?

(Угору, назустріч крижовим рогам)

Чим представлений скелет грудної клітки?

(Грудними хребцями, 12 парами ребер і грудниною)

Скільки ребер є в людини?

(12 пар)

Які частини має ребро?

(Реброва кістка (задня частина) і ребровий хрящ (передня частина))

Як називаються сім верхніх пар ребер?

(Справжні ребра)

Чому I—VII ребра називають справжніми?

(Тому що своїми хрящовими частинами вони сполучаються безпосередньо з грудниною)

Які ребра називають справжніми?

(7 пар верхніх ребер)

Що таке несправжні ребра?

(Це ребра, що не сполучаються з грудниною, а причленовуються до розміщеного вище ребра)

Які ребра називаються несправжніми?

(8-ма—10-та пари ребер)

Як називаються ребра, що не сполучаються з грудниною, а причленовуються до розміщеного вище ребра?

(Несправжні ребра)

Що таке коливні ребра?

(Ці ребра мають короткі хрящові частини, які закінчуються у м'язах черевної стінки)

Які ребра називаються коливними?

(11-та i 12-та пари ребер)

Як називаються ребра, що закінчуються у м'язах черевної стінки?

(Коливні ребра)

Які кінці має ребро?

(Передній — груднинний і задній — хребцевий)

Із чим сполучаються задні кінці ребер?

(З грудними хребцями)

Що розміщено на задньому кінці ребра?

(Голівка, горбок та шийка ребра)

Які анатомічні утвори є на головці ребра?

(Суглобова поверхня та гребінь голівки ребра)

Які ребра мають гребінь голівки ребра?

(Від II по Х)

Які ребра не мають гребня голівки ребра?

(I, ХІ, ХІІ ребра)

Який анатомічний утвір знаходиться попереду від голівки ребра?

(Шийка ребра)

Де знаходиться горбок ребра?

(Попереду від шийки ребра)

Які ребра не мають горбків?

(XI і XII ребра)

Які ребра мають горбки?

(З I до Х ребра)

Де розміщений кут ребра?

(Попереду від горбка чи в ділянці горбка ребра)

На яких ребрах горбок ребра збігається з його кутом?

(На I ребрі)

Які поверхні є на тілі II-XII ребер?

(Зовнішня і внутрішня)

Які краї має тіло II-XII ребер?

(Верхній і нижній)

Який анатомічний утвір знаходиться на нижньому краї ребра з внутрішньої його сторони?

(Борозна ребра)

Де знаходиться борозна ребра?

(На нижньому краю ребра з внутрішньої його поверхні)

Які поверхні має тіло I ребра?

(Верхню і нижню)

Які краї має тіло I ребра?

(Внутрішній і зовнішній)

Які анатомічні утвори знаходяться на верхній поверхні I ребра?

(Горбок переднього драбинчатого м'яза, борозни підключичної вени і артерії)

Як називається горбок на верхній поверхні I ребра?

(Горбок переднього драбинчастого м'яза)

Що лежить спереду від горбка переднього драбинчастого м'яза на верхній поверхні I ребра?

(Борозна підключичної вени)

Де знаходиться борозна підключичної вени?

(На верхній поверхні I ребра спереду від горбка переднього драбинчатого м'яза)

Що лежить позаду від горбка переднього драбинчастого м'яза на верхній поверхні I ребра?

(Борозна підключичної артерії)

Які частини має груднина?

(Ручку, тіло i мечоподібний відросток)

Які анатомічні утвори є на верхньому краї ручки груднини?

(Яремна i ключичні вирізки)

Де знаходиться на груднині яремна вирізка?

(На верхньому краю ручки груднини)

Де знаходиться на груднині ключична вирізка?

(На верхньому краю ручки груднини латеральніше від яремної вирізки)

Що є на бічних краях тіла груднини?

(Реброві вирізки)

Що є на бічних краях ручки груднини?

(Дві заглибини для хряща I ребра i дві половини вирізки для зчленування з II ребром)

Що утворюється між ручкою i тілом груднини?

(Кут груднини)

З якими частинами груднини сполучається II ребро?

(З ручкою i тілом)

Із чим сполучаються реброві хрящі III-VI ребер?

(З ребровими вирізками тіла груднини)

Де розміщені реброві вирізки для VII ребра?

(На бічній поверхні груднини між її тілом i мечоподібним відростком)

Як називається відросток груднини?

(Мечоподібний)

До яких кісток за класифікацією належать кістки тулуба?

(До губчастих)

Які відділи виділяють у кістках верхньої кінцівки?

(Пояс верхньої кінцівки i вільна частина верхньої кінцівки)

З яких кісток складається пояс верхньої кінцівки?

(Ключиці i лопатки)

Які краї має лопатка?

(Присередній, бічний i верхній)

Які анатомічні утвори знаходяться на верхньому краї лопатки?

(Вирізка лопатки)

Які кути має лопатка?

(Нижній, 6ічний i верхній)

Які поверхні має лопатка?

(Реброву і задню)

Які анатомічні утвори знаходяться на дорсальній поверхні лопатки?

(Ость лопатки, надостна ямка, підостна ямка)

Чим закінчується ость лопатки з латерального боку?

(Надплечовим відростком (акроміоном))

Які анатомічні утвори знаходяться на ребровій поверхні лопатки?

(Підлопаткова ямка і м'язові лінії)

Перелічіть відростки лопатки:

(Акроміон і дзьобоподібний відросток)

Який анатомічний утвір знаходиться на верхівці акроміона?

(Ключична суглобова поверхня)

Чим представлений бічний кут лопатки?

(Суглобовою западиною)

Як називається анатомічний утвір лопатки, що служить для зчленування з голівкою плечової кістки?

(Суглобова западина)

Який анатомічний утвір знаходиться над верхнім краєм суглобової западини лопатки?

(Надсуглобовий горбок)

Який анатомічний утвір знаходиться під нижнім краєм суглобової западини лопатки?

(Нідсуглобовий горбок)

На якій поверхні лопатки знаходяться підостна і надостна ямки?

(На дорсальній)

На якій поверхні лопатки знаходиться підлопаткова ямка?

(На ребровій)

Між якими кістками знаходиться ключиця?

(Між грудниною і лопаткою)

Які частини має ключиця?

(Тіло, груднинний і акроміальний кінці)

Де знаходиться згин ключиці вперед?

(З боку груднинного кінця)

Де знаходиться згин ключиці назад?

(З боку акроміального кінця)

З чим зчленовується груднинний кінець ключиці?

(З ключичною вирізкою груднини)

З чим зчленовується акроміальний кінець ключиці?

(Із суглобовою поверхнею акроміона)

Які поверхні має ключиця?

(Верхню i нижню)

Які анатомiчнi утвори знаходяться на нижній поверхні ключиці?

(Конусоподібний горбок, трапецієподібна лінія і втиснення реброво-ключичної зв'язки)

До яких кісток належить плечова кістка?

(Типова довга трубчаста кістка)

З яких частин складається плечова кістка?

(Діафіза і двох епіфізів)

Які анатомічні утвори є на проксимальному кінці плечової кістки?

(Голівка, анатомічна шийка, великий і малий горбки, гребінь малого і великого горбків, міжгорбкова борозна)

Що знаходиться по краю голівки плечової кістки?

(Анатомічна шийка)

Який анатомічний утвір розміщений між горбками і гребенями горбків плечової кістки?

(Міжгорбкова борозна)

Як називається найвужче місце між голівкою плечової кістки та її тілом?

(Хірургічна шийка)

Який анатомічний утвір розміщений на бічній поверхні тіла плечової кістки в її проксимальному відділі?

(Дельтоподібна горбистість)

Де знаходиться борозна променевого нерва?

(На задній поверхні тіла плечової кістки)

Яка борозна розміщена на задній поверхні тіла плечової кістки?

(Борозна променевого нерва)

Яким анатомічним утвором закінчується дистальний кінець плечової кістки?

(Виростком плечової кістки)

Де знаходиться блок плечової кістки?

(На виростку плечової кістки з медіального боку)

Який анатомічний утвір розміщений над блоком плечової кістки спереду?

(Вінцева ямка)

Де знаходиться ліктьова ямка плечової кістки?

(Ззаду над блоком плечової кістки)

Де знаходиться голівка плечової кістки?

(На виростку плечової кістки з латерального боку)

Який анатомiчний утвір розміщений над блоком плечової кістки ззаду?

(Ліктьова ямка)

Який анатомічний утвір розміщений над голівкою плечової кістки?

(Променева ямка)

Який анатомічний утвір розміщений на задній поверхні присереднього надвиростка плечової кістки?

(Борозна ліктьового нерва)

Як називаються підвищення, що знаходяться латерально і медіально над виростком плечової кістки?

(Латеральний надвиросток і медіальний надвиросток)

На якій поверхні виростка плечової кістки розміщені блок і вінцева ямка?

(На передній)

На якій поверхні виростка плечової кістки розміщені голівка і променева ямка?

(На передній)

На якій поверхні виростка плечової кістки розміщена ліктьова ямка?

(На задній)

Де знаходиться борозна ліктьового нерва?

(На задній поверхні присереднього надвиростка плечової кістки)

З яких частин складається ліктьова кістка?

(Проксимального і дистального епіфізів та тіла)

Які анатомічні утвори є на верхньому епіфізі  ліктьової кістки?

(Блокова вирізка, ліктьовий і вінцевий відростки, променева вирізка, ліктьова горбистість)

З якою кісткою сполучається блокова вирізка ліктьової кістки?

(З блоком плечової кістки)

Як називається задній відросток блокової вирізки ліктьової кістки?

(Ліктьовий відросток)

Як називається передній відросток блокової вирізки ліктьової кістки?

(Вінцевий відросток)

Що знаходиться між ліктьовим і вінцевим відростками ліктьової кістки?

(Блокова вирізка)

Який утвір розміщений на променевому боці вінцевого відростка ліктьової кістки?

(Променева вирізка)

Де знаходиться горбистість ліктьової кістки?

(Дещо нижче від вінцевого відростка ліктьової кістки)

Яким анатомічним утвором закінчується дистальний кінець ліктьової кістки?

(Голівкою ліктьової кістки)

Що розрізняють на дистальному епіфізі ліктьової кістки?

(Голівку ліктьової кістки, суглобовий обвід і шилоподібний відросток)

Що знаходиться медіально від голівки ліктьової кістки?

(Шилоподібний відросток)

Де знаходиться суглобовий обвід ліктьової кістки?

(На дистальному кінці ліктьової кістки навколо її голівки)

Куди спрямований міжкістковий край тіла ліктьової кістки?

(Латерально)

Які поверхні має тіло ліктьової кістки?

(Задню, передню і медіальну)

Яке положення на передпліччі займає ліктьова кістка?

(Медіальне)

Яке положення на передпліччі займає променева кістка?

(Латеральне)

Куди спрямований міжкістковий край тіла променевої кістки?

(Медіально)

З яких частин складається променева кістка?

(Тіла, проксимального і дистального епіфізів)

Які анатомічні утвори є на проксимальному епіфізі променевої кістки?

(Голівка, суглобова ямка, суглобовий обвід, шийка, горбистість променевої кістки)

Де знаходиться суглобовий обвід променевої кістки?

(На проксимальному кінці променевої кістки навколо її голівки)

Де знаходиться горбистість променевої кістки?

(На передній поверхні променевої кістки нижче її шийки)

Які поверхні має тіло променевої кістки?

(Задню, передню і бічну)

Який анатомічний утвір знаходиться на дистальному епіфізі променевої кістки з присереднього боку?

(Вирізка ліктьової кістки)

Що відходить збоку від дистального епіфіза променевої кістки?

(Шилоподібний відросток)

Де розміщена зап'ясткова суглобова поверхня променевої кістки?

(На дистальному кінці кістки, спрямованої вниз)

На які відділи поділяється скелет кисті?

(Зап'ясткові кістки, п'ясткові кістки та кістки пальців)

Як розміщені зап'ясткові кістки?

(У два ряди - проксимальний та дистальний)

Які кістки утворюють проксимальний ряд зап'ясткових кісток?

(Човноподібна, півмісяцева, тригранна і горохоподібна)

Які кістки утворюють дистальний ряд зап'ясткових кісток?

(Кістка-трапеція, трапецієподібна, головчаста та гачкоподібна)

Як називається борозна на долонній поверхні зап'ястка?

(Борозна зап'ястка)

З латеральної сторони борозна зап'ястка обмежена такими кістками:

(Човноподібною та кісткою трапецією)

З медіального боку борозна зап'ястка обмежена такими кістками:

(Гачкоподібною та горохоподібною кістками)

З яких кісток складається п'ясток?

(З п'яти п'ясткових кісток)

Звідки ведеться відлік п'ясткових кісток?

(Від великого пальця до мізинця)

З яких частин складаються п'ясткові кістки?

(Основи, тіла і голівки)

Як називається проксимальний кінець п'ясткової кістки?

(Основа)

Як називається дистальний кінець п'ясткової кістки?

(Голівка)

В який бік спрямовані вигини тіл п'ясткових кісток?

(Із долонної поверхні ввігнуті, з тильної - опуклі)

З якими кістками зчленовуються нижні суглобові поверхні голівок п'ясткових кісток?

(Із проксимальними фалангами пальців кисті)

З якими кістками зчленовуються суглобові поверхні основ п'ясткових кісток?

(Із кістками дистального ряду зап'ястка)

Як називається I палець кисті, який є найкоротшим i найтовстішим?

(Великий палець (pollex))

Як називається другий палець кисті?

(Вказівний палець (index))

Як називається III палець кисті?

(Середній палець (medius))

Як називається IV палець кисті?

(Персневий палець (anularis))

Як називається V палець кисті?

(Мізинець (minimus))

Який палець кисті є найдовший? (III)

Які фаланги розрізняють на пальцях кисті крім великого пальця?

(Проксимальні, середні, дистальні)

Які фаланги має великий палець кисті?

(Проксимальну і дистальну)

Які частини мають фаланги пальців кисті?

(Основу, тіло і голівку)

Який анатомічний утвір розміщений на нижньому кінці дистальної фаланги пальців кисті?

(Горбистість кінцевої фаланги)

Які кістки кисті відносять до коротких трубчастих кісток?

(П'ясткові кістки та фаланги пальців)

Які кістки верхньої кінцівки відносять до довгих трубчастих кісток?

(Плечова, променева та ліктьова кістки)

Які кістки верхньої кінцівки відносять до плоских кісток?

(Лопатка)

Які кістки верхньої кінцівки відносять до губчастих кісток?

(Зап'ясткові кістки)

Які кістки верхньої кінцівки відносять до моноепіфізних кісток?

(П'ясткові кістки та фаланги пальців)

Яка частина п'ясткових кісток та фалангів пальців є епіфізами цих кісток?

(Голівка)

До яких кісток за класифікацією належать кістки зап'ястка?

(До губчастих)

До яких кісток за класифікацією належать п'ясткові кістки?

(До коротких трубчастих)

До яких кісток за класифікацією належать кістки пальців?

(До коротких трубчастих)

До яких кісток за класифікацією належать плечова, променева та ліктьова кістки?

(До довгих трубчастих)

З яких кісток складається кульшова кістка?

(Із клубової, лобкової й сідничної)

Який анатомічний утвір утворюється в місці зчленування тіл клубової, сідничної та лобкової кісток?

(Кульшова западина)

На якій поверхні кульшової кістки знаходиться кульшова западина?

(На зовнішній)

З якою кісткою зчленовується кульшова западина?

(З голівкою стегнової кістки)

Який анатомічний утвір знаходиться з присереднього боку кульшової западини?

(Вирізка кульшової западини)

Який анатомічний утвір займає периферичну частину кульшової западини?

(Півмісяцева поверхня)

Як називається суглобова поверхня кульшової западини?

(Півмісяцева поверхня)

Як називається центр кульшової западини?

(Ямка кульшової западини)

З яких анатомічних утворів складається кульшова западина?

(Вирізки, півмісяцевої поверхні і ямки кульшової западини)

З яких відділів складається клубова кістка?

(Тіла і крила)

Як називається нижній потовщений відділ клубової кістки?

(Тіло)

Як називається верхній розширений відділ кістки?

(Крило)

Чим закінчується верхній вільний край крила клубової кістки?

(Клубовим гребенем)

Що розміщено на клубовому гребені?

(Зовнішня і внутрішня губи та проміжна лінія)

Чим закінчується спереду клубовий гребінь?

(Верхньою передньою та нижньою передньою клубовими остями)

Чим закінчується позаду клубовий гребінь?

(Верхньою задньою та нижньою задньою клубовими остями)

Що розрізняють на зовнішній поверхні крила клубової кістки?

(Передню, задню i нижню сідничні лінії)

Що розміщено на внутрішній поверхні крила клубової кістки?

(Клубова ямка)

Чим відділяється крило клубової кістки від її тіла?

(Дугоподібною лінією)

Що розміщено на медіальній поверхні крила клубової кістки позаду від клубової ямки?

(Вушкоподібна поверхня і клубова горбистість)

З якою кісткою зчленовується вушкоподібна поверхня клубової кістки?

(З вушкоподібною поверхнею крижової кістки)

З яких частин складається лобкова кістка?

(Тіла і двох гілок)

Яка частина лобкової кістки бере участь в утворенні кульшової западини?

(Тіло)

Які гілки має лобкова кістка?

(Верхню та нижню)

Що розміщено на верхній поверхні верхньої гілки лобкової кістки?

(Лобковий гребінь, лобковий горбок і клубово-лобкове підвищення)

Який анатомічний утвір знаходиться у тому місці, де верхня гілка лобкової кістки переходить у нижню в ділянці її присереднього краю?

(Симфізна поверхня)

З якою кісткою зчленовується симфізна поверхня лобкової кістки?

(З протилежною лобковою кісткою)

Де знаходиться лобковий горбок?

(На верхній гілці лобкової кістки біля її присереднього краю)

Що є на нижній поверхні верхньої гілки лобкової кістки?

(Затульна борозна)

З яких частин складається сіднична кістка?

(Тіла і гілки)

Яка частина сідничої кістки бере участь в утворенні кульшової западини?

(Тіло)

В який анатомічний утвір переходить тіло сідничної кістки?

(У гілку сідничної кістки)

Які анатомічні утвори знаходяться по задньому краю сідничної кістки вище від сідничного горба?

(Сіднична ость, мала сіднична вирізка, велика сіднична вирізка)

З чим зливається гілка сідничної кістки?

(З нижньою гілкою лобкової кістки)

Який анатомічний утвір на кульшовій кістці обмежений гілками лобкової і сідничної кісток?

(Затульний отвір)

Чим обмежений затульний отвір кульшової кістки?

(Злиттям гілок лобкової і сідничної кісток, а також частиною кульшової западини)

З яких частин складається стегнова кістка?

(Діафіза, проксимального і дистального епіфізів)

Яким анатомічним утвором закінчується проксимальний кінець стегнової кістки?

(Голівкою стегнової кістки)

У яку сторону спрямована голівка стегнової кістки?

(Медіально)

Який утвір розміщений на голівці стегнової кістки?

(Ямка голівки)

З якою кісткою зчленовується голівка стегнової кістки?

(З кульшовою кісткою)

Який анатомічний утвір сполучає голівку стегнової кістки з її тілом?

(Шийка)

Що знаходиться на межі шийки і тіла стегнової кістки?

(Великий і малий вертлюги)

Вертлюгова ямка розміщена:

(На медіальній поверхні великого вертлюга)

Який анатомічний утвір сполучає між собою великий і малий вертлюги стегнової кістки спереду?

(Міжвертлюжна лінія)

Який анатомічний утвір сполучає між собою великий і малий вертлюги стегнової кістки ззаду?

(Міжвертлюжний гребінь)

Що знаходиться на задній поверхні тіла стегнової кістки?

(Шорстка лінія)

З яких частин складається шорстка лінія стегнової кістки?

(Присередньої і бічної губ)

До яких анатомічних утворів на стегновій кістці прямують угорі губи шорсткої лінії?

(До великого і малого вертлюгів)

Що утворює бічна губа шорсткої лінії стегнової кістки у своїй верхній частині?

(Сідничну горбистість)

Чим продовжується присередня губа шорсткої лінії стегнової кістки у своїй верхній частиш?

(Гребінною лінією)

Що утворюється між нижніми кінцями губ шорсткої лінії стегнової кістки?

(Підколінна поверхня)

Що утворює дистальний кінець стегнової кістки?

(Латеральний та медіальний виростки)

Який анатомічний утвір на задній поверхні стегнової кістки розділяє бічний виросток від присереднього виростка?

(Міжвиросткова ямка)

У що переходять суглобові поверхні виростків стегна спереду?

(У надколінну поверхню)

Як називаються анатомічні утвори, що знаходяться на бічній i присередній стороні бічного й присереднього виростків стегнової кістки?

(Бічний i присередній надвиростки)

До яких кісток належить надколінок?

(До сесамоподібних)

Де знаходиться надколінок?

(У товщі сухожилка чотириголового м'яза стегна спереду від стегнової кістки)

Які частини має надколінок?

(Основу i верхівку)

Куди спрямована верхівка надколінка?

(Вниз)

Куди спрямована основа надколінка?

(Вгору)

Які поверхні має надколінок?

(Суглобову та передню)

З яких частин складається великогомілкова кістка?

(Тіла i двох епіфізів)

Чим закінчується проксимальний кінець великогомілкової кістки?

(Присереднім та бічним виростками)

Чим розмежовані між собою верхні суглобові поверхні великогомілкової кістки?

(Міжвиростковим підвищенням, яке складається із присереднього та бічного міжвиросткових горбків)

Де знаходиться переднє та заднє між   виросткові поля великогомілкової кістки?

(На проксимальному кінці великогомілкової кістки, спереду та ззаду від міжвиросткового підвищення)

Що знаходиться в ділянці задньобічної частини бічного виростка великогомілкової кістки?

(Малогомілкова поверхня)

Які краї має тіло великогомілкової кістки?

(Передній, міжкістковий і присередній)

Який анатомічний утвір знаходиться на передньому краю великогомілкової кістки вгорі?

(Горбистість великогомілкової кістки)

Які поверхні має тіло великогомілкової кістки?

(Присередню, бічну і задню)

Який анатомічний утвір знаходиться на задній поверхні великогомілкової кістки вгорі?

(Лінія камбалоподібного м'яза)

Який анатомічний утвір знаходиться з латеральної сторони дистального кінця великогомілкової кістки?

(Малогомілкова вирізка)

Який анатомічний утвір відходить униз із присереднього боку дистального кінця великогомілкової кістки?

(Присередня кісточка)

Як називається анатомічний утвір на нижній поверхні дистального кінця великогомілкової кістки?

(Нижня суглобова поверхня)

Які частини має малогомілкова кістка?

(Тіло і два епіфізи)

Що утворює проксимальний кінець малогомілкової кістки?

(Голівку малогомілкової кістки)

Які анатомічні утвори знаходяться на голівці малогомілкової кістки?

(Верхівка і суглобова поверхня)

З якою кісткою зчленовується суглобова поверхня голівки малогомілкової кістки?

(З великогомілковою кісткою)

Які краї має тіло малогомілкової кістки?

(Передній, задній і міжкістковий)

Які поверхні має тіло малогомілкової кістки?

(Присередню, бічну і задню)

Що утворює дистальний кінець малогомілкової кістки?

(Бічну кісточку)

З якою кісткою зчленовується суглобова поверхня бічної кісточки малогомілкової кістки?

(З надп'ятковою кісткою)

Що розрізняють на бічній кісточці малогомілкової кістки?

(Суглобову поверхню і ямку)

До яких кісток за класифікацією належить кульшова кістка?

(До плоских)

До яких кісток за класифікацією належить стегнова кістка?

(До довгих трубчастих)

До яких кісток за класифікацією належить великогомілкова кістка?

(До довгих трубчастих)

До яких кісток за класифікацією належить малогомілкова кістка?

(До довгих трубчастих)

До яких кісток за класифікацією належать кістки заплесна?

(До губчастих)

До яких кісток за класифікацією належать плеснові кістки?

(До коротких трубчастих)

До яких кісток за класифікацією належать кістки пальців стопи?

(До коротких трубчастих)

Які кістки нижньої кінцівки належать до моноепіфізних кісток?

(Плеснові кістки та фаланги пальців)

Із скількох кісток складається заплесно?

(7)

Як розміщені кістки заплесна?

(У два ряди - проксимальний і дистальний)

Які кістки утворюють проксимальний ряд заплесна?

(Надп'яткова та п'яткова)

Які кістки утворюють дистальний ряд заплесна?

(Човноподібна, кубоподібна і клиноподібні)

З яких частин складається надп'яткова кістка?

(Блока, голівки і шийки)

Який анатомічний утвір знаходиться на верхній поверхні надп'яткової кістки?

(Блок надп'яткової кістки з верхньою, присередньою кісточковою та бічною кісточковою суглобовими поверхнями)

З якою кісткою зчленовується верхня суглобова поверхня блока надп'яткової кістки?

(З нижньою суглобовою поверхнею великогомілкової кістки)

З якою кісткою зчленовується присередня кісточкова суглобова поверхня блока надп'яткової кістки?

(З суглобовою поверхнею присередньої кісточки великогомілкової кістки)

З якою кісткою зчленовується бічна кісточкова суглобова поверхня блока надп'яткової кістки?

(З суглобовою поверхнею бічної кісточки малогомілкової кісточки)

Які відростки має надп'яткова кістка?

(Задній і бічний відростки)

Які анатомічні утвори знаходяться на нижній поверхні надп'яткової кістки?

(Передня, середня і задня п'яткові суглобові поверхні)

З якою кісткою зчленовується голівка надп'яткової кістки?

(З човноподібною)

Яким анатомічним утвором закінчується тіло п'яткової кістки ззаду і внизу?

(П'ятковим горбом)

Який відросток є на п'ятковій кістці?

(Підпора надп'яткової кістки)

Які анатомічні утвори знаходяться на верхній поверхні п'яткової кістки?

(Передня, середня і задня надп'яткові суглобові поверхні)

З якою кісткою сполучаються передня, середня і задня надп'яткові суглобові поверхні п'яткової кістки?

(З надп'ятковою кісткою)

Який анатомічний утвір знаходиться на передньому кінці п'яткової кістки?

(Кубоподібна суглобова поверхня)

Які є клиноподібні кістки і до якого ряду заплесна вони відносяться?

(Присередня, проміжна і бічна - це дистальний ряд заплесна)

Між якими кістками розміщується човноподібна кістка і до якого ряду заплесна вона відноситься?

(Між надп'ятковою і трьома клиноподібними, утворює дистальний ряд заплесна)

З якою кісткою сполучається проксимальна поверхня човноподібної кістки?

(З голівкою надп'яткової кістки)

З якими кістками сполучається дистальна поверхня човноподібної кістки?

(З трьома клиноподібними кістками)

Де розміщена кубоподібна кістка?

(На латеральному краї стопи, попереду від п'яткової кістки)

Скільки плеснових кісток і звідки здійснюється їх відлік?

(5, від великого пальця до мізинця)

З яких частин складається кожна плеснова кістка?

(Основи, тіла і голівки)

Як називається проксимальний кінець плеснової кістки?

(Основа)

Як називається дистальний кінець плеснової кістки?

(Голівка)

З якими кістками зчленовуються голівки плеснових кісток?

(З основами проксимальних фаланг пальців стопи)

Які фаланги розрізняють на пальцях стопи (крім першого пальця)?

(Проксимальні, середні і кінцеві)

Які фаланги має великий палець стопи?

(Проксимальну і кінцеву)

Які частини мають фаланги пальців стопи?

(Основу, тіло і голівку)

Яку назву має великий палець стопи?

(Hallux)

До яких кісток належить лобова кістка?

(До непарних повітроносних кісток мозкового черепа)

Які частини має лобова кістка?

(Очноямкові та носову частини, луску)

Які поверхні має лобова луска?

(Зовнішню, внутрішню і скроневу поверхні)

Як називається поверхня лобової луски, що прилягає до головного мозку?

(Внутрішня)

Де знаходяться надочноямкова вирізка або надочноямковий отвір?

(На надочноямковому краю лобової кістки)

Яким анатомічним утвором закінчується надочноямковий край латерально?

(Виличним відростком)

Де знаходиться надбрівна дуга?

(На зовнішній поверхні лобової луски вище від надочноямкового краю)

Що розміщено між надбрівними дугами?

(Гладка площадка надперенісся)

Як називається анатомічний утвір, що знаходиться на зовнішній поверхні лобової луски приблизно посередині кожної її половини?

(Лобовий горб)

Який анатомічний утвір знаходиться посередині внутрішньої поверхні лобової луски?

(Борозна верхньої стрілової пазухи)

Де знаходиться сліпий отвір?

(На внутрішній поверхні лобової луски біля основи лобового гребеня)

Який анатомічний утвір відділяє праву очноямкову частину від лівої?

(Решітчаста вирізка)

Які поверхні має очноямкова частина лобової кістки?

(Верхню (мозкову) і нижню (очноямкову))

Де знаходиться ямка слізної залози?

(В очноямковій частині лобової кістки на її нижній (очноямковій) поверхні біля бічного кута)

Де знаходиться на лобовій кістці блокова ямка і блокова ость?

(На нижній (очноямковій) поверхні очноямкової частини лобової кістки біля присереднього кута)

Де розміщена носова частина лобової кістки?

(Між очноямковими частинами лобової кістки)

Який анатомічний утвір знаходиться справа і зліва від гребеня і носової ості лобової кістки?

(Отвір лобової пазухи)

Як називається порожнина лобової кістки?

(Лобова пазуха)

Що знаходиться в лобовій пазусі?

(Повітря)

З чим сполучається лобова пазуха?

(З порожниною носа)

Який анатомічний утвір відокремлює зовнішню поверхню луски лобової кістки від її скроневої поверхні?

(Скронева лінія)

Які анатомічні утвори знаходяться на внутрішній поверхні лобової луски?

(Лобовий гребінь, сліпий отвір, борозна верхньої стрілової пазухи, зернисті ямочки, артеріальні борозни)

Які анатомічні утвори знаходяться на зовнішній поверхні лобової луски?

(Лобовий горб, надбрівна дуга, надперенісся, надочноямковий край, надочноямкова вирізка)

До яких кісток належить тім'яна кістка за класифікацією?

(До плоских)

Які поверхні розрізняють на тім'яній кістці?

(Зовнішню і внутрішню)

Які краї розрізняють на тім'яній кістці?

(Лобовий, потиличний, стріловий, лусковий)

Який край тім'яної кістки сполучається з потиличною кісткою?

(Потиличний край)

З якою кісткою сполучається стріловий край тім'яної кістки?

(З однойменною кісткою протилежного боку)

З якою кісткою сполучається лусковий край тім'яної кістки?

(Зі скроневою кісткою)

Який край тім'яної кістки сполучається із скроневою кісткою?

(Лусковий край)

Як називається передньоверхній кут тім'яної кістки?

(Лобовий кут)

Як називається передньонижній кут тім'яної кістки?

(Клиноподібний кут)

Як називається задньоверхній кут тім'яної кістки?

(Потиличний кут)

Як називається задньонижній кут тім'яної кістки?

(Соскоподібний кут)

Які кути має тім'яна кістка?

(Соскоподібний, лобовий, клиноподібний, потиличний)

Де знаходиться тім'яний горб?

(У центрі зовнішньої поверхні тім'яної кістки)

Які анатомічні утвори знаходяться на зовнішній поверхні тім'яної кістки нижче від її горба?

(Верхня і нижня скроневі лінії)

Де на тім'яній кістці знаходиться борозна верхньої стрілової пазухи?

(На внутрішній поверхні тім'яної кістки вздовж її стрілового краю)

Який анатомічний утвір знаходиться на внутрішній поверхні тім'яної кістки в ділянці її соскоподібного кута?

(Борозна сигмоподібної пазухи)

Де знаходяться на тім'яній кістці зернисті ямочки?

(На внутрішній поверхні тім'яної кістки уздовж борозни верхньої стрілової пазухи)

Які утвори знаходяться на внутрішній поверхні тім'яної кістки?

(Борозна верхньої стрілової пазухи, борозна сигмоподібної пазухи, зернисті ямочки, артеріальні борозни)

Які утвори знаходяться на зовнішній поверхні тім'яної кістки?

(Тім'яний горб, верхня і нижня скроневі лінії, тім'яний отвір)

До який кісток належить потилична кістка за класифікацією?

(До плоских)

Які частини має потилична кістка?

(Потиличну луску, основну і бічні частини)

Який анатомічний утвір замикають усі частини потиличної кістки?

(Великий отвір)

Яка частина потиличної кістки знаходиться   спереду від великого отвору?

(Основна частина)

Який анатомічний утвір розміщений на мозковій поверхні основної частини потиличної кістки у місці з'єднання її з тілом клиноподібної кістки?

(Схил)

Де знаходиться глотковий горбок потиличної кістки?

(На зовнішній поверхні основної частини потиличної кістки)

З якою кісткою зчленовуються суглобові поверхні потиличних виростків?

(З атлантом)

Де на потиличній кістці знаходиться виростковий канал?

(На дні виросткової ямки бічних частин потиличної кістки)

Де знаходиться канал під'язикового нерва?

(На бічних частинах потиличної кістки, проходить через основу виростка)

Який анатомічний утвір знаходиться у центрі зовнішньої поверхні потиличної луски?

(Зовнішній потиличний виступ)

Де знаходиться зовнішній потиличний гребінь?

(По серединній лінії зовнішньої поверхні потиличної луски на рівні від зовнішнього потиличного виступу до заднього краю великого отвору)

Який анатомічний утвір іде направо і наліво від зовнішнього потиличного виступа?

(Верхня каркова лінія)

Де знаходиться нижня каркова лінія?

(На зовнішній поверхні потиличної луски на рівні середньої частини зовнішнього потиличного гребеня)

Який анатомічний утвір знаходиться в центрі внутрішньої поверхні потиличної луски?

(Хрестоподібне підвищення)

Де знаходиться внутрішній потиличний виступ?

(У центрі хрестоподібного підвищення)

Який анатомічний утвір іде направо і наліво на рівні внутрішнього потиличного виступу?

(Борозна поперечної пазухи)

Який анатомічний утвір іде вгору від внутрішнього потиличного виступу?

(Борозна верхньої стрілової пазухи)

Які анатомічні утвори розміщені на внутрішній поверхні луски потиличної кістки?

(Борозна верхньої стрілової пазухи, хрестоподібне підвищення, внутрішній потиличний виступ, борозна поперечної пазухи, внутрішній потиличний гребінь)

Які анатомічні утвори знаходяться на зовнішній поверхні луски потиличної кістки?

(Зовнішній потиличний виступ, зовнішній потиличний гребінь, верхня, найвища та нижня каркові лінії)

Який анатомічний утвір знаходиться на внутрішній (мозковій) поверхні яремного відростка потиличної кістки?

(Борозна сигмоподібної пазухи)

Який анатомічний утвір знаходиться на внутрішній (мозковій) поверхні по боках від схилу?

(Борозна нижньої кам'янистої пазухи)

До яких кісток належить клиноподібна кістка за класифікацією?

(До повітроносних кісток)

З яких частин складається клиноподібна кістка?

(Тіла, малих і великих крил, крилоподібних відростків)

Який анатомічний утвір знаходиться всередині тіла клиноподібної кістки?

(Клиноподібна пазуха)

Що знаходиться в клиноподібній пазусі?

(Повітря)

З чим сполучається клиноподібна пазуха?

(З порожниною носа)

Які поверхні розрізняють на тілі клиноподібної кістки?

(Верхню, задню, передню, нижню і дві бічних)

Який анатомічний утвір займає верхню поверхню тіла клиноподібної кістки?

(Турецьке сідло)

Який анатомічний утвір знаходиться в центрі турецького сідла?

(Гіпофізна ямка)

Який анатомічний утвір знаходиться поперечно і попереду від горбка сідла?

(Передперехресна борозна)

Що знаходиться справа i злiва біля основи спинки сідла?

(Сонна борозна)

Що знаходиться на передній поверхні тіла клиноподібної кістки по боках від клиноподібного гребіня?

(Отвори клиноподібної пазухи, обмежені клиноподібними раковинами)

Який анатомічний утвір знаходиться між коренями малих крил клиноподібної кістки?

(Зоровий канал)

Куди веде зоровий канал клиноподібної кістки?

(В очну ямку)

Де знаходиться спинка сідла клиноподібної кістки?

(Позаду гіпофізної ямки)

Де знаходиться клиноподібний гребінь?

(На передній поверхні тіла клиноподібної кістки)

Де знаходиться клиноподібний дзьоб?

(На нижній поверхні тіла клиноподібної кістки)

З якою кісткою з'єднується задня поверхня тіла клиноподібної кістки?

(З потиличною)

Що знаходиться між малими і великими крилами клиноподібної кістки?

(Верхня очноямкова щілина)

Звідки починаються великі крила клиноподібної кістки?

(Від бічної поверхні тіла клиноподібної кістки)

Які анатомічні утвори знаходяться біля основи великих крил клиноподібної кістки?

(Круглий отвір, овальний отвір та остистий отвір)

Які поверхні має велике крило клиноподібної кістки?

(Мозкову, очноямкову, верхньощелепну та скроневу поверхні)

Де знаходяться крилоподібні відростки клиноподібної кістки?

(Відходять від тіла клиноподібної кістки біля початку великого крила і спрямовані униз)

Який анатомічний утвір пронизує основу крилоподібного відростка клиноподібної кістки?

(Крилоподібний канал)

Які пластинки має крилоподібний відросток клиноподібної кістки?

(Латеральну та медіальну)

Які анатомічні утвори належать крилоподібному відростку клиноподібної кістки?

(Крилоподібна ямка, крилоподібна вирізка, крилоподібний гачок, крилоподібний канал, велика піднебінна борозна)

Який відросток знаходиться на малому крилі клиноподібної кістки?

(Передній нахилений відросток)

Де знаходяться задні нахилені відростки клиноподібної кістки?

(В бічних відділах спинки сідла)

До яких кісток належить решітчаста кістка за класифікацією?

(До повітроносних)

З яких частин складається решітчаста кістка?

(Дірчастої і перпендикулярної пластинок та решітчастого лабіринту)

Де знаходиться дірчаста пластинка решітчастої кістки?

(У решітчастій вирізці лобової кістки)

Де знаходиться півнячий гребінь решітчастої кістки?

(Над дірчастою пластинкою як випин перпендикулярної пластинки)

На якій кістці знаходиться сліпий отвір?

(На лобовій кістці)

Який анатомічний утвір є продовженням півнячого гребеня, що спрямований униз у носову порожнину і бере участь в утворенні верхньої частини носової перегородки?

(Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки)

Яка частина решітчастої кістки розміщена по боках від перпендикулярної пластинки?

(Решітчастий лабіринт)

З яких утворів складається решітчастий лабіринт решітчастої кістки?

(З передніх, середніх та задніх решітчастих комірок, верхньої та середньої носових раковин)

Який анатомічний утвір знаходиться між верхньою і середньою носовими раковинами решітчастої кістки?

(Верхній носовий хід)

Де розміщений середній носовий хід?

(Під середньою носовою раковиною решітчастої кістки)

Яким анатомічним утвором прикриті решітчасті лабіринти збоку?

(Очноямковою пластинкою решітчастої кістки)

Що знаходиться в решітчастих комірках решітчастої кістки?

(Повітря)

З чим сполучаються решітчасті комірки решітчастої кістки?

(З порожниною носа)

З яких частин складається скронева кістка?

(Кам'янистої, барабанної і лускової частин)

Які відділи має кам'яниста частина скроневої кістки?

(Основу і верхівку)

Який відділ кам'янистої частини скроневої кістки переходить у соскоподібний відросток?

(Основа)

Який відділ кам'янистої частини скроневої кістки звужений і спрямований вперед та медіально?

(Верхівка)

Які поверхні розрізняють на кам'янистій частині скроневої кістки?

(Передню, задню і нижню)

Де знаходиться м'язово-трубний канал?

(У кам'янисто-лусковій щілині)

Де закінчується м'язово-трубний канал?

(У барабанній порожнині)

Як називається верхня частина м'язово-трубного каналу?

(Півканал м'яза-натягача барабанної перетинки)

Як називається нижня частина м'язово-трубного каналу?

(Півканал слухової труби)

Які краї розрізняють на кам'янистій частині скроневої кістки?

(Передній, верхній і задній)

Що розміщено по передньому краю піраміди скроневої кістки?

(Кам'янисто-лускова щілина)

Що розміщено по верхньому краю піраміди скроневої кістки?

(Борозна верхньої кам'янистої пазухи)

Що розміщено по задньому краю піраміди скроневої кістки?

(Борозна нижньої кам'янистої пазухи, отвір канальця завитка, яремна вирізка)

Що розміщено на передній поверхні піраміди скроневої кістки?

(Трійчасте втиснення, дугове підвищення, покрівля барабанної порожнини, розтвір каналу великого кам'янистого нерва, розтвір каналу малого кам'янистого нерва)

Що розміщено на задній поверхні піраміди скроневої кістки?

(Внутрішній слуховий отвір, внутрішній слуховий хід та отвір канальця присінка)

Що знаходиться на нижній поверхні піраміди скроневої кістки?

(Шилоподібний відросток, шилососкоподібний отвір, яремна ямка, зовнішній отвір сонного каналу, кам'яниста ямочка)

На якій частині скроневої кістки знаходиться покрівля барабанної порожнини?

(На передній поверхні кам'янистої частини скроневої кістки)

Що знаходиться поблизу верхівки кам'янистої частини скроневої кістки на її передній поверхні?

(Трійчасте втиснення)

Де знаходиться розтвір каналу великого кам'янистого нерва?

(На передній поверхні кам'янистої частини скроневої кістки)

Які анатомічні утвори починаються від розтвору каналу великого кам'янистого нерва і від розтвору каналу малого кам'янистого нерва?

(Борозна великого кам'янистого нерва і борозна малого кам'янистого нерва)

Що знаходиться на верхньому краю кам'янистої частини скроневої кістки?

(Борозна верхньої кам'янистої пазухи)

Яка поверхня кам'янистої частини скроневої кістки знаходиться на зовнішній основі черепа?

(Нижня)

Де знаходиться яремна ямка?

(На нижній поверхні кам'янистої частини скроневої кістки)

Де починається соскоподібний каналець скроневої кістки?

(В яремній ямці)

Куди відкривається соскоподібний каналець скроневої кістки?

(У барабанно-соскоподібну щілину)

Де знаходиться внутрішній отвір сонного каналу?

(В ділянці верхівки кам'янистої частини скроневої кістки)

Де знаходиться зовнішній отвір сонного каналу?

(На нижній поверхні кам'янистої частини скроневої кістки)

Що сполучає сонний канал?

(Зовнішню основу черепа з внутрішньою)

Де починаються сонно-барабанні канальці?

(На задній стінці сонного каналу)

Де закінчуються сонно-барабанні канальці?

(У барабанній порожнині)

Що знаходиться на гребінці, який відділяє зовнішній отвір сонного каналу від яремної ямки?

(Кам'яниста ямочка)

Що знаходиться на дні кам'янистої ямочки?

(Нижній отвір барабанного канальця)

Де починається барабанний каналець?

(На дні кам'янистої ямочки на нижній поверхні піраміди скроневої кістки)

Чим закінчується барабанний каналець?

(Розтвором каналу малого кам'янистого нерва)

Де знаходиться шилоподібний відросток?

(На нижній поверхні кам'янистої частини скроневої кістки)

Який анатомічний утвір знаходиться між шилоподібним і соскоподібним відростками?

(Шилососкоподібний отвір)

Який каналець починається від каналу лицевого нерва?

(Каналець барабанної струни)

Де починається каналець барабанної струни?

(На стінці каналу лицевого нерва, дещо вище від шилососкоподібного отвору)

Де закінчується каналець барабанної струни?

(У кам'янисто-барабанній щілині)

Де починається канал лицевого нерва?

(На дні внутрішнього слухового ходу)

Чим закінчується канал лицевого нерва?

(Шилососкоподібним отвором)

Які канальці починаються на стінці сонного каналу?

(Сонно-барабанний каналець)

Чим представлена задня частина скроневої кістки?

(Соскоподібним відростком)

Що знаходиться на внутрішній поверхні соскоподібного відростка?

(Борозна сигмоподібної пазухи)

Що знаходиться позаду від соскоподібного відростка?

(Соскоподібна вирізка та борозна потиличної артерії)

З яких анатомічних утворів складається соскоподібний відросток скроневої кістки?

(Соскоподібних комірок і соскоподібної печери)

Що знаходиться в соскоподібних комірках і соскоподібній печері соскоподібного відростка скроневої кістки?

(Повітря)

З якою порожниною сполучається соскоподібна печера соскоподібного відростка скроневої кістки?

(З барабанною порожниною)

Що сполучає слухова труба (півканал слухової труби) скроневої кістки?

(Носоглотку з барабанною порожниною)

Який отвір знаходиться на барабанній частині скроневої кістки?

(Зовнішній слуховий отвір)

Що знаходиться в місці зрощення барабанної частини скроневої кістки з соскоподібним відростком?

(Барабанно-соскоподібна щілина)

Який каналець скроневої кістки закінчується в барабанно-соскоподібній щілині?

(Соскоподібний)

Які поверхні має лускова частина скроневої кістки?

(Зовнішню і внутрішню)

Які анатомічні утвори розміщені на лусковій частині скроневої кістки?

(Виличний відросток, нижньощелепна ямка, суглобовий горбок)

Де знаходиться нижньощелепна ямка скроневої кістки?

(На лусковій частині скроневої кістки біля основи виличного відростка)

Який канал скроневої кістки починається на дні внутрішнього слухового ходу?

(Лицевий)

Який канал скроневої кістки закінчується шилососкоподібним отвором?

(Лицевий)

Який канал скроневої кістки починається на стінці лицевого канала?

(Каналець барабанної струни)

Який канал скроневої кістки закінчується кам'янисто-барабанною щілиною?

(Каналець барабанної струни)

Який канал скроневої кістки починається на нижній поверхні піраміди на дні кам'янистої ямочки?

(Барабанний)

Який канал скроневої кістки закінчується на передній поверхні піраміди розтвором каналу малого кам'янистого нерва?

(Барабанний)

Які канали скроневої кістки закінчуються в барабанній порожнині?

(Сонно-барабанні канальці та м'язово-трубний канал)

Які кістки належать до лицевого черепа?

(Верхня та нижня щелепи, піднебінна кістка, нижня носова раковина, носова і слізна кістки, леміш, вилична кістка)

Які кістки належать до парних кісток лицевого черепа?

(Верхня щелепа, піднебінна кістка, нижня носова раковина, носова і слізна кістки, вилична кістка)

До яких кісток належить верхня щелепа за класифікацією?

(До повітроносних)

З яких частин складається верхня щелепа?

(Тіла й лобового, виличного, коміркового і піднебінного відростків)

Що містить тіло верхньої щелепи?

(Верхньощелепну (гайморову) пазуху)

Які поверхні має тіло верхньої щелепи?

(Передню, очноямкову, підскроневу, носову)

Що знаходиться нижче підочноямкового краю верхньої щелепи?

(Підочноямковий отвір)

Де знаходиться підочноямковий канал?

(У тілі верхньої щелепи)

Що знаходиться у верхньощелепній (гайморовій) пазусі?

(Повітря)

Де на тілі верхньої щелепи знаходяться отвори коміркових канальців?

(На горбі підскроневої поверхні)

Іклова ямка верхньої щелепи розміщена:

(На передній поверхні тіла)

Підочноямкова борозна верхньої щелепи розміщена:

(На очноямковій поверхні тіла)

На носовій поверхні тіла верхньої щелепи розміщені:

(Верхньощелепний розтвір, слізна борозна, решітчастий та раковинний гребінь, велика піднебінна борозна)

Різцевий канал верхньої щелепи розміщений:

(На піднебінному відростку)

Які анатомічні утвори знаходяться на комірковому відростку верхньої щелепи?

(Зубні комірки, міжкоміркові перегородки, коміркові підвищення)

Які анатомічні утвори знаходяться на піднебінному відростку верхньої щелепи?

(Носовий гребінь, передня носова ость, різцевий канал)

Із чим сполучається присередній край піднебінного відростка верхньої щелепи?

(З присереднім краєм піднебінного відростка верхньої щелепи протилежної сторони)

З яких частин складається піднебінна кістка?

(Горизонтальної і перпендикулярної пластинок)

Із чим сполучається передній край горизонтальної пластинки піднебінної кістки?

(Із заднім краєм піднебінного відростка верхньої щелепи)

Із чим сполучається присередній край горизонтальної пластинки піднебінної кістки?

(Із таким самим краєм горизонтальної    пластинки піднебінної кістки протилежної сторони)

Який анатомічний утвір складають два піднебінних відростки правої і лівої верхніх щелеп і горизонтальні пластинки піднебінних кісток?

(Кісткове піднебіння)

Які анатомічні утвори розміщені на горизонтальній пластинці піднебінної кістки?

(Великий піднебінний отвір, носовий гребінь, задня носова ость)

Перпендикулярна пластинка піднебінної кістки входить до складу:

(Бічної стінки носа)

Які анатомічні утвори розміщені на перпендикулярній пластинці піднебінної кістки?

(Клиноподібно-піднебінна вирізка, пірамідальний, очноямковий та клиноподібний відростки, велика піднебінна борозна, решітчастий та раковинний гребені)

Які відростки розрізняють на піднебінній кістці?

(Пірамідальний, очноямковий та клиноподібний)

Які кістки лицевого черепа знаходяться в носовій порожнині?

(Нижня носова раковина, леміш)

Де розміщена нижня носова раковина?

(На бічній стінці порожнини носа, нижче від середньої носової раковини)

В утворенні якого анатомічного утвору бере участь леміш?

(Задньої частини кісткової носової перегородки)

Який край леміша відділяє праву хоану від лівої?

(Задній)

З якою кісткою сполучається передній край лемеша?

(З перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки)

Що утворюють носові кістки при з'єднанні своїми медіальними краями?

(Верхню стінку носової порожнини, спинку носа)

У формуванні якого анатомічного утвору бере участь слізна кістка?

(Передньої частини присередньої стінки очної ямки)

У формуванні якого анатомічного утвору бере участь очноямковий відросток піднебінної кістки?

(Задньої частини нижньої стінки очної ямки)

Які відростки розрізнять на виличній кістці?

(Лобовий i скроневий)

Які поверхні має вилична кістка?

(Бічну, скроневу i очноямкову)

Які кістки утворюють виличну дугу?

(Виличний відросток скроневої кістки i скроневий відросток виличної кістки)

Де знаходиться вилично-лицевий отвір?

(На бічній поверхні виличної кістки)

Де знаходиться вилично-скроневий отвір?

(На скроневій поверхні виличної кістки)

Де знаходиться вилично-очноямковий отвір?

(На очноямковій поверхні виличної кістки)

З якою кісткою зчленовується нижня щелепа?

(Зі скроневою)

З яких частин складається нижня щелепа?

(Тіла i двох гілок)

Що утворює верхній край тіла нижньої щелепи?

(Коміркову частину)

Які анатомічні утвори розміщені на комірковій частині тіла нижньої щелепи?

(Коміркова дуга, зубні комірки, міжкоміркові перегородки, коміркові підвищення)

Кут нижньої щелепи розміщений:

(Між тілом i гілкою)

Що утворює нижній край тіла нижньої щелепи?

(Основу нижньої щелепи)

Що знаходиться на зовнішній поверхні тіла нижньої щелепи?

(Підборідний виступ, підборідний горбок, підборідний отвір, коса лінія)

Що знаходиться на внутрішній поверхні тіла нижньої щелепи?

(Під'язикова ямка, піднижньощелепна ямка,

щелепно-під'язикова лінія, двочеревцева ямка, підборідна ость)

Де знаходиться підборідна ость?

(Посередині внутрішньої поверхні тіла нижньої щелепи)

Що знаходиться на зовнішній поверхні кута нижньої щелепи?

(Жувальна горбистість)

Що знаходиться на внутрішній поверхні кута нижньої щелепи?

(Крилоподібна горбистість)

Де знаходиться отвір нижньої щелепи?

(Вище крилоподібної горбистості на внутрішній поверхні гілки нижньої щелепи)

Чим закінчується канал нижньої щелепи?

(Підборідним отвором)

Чим починається канал нижньої щелепи?

(Отвором нижньої щелепи)

Якими анатомічними утворами закінчуються гілки нижньої щелепи?

(Вінцевим і виростковим відростками)

Які анатомічні утвори має виростковий відросток нижньої щелепи?

(Голівку, шийку і крилоподібну ямку)

Де знаходиться вирізка нижньої щелепи?

(Між вінцевим та виростковим відростками)

Де знаходиться крилоподібна ямка нижньої щелепи?

(На передній поверхні шийки)

Де знаходиться двочеревцева ямка нижньої щелепи?

(На основі)

Де знаходиться під'язикова ямка нижньої щелепи?

(На внутрішній поверхні тіла)

Де знаходиться піднижньощелепна ямка нижньої щелепи?

(На внутрішній поверхні тіла)

Де знаходиться підборідний виступ нижньої щелепи?

(На зовнішній поверхні тіла)

Де знаходиться підборідна ость нижньої щелепи?

(На внутрішній поверхні тіла)

Де знаходиться щелепно-під'язикова лінія нижньої щелепи?

(На внутрішній поверхні тіла)

Де знаходиться коса лінія нижньої щелепи?

(На зовнішній поверхні тіла)

Де знаходиться під'язикова кістка?

(В ділянці шиї)

З яких частин складається під'язикова кістка?

(Із тіла, малих і великих рогів)

На які відділи поділяють зовнішню основу черепа?

(Передній, середній і задній)

Чим представлений передній відділ зовнішньої основи черепа?

(Кістковим піднебінням)

На які відділи поділяють череп у цілому?

(Мозковий та лицевий)

Які відділи має мозковий череп?

(Склепіння та основу)

Якими кістками утворено склепіння черепа?

(Тім'яними, лускою потиличної, лобової і скроневих кісток, великими крилами клиноподібної кістки)

Які анатомічні утвори розміщені на бічних поверхнях склепіння черепа?

(Верхня і нижня скроневі лінії, вилична дуга)

Які анатомічні утвори розміщені на внутрішній поверхні склепіння черепа?

(Борозна верхньої сагітальної пазухи, зернисті ямочки, артеріальні борозни)

Якими кістками утворений середній відділ зовнішньої основи черепа?

(Зовнішніми поверхнями клиноподібної, скроневих і потиличної кісток)

Між якими кістками розміщений рваний отвір?

(Клиноподібною, скроневою і потиличною)

Які анатомічні утвори розміщені в середньому відділі зовнішньої основи черепа?

(Хоани, рваний та яремний отвори, клиноподібно-кам'яниста та кам'янисто-потилична щілини)

Який отвір знаходиться майже у центрі заднього відділу зовнішньої основи черепа?

(Великий отвір)

Що знаходиться на зовнішній основі черепа спереду від великого отвору?

(Основна частина потиличної кістки з глотковим горбком)

Де знаходиться яремна ямка?

(На зовнішній основі черепа, на нижній поверхні кам'янистої частини скроневої кістки)

Чим обмежений яремний отвір?

(Яремною вирізкою скроневої кістки і яремною вирізкою потиличної кістки)

Що знаходиться на зовнішній основі черепа між пилоподібним і соскоподібним відростками?

(Шилососкоподібний отвір)

З яких кісток складається вилична дуга?

(Виличного відростка скроневої кістки і скроневого відростка виличної кістки)

Які відростки клиноподібної кістки знаходяться на зовнішній основі черепа?

(Крилоподібні відростки)

Чим утворений поперечний піднебінний шов?

(Сполученням піднебінних відростків верхніх щелеп і горизонтальних пластинок піднебінних кісток у поперечному напрямку)

Чим утворений серединний піднебінний шов?

(Сполученням піднебінних відростків верхніх щелеп і горизонтальних пластинок піднебінних кісток у сагітальному напрямку)

Який отвір розміщений на кістковому піднебінні спереду?

(Різцевий отвір)

Які отвори розміщені у задніх відділах кісткового піднебіння?

(Великий піднебінний отвір і малі піднебінні отвори)

Які анатомічні утвори розміщені на кістковому піднебінні?

(Різцевий канал, великий піднебінний канал, малі піднебінні отвори, серединний та поперечний піднебінні шви)

Які черепні ямки розрізняють на внутрішній основі черепа?

(Передню, середню і задню)

Де проходить межа між середньою і задньою черепними ямками?

(По верхньому краю кам'янистої частини скроневих кісток і спинці сідла клиноподібної кістки)

Де проходить межа між передньою і середньою черепними ямками?

(По задньому краю малих крил клиноподібної кістки)

Якими кістками утворена передня черепна ямка?

(Очноямковими частинами лобової кістки, верхньою поверхнею малих крил клиноподібної кістки і дірчастою пластинкою решітчастої кістки)

Що знаходиться у передній черепній ямці посередині дірчастої пластинки і спереду від неї?

(Півнячий гребінь і сліпий отвір)

Якими кістками утворена середня черепна ямка?

(Тілом і великими крилами клиноподібної кістки, передніми поверхнями кам'янистої частини та лусковою частиною скроневих кісток)

Які анатомічні утвори знаходяться у центральній частині середньої черепної ямки?

(Турецьке сідло з гіпофізною ямкою, горбок сідла і спинка сідла, передперехресна борозна, отвори зорових каналів)

Які анатомічні утвори знаходяться на бічних частинах середньої черепної ямки біля основи великих крил?

(Круглий, овальний і остистий отвори)

Який анатомічний утвір знаходиться на внутрішній основі черепа між малими і великим крилами клиноподібної кістки?

(Верхня очноямкова щілина)

Які анатомічні утвори знаходяться в середній черепній ямці на передній поверхні кам'янистої частини скроневої кістки?

(Трійчасте втиснення, дугове підвищення, покрівля барабанної порожнини, розтвори каналів великого і малого кам'янистих нервів)

Якими кістками утворена задня черепна ямка?

(Потиличною кісткою, задніми поверхнями пірамід і внутрішніми поверхнями соскоподібних відростків скроневих кісток)

Який анатомічний утвір знаходиться в ділянці задньої черепної ямки і формується при злитті тіла клиноподібної і основної частини потиличної кістки?

(Схил)

Де на внутрішній основі черепа знаходиться внутрішній потиличний гребінь?

(У ділянці задньої черепної ямки, по серединній лінії, від великого отвору до хрестоподібного підвищення)

Де на внутрішній основі черепа знаходиться борозна поперечної пазухи?

(На задній стінці задньої черепної ямки, по боках від хрестоподібного підвищення)

Де на внутрішній основі черепа знаходиться борозна сигмоподібної пазухи?

(На бічній стінці задньої черепної ямки, на внутрішній поверхні соскоподібного відростка скроневої кістки)

Який анатомічний утвір знаходиться на внутрішній основі черепа по боках від великого отвору?

(Отвір каналу під'язикового нерва)

Де на внутрішній основі черепа знаходиться яремний отвір?

(У ділянці задньої черепної ямки, збоку від бічної частини потиличної кістки)

Які анатомічні утвори знаходяться в задній черепній ямці на задній поверхні піраміди скроневої кістки?

(Внутрішній слуховий отвір і внутрішній слуховий хід, отвір канальця присінка)

Який анатомічний утвір знаходиться на верхівці очної ямки?

(Зоровий канал)

Частинами яких кісток утворена верхня стінка очної ямки?

(Очноямковою частиною лобової кістки і малим крилом клиноподібної кістки)

Що знаходиться в очній ямці на межі її верхньої і бічної стінок?

(Верхня очноямкова щілина)

Частинами яких кісток утворена присередня стінка очної ямки?

(Лобовим відростком верхньої щелепи, слізною кісткою, очноямковою пластинкою решітчастої кістки, тілом клиноподібної кістки)

Частинами яких кісток утворена нижня стінка очної ямки?

(Очноямковими поверхнями верхньої щелепи і виличної кістки, а також очноямковим відростком піднебінної кістки)

Які анатомічні утвори знаходяться на нижній стінці очної ямки?

(Підочноямкова борозна і підочноямковий канал)

Частинами яких кісток утворена бічна стінка очної ямки?

(Очноямковою поверхнею великого крила клиноподібної кістки, лобовим відростком виличної кістки)

Що знаходиться в очній ямці між її бічною і нижньою стінками?

(Нижня очноямкова щілина)

Який отвір знаходиться на бічній стінці очної ямки?

(Вилично-очноямковий отвір)

Які анатомічні утвори сполучають очну ямку із середньою черепною ямкою?

(Зоровий канал і верхня очноямкова щілина)

Які анатомічні утвори сполучає носослізний канал?

(Очну ямку з нижнім носовим ходом)

Який анатомічний утвір сполучає очну ямку з крилопіднебінною і підскроневою ямками?

(Нижня очноямкова щілина)

Які анатомічні утвори розміщені на медіальній стінці орбіти?

(Передній і задній решітчасті отвори)

Де розміщена ямка слізної залози?

(У верхньолатеральному куті орбіти)

Де розміщена ямка слізного мішка?

(У нижньомедіальному куті орбіти)

З якими відділами черепа сполучається очна ямка?

(Із середньою черепною ямкою, підскроневою і крилопіднебінною ямками, порожниною носа та ікловою ямкою)

На яких кістках черепа знаходиться скронева ямка?

(На лусковій частині скроневої кістки і великих крилах клиноподібної кістки)

Чим обмежена скронева ямка збоку?

(Виличною дугою)

Чим обмежена скронева ямка вгорі?

(Верхньою скроневою лінією)

Чим обмежена скронева ямка внизу?

(Підскроневим гребенем великого крила клиноподібної кістки)

Чим утворена передня стінка підскроневої ямки?

(Горбом верхньої щелепи)

Чим обмежена верхня стінка підскроневої ямки?

(Підскроневим гребенем великого крила клиноподібної кістки)

Чим обмежена медіальна стінка підскроневої ямки?

(Крилоподібним відростком клиноподібної кістки)

Чим обмежена латеральна стінка підскроневої ямки?

(Виличною дугою і гілкою нижньої щелепи)

З якими відділами черепа сполучається підскронева ямка?

(З очною i крилопіднебінною ямками)

Що сполучає між собою криловерхньощелепна щілина?

(Підскроневу ямку з крилопіднебінною ямкою)

Який анатомічний утвір сполучає крилопіднебінну і підскроневу ямки?

(Криловерхньощелепна щілина)

Чим представлена кісткова перегородка порожнини носа?

(Перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки і лемішем)

Як називається вхід у кісткову носову порожнину?

(Грушоподібний отвір)

Який анатомічний утвір сполучає носову порожнину з порожниною носоглотки?

(Хоани)

Чим обмежена хоана збоку?

(Присередньою пластинкою крилоподібного відростка клиноподібної кістки)

Чим обмежена хоана з медіального боку?

(Лемішем)

Чим обмежена хоана вгорі?

(Тілом клиноподібної кістки)

Чим обмежена хоана унизу?

(Горизонтальною пластинкою піднебінної кістки)

Які стінки має кісткова порожнина носа?

(Верхню, нижню, латеральну і медіальну (перегородку))

Яку стінку носової порожнини утворюють піднебінні відростки верхньої щелепи і горизонтальні пластинки піднебінних кісток?

(Нижню)

Якими кістками утворена верхня стінка порожнини носа?

(Носовими і лобовою кістками, дірчастою пластинкою решітчастої кістки і тілом клиноподібної кістки)

Якими кістками утворена латеральна стінка порожнини носа?

(Носовими кістками, верхньою щелепою, перпендикулярною пластинкою піднебінної кістки, медіальною    пластинкою

крилоподібного відростка, слізною кісткою і носовою поверхнею лабіринту решітчастої кістки)

Які анатомічні утвори розміщені на латеральній стінці порожнини носа?

(Верхня, середня та нижня носові раковини)

Чим обмежений верхній носовий хід?

(Верхньою і середньою носовими раковинами)

Що відкривається у верхній носовий хід?

(Задні решітчасті комірки і отвір клиноподібної пазухи)

Який носовий хід розміщений між середньою і нижньою носовими раковинами?

(Середній)

Що відкривається в середній носовий хід?

(Передні і середні решітчасті комірки, лобова та верхньощелепна пазухи)

Чим обмежений нижній носовий хід?

(Нижньою носовою раковиною та нижньою стінкою порожнини носа)

Що відкривається в нижній носовий хід?

(Носослізний і різцевий канали)

Що сполучає між собою носослізний канал?

(Очну ямку з нижнім носовим ходом)

Що сполучає між собою різцевий канал?

(Нижній носовий хід із ротовою порожниною)

Які стінки має крилопіднебінна ямка?

(Передню, задню і присередню)

Чим утворена передня стінка крилопіднебінної ямки?

(Горбом верхньої щелепи)

Яка стінка крилопіднебінної ямки утворена перпендикулярною пластинкою піднебінної кістки?

(Присередня)

Яка стінка крилопіднебінної ямки утворена основою крило-піднебінного відростка клиноподібної кістки?

(Задня)

У який анатомічний утвір переходить крилопіднебінна ямка унизу?

(У великий піднебінний канал)

Який анатомічний утвір сполучає крилопіднебінну ямку з носовою порожниною?

(Клинопіднебінний отвір)

Які анатомічні утвори сполучає між собою круглий отвір?

(Крилопіднебінну ямку із середньою черепною ямкою)

За допомогою якого анатомічного утвору крилопіднебінна ямка сполучається з ротовою порожниною?

(Великого піднебінного каналу)

За допомогою якого анатомічного утвору крилопіднебінна ямка сполучається з очною ямкою?

(Нижньої очноямкової щілини)

З якими ділянками черепа сполучається крилопіднебінна ямка?

(З носовою i ротовою порожнинами, з орбітою i середньою черепною ямкою, з ділянкою рваного отвору зовнішньої основи черепа, з підскроневою ямкою)

До неперервних з'єднань кісток належать:

(Синдесмози, синхондрози та синостози)

До синдесмозів належать:

(Зв'язки, міжкісткові перетинки, шви, вклинення)

До перехідних форм з'єднань між неперервними і перервними належать:

(Симфізи (напівсуглоби))

До основних елементів суглобів належать:

(Суглобові поверхні кісток (суглобовий хрящ), суглобова капсула, суглобова порожнина, синовіальна рідина)

Допоміжні утвори суглобів - це:

(Суглобовий диск, суглобовий меніск, суглобова губа, внутрішньосуглобові зв'язки)

Які рухи здійснюються в суглобах навколо фронтальної осі?

(Згинання та розгинання)

Які рухи здійснюються в суглобах навколо сагітальної осі?

(Відведення та приведення)

Які рухи здійснюються в суглобах навколо вертикальної осі?

(Обертання)

Які рухи здійснюються в суглобах при переході з однієї осі на другу?

(Колові рухи)

Суглоби, які утворені двома суглобовими поверхнями, називаються:

(Простими)

Суглоби, які утворені трьома або більшою кількістю суглобових поверхонь, називаються:

(Складними)

Суглоби, які містять диски або меніски, що поділяють порожнину суглоба на два поверхи, називаються:

(Комплексними)

Комбіновані суглоби - це:

(Анатомічно ізольовані суглоби, рухи в яких здійснюються одночасно)

Комплексні суглоби - це:

(Суглоби, які містять диски або меніски, що поділяють порожнину суглоба на два поверхи)

Прості суглоби - це:

(Суглоби, які утворені двома суглобовими поверхнями)

Складні суглоби - це:

(Суглоби, які утворені трьома або більшою кількістю суглобових поверхонь)

До одноосьових суглобів належать:

(Циліндричні, блокоподібні)

До двоосьових суглобів належать:

(Еліпсоподібні, сідлоподібні, двовиросткові)

До триосьових (багатоосьових) суглобів належать:

(Плоскі, чашоподібні, кулясті)

Блокоподібні суглоби - це:

(Одноосьові)

Циліндричні суглоби - це:

(Одноосьові)

Еліпсоподібні суглоби - це:

(Двоосьові)

Двовиросткові суглоби - це:

(Двоосьові)

Сідлоподібні суглоби - це:

(Двоосьові)

Кулясті суглоби - це:

(Триосьові (багатоосьові))

Чашоподібні суглоби - це:

(Триосьові (багатоосьові))

Плоскі суглоби - це:

(Триосьові (багатоосьові))

Яка форма з'єднання між тілами хребців?

(Синхондроз або симфіз)

Де знаходяться міжхребцеві диски?

(Між тілами від II шийного до I крижового хребця)

Які частини має міжхребцевий диск?

(Периферичну і центральну)

Чим представлена периферична частина міжхребцевого диска?

(Волокнистим хрящем, що утворює фіброзне кільце)

Чим представлена центральна частина міжхребцевого диска?

(Еластичною речовиною під назвою драглисте ядро)

Якими зв'язками укріплюються з'єднання між тілами хребців?

(Передньою і задньою поздовжніми зв'язками)

Яка зв'язка проходить по передній поверхні тіл хребців?

(Передня поздовжня зв'язка)

Де знаходиться задня поздовжня зв'язка?

(На задній поверхні тіл хребців у хребтовому каналі)

Чим з'єднуються дуги хребців між собою?

(Жовтими зв'язками)

Що знаходиться між остистими відростками хребців?

(Міжостисті зв'язки)

Яка зв'язка кріпиться до верхівок остистих відростків?

(Надостна зв'язка)

Де розміщена каркова зв'язка?

(Між остистими відростками шийних хребців)

Які зв'язки знаходяться між поперечними відростками хребців?

(Міжпоперечні зв'язки)

До яких суглобів за класифікацією належать дуговідросткові суглоби?

(Плоскі, малорухомі, комбіновані)

Які є з'єднання між суглобовими відростками хребців?

(Дуговідросткові суглоби, попереково-крижовий суглоб, крижово-куприковий суглоб)

До яких суглобів за класифікацією належить атланто-потиличний суглоб?

(Двовиростковий, комбінований, двоосьовий)

Які суглобові поверхні утворюють атланто-потиличний суглоб?

(Виростки потиличної кістки та верхні суглобові поверхні атланта)

Які рухи можливі в атланто-потиличному суглобі?

(Нахили голови вперед і назад, вліво та вправо)

Які зв'язки укріплюють атланто-потиличні суглоби?

(Передня та задня атланто-потиличні мембрани)

Навколо яких осей можливі рухи в атланто-потиличному суглобі?

(Навколо фронтальної та сагітальної)

Якими зв'язками укріплений атланто-потиличний суглоб?

(Передньою і задньою атланто-потиличною мембранами)

Яка зв'язка знаходиться між внутрішніми поверхнями бічних мас атланта?

(Поперечна зв'язка атланта)

Які суглобові поверхні має серединний атланто-осьовий суглоб?

(Передню і задню суглобові поверхні зуба осьового хребця, ямку зуба атланта та суглобову поверхню поперечної зв'язки атланта)

До яких суглобів за класифікацією належить

серединний атланто-осьовий суглоб?

(Циліндричний, комбінований)

Які суглобові поверхні має бічний атланто-осьовий суглоб?

(Нижні суглобові поверхні на бічній масі атланта та верхні суглобові поверхні на тілі осьового хребця)

До яких суглобів за класифікацією належить бічний атланто-осьовий суглоб?

(Плоский, комбінований)

Які зв'язки укріплюють серединний і бічні атланто-осьові суглоби?

(Зв'язка верхівки зуба, крилоподібні зв'язки, хрестоподібна зв'язка атланта, покривна мембрана)

З яких зв'язок складається хрестоподібна зв'язка атланта?

(З поперечної зв'язки атланта і поздовжніх пучків)

Які рухи можливі в атланто-осьовому суглобі?

(Обертання голови)

З яких суглобів складається атланто-осьовий суглоб?

(Серединного та двох бічних атланто-осьових суглобів)

Які відділи розрізняють у хребтовому стовпі?

(Шийний, грудний, поперековий, крижовий і куприковий)

Які відділи хребтового стовпа є найбільш рухливими?

(Шийний і поперековий)

Які розрізняють фізіологічні згини хребтового стовпа?

(Шийний і поперековий лордози, грудний і крижовий кіфози, грудний правосторонній сколіоз)

Як називається згин хребтового стовпа, звернений випуклістю назад?

(Кіфоз)

Як називається згин хребтового стовпа, звернений випуклістю вперед?

(Лордоз)

Як називається згин хребтового стовпа, звернений випуклістю вправо або вліво?

(Сколіоз)

Як називається слабовиражений вигин вправо у грудному відділі хребтового стовпа?

(Грудний фізіологічний сколіоз)

В яких відділах хребтового стовпа є кіфози?

(Грудному і крижовому)

В яких відділах хребтового стовпа є лордози?

(Шийному і поперековому)

В якому відділі хребтового стовпа є фізіологічний правосторонній сколіоз?

(Грудному)

Які рухи можливі в хребтовому стовпі?

(Згинання та розгинання, відведення і приведення (нахили в боки), обертання й колові рухи)

З яких суглобів складаються реброво-хребцеві суглоби?

(Суглоба голівки ребра та реброво-поперечного суглоба)

До яких суглобів за класифікацією належить суглоб голівки ребра?

(Кулястий, комбінований)

До яких суглобів за класифікацією належить реброво-поперечний суглоб?

(Циліндричний, комбінований)

В яких суглобах голівки ребра відсутня внутрішньосуглобова зв'язка голівки ребра?

(I, XI, XII)

Які зв'язки укріплюють реброво-хребцеві суглоби?

(Промениста зв'язка голівки ребра та реброво-поперечні зв'язки)

Які рухи можливі в реброво-хребцевих суглобах?

(Обертання задніх кінців ребер навколо косої осі вздовж шийки ребра)

Якими зв'язками укріплений суглоб голівки ребра?

(Внутрішньосуглобовою зв'язкою голівки ребра та променистою зв'язкою голівки ребра)

Якими зв'язками укріплений реброво-поперечний суглоб?

(Реброво-поперечною зв'язкою)

Які суглобові поверхні має суглоб голівки ребра?

(Суглобові поверхні голівок ребер і реберних ямок на тілах грудних хребців)

Які суглобові поверхні має реброво-поперечний суглоб?

(Суглобові поверхні горбків ребер і ребрових ямок поперечних відростків грудних хребців)

Які ребра з'єднуються з грудниною за допомогою синхондрозу?

(I ребро)

Які суглобові поверхні мають груднино-реброві суглоби?

(Суглобові поверхні передніх кінців ребрових хрящів та суглобові поверхні ребрових вирізок груднини)

До яких суглобів за класифікацією належать груднино-реброві суглоби?

(Плоскі, комбіновані)

Якими зв'язками укріплені груднино-реброві суглоби?

(Променистими груднино-ребровими зв'язками, які утворюють перетинку груднини)

Як з'єднуються передні хрящові кінці несправжніх ребер (VIIХ)?

(З'єднуються один із одним синхондрозом, утворюючи реберну дугу)

Які стінки розрізняють у грудній клітці?

(передню, задню і дві латеральні)

Чим утворена передня стінка грудної клітки?

(Грудниною та ребровими хрящами)

Яку стінку грудної клітки утворюють грудні хребці та задні кінці ребер?

(Задню)

Чим утворені бічні стінки грудної клітки?

(Тілами ребер i міжреберними проміжками)

Чим обмежений верхній отвір (апертура) грудної клітки?

(I грудним хребцем, першими ребрами і ручкою груднини)

Який анатомічний утвір обмежовують тіло ХІІ грудного хребця, мечоподібний відросток груднини і реброві дуги?

(Нижню апертуру грудної клітки)

Чим утворена реброва дуга?

(Нижніми краями VII-X реберних хрящів)

Де розміщені легеневі борозни?

(На задній стінці грудної клітки з боків від хребтового стовпа)

Де розміщені міжреберні простори?

(Між тілами сусідніх ребер)

Де розміщений підгруднинний кут?

(Між реберними дугами, нижче груднини)

Які кістки черепа зчленовуються зубчастим сагітальним швом?

(Присередні краї тім'яних кісток)

Між якими кістками черепа знаходиться зубчастий вінцевий шов?

(Між лобовою та тім'яними кістками)

Який шов знаходиться між лускою скроневої кістки та лусковим краєм тім'яної кістки?

(Лусковий)

Між якими кістками черепа знаходиться зубчастий лямбдоподібний шов?

(Між тім'яними та потиличною кістками)

Яким видом швів зчленовуються кістки лицевого черепа між собою та кістками мозкового черепа?

(Плоскими швами)

Які синхондрози розміщені на основі черепа?

(Клинопотиличний, клино-кам'янистий та кам'янисто-потиличний)

Тім'ячка черепа новонародженого належать до таких з'єднань:

(Синдесмозів)

Скільки всього тім'ячків є на черепі новонародженого?

(6)

Між якими кістками черепа новонародженого знаходиться переднє (лобове) тім'ячко?

(Між двома частинами лобової кістки та обома тім'яними кістками)

Між якими кістками черепа новонародженого знаходиться заднє (потиличне) тім'ячко?

(Між потиличною кісткою i двома тім'яними кістками)

Між якими кістками черепа новонародженого знаходяться бічні клиноподібні тім'ячка?

(Між тім'яною, лобовою, клиноподібною та скроневою кістками)

Між якими кістками черепа новонародженого знаходяться бічні соскоподібні тім'ячка?

(Між тім'яною, скроневою i потиличною кістками)

В якому віці заростає переднє (лобове) тім'ячко?

(У кінці 1-го року життя)

В якому віці заростає заднє (потиличне) тім'ячко?

(На 1-2 місяці після народження)

В якому віці заростає клиноподібне i соскоподібне тім'ячки?

(На 1-му місяці життя)

Яке тім'ячко заростає в кінці 1-го року життя?

(Переднє (лобове))

Які суглобові поверхні має скронево-нижньощелепний суглоб?

(Голівка нижньої щелепи та нижньощелепна ямка разом із суглобовим горбком скроневої кістки)

До яких суглобів за класифікацією належить скронево-нижньощелепний суглоб?

(Комплексний, комбінований, виростковий)

За рахунок якого анатомічного утвору досягається конгруентність суглобових поверхонь скронево-нижньощелепного суглоба?

(Суглобового диска)

Які зв'язки укріплюють скронево-нижньощелепний суглоб?

(Бічна, шилонижньощелепна та клинонижньощелепна зв'язки)

Які рухи можливі в скронево-нижньощелепному суглобі?

(Опускання та піднімання нижньої щелепи, зміщення нижньої щелепи вперед i назад, рухи нижньої щелепи вправо та вліво)

Які суглобові поверхні має груднино-ключичний суглоб?

(Суглобова поверхня груднинного кінця ключиці і ключична вирізка ручки груднини)

До яких суглобів за класифікацією належить груднино-ключичний суглоб?

(Кулястий, комплексний)

Який анатомічний утвір збільшує конгруентність груднино-ключичного суглоба?

(Суглобовий диск)

Якими зв'язками укріплений груднино-ключичний суглоб?

(Передньою і задньою груднино-ключичними зв'язками, міжключичною та ребровоключичною зв'язками)

Які рухи можливі в груднино-ключичному суглобі?

(Піднімання та опускання ключиці, рухи ключиці вперед і назад, обертання ключиці)

Як називаються зв'язки лопатки, які з'єднують різні її точки і не належать до суглобів?

(Власні зв'язки)

Які власні зв'язки має лопатка?

(Дзьобонадплечову та верхню поперечну зв'язки)

Яке значення має дзьобонадплечова зв'язка для плечового суглоба?

(Утворює склепіння плеча, яке обмежує рухи плечової кістки вгору і запобігає її вивихам)

Де знаходиться верхня поперечна зв'язка лопатки?

(Розміщується над вирізкою лопатки, утворюючи отвір лопатки)

Які суглобові поверхні має надплечово-ключичний суглоб?

(Суглобові поверхні надплечового кінця ключиці і акроміона лопатки)

До яких суглобів за класифікацією належить надплечово-ключичний суглоб?

(Плоский, малорухомий)

Якими зв'язками укріплений надплечово-ключичний суглоб?

(Надплечово-ключичною та дзьобоключичною зв'язками)

Які суглобові поверхні має плечовий суглоб?

(Суглобову поверхню голівки плечової кістки та суглобову западину лопатки)

Що кріпиться по краях суглобової западини лопатки?

(Суглобова губа)

Якими зв'язками укріплений плечовий суглоб?

(Дзьобоплечовою зв'язкою)

До яких суглобів за класифікацією належить плечовий суглоб?

(Кулястий, простий, багатоосьовий)

Які рухи можливі у плечовому суглобі навколо сагітальної осі?

(Відведення до горизонтального рівня і приведення руки)

Які рухи можливі у плечовому суглобі навколо фронтальної осі?

(Згинання i розгинання)

Які рухи можливі в плечовому суглобі навколо вертикальної осі?

(Обертання плеча разом із передпліччям і кистю назовні і досередини)

Які суглоби беруть участь у відведенні верхньої кінцівки вище від горизонтального рівня?

(Груднино-ключичний і надплечово-ключичний суглоби)

Які особливості має плечовий суглоб?

(Великий об'єм рухів, наявність суглобової губи, міжгорбкової сухожилкової піхви та підсухожилкової сумки підлопаткового м'яза, часті вивихи)

Якими кістками утворений ліктьовий суглоб?

(Плечовою, ліктьовою та променевою)

Які суглобові поверхні утворюють плечопроменевий суглоб?

(Голівка виростка плечової кістки і суглобова ямка голівки променевої кістки)

Які суглобові поверхні утворюють плечоліктьовий суглоб?

(Блок плечової кістки і блокоподібна вирізка ліктьової кістки)

Які суглобові поверхні утворюють проксимальний променеліктьовий суглоб?

(Суглобовий обвід променевої кістки і променева вирізка ліктьової кістки)

Який за формою суглобових поверхонь плечоліктьовий суглоб?

(Гвинтоподібний)

Який за формою суглобових поверхонь плечопроменевий суглоб?

(Кулястий)

Який за формою суглобових поверхонь проксимальний променеліктьовий суглоб?

(Циліндричний)

Які суглоби містяться в спільній капсулі ліктьового суглоба?

(Плечоліктьовий, плечо-променевий і проксимальний променеліктьовий суглоби)

До яких суглобів за класифікацією належить ліктьовий суглоб?

(Складний, гвинтоподібний, одноосьовий)

Якими зв'язками укріплений ліктьовий суглоб?

(Обхідною ліктьовою та обхідною променевою зв'язками, кільцевою зв'язкою променевої кістки)

Які рухи можливі у ліктьовому суглобі?

(Згинання і розгинання навколо фронтальної осі, обертання навколо вертикальної осі

(пронація та супінація))

Які рухи можливі у плечо-ліктьовому суглобі?

(Згинання і розгинання навколо фронтальної осі)

Які рухи можливі в плечо-променевому суглобі?

(Згинання і розгинання, обертання)

Які рухи можливі у проксимальному промене-ліктьовому суглобі?

(Обертання)

Назвіть комбіновані суглоби, в яких здійснюються обертальні рухи - супінація і пронація:

(Проксимальний і дистальний променеліктьові суглоби)

Які суглобові поверхні утворюють дистальний променеліктьовий суглоб?

(Суглобовий обвід голівки ліктьової кістки та ліктьова вирізка променевої кістки)

Який за формою суглобових поверхонь дистальний променеліктьовий суглоб?

(Циліндричний)

Які суглобові поверхні утворює променезап'ястковий суглоб?

(Зап'ясткову суглобову поверхню променевої кістки і суглобового диска та суглобові поверхні проксимального ряду зап'ясткових кісток, крім горохоподібної)

Якими зв'язками укріплений променезап'ястковий суглоб?

(Ліктьовою і променевою обхідними зв'язками зап'ястка, а також долонною і тильною променезап'ястковими зв'язками)

Які рухи можливі у променезап'ястковому суглобі?

(Згинання і розгинання навколо фронтальної осі, відведення і приведення навколо сагітальної осі, колові рухи)

До яких суглобів за класифікацією належить променезап'ястковий суглоб?

(Складний, єліпсоподібний)

Як з'єднуються між собою кістки передпліччя?

(Проксимальним та дистальним променеліктьовими суглобами, міжкістковою перетинкою передпліччя)

Які суглобові поверхні має середньозап'ястковий суглоб?

(Суглобові поверхні кісток проксимального і дистального рядів зап'ястка)

Якими зв'язками укріплені міжзап'ясткові суглоби?

(Променевою зв'язкою зап'ястка, тильними і долонними міжзап'ястковими зв'язками, міжкістковими міжзап'ястковими зв'язками)

До яких суглобів за класифікацією належить середньозап'ястковий суглоб?

(Складний, комбінований)

Яка зв'язка разом із борозною зап'ястка утворює канал зап'ястка?

(Тримач згиначів)

Які суглобові поверхні мають зап'ястково-п'ясткові суглоби?

(Суглобові поверхні дистального ряду зап'ясткових кісток і основ II-V п'ясткових кісток)

Які за формою суглобових поверхонь II-V зап'ястково-п'ясткові суглоби?

(Плоскі, малорухливі)

Якими зв'язками укріплені зап'ястково-п'ясткові суглоби?

(Тильними і долонними п'ястковими зв'язками, міжкістковими п'ястковими зв'язками)

Який за формою суглобових поверхонь зап'ястково-п'ястковий суглоб великого пальця?

(Сідлоподібний, двоосьовий)

Які рухи можливі у зап'ястково-п'ястковому суглобі великого пальця?

(Опозиція і репозиція навколо фронтальної осі, приведення і відведення навколо сагітальної осі, колове обертання)

Які суглобові поверхні мають п'ястково-фалангові суглоби?

(Голівки п'ясткових кісток та основи проксимальних фаланг пальців кисті)

Які за формою суглобових поверхонь п'ястково-фалангові суглоби?

(Кулясті)

Які рухи можливі у п'ястково-фалангових суглобах?

(Згинання і розгинання, приведення і відведення, колові рухи)

Якими зв'язками укріплені п'ястково-фалангові суглоби?

(Обхідними, долонними i поперечними зв'язками)

Які за формою суглобових поверхонь міжфалангові суглоби?

(Блокоподібні)

Які рухи можливі у міжфалангових суглобах кисті?

(Згинання і розгинання навколо фронтальної осі)

Якими зв'язками укріплені міжфалангові суглоби кисті?

(Обхідними і долонними)

Чим утворений крижово-клубовий суглоб?

(Вушкоподібними поверхнями крижової та клубової кісток)

До яких суглобів за класифікацією належить крижово-клубовий суглоб?

(Простий, плоский, конгруентний, малорухливий)

Якими зв'язками укріплюється крижово-клубовий суглоб?

(Передніми, задніми та міжкістковими крижово-клубовими зв'язками, клубово-поперековою зв'язкою)

Як називаються зв'язки, що знаходяться між горбистістю крижової та клубової кісток?

(Міжкісткові крижово-клубові зв'язки)

До синдесмозів таза відносять:

(Крижово-горбову і крижово-остисту зв'язки, затульну перетинку)

Які кістки з'єднує лобковий симфіз?

(Лобкові кістки (праву і ліву))

До якого виду з'єднань належить лобковий симфіз?

(Напівсуглоб)

Який анатомічний утвір знаходиться між симфізними поверхнями лобкових кісток?

(Міжлобковий диск)

Які зв'язки укріплюють лобковий симфіз?

(Верхня та нижня лобкові зв'язки)

Чим утворений підлобковий кут лобкового симфізу?

(Нижніми гілками правої і лівої лобкових кісток та нижньою лобковою зв'язкою)

Які відділи має таз?

(Великий та малий таз)

Що є межею між великим та малим тазом?

(Погранична лінія)

Через які анатомічні структури проходить погранична лінія?

(Через мис крижової кістки, дугоподібну лінію клубових кісток, гребені лобкових кісток та верхній край лобкового симфізу)

Що є входом у порожнину малого таза?

(Верхній отвір таза, обмежений пограничною лінією)

Якими кістками обмежений великий таз із боків?

(Крилами клубових кісток)

Якими кістками обмежений великий таз ззаду?

(V поперековим хребцем i клубово-поперековими зв'язками)

Що є виходом з порожнини малого таза?

(Нижній отвір таза)

Чим обмежений нижній отвір таза ззаду?

(Куприковою кісткою)

Чим обмежений із боків нижній отвір таза?

(Крижово-горбовими зв'язками, сідничними горбами, гілками сідничних кісток, нижніми гілками лобкових кісток)

Чим обмежений спереду нижній отвір таза?

(Нижнім краєм лобкового симфіза)

Чим обмежена задня стінка малого таза?

(Тазовою поверхнею крижової кістки i куприка)

Чим обмежена передня стінка порожнини малого таза?

(Нижніми i верхніми гілками лобкових кісток та лобковим симфізом)

Чим обмежена з боків порожнина малого таза?

(Сідничними i клубовими кістками разом із затульною перетинкою)

Яку анатомічну структуру закриває затульна перетинка (мембрана)?

(Затульний отвір)

Який анатомічний утвір обмежовує затульна мембрана та затульна борозна?

(Затульний канал)

Чим обмежений великий сідничий отвір?

(Крижово-остистою зв'язкою та великою сідничною вирізкою)

Чим обмежений малий сідничний отвір?

(Крижово-горбовою i крижово-остистою зв'язками та малою сідничою вирізкою)

Як називається розмір таза, що знаходиться між мисом крижової кістки та верхньою точкою лобкового симфізу i скільки він дорівнює?

(Анатомічна кон'югата, дорівнює 11,5 см)

Як називається розмір таза, що знаходиться між мисом крижової кістки і точкою лобкового симфізу, яка найбільше виступає, i чому він дорівнює?

(Прямий розмір входу в малий таз (справжня або гінекологічна кон'югата) дорівнює 11 см)

Між якими анатомічними утворами знаходиться поперечний діаметр входу в малий таз і чому він дорівнює?

(Між найбільш віддаленими точками пограничної лінії, дорівнює 13 см)

Як називається розмір малого таза, що знаходиться між верхівкою куприка та нижнім краєм лобкового симфізу, i чому він дорівнює?

(Прямий розмір виходу з порожнини малого таза, дорівнює 9-11 см)

Між якими анатомічними утворами знаходиться поперечний розмір виходу з порожнини малого таза i чому він дорівнює?

(Між внутрішніми краями сідничних горбів, дорівнює 11 см)

Як називається розмір таза, що знаходиться між двома верхніми передніми клубовими остями, i чому він дорівнює?

(Distantia mterspmosa, дорівнює 25-27 см)

Як називається розмір таза, що знаходиться між найбільш віддаленими точками крил клубових кісток, i чому він дорівнює?

(Distantia rntercristatis, дорівнює 28-30 см)

Скільки сантиметрів становить анатомічна кон'югата?

(11,5)

Скільки сантиметрів становить справжня (гінекологічна) кон'югата?

(11)

Скільки сантиметрів становить поперечний діаметр входу в малий таз?

(13)

Скільки сантиметрів становить прямий діаметр виходу з малого таза?

(9-11)

Скільки сантиметрів становить поперечний діаметр виходу з малого таза?

(11)

Скільки сантиметрів становить косий діаметр входу в малий таз?

(12)

Як називається розмір таза, що знаходиться між великими вертлюгами стегнових кісток, i чому він дорівнює?

(Distantia intertrochanterica, дорівнює 31-33 см)

Як називається розмір малого таза, що проходить від крижово-клубового суглоба до клубово-лобкового підвищення протилежного боку, i чому він дорівнює?

(Косий дiаметр, дорівнює 12 см)

Скільки сантиметрів становить distantia interspinosa?

(25-27)

Скільки сантиметрів становить distantia intercristalis?

(28-30)

Скільки сантиметрів становить distantia intertrochanterica?

(31-33)

Які суглобові поверхні утворюють кульшовий суглоб?

(Півмісяцева поверхня кульшової западини та суглобова поверхня голівки стегнової кістки)

До яких суглобів за класифікацією належить кульшовий суглоб?

(Простий, конгруентний, чашоподібний)

Які додаткові елементи є в кульшовому суглобі?

(Кульшова губа)

Які зв'язки знаходяться в порожнині кульшового суглоба?

(Поперечна зв'язка кульшової западини та зв'язка голівки стегнової кістки)

Які позасуглобові зв'язки є в кульшовому суглобі?

(Клубово-стегнова, лобково-стегнова та сіднично-стегнова зв'язки, коловий пояс)

Яка зв'язка кульшового суглоба є найміцнішою?

(Клубово-стегнова зв'язка)

Які рухи навколо фронтальної осі відбуваються в кульшовому суглобі?

(Згинання та розгинання)

Які рухи навколо сагітальної осі відбуваються в кульшовому суглобі?

(Відведення та приведення)

Які рухи навколо вертикальної осі відбуваються в кульшовому суглобі?

(Обертання стегна)

Які кістки беруть участь в утворенні колінного суглоба?

(Стегнова, великогомілкова кістки та надколінок)

Які суглобові поверхні стегнової кістки беруть участь в утворенні колінного суглоба?

(Присередній і бічний виростки та надколінна поверхня)

Які суглобові поверхні великогомілкової кістки беруть участь в утворенні колінного суглоба?

(Верхні суглобові поверхні латерального і медіального виростків)

До яких суглобів за класифікацією належить колінний суглоб?

(Складний, інконгруентний, комплексний, двовиростковий)

За допомогою яких анатомічних структур збільшується конгруентність суглобових поверхонь колінного суглоба?

(Присереднього та бічного фіброзно-хрящових менісків)

Який із менісків колінного суглоба є вужчим і має півмісяцеву форму?

(Присередній)

Які анатомічні структури в колінному суглобі з'єднує поперечна зв'язка коліна?

(Бічний та присередній меніски)

Які синовіальні складки є в колінному суглобі?

(Парні крилоподібні складки та непарна піднадколінна складка)

Які зв'язки колінного суглоба відносяться до внутрішньосуглобових?

(Поперечна зв'язка коліна, передня та задня схрещені зв'язки)

Які внутрішньосуглобові утвори є в колінному суглобі?

(Латеральний та медіальний меніски, поперечна зв'язка коліна, передня та задня схрещені зв'язки)

Які зв'язки належать до позасуглобових зв'язок колінного суглоба?

(Малогомілкова та великогомілкова обхідні зв'язки, коса та дугоподібна підколінні зв'язки, зв'язка надколінка, присередній та бічний тримачі надколінка)

Якими зв'язками укріплюється капсула колінного суглоба ззаду?

(Косою та дугоподібною підколінними зв'язками)

Чим укріплюється капсула колінного суглоба спереду?

(Сухожилком чотириголового м'яза стегна (зв'язкою надколінка))

Як називаються зв'язки, які є частиною сухожилка чотириголового м'яза стегна?

(Присередній та бічний тримачі надколінка та зв'язка надколінка)

Яка синовіальна сумка колінного суглоба знаходиться вище від надколінка?

(Наднадколінна сумка)

Яка синовіальна сумка колінного суглоба знаходиться нижче від надколінка?

(Глибока піднадколінна сумка)

Яка синовіальна сумка колінного суглоба знаходиться спереду від надколінка?

(Переднадколінна сумка)

Яка синовіальна сумка колінного суглоба знаходиться ззаду від суглоба?

(Підпідколінний закуток)

Які рухи можливі в колінному суглобі навколо фронтальної осі?

(Згинання та розгинання)

За яких умов можливі рухи в колінному суглобі навколо вертикальної осі?

(При згинанні в колінному суглобі можливі обертальні рухи)

Які зв'язки колінного суглоба при повному його розгинанні натягуються?

(Малогомілкова та великогомілкова обхідні зв'язки)

В утворенні якого з'єднання беруть участь голівка малогомілкової кістки та суглобова малогомілкова поверхня великогомілкової кістки?

(Міжгомілкового суглоба)

До яких суглобів за класифікацією належить міжгомілковий суглоб?

(Простий, плоский, конгруентний)

Які рухи можливі у міжгомілковому суглобі?

(Це малорухливий суглоб (сковзання))

Які зв'язки укріплюють міжгомілковий суглоб?

(Передня та задня зв'язки голівки малогомілкової кістки)

Як з'єднані між собою великогомілкова та малогомілкова кістки?

(Міжгомілковим суглобом, міжгомілковим синдесмозом та міжкістковою перетинкою гомілки)

Які зв'язки з'єднують між собою дистальні епіфізи великогомілкової та малогомілкової кісток?

(Передня та задня міжгомілкові зв'язки)

Які кістки беруть участь в утворенні надп'ятково-гомілкового суглоба?

(Суглобові поверхні великогомілкової, малогомілкової та надп'яткової кісток)

Які суглобові поверхні надп'яткової кістки беруть участь в утворенні надп'ятково-гомілкового суглоба?

(Блок надп'яткової кістки, бічна та присередня кісточкові поверхні)

Які зв'язки укріплюють надп'ятково-гомілковий суглоб збоку?

(Передня надп'ятково-малогомілкова, задня надп'ятково-малогомілкова та п'ятково-малогомілкова зв'язки)

Які зв'язки укріплюють надп'ятково-гомілковий суглоб із медіального боку?

(Медiальна обхідна зв'язка)

На які пучки поділяється медіальна обхідна зв'язка надп'ятково-гомілкового суглоба?

(Великогомілково-човноподібний, великогомілково-п'ятковий та передній і задній великогомілково-надп'яткові пучки)

До яких суглобів за класифікацією належить надп'ятково-гомілковий суглоб?

(Складний, блокоподібний)

Які рухи можливі у надп'ятково-гомілковому суглобі?

(Згинання та розгинання, а при підошовному згинанні - бічні рухи)

Які суглобові поверхні утворює піднадп'ятковий суглоб?

(Задню п'яткову суглобову поверхню надп'яткової кістки та задню надп'яткову суглобову поверхню п'яткової кістки)

До яких суглобів за класифікацією належить піднадп'ятковий суглоб?

(Простий, конгруентний, циліндричний)

Які суглобові поверхні утворюють надп'ятково-п'ятково-човноподібний суглоб?

(Голівка надп'яткової кістки, задня суглобова поверхня човноподібної кістки, середня і передня п'яткові суглобові поверхні надп'яткової кістки, передня і середня  надп'яткові

суглобові поверхні п'яткової кістки)

Як називається зв'язка, що знаходиться в пазусі заплесна?

(Міжкісткова надп'ятково-п'яткова зв'язка)

Які суглоби об'єднує поперечний суглоб заплесна

(Шопарів суглоб)?

(П'ятково-кубоподібний суглоб та надп'ятково-човноподібний суглоб)

Яка зв'язка є «ключем» шопарового суглоба?

(Роздвоєна зв'язка)

На які частини поділяється роздвоєна зв'язка?

(На п'ятково-кубоподібну та п'ятково-човноподібну зв'язки)

Між якими кістками знаходяться заплесно-плеснові суглоби?

(Між суглобовими поверхнями клиноподібних і кубоподібної кісток та основами плеснових кісток)

Які суглоби мають назву «суглоб Лісфранка»?

(Заплесно-плеснові)

До яких суглобів за класифікацією належать заплесно-плеснові?

(Плоских, малорухливих)

Які зв'язки укріплюють заплесно-плеснові суглоби?

(Тильні, підошовні та міжкісткові)

Яка зв'язка є «ключем» суглоба Лісфранка?

(Присередня міжкісткова клино-плеснова)

Які суглоби відносять до хірургічних суглобів стопи?

(Поперечний суглоб заплесна та заплесно-плеснові суглоби)

Між якими кістками знаходяться плесно-фалангові суглоби?

(Між голівками плеснових кісток та основами проксимальних фаланг)

Які зв'язки укріплюють плесно-фалангові суглоби?

(Обхідні, підошовні та глибокі поперечні зв'язки плесна)

До яких суглобів за класифікацією відносять міжфалангові суглоби стопи?

(Прості, блокоподібні, одновісні)

Які зв'язки відносять до міжфалангових суглобів стопи?

(Колатеральні та підошовні)

Які рухи можливі в міжфалангових суглобах стопи?

(Згинання та розгинання)

Скільки є склепінь стопи?

(5 поздовжніх і 1 поперечне)

Яке з поздовжніх склепінь стопи є найдовшим та найвищим?

(2)

Яке з поздовжніх склепінь стопи є найкоротшим та найнижчим?

(5)

Яка найміцніша зв'язка утримує поздовжні склепіння стопи?

(Довга підошовна зв'язка)

На які анатомічні утвори опирається стопа при вертикальному положенні тіла людини?

(На п'ятковий горб та голівки I і V плеснових кісток)

Що належить до фіксуючого апарату склепінь стопи?

(Зв'язки та м'язи стопи, сухожилки довгих м'язів гомілки (пасивні та активні «затяжки» склепінь))

На які групи поділяються м'язи спини?

(Поверхневі та глибокі)

Назвіть м'язи першого шару поверхневих м'язів спини:

(Найширший м'яз спини та трапецiєподiбний м'яз)

Назвіть м'язи другого шару поверхневих м'язів спини:

(Великий та малий ром6оподі6ні м'язи, м'яз-підіймач лопатки)

Назвіть м'язи третього шару поверхневих м'язів спини:

(Задній вєрхній і заднiй нижній зубчасті м'язи)

Яка функція трапецієподібного м'яза при скороченні з двох боків при фіксованому хребті?

(Зближують лопатки)

Які рухи відбуваються при скороченні верхніх пучків трапецієподібного м'яза?

(Тягнуть грудний пояс вгору)

Які рухи відбуваються при скороченні нижніх пучків трапецієподібного м'яза?

(Тягнуть грудний пояс вниз)

Яка функція трапецієподібного м'яза при скороченні з двох боків при фіксованій лопатці?

(Нахиляють голову і шию назад)

Яку функцію виконує найширший м'яз спини?

(Приводить, розгинає та пронує плече («фраковий» м'яз))

Яка функція найширшого м'яза спини при фіксованих кінцівках?

(Тягне тулуб до рук)

Яка функція м'яза-підіймача лопатки?

(Підіймає лопатку, при зафіксованій лопатці нахиляє шию назад)

Яка функція великого та малого ромбоподібних м'язів?

(Наближають лопатки до серединної лінії, підіймають їх)

Яка функція верхнього заднього зубчастого м'яза?

(Підіймає ребра (вдих))

Яка функція нижнього заднього зубчастого м'яза?

(Опускає нижні ребра (видих))

Які шари утворюють глибокі м'язи спини?

(Поверхневий, середній та глибокий шари)

Якими м'язами представлений поверхневий шар глибоких м'язів спини?

(Ремінним м'язом голови і шиї та м'язом-випрямлячем хребта)

Якими м'язами представлений середній шар глибоких м'язів спини?

(Поперечноостистим м'язом)

Якими м'язами представлений глибокий шар глибоких м'язів спини?

(Міжостистими та міжпоперечними м'язами)

Назвіть місце прикріплення ремінного м'яза шиї:

(Поперечні відростки СII—СIII)

Яка функція ремінного м'яза шиї і голови при однобічному скороченні?

(Повертає голову та шию в свій бік)

Яка функція ремінного м'яза шиї і голови при двобічному скороченні?

(Тягнуть голову і шию назад)

На які частини (м'язи) поділяється м'яз-випрямляч хребта?

(Клубово-ребровий, найдовший та остистий м'язи)

Яка функція м'яза-випрямляча хребта при двобічному скороченні?

(Розгинає хребтовий стовп, утримує тіло у вертикальному положенні)

Яка функція м'яза-випрямляча хребта при однобічному скороченні?

(Нахиляє тулуб у свій бік)

На які частини (м'язи) поділяється поперечноостистий м'яз?

(Напівостистий і багатороздільний м'язи та м'язи-обертачі)

Яка функція поперечноостистого м'яза?

(Розгинає й обертає хребтовий стовп)

Де розміщені міжостисті м'язи?

(Між суміжними остистими відростками)

Де розміщені міжпоперечні м'язи?

(Між суміжними поперечними відростками)

Де розміщені поперечноостистий м'яз?

(Між остистими та поперечними відростками)

Яка функція міжостистих м'язів?

(Беруть участь у розгинанні хребтового стовпа)

Яка функція міжпоперечних м'язів?

(Нахиляють відповідні відділи хребтового стовпа у свій бік)

Яка фасція покриває поверхневі м'язи спини?

(Власна фасція)

На які листки поділяється грудо-поперекова фасція спини?

(На поверхневий (задній) і глибокий (передній) листки)

Для якого м'яза формують піхву поверхневий і глибокий листки грудопоперекової фасції спини?

(Для м'яза-випрямляча хребта)

Які м'язи належать до поверхневих м'язів грудної клітки?

(Великий та малий грудні м'язи, підключичний і передній зубчастий м'язи)

Які м'язи належать до глибоких (аутохтонних) м'язів грудної клітки?

(Зовнішні і внутрішні міжреберні та підреброві м'язи, м'язи-підіймачі ребер, поперечний м'яз грудної клітки, діафрагма)

Які частини розрізняють у великого грудного м'яза залежно від місця початку?

(Ключичну, груднино-реброву і черевну частини)

Назвіть місце прикріплення великого грудного м'яза:

(Гребінь великого горбка плечової кістки)

Яка функція великого грудного м'яза?

(Приводить, пронує та згинає плече, підняту руку опускає)

Яка функція великого грудного м'яза при зафіксованих верхніх кінцівках?

(Підіймає ребра та груднину, сприяючи вдиху (додатковий дихальний м'яз))

За яких умов великий грудний м'яз бере участь в акті дихання?

(Якщо рука закріплена і являє собою punctum fixum)

Яка функція малого грудного м'яза?

(Тягне лопатку вперед і вниз)

Яка функція малого грудного м'яза при фіксованому плечовому поясі?

(Підіймає ребра, сприяючи вдиху (додатковий дихальний м'яз))

Яка функція підключичного м'яза?

(Тягне ключицю вниз та медіально)

Яка функція підключичного м'яза при фіксованому плечовому поясі?

(Підіймає I ребро, сприяючи вдиху (додатковий дихальний м'яз))

Яка функція переднього зубчастого м'яза?

(Тягне нижній кут лопатки вперед і латерально, притискає її до тулуба, обертає лопатку, відводить плече вище від горизонтального рівня)

Яка функція переднього зубчастого м'яза при фіксованому плечовому поясі?

(Піднімає ребра, сприяючи вдиху (додатковий дихальний м'яз))

Звідки починаються зовнішні міжреберні м'язи?

(Від нижнього краю ребра, що вище лежить)

Де прикріплюються зовнішні міжреберні м'язи?

(До верхнього краю ребра, що нижче лежить)

Яка функція зовнішніх міжреберних м'язів?

(Підіймають ребра (вдих))

Який напрямок волокон зовнішніх міжреберних м'язів?

(Зверху вниз і ззаду наперед)

Де знаходяться зовнішні міжреберні м'язи?

(Займають міжреберні проміжки від горбків ребер до ребрових хрящів)

Де знаходяться внутрішні міжреберні м'язи?

(Займають міжреберні проміжки від краю груднини до кутів ребер)

Де знаходиться зовнішня міжреберна перетинка?

(У передній частині кожного міжреберного проміжка)

Де знаходиться внутрішня міжреберна перетинка?

(У задньому відділі кожного міжреберного проміжка)

Звідки починаються внутрішні міжреберні м'язи?

(Від верхнього краю ребра, що лежить нижче)

Де прикріплюються внутрішні міжреберні м'язи?

(До нижнього краю ребра, що лежить вище)

Яка функція внутрішніх міжреберних м'язів?

(Опускають ребра (видих))

Який напрямок волокон внутрішніх міжреберних м'язів?

(Знизу вгору і спереду назад)

Де розміщені підреброві м'язи?

(На внутрішній поверхні Х-ХІІ ребер у ділянці їх кутів (перекидаються через 1-2 ребра))

Яка функція підребрових м'язів?

(Опускають ребра (видих))

Яка функція поперечного м'яза грудної клітки?

(Опускає ребра (видих))

Де розміщені м'язи-підіймачі ребер?

(На рівні від поперечних відростків грудних хребців до кутів найближчих ребер)

Які є фасції грудної клітки?

(Поверхнева, грудна, ключично-грудна фасція, фасція грудної клітки та внутрішньогрудна фасція)

Яка фасція покриває великий грудний м'яз?

(Грудна фасція)

Який м'яз покриває ключично-грудна фасція?

(Малий грудний м'яз)

Яка фасція вистеляє зсередини грудну клітку і ззовні вкриває плевру?

(Внутрішньогрудна фасція)

Яка фасція покриває ззовні міжреберні м'язи та ребра?

(Фасція грудної клітки)

Який м'яз закриває нижню апертуру грудної клітки?

(Діафрагмовий м'яз (діафрагма))

Звідки починається поперекова частина діафрагми?

(Від передньої поверхні поперекових хребців правою і лівою ніжками)

Звідки починається реброва частина діафрагми?

(Від внутрішньої поверхні VI-XII ребер)

Звідки починається груднинна частина діафрагми?

(Від задньої поверхні тіла груднини і мечоподібного відростка)

Які частини має діафрагма?

(Поперекову, реброву та груднинну частини)

В який анатомічний утвір продовжуються м'язові волокна поперекової, ребрової та груднинної частин діафрагми в ділянці її купола?

(Сухожилковий центр)

Яка ніжка діафрагми починається від передньої поверхні тіл II—IV поперекових хребців?

(Права)

Ліва ніжка діафрагми починається від:

(Передньої поверхні тіл I-III поперекових хребців)

Який анатомічний утвір обмежовують права та ліва ніжки діафрагми і серединна дугоподібна зв'язка?

(Аортальний розтвір)

Аортальний та стравохідний розтвори діафрагми знаходяться:

(В поперековій частині)

Чим обмежений стравохідний отвір діафрагми?

(М'язовими пучками правої та лівої ніжок діафрагми)

В якій частині діафрагми знаходиться отвір порожнистої вени?

(У сухожилковому центрі діафрагми)

Як називаються ті місця діафрагми, де відсутні м'язові волокна?

(«Слабкі» місця діафрагми)

«Слабкі» місця діафрагми - це:

(Попереково-реброві та груднино-реброві трикутники)

У поперековій частині діафрагми є такі зв'язки:

(Серединна, медіальні та латеральні дугоподібні зв'язки)

Через аортальний розтвір діафрагми проходять:

(Аорта і грудна лімфатична протока)

Через стравохідний розтвір діафрагми проходять:

(Стравохід і блукаючі нерви)

Через отвір порожнистої вени діафрагми проходить:

(Нижня порожниста вена)

Яка зв'язка діафрагми обмежовує аортальний розтвір ізсередини?

(Серединна дугоподібна зв'язка)

Серединна дугоподібна зв'язка діафрагми обмежовує:

(Аортальний розтвір)

При скороченні діафрагми відбувається:

(Сухожилковий центр опускається вниз, купол стає плоским, об'єм грудної порожнини збільшується (вдих))

Чим покрита діафрагма зверху?

(Внутрішньогрудною фасцією та плеврою)

Чим покрита діафрагма знизу?

(Внутрішньочеревною фасцією та очеревиною)

На які групи поділяються м'язи живота?

(Передні, бічні та задні)

Які м'язи живота належать до м'язів передньої групи?

(Прямий та пірамідний м'язи)

Який м'яз живота належить до задньої групи?

(Квадратний м'яз попереку)

Які м'язи живота належать до м'язів бічної групи?

(Зовнішній та внутрішній косі м'язи живота і поперечний м'яз живота)

Що утворює потовщений нижній край апоневроза зовнішнього косого м'яза живота, який натягнутий між верхньою передньою клубовою остю та лобковим горбком?

(Пахвинну зв'язку)

Похідним апоневроза якого м'яза живота є пахвинна зв'язка?

(Зовнішнього косого м'яза живота)

На які ніжки поділяється пахвинна зв'язка у місці прикріплення її до лобкової кістки?

(Присередню та бічну)

Куди прикріплюється присередня ніжка пахвинної (пупартової) зв'язки?

(До лобкового симфізу)

Куди прикріплюється бічна ніжка пахвинної (пупартової) зв'язки?

(До лобкового горбка)

Яка функція зовнішнього косого м'яза живота при однобічному скороченні?

(Повертає тулуб у протилежний бік)

Яка функція зовнішніх косих м'язів живота при двобічному скороченні?

(Згинають тулуб)

Який хід м'язових волокон

зовнішнього косого м'яза живота?

(Косо ззаду наперед, мають однаковий хід волокон із пучками зовнішніх міжреберних м'язів)

Який хід м'язових волокон

внутрішнього косого м'яза живота?

(Косо знизу вгору і ззаду наперед, мають однаковий напрямок із пучками внутрішніх міжребрових м'язів)

В яку анатомічну структуру переходять у присередньому напрямку м'язові пучки внутрішнього косого м'яза живота?

(В апоневроз внутрішнього косого м'яза живота)

Частиною якого м'яза є м'яз-підіймач яєчка?

(Внутрішнього косого м'яза живота)

В яку анатомічну структуру переходять у присередньому напрямку м'язові пучки зовнішнього косого м'яза живота?

(В апоневроз зовнішнього косого м'яза живота)

Яка функція внутрішнього косого м'яза живота при двобічному скороченні?

(Згинають хребтовий стовп)

Яка функція внутрішнього косого м'яза живота при однобічному скороченні?

(Повертає тулуб у свій бік)

Яка функція зовнішнього та внутрішнього косих м'язів живота при зафіксованій грудній клітці?

(Підіймають таз)

На які пластинки поділяється апоневроз внутрішнього косого м'яза живота вище від пупка?

(Передню та задню)

Який хід м'язових волокон поперечного м'яза живота?

(Поперечно ззаду наперед, мають однаковий хід волокон із пучками поперечного м'яза грудної клітки)

Який м'яз найглибший із бічних м'язів живота?

(Поперечний м'яз живота)

Яка функція поперечного м'яза живота?

(Опускає ребра, стискає грудну клітку)

В яку анатомiчнy структуру переходять у присередньому напрямку м'язові волокна поперечного м'яза живота?

(В апоневроз поперечного м'яза живота)

Як називається місце переходу м'язових волокон поперечного м'яза живота в його апоневроз?

(Півмісяцева лінія)

Яким анатомічним утвором відділений прямий м'яз живота від однойменного м'яза протилежного боку?

(Білою лінією)

Яка функція прямого м'яза живота, якщо таз фіксований?

(Згинає тулуб)

Яка функція прямого м'яза живота, якщо тулуб фіксований?

(Підіймає таз)

На якому м'язі живота є поперечні сухожилкові переділки?

(На прямому м'язі живота)

Скільки сухожилкових переділок має прямий м'яз живота?

(3-4)

Де топографічно розміщений пірамідний м'яз?

(Спереду від нижньої частини прямого м'яза живота (від лобкової кістки до білої лінії живота))

Де топографічно розміщений квадратний м'яз попереку?

(На задній стінці живота між клубовим гребенем, XII ребром і поперечними    відростками

поперекових хребців)

Яка функція квадратного м'яза попереку?

(Підтримує тіло у вертикальному положенні, нахиляє тулуб у свій бік (при однобічному скороченні))

Які є фасції живота?

(Поверхнева, власна та внутрішньочеревна)

Що вкриває внутрішньочеревна фасція живота?

(Вистеляє стінки порожнини живота)

Як називається фасція, яка покриває всі м'язи живота?

(Власна фасція живота)

Частиною якої фасції є поперечна фасція живота?

(Внутрішньочеревної фасції, яка покриває внутрішню поверхню поперечного м'яза живота)

Як називається місце зрощення апоневрозів правих і лівих зовнішніх та внутрішніх косих i поперечних м'язів живота по серединній лінії?

(Біла лінія живота)

Між якими анатомічними утворами натягнута біла лінія живота?

(Між мечоподібним відростком груднини та лобковим симфізом)

Який анатомічний утвір знаходиться майже посередині білої лінії живота?

(Пупкове кільце)

Які стінки має піхва прямого м'яза живота?

(Передню та задню)

Апоневрози яких м'язів беруть участь в утворенні задньої стінки піхви прямого м'яза живота вище від пупка?

(Задня пластинка апоневроза внутрішнього   косого м'яза живота та апоневроз поперечного м'яза живота)

Апоневрози яких м'язів беруть участь в утворенні передньої стінки піхви прямого   м'яза живота вище пупка?

(Передня пластинка апоневроза внутрішнього косого  м'яза живота та     апоневроз зовнішнього косого м'яза живота)

Чим утворена передня стінка піхви прямого м'яза живота нижче від пупка?

(Апоневрозами зовнішнього і внутрішнього косих м'язів живота та апоневрозом поперечного м'яза живота)

Як називається місце на задній пластинці піхви прямого м'яза живота, де апоневрози всіх широких м'язів закінчуються і переходять на передню пластинку?

(Дугоподібна лінія)

Чим утворена задня стінка піхви прямого м'яза живота нижче від пупка?

(Поперечною фасцією)

Який анатомічний утвір проходить через пахвинний канал у чоловіків?

(Сім'яний канатик)

Який анатомічний утвір проходить через пахвинний канал у жінок?

(Кругла зв'язка)

Чим утворена передня стінка пахвинного канала?

(Апоневрозом зовнішнього косого м'яза живота)

Чим утворена задня стінка пахвинного канала?

(Поперечною фасцією)

Чим утворена верхня стінка пахвинного канала?

(Нижніми вільними краями внутрішнього косого та поперечного м'язів живота)

Чим утворена нижня стінка пахвинного каналу?

(Пахвинною зв'язкою)

Чим укріплюється задня стінка пахвинного канала?

(Пахвинним серпом (зв'язкою Генле))

Яку назву має пахвинна зв'язка?

(Пупартова)

Яку назву має пахвинний серп?

(Генле)

Яку назву має повернена зв'язка?

(Колези)

Яку назву має між’ямкова зв'язка?

(Гессельбаха)

Яку назву має дугоподібна лінія?

(Дугласова)

Яку назву має півмісяцева лінія?

(Спігелієва)

Чим утворений пахвинний серп (зв'язка Генле)?

(Сухожилковими пучками поперечного м'яза живота)

Що укріплює пахвинний серп (зв'язка Генле)?

(Задню стінку пахвинного канала)

Дугоподібна лінія (дугласова лінія) - це:

(Місце на задній пластинці піхви прямого м'яза живота, де апоневрози всіх широких м'язів закінчуються і переходять на передню пластинку)

Півмісяцева лінія - це:

(Місце переходу м'язових волокон поперечного м'яза живота в його апоневроз)

Біла лінія живота - це:

(місце зрощення апоневрозів правих і лівих зовнішніх та внутрішніх косих і поперечних м'язів живота по серединній лінії)

Чим утворене поверхневе пахвинне кільце?

(Розщепленням апоневрозу зовнішнього косого м'яза живота на дві ніжки - медіальну і латеральну)

Чим укріплюється поверхневе пахвинне кільце медіально і ззаду?

(Поверненою зв'язкою (зв'язкою Колези))

Чим укріплюється поверхневе пахвинне кільце вгорі і латерально?

(Міжніжковими волокнами)

Чим утворена повернена зв'язка (зв'язка Колези)?

(Сухожилковими пучками зовнішнього косого м'яза живота)

Що укріплює повернена зв'язка (зв'язка Колези)?

(Поверхневе пахвинне кільце)

Що укріплюють міжніжкові волокна?

(Поверхневе пахвинне кільце)

Що укріплює між’ямкова зв'язка?

(Глибоке пахвинне кільце і задню стінку пахвинного канала)

Яке кільце пахвинного каналу знаходиться на задній стінці пахвинного каналу в поперечній фасції живота на рівні бічної пахвинної ямки?

(Глибоке пахвинне кільце)

Де розміщується між’ямкова зв'язка пахвинного каналу?

(На задній стінці пахвинного канала між бічною та присередньою пахвинними ямками)

Де проектується поверхневе пахвинне кільце на внутрішній поверхні передньої черевної стінки?

(На медіальну пахвинну ямку)

Де проектується глибоке пахвинне кільце на внутрішній поверхні передньої черевної стінки?

(На латеральну пахвинну ямку)

Чим обмежене поверхневе пахвинне кільце зверху?

(Присередньою ніжкою пахвинної зв'язки)

Чим обмежене поверхневе пахвинне кільце знизу?

(Бічною ніжкою пахвинної зв'язки)

Чим утворені міжніжкові волокна?

(Фасцією зовнішнього косого м'яза живота)

Назвіть слабкі місця передньої черевної стінки:

(Пахвинний канал, біла лінія живота, пупкове кільце, півмісяцева лінія)

Назвіть слабке місце передньої черевної стінки для виникнення косих пахвинних кил (гриж):

(Латеральна пахвинна ямка)

Назвіть слабке місце передньої черевної стінки для виникнення прямих пахвинних кил (гриж):

(Медіальна пахвинна ямка)

Назвіть слабке місце передньої черевної стінки для виникнення пупкових кил (гриж):

(Пупкове кільце)

Назвіть слабке місце передньої черевної стінки для виникнення кил (гриж) білої лінії живота:

(Біла лінія живота вище пупка)

Біла лінія живота на рівні пупка має таку характеристику:

(Найширша (3-5см), розміщена у фронтальній площині)

Біла лінія живота вище пупка має таку характеристику:

(Широка (1-2 см), розміщена у фронтальній площині)

Біла лінія живота нижче пупка має таку характеристику:

(Звужена (0,5 см), розміщена у сагітальній площині)

Пупкове кільце ззовні вкрито:

(Шкірою і поверхневою фасцією)

Пупкове кільце зсередини вкрито:

(Внутрішньочеревною фасцією і очеревиною)

На які групи поділяються м'язи голови?

(М'язи лиця та жувальні м'язи)

Які м'язи належать до м'язів склепіння черепа?

(Надчерепний та м'яз гордіїв, передній, задній та верхній вушні м'язи)

Які частини має надчерепний м'яз?

(Потилично-лобовий та скронево-тім'яний м'язи)

Яка функція лобового черевця потилично-лобового м'яза?

(Наморщує шкіру лоба, підіймає брови вгору)

Яка функція потиличного черевця потилично-лобового м'яза?

(Тягне шкіру голови назад)

Яка функція м'яза гордіїв?

(Утворює поперечні складки між бровами)

Назвіть м'язи, що розміщені навколо очної щілини і носа:

(Коловий м'яз ока, м'яз-зморщувач брови, носовий м'яз)

Яка функція м'яза-зморщувача брови?

(Зводить брови, утворюючи між ними вертикальні складки)

З яких частин складається коловий м'яз ока?

(Повікової, очноямкової та глибокої частин)

Яка повна функція колового м'яза ока?

(Закриває повіки, зажмурює очі, опускає брови, розширює слізний мішок, сприяючи відтоку сльози в носослізну протоку)

Яка повна функція носового м'яза?

(Стискає ніс, піднімає крила носа, розширюючи ніздрі)

Назвіть м'язи, що розміщені навколо ротової щілини:

(Коловий м'яз рота і щічний м'яз)

Яка повна функція колового м'яза рота?

(Стискає ротовий отвір, висуває губи вперед, притискує губи до зубів)

Назвіть м'язи, що розміщені над ротовою щілиною:

(М'яз-підіймач верхньої губи, м'яз-підіймач кута рота, великий і малий виличні м'язи, м'яз сміху)

Назвіть м'язи, що розміщені нижче ротової щілини:

(М'яз-опускач кута рота, м'яз-опускач нижньої губи та підборідний м'яз)

Яка повна функція підборідного м'яза?

(Піднімає шкіру підборіддя, утворюючи на ній ямочки, висуває нижню губу вперед)

Які м'язи є головними м'язами сміху?

(Великий виличний м'яз та непостійний м'яз сміху)

Яка функція щічного м'яза?

(Притискає щоки до зубів, регулює відтік слини в ротову порожнину, бере участь в акті жування)

Які особливості притаманні мімічним м'язам (м'язам лиця)?

(Розвиваються на основі другої (під'язикової) вісцеральної дуги, починаються на кістках черепа і прикріплюються до шкіри лиця, не мають фасцій, групуються навколо природних отворів)

На які групи поділяються жувальні м'язи?

(Поверхневі та глибокі)

Які жувальні м'язи належать до поверхневих?

(Скроневий та жувальний м'язи)

Які жувальні м'язи відносяться до глибоких?

(Латеральний та медіальний крилоподібні м'язи)

Які особливості притаманні жувальним м'язам?

(Розвиваються на основі першої (нижньощелепної) вісцеральної дуги, розміщуються глибоко і прикріплюються до нижньої щелепи, діючи на скронево- нижньощелепний суглоб)

Яка функція скроневого м'яза?

(Підіймає і тягне назад нижню щелепу)

Яка функція жувального м'яза?

(Підіймає і тягне вперед нижню щелепу)

Яка функція бічного крилоподібного м'яза?

(Зміщує нижню щелепу в протилежну   сторону, при двобічному скороченні - висуває нижню щелепу вперед)

Яка функція медіального крилоподібного м'яза?

(Підіймає і тягне нижню щелепу вбік, при двобічному скороченні - висуває нижню щелепу вперед)

Які є фасції голови?

(Щічно-глоткова, жувальна, привушна та скронева фасції)

Які анатомічні утвори покриває щiчно-глоткова фасція?

(Щічний м'яз та бічну стінку глотки)

Які анатомічні утвори покриває жувальна та привушна фасції, продовжуючись одна в одну?

(Жувальний м'яз та привушну слинну залозу)

На які пластинки поділяється скронева фасція?

(Поверхневу та глибоку)

Де прикріплюються поверхнева та глибока пластинки скроневої фасції?

(До зовнішньої та внутрішньої поверхні виличної дуги)

Які анатомічні утвори покриває скронева фасція?

(Скроневий м'яз)

Жирове тіло щоки (жирове тіло Біша) розміщене:

(Між щічним і жувальним м'язами)

На які групи поділяються передні м'язи шиї?

(Поверхневі, середні та глибокі)

На які групи поділяють середні м'язи шиї?

(Надпід'язикові та підпід'язикові)

Які м'язи належать до поверхневих м'язів шиї?

(Підшкірний м'яз шиї, груднино-ключично-соскоподібний м'яз)

На які групи поділяються глибокі м'язи шиї?

(Драбинчасті, передхребтові та підпотиличні)

Які м'язи належать до глибоких бічних м'язів шиї?

(Передній, середній та задній драбинчасті м'язи)

Які м'язи належать до глибоких медіальних (передхребтових) м'язів шиї?

(Довгий м'яз шиї і довгий м'яз голови, передній прямий м'яз голови і бічний прямий м'яз голови)

Які м'язи належать до надпід'язикової групи?

(Двочеревцевий, шило-під'язиковий, щелепно-під'язиковий та підборідно-під'язиковий м'язи)

Які м'язи належать до підпід'язикової групи?

(Груднино-під'язиковий, груднино-щитоподібний, щито-під'язиковий та лопатково-під'язиковий м'язи)

Яка функція підшкірного м'яза шиї?

(Натягує шкіру шиї, запобігаючи здавленню поверхневих вен, опускає кут рота)

Звідки починається груднино-ключично-соскоподі6ний м'яз?

(Двома ніжками від ручки груднини та груднинного кінця ключиці)

Де прикріплюється груднино- ключично-соскоподібний м'яз?

(До соскоподібного відростка скроневої кістки та до верхньої каркової лінії)

Яка функція груднино-ключично-соскоподібного м'яза при однобічному скороченні?

(Нахиляє голову у свій бік із поворотом обличчя в протилежний бік)

Яка функція груднино-ключично-соскоподібного м'яза при двобічному скороченні?

(Підіймає голову та утримує її у вертикальному положенні)

Як називається анатомічний утвір, який знаходиться над ключицею між присередньою і бічною ніжками груднино- ключично-соскоподібного м'яза?

(Мала надключична ямка)

Куди прикріплюється проміжний сухожилок двочеревцевого м'яза?

(До під'язикової кістки)

Яка функція двочеревцевого м'яза при знаходженні його точки фіксації на скроневій кістці?

(Тягне під'язикову кістку назад та вгору)

Яка функція двочеревцевого м'яза при фіксації під'язикової кістки?

(Опускає нижню щелепу)

Де розміщений шилопід'язиковий м'яз?

(Між шилоподібним відростком скроневої кістки і тілом під'язикової кістки)

Яка функція шилопід'язикового м'яза?

(Тягне під'язикову кістку вгору і назад)

Які м'язи шиї утворюють сухожилковий шов та м'язову основу діафрагми рота?

(Щелепно-під'язикові)

Що утворюють медіальні краї правого і лівого щелепно-під'язикових м'язів, зростаючись між собою?

(Сухожилковий шов)

Які м'язи прилягають зверху до щелепно-під'язикового м'яза (зі сторони ротової порожнини)?

(Підборідно-під'язиковий м'яз)

Які м'язи прилягають знизу до щелепно-під'язикового м'яза?

(Переднє черевце двочеревцевого м'яза)

Яка повна функція щелепно-під'язикового м'яза?

(Опускає нижню щелепу, фіксує i тігне вгору під'язикову кістку)

Де розміщений підборідно-під'язиковий м'яз?

(Між підборідною остю нижньої щелепи і тілом під'язикової кістки)

Яка повна функція підборідно-під'язикового м'яза?

(Опускає нижню щелепу, фіксує і тігне вгору під'язикову кістку)

Де розміщений груднино-під'язиковий м'яз?

(Між грудниною і тілом під'язикової кістки)

Де розміщений лопатково-під'язиковий м'яз?

(Між верхнім краєм лопатки і тілом під'язикової кістки)

Де розміщений груднино-щитоподібний м'яз?

(Між грудниною і щитоподібним хрящем гортані)

Де розміщений щито-під'язиковий м'яз?

(Між щитоподібним хрящем гортані і під'язиковою кісткою)

Яка функція підпід'язикових м'язів?

(Тягнуть під'язикову кістку і гортань вниз, фіксують під'язикову кістку)

Які частини має двочеревцевий м'яз?

(Переднє та заднє черевці)

Які частини має лопатково-під'язиковий м'яз?

(Нижнє та верхнє черевця)

Яка функція лопатково-під'язикового м'яза?

(Тягне під'язикову кістку і гортань вниз, натягує передтрахейну пластинку шийної фасції, розширюючи просвіт вен шиї)

Яка повна функція драбинчастих м'язів?

(Згинають і нахиляють шийний відділ хребтового стовпа, підіймають I-II ребра)

Які розрізняють драбинчасті м'язи?

(Передній, середній та задній)

Яка повна функція передхребтових м'язів?

(Згинають і нахиляють в боки шийну частину хребтового стовпа)

Які м'язи належать до підпотиличної групи?

(Великий задній прямий м'яз голови, малий задній прямий м'яз голови, нижній косий м'яз голови, верхній косий м'яз голови)

На які суглоби діють м'язи підпотиличної групи?

(На атланто-потиличні та атланто-осьові суглоби)

Яка повна функція підпотиличних м'язів?

(Повертають і нахиляють голову назад)

Які є простори між фасціями шиї за міжнародною анатомічною номенклатурою?

(Надгруднинний, передвісцеральний та позавісцеральний простори)

Продовженням якого простору шиї є бічні заглибини (сліпі мішки Грубера), які знаходяться позаду початку груднино-ключично-соскоподібних м'язів?

(Надгрудинного простору)

Чим обмежений

передвісцеральний простір за міжнародною анатомічною номенклатурою?

(Передтрахейною пластинкою шийної фасції та трахеєю)

Як називається простір шиї, який знаходиться між задньою стінкою глотки та передхребтовою пластинкою шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою?

(Позавісцеральний простір)

Який із просторів шиї переходить в заднє середостіння?

(Позавісцеральний простір)

Чим обмежений, за В. М. Шевкуненком, надгруднинний міжапоневротичний простір?

(Поверхневим та глибоким листками власної фасції шиї)

Який простір шиї, за В. М. Шевкуненком, знаходиться між вісцеральним та парієтальним листками внутрішньошийної фасції?

(Передвісцеральний (або передтрахейний) простір)

Між якими фасціями, за В. М. Шевкуненком, знаходиться позавісцеральний (або заглотковий) простір?

(Між внутрішньошийною та передхребтовою фасціями)

Які розрізняють парні ділянки шиї?

(Груднино-ключично-соскоподібну ділянку, медіальний та латеральний трикутники шиї)

Чим обмежений медіальний трикутник шиї зверху?

(Краєм нижньої щелепи)

Чим обмежений медіальний трикутник шиї спереду?

(Середньою лінією шиї)

Чим обмежений медіальний

трикутник шиї ззаду?

(Переднім краєм груднино-ключично-соскоподібного м'яза)

Які трикутники знаходяться в межах медіального трикутника шиї?

(Сонний, лопатково-трахейний, піднижньощелепний та язиковий трикутники)

Назвіть непарний трикутник шиї:

(Пщборщний)

Чим обмежений сонний трикутник ззаду?

(Переднім краєм груднино-ключично-соскоподібного м'яза)

Чим обмежений сонний трикутник знизу?

(Верхшм черевцем лопатково-під'язикового м'яза)

Чим обмежений сонний трикутник зверху?

(Задшм черевцем двочеревцевого м'яза)

Чим обмежений лопатково-трахейний трикутник ззаду?

(Переднім краєм груднино-ключично-соскоподібного м'яза та верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза)

Чим обмежений лопатково-трахейний трикутник спереду?

(Середньою лінією шиї)

Чим обмежений піднижньощелепний трикутник знизу?

(Переднім та заднім черевцями двочеревцевого м'яза)

Який трикутник шиї обмежений зверху краєм нижньої щелепи?

(Піднижньощелепний)

У межах якого трикутника шиї знаходиться язиковий трикутник Пирогова?

(Піднижньощелепного)

Чим обмежений язиковий трикутник Пирогова зверху?

(Під'язиковим нервом)

Чим обмежений язиковий трикутник Пирогова спереду?

(Заднім краєм щелепно-під'язикового м'яза)

Який м'яз утворює дно язикового трикутника Пирогова?

(Під'язиково-язиковий м'яз)

Чим обмежений язиковий трикутник Пирогова ззаду?

(Заднім черевцем двочеревцевого м'яза)

В якому трикутнику шиї перев'язують язикову артерію при пошкодженні язика?

(В язиковому трикутнику Пирогова)

Який трикутник шиї знаходиться між передніми черевцями правого та лівого двочеревцевих м'язів та під'язиковою кісткою?

(Підборідний трикутник)

Які трикутники знаходяться в межах латерального трикутника шиї?

(Лопатково-ключичний та лопатково-трапецієподібний трикутники)

Чим обмежений лопатково-ключичний трикутник знизу?

(Ключицею)

Чим обмежений лопатково-ключичний трикутник зверху?

(Нижнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза)

Чим обмежений лопатково-ключичний трикутник спереду?

(Заднім краєм груднино-ключично-соскоподібного м'яза)

Чим обмежений лопатково-трапецієподібний трикутник спереду?

(Заднім краєм груднино-ключично-соскоподібного м'яза)

Чим обмежений лопатково-трапецієподібний трикутник ззаду?

(Трапецiєподiбним м'язом)

Чим обмежений лопатково-трапецієподібний трикутник знизу?

(Нижнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза)

Лопатково-ключичний трикутник має назву:

(Велика надключична ямка)

Чим обмежений латеральний трикутник шиї спереду?

(Заднім краєм груднино-ключично-соскоподібного м'яза)

Чим обмежений латеральний трикутник шиї ззаду?

(Переднім краєм трапецієподібного м'яза)

Чим обмежений латеральний трикутник шиї знизу?

(Ключицею)

Які розрізняють проміжки на шиї між м'язами?

(Міждрабинчастий та переддрабинчастий)

Якими м'язами обмежений міждрабинчастий проміжок шиї?

(Переднім та середнім драбинчастими м'язами)

Де знаходиться переддрабинчастий проміжок?

(Попереду від переднього драбинчастого м'яза)

Чим обмежена задня шийна ділянка по боках?

(Латеральними краями трапецієподібних м'язів)

Чим обмежена задня шийна ділянка вгорі?

(Верхньою карковою лінією)

Чим обмежена задня шийна ділянка внизу?

(Поперечною лінією, що з'єднує два акроміони і проходить через остистий відросток VII шийного хребця)

Які пластинки має шийна фасція за міжнародною анатомiчною номенклатурою?

(Поверхневу, передтрахейну та передхребтову)

Назвіть фасції шиї за топографо-анатомічною класифікацією В. М. Шевкуненка:

(Поверхнева фасція шиї, поверхневий листок власної фасції шиї, глибокий листок власної фасції шиї, внутрішньошийна та передхребтова фасції)

Які м'язи вкриває поверхнева пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою?

(Груднино-ключично- соскоподібний i трапецієподібний м'язи)

Для яких м'язів утворює фасціальні піхви передтрахейна пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою?

(Лопатко-під'язикового, груднино-під'язикового, груднино-щитоподібного та щитопід'язикового м'язів)

Яка пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою зрослася з глибокими венами шиї і тому сприяє відтоку венозної крові?

(Передтрахейна)

Що вкриває передхребтова пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою?

(Передхребтові та драбинчасті м'язи шиї)

Яка фасція за В. М. Шевкуненком формує піхву для підшкірного м'яза шиї?

(Поверхнева фасція шиї)

Яка фасція шиї за В. М. Шевкуненком, утворює піхву для груднино-ключично-соскоподібного та трапецієподібного м'яза?

(Поверхневий листок власної фасції шиї)

Для яких м'язів шиї формує піхву глибокий листок власної фасції шиї за В. М. Шевкуненком?

(Для підпід'язикової групи м'язів)

При скороченні якого м'яза натягується глибокий листок власної фасції шиї за В. М. Шевкуненком і тим самим забезпечується відтік крові по венам шиї?

(Лопатково-під'язикового м'яза)

З яких листків складається внутрішньошийна фасція за В. М. Шевкуненком?

(Парієтального та вісцерального листків)

Яка фасція за В. М. Шевкуненком формує сонну піхву?

(Внутрішньошийна фасція)

Яка фасція за В. М. Шевкуненком вкриває органи шиї окремо?

(Вісцеральний листок внутрішньошийної фасції)

Яка фасція за В. М. Шевкуненком вкриває органи шиї разом?

(Парiєтальний листок внутрішньошийної фасції)

Які м'язи шиї вкриває передхребтова фасція за В. М. Шевкуненком?

(Передхребтові та драбинчасті м'язи)

Якій фасції шиї за В. М. Шевкуненком відповідає поверхнева пластинка шийної фасції за міжнародною анатомiчною номенклатурою?

(Поверхневому листку власної фасції шиї)

Якій фасції шиї за В. М. Шевкуненком відповідає передтрахейна пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою?

(Глибокому листку власної фасції шиї)

Якій фасції шиї за В. М. Шевкуненком відповідає передхребтова пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою?

(Передхребтовій фасції шиї)

Які фасції шиї за В. М. Шевкуненком не розглядаються міжнародною анатомічною номенклатурою?

(Поверхнева фасція шиї і внутрішньошийна фасція)

Які м'язи належать до м'язів грудного пояса?

(Дельтоподібний, надостний, підостний, малий круглий, великий круглий і підлопатковий м'язи)

З яких частин складається дельтоподібний м'яз?

(Ключичної, надплечової та остьової частин)

Яка повна функція дельтоподібного м'яза?

(Відводить верхню кінцівку до горизонтального рівня, передні пучки згинають, задні - розгинають плече)

Яка функція надостного м'яза?

(Відводить плече)

Яка функція підостного м'яза?

(Супінує плече та відтягує капсулу плечового суглоба)

Яка функція малого круглого м'яза?

(Супінує плече)

Яка функція великого круглого м'яза?

(Тягне плече назад, повертає його всередину і приводить плече)

Яка функція підлопаткового м'яза?

(Пронує плече i приводить його до тулуба)

На які групи поділяють м'язи плеча?

(На передню групу згиначів та на задню групу розгиначів)

Які м'язи відносять до передньої групи плеча?

(Двоголовий м'яз плеча, дзьобоплечовий та плечовий м'язи)

Які м'язи відносять до задньої групи плеча?

(Триголовий м'яз плеча та ліктьовий м'яз)

Які голівки має двоголовий м'яз плеча?

(Коротку та довгу)

Яка функція двоголового м'яза плеча?

(Згинає плече та передпліччя, супінує передпліччя)

Через порожнину плечового суглоба проходить:

(Сухожилок довгої голівки двоголового м'яза плеча)

Яка функція дзьобоплечового м'яза?

(Згинає плече та приводить його до тулуба)

Яка функція плечового м'яза?

(Згинає передпліччя)

Які м'язи згинають плече?

(Двоголовий м'яз плеча та дзьобоплечовий м'яз)

Які м'язи розгинають плече?

(Триголовий м'яз плеча та ліктьовий м'яз)

Які голівки має триголовий м'яз плеча?

(Довгу, присередню та бічну голівки)

Звідки починається довга голівка триголового м'яза плеча?

(Від підсуглобового горбка лопатки)

Звідки починається бічна голівка триголового м'яза плеча?

(Від задньої поверхні плечової кістки над борозною променевого нерва)

Звідки починається присередня голівка триголового м'яза плеча?

(Від задньої поверхні плечової кістки нижче борозни променевого нерва)

Куди прикріплюється триголовий м'яз плеча?

(До ліктьового відростка ліктьової кістки)

Яка функція триголового м'яза плеча?

(Розгинає передпліччя, довга голівка - розгинає i приводить плече)

Яка функція ліктьового м'яза?

(Бере участь у розгинанні передпліччя)

На які групи поділяються м'язи передпліччя?

(На передню групу (згиначі та пронатори) і на задню групу (розгиначі та супінатори))

У скільки шарів розміщені м'язи передньої групи передпліччя?

(У 4 шари)

Які м'язи належать до першого шару передньої групи м'язів передпліччя?

(Круглий м'яз-привертач, променевий м'яз-згинач

зап'ястка, довгий долонний м'яз, ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка)

Які м'язи належать до другого шару передньої групи м'язів передпліччя?

(Поверхневий м'яз-згинач пальців)

Які м'язи належать до третього шару передньої групи м'язів передпліччя?

(Довгий м'яз-згинач великого пальця кисті та глибокий м'яз-згинач пальців)

Які м'язи належать до четвертого шару передньої групи м'язів передпліччя?

(Квадратний м'яз-привертач)

Назвіть спільний початок м'язів-згиначів передньої групи передпліччя:

(Присередній надвиросток плечової кістки, міжкісткова перетинка і фасція передпліччя)

Яка функція круглого м'яза-привертача?

(Пронує і згинає передпліччя)

Яка функція променевого м'яза-згинача зап'ястка?

(Згинає і відводить кисть)

Яка функція довгого долонного м'яза?

(Натягує долонний апоневроз)

Яка функція ліктьового м'яза-згинача зап'ястка?

(Згинає і приводить кисть)

Яка функція поверхневого м'яза-згинача пальців?

(Згинає середні фаланги II-V пальців, бере участь у згинанні кисті)

Сухожилки якого м'яза розщеплюються на дві ніжки, що прикріплюються до основ середніх фаланг II-V пальців кисті?

(Поверхневого м'яза-згинача пальців кисті)

Сухожилки якого м'яза проникають між сухожилковими ніжками поверхневого м'яза-згинача пальців кисті і прикріплюються до основ дистальних фаланг II-V пальців?

(Глибокого м'яза-згинача пальців кисті)

Яка функція глибокого м'яза- згинача пальців кисті?

(Згинає кінцеві фаланги II-V пальців, бере участь у згинанні кисті)

Яка функція довгого м'яза-згинача великого пальця кисті?

(Згинає кінцеву фалангу великого пальця кисті, бере участь у згинанні кисті)

Яке топографічне розміщення квадратного м'яза-привертача?

(Лежить глибоко на міжкістковій перетинці в дистальному відділі передпліччя між ліктьовою та променевою кістками)

Яка функція квадратного м'яза-привертача?

(Пронує передпліччя)

У скільки шарів розміщені м'язи задньої групи передпліччя?

(У 2 шари - поверхневий та глибокий)

Які м'язи належать до поверхневого шару задньої групи м'язів передпліччя?

(Плечопроменевий м'яз, довгий променевий м'яз-розгинач зап'ястка, короткий променевий м'яз-розгинач зап'ястка, м'яз-розгинач пальців, м'яз-розгинач мізинця, ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка)

Звідки починаються всі м'язи задньої групи передпліччя?

(Від бічного надвиростка плечової кістки, задніх поверхонь ліктьової та променевої кісток, міжкісткової перетинки і фасції передпліччя)

Яка функція плечопроменевого м'яза?

(Згинає передпліччя, супінує і пронує його, встановлюючи передпліччя в середнє положення між супінацією і пронацією)

Яка функція довгого променевого м'яза-розгинача зап'ястка?

(Розгинає і відводить кисть)

Яка функція короткого променевого м'яза-розгинача зап'ястка?

(Розгинає і відводить кисть)

Які м'язи належать до глибокого шару задньої групи м'язів передпліччя?

(М'яз-відвертач, довгий відвідний м'яз великого пальця кисті, короткий м'яз-розгинач великого пальця кисті, довгий м'яз- розгинач великого пальця кисті, м'яз-розгинач вказівного пальця)

Куди прикріплюється ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка?

(До основи V п'ясткової кістки)

Яка функція ліктьового м'яза-розгинача зап'ястка?

(Розгинає і приводить кисть)

Яке топографічне розміщення м'яза-відвертача?

(Розміщений глибоко на міжкістковій перетинці в проксимальному відділі передпліччя між латеральним надвиростком плечової кістки та верхньою третиною променевої кістки)

На які групи поділяються м'язи кисті?

(На м'язи підвищення великого пальця thenar, м'язи підвищення мізинця hypothenar та середню групу м'язів)

Які м'язи належать до групи thenar?

(Короткий відвідний м'яз великого пальця, протиставний м'яз великого пальця, короткий м'яз-згинач великого пальця, привідний м'яз великого пальця)

Які м'язи належать до групи hypothenar?

(Короткий долонний м'яз, відвідний м'яз мізинця, протиставний м'яз мізинця, короткий м'яз-згинач мізинця)

Які м'язи належать до середньої групи м'язів кисті?

(Червоподібні м'язи, долонні міжкісткові та тильні міжкісткові м'язи)

Яке топографічне розміщення короткого відвідного м'яза великого пальця кисті?

(Розміщений збоку thenar безпосередньо під шкірою)

Яке топографічне розміщення короткого долонного м'яза?

(Розміщений під шкірою hypothenar у вигляді тонких поперечних пучків)

Які м'язи топографічно залягають безпосередньо під долонним апоневрозом?

(Червоподібні м'язи кисті)

Скільки червоподібних м'язів є на одній кисті?

(4)

Яка функція червоподібних м'язів кисті?

(Згинають проксимальні фаланги та розгинають середні і дистальні фаланги пальців кисті)

Яке топографічне розміщення долонних міжкісткових м'язів?

(Знаходяться під червоподібними м'язами, заповнюють на долонній поверхні міжкісткові проміжки між II-V п'ястковими кістками)

Яка функція долонних міжкісткових м'язів?

(Приводять II, IV та V пальці до середнього (III) пальця кисті)

Скільки є на одній кисті долонних міжкісткових м'язів?

(3)

Яке топографічне розміщення тильних міжкісткових м'язів?

(Заповнюють на тильній поверхні міжкісткові проміжки між I-V п'ястковими кістками)

Скільки є на одній кисті тильних міжкісткових м'язів?

(4)

Яка функція тильних міжкісткових м'язів кисті?

(Відводять пальці від середньої лінії)

Які м'язи згинають проксимальні фаланги та розгинають середні і дистальні фаланги II-V пальців кисті?

(Червоподібні м'язи кисті)

Які м'язи приводять II, IV і V пальці до середньої лінії або до III пальця кисті?

(Долонні міжкісткові м'язи)

Які м'язи відводять II, IV і V пальці від середньої лінії або від III пальця кисті?

(Тильні міжкісткові м'язи)

На які групи поділяються м'язи таза?

(Передню та задню)

Які м'язи належать до передньої групи м'язів таза?

(Клубово-поперековий та малий поперековий м'язи)

Як називається м'яз, який складається з клубового м'яза та великого поперекового м'яза?

(Клубово-поперековий м'яз)

Через який анатомічний утвір клубово-поперековий м'яз виходить на стегно?

(Через м'язову лакуну)

Яка функція клубово-поперекового м'яза?

(Згинає і повертає стегно назовні, при фіксованому стегні - згинає тулуб)

Яке топографічне розміщення малого поперекового м'яза?

(Від T-XII та L-I до клубової фасції та до клубово-лобкового підвищення (може бути відсутнім))

До якої групи м'язів таза належить клубово-поперековий м'яз?

(Передньої)

Яка функція внутрішнього затульного м'яза?

(Обертає стегно назовні)

Через який анатомічний утвір внутрішній затульний м'яз виходить із таза на сідничну ділянку?

(Через малий сідничий отвір)

Які м'язи належать до задньої групи м'язів таза?

(Великий, середній та малий сідничні м'язи, грушоподібний, внутрішній та зовнішній затульні м'язи, близнюкові м'язи та м'яз-натягач широкої фасції стегна)

Яка функція грушоподібного м'яза?

(Супінує стегно)

Через який анатомічний утвір грушоподібний м'яз виходить із таза на сідничну ділянку?

(Через великий сідничний отвір)

Яка функція великого сідничного м'яза?

(Розгинає, відводить і супінує стегно, при фіксованому стегні розгинає тулуб, утримуючи його у вертикальному положенні)

Яка функція середнього сідничного м'яза?

(Відводить і розгинає стегно, утримує тулуб у вертикальному положенні)

Яка функція малого сідничного м'яза?

(Відводить і розгинає стегно, утримує тулуб у вертикальному положенні)

Яка функція м'яза-натягача широкої фасції стегна?

(Натягує широку фасцію стегна, згинає стегно, розгинає колінний суглоб)

Яка функція квадратного м'яза стегна?

(Супінує стегно)

Яка функція зовнішнього затульного м'яза?

(Супінує стегно)

Яка функція верхнього та нижнього близнюкових м'язів?

(Супінує стегно)

Який м'яз виходить з таза на сідничну ділянку через великий сідничний отвір?

(Грушоподібний м'яз)

Який м'яз виходить із таза на сідничну ділянку через малий сідничний отвір?

(Внутрішній затульний м'яз)

Який м'яз виходить із таза на стегно через м'язову лакуну?

(Клубово-поперековий м'яз)

До якої групи м'язів таза належать великий, середній та малий сідничні м'язи?

(Задньої)

До якої групи м'язів таза належить м'яз-натягач широкої фасції стегна?

(Задньої)

До якої групи м'язів таза належить грушоподібний м'яз?

(Задньої)

До якої групи м'язів таза належать внутрішній та зовнішній затульні м'язи?

(Задньої)

До якої групи м'язів таза належать близнюкові м'язи?

(Задньої)

Який м'яз називають м'язом «військової постави»?

(Великий сідничний м'яз)

На які групи поділяють м'язи стегна?

(Передню, задню та медіальну)

Які м'язи належать до передньої групи стегна?

(Чотириголовий м'яз стегна та кравецький м'яз)

Яка функція кравецького м'яза?

(Згинає стегно і гомілку, обертає стегно назовні, зігнуту гомілку пронує)

З яких м'язів складається чотириголовий м'яз стегна?

(Прямого, латерального широкого, проміжного широкого та медіального широкого м'язів)

Яка функція чотириголовго м'яза стегна?

(Згинає стегно та розгинає гомілку)

До якої групи м'язів належать чотириголовий м'яз стегна та кравецький м'яз?

(До передньої групи м'язів стегна)

Які анатомічні структури утворює сухожилок чотириголового м'яза стегна?

(Латеральний і медіальний утримувачі наколінка та надколінну зв'язку)

Які м'язи належать до задньої групи м'язів стегна?

(Двоголовий м'яз стегна, напівсухожилковий та напівперетинчастий м'язи)

Які голівки має двоголовий м'яз стегна?

(Довгу та коротку)

Яка функція двоголового м'яза стегна?

(Розгинає стегно, згинає гомілку і обертає її назовні)

Звідки починається напівсухожилковий м'яз?

(Від сідничного горба)

Куди прикріплюється напівсухожилковий м'яз?

(До горбистості великогомілкової кістки)

Яка функція напівсухожилкового м'яза?

(Розгинає стегно, згинає гомілку і обертає її всередину)

Яка функція напівперетинчастого м'яза?

(Розгинає стегно та згинає гомілку і обертає її всередину)

Сухожилок якого м'яза утворює глибоку «гусячу лапку»?

(Напівперетинчастого м'яза)

Сухожилки яких м'язів утворюють поверхневу «гусячу лапку»?

(Кравецького, напівсухожилкового та тонкого м'язів)

Сухожилок якого м'яза стегна утворює косу підколінну зв'язку колінного суглоба?

(Напівперетинчастого м'яза)

Сухожилок якого м'яза стегна утворює надколінну зв'язку колінного суглоба та латеральний i медіальний утримувачі надколінка?

(Чотириголового м'яза стегна)

Які м'язи відносять до присередньої групи м'язів стегна?

(Тонкий та гребінний м'язи, короткий, довгий та великий привідні м'язи)

Яка функція тонкого м'яза?

(Приводить стегно і згинає гомілку, обертаючи її всередину)

Яка функція гребінного м'яза?

(Приводить, згинає і супінує стегно)

Яка функція довгого привідного м'яза?

(Приводить, згинає і супінує стегно)

Яка функція короткого привідного м'яза?

(Приводить, згинає і супінує стегно)

Яка функція великого привідного м'яза?

(Приводить і розгинає стегно)

Яка основна функція присередньої групи м'язів стегна?

(Приводять стегно)

На які групи поділяють м'язи гомілки?

(Передню (розгиначі), задню (згиначі) та латеральну (пронатори))

Які м'язи належать до передньої групи гомілки?

(Передній великогомілковий м'яз, довгий м'яз-розгинач пальців стопи, довгий м'яз-розгинач великого пальця стопи)

Назвіть спільний початок передньої групи м'язів гомілки?

(Бічний виросток великогомілкової кістки, міжкісткова перетинка та фасція гомілки)

Яка функція переднього великогомілкового м'яза?

(Розгинає і супінує стопу)

Яка функція довгого м'яза-розгинача пальців стопи?

(Розгинає II-V пальці i стопу)

На які групи поділяють задні м'язи гомілки?

(Поверхневу та глибоку)

Які м'язи належать до поверхневого шару задніх м'язів гомілки?

(Литковий м'яз, камбалоподібний та підошовний м'язи)

З яких м'язів складається триголовий м'яз литки?

(Литкового та камбалоподібного м'язів)

Які голівки має литковий м'яз?

(Бічну та присередню)

Який анатомічний утвір формується злиттям спільного сухожилка обох головок литкового м'яза із сухожилком камбалоподібного м'яза?

(Сухожилок триголового м'яза литки - п'ятковий (ахіловий) сухожилок)

Куди прикріплюється триголовий м'яз литки?

(П'ятковим (ахіловим) сухожилком до п'яткового горба)

Яка функція триголового м'яза литки?

(Згинає гомілку і стопу)

Яка функція підошовного м'яза?

(Згинає гомілку і стопу, натягує капсулу колінного суглоба)

До якої групи м'язів належить підколінний м'яз?

(До глибокого шару задньої групи м'язів гомілки)

Яке топографічне розміщенння підколінного м'яза?

(Лежить на задній поверхні колінного суглоба між латеральним виростком стегнової кістки і великогомілковою кісткою)

Яка функція підколінного м'яза?

(Згинає гомілку)

Які м'язи належать до глибокого шару задньої групи гомілки?

(Задній великогомілковий м'яз, довгий м'яз-згинач пальців стопи, довгий м'яз-згинач великого пальця стопи)

До якої групи м'язів належить довгий м'яз-згинач пальців стопи?

(До глибокого шару задньої групи м'язів гомілки)

Яка функція довгого м'яза-згинача пальців стопи?

(Згинає II-V пальців і стопу)

До якої групи м'язів належить довгий м'яз-згинач великого пальця стопи?

(До глибокого шару задньої групи м'язів гомілки)

Яка функція довгого м'яза-згинача великого пальця стопи?

(Згинає стопу i великий палець)

До якої групи м'язів належить задній великогомілковий м'яз?

(До глибокого шару задньої групи м'язів гомілки)

Яка функція заднього великогомілкового м'яза?

(Супінує, згинає i приводить стопу)

Які м'язи належать до бічної групи гомілки?

(Довгий та короткий малогомілкові м'язи)

Яка функція довгого малогомілкового м'яза?

(Пронує, відводить і згинає стопу)

Яка функція короткого малогомілкового м'яза?

(Пронує, відводить і згинає стопу)

На які групи поділяють м'язи стопи?

(Тильні та підошовні)

Назвіть м'язи тильного боку стопи:

(Короткий м'яз-розгинач пальців стопи, короткий м'яз-розгинач великого пальця стопи)

До якої групи м'язів належить короткий м'яз-розгинач пальців стопи?

(До м'язів тильного боку стопи)

До якої групи м'язів належить короткий м'яз-розгинач великого пальця стопи?

(До м'язів тильного боку стопи)

На які групи поділяють підошовні м'язи стопи?

(На присередню, бічну та середню групи)

Які м'язи належать до присередньої групи м'язів підошви?

(Відвідний м'яз великого пальця стопи, короткий м'яз-згинач великого пальця стопи, привідний м'яз великого пальця стопи)

Які м'язи належать до бічної групи м'язів підошви?

(Відвідний м'яз мізинця стопи та короткий м'яз-згинач мізинця стопи)

Які м'язи належать до середньої групи м'язів підошви?

(Короткий м'яз-згинач пальців, квадратний м'яз підошви, червоподібні м'язи, тильні та підошовні міжкісткові м'язи)

Яка функція тильних міжкісткових м'язів стопи?

(Відводять III—V пальців від II пальця стопи)

Яка функція підошовних міжкісткових м'язів стопи?

(Приводять III-V пальці до II пальця стопи)

Яка функція червоподібних м'язів стопи?

(Згинають пальці стопи)

Які голівки має короткий м'яз-згинач великого пальця стопи?

(Медiальну i латеральну)

Які голівки має привідний м'яз великого пальця стопи?

(Косу та поперечну)

Назвіть фасції грудного пояса:

(Надостна, підостна, дельтоподібна та пахвова)

Яке топографiчне розміщення надостної та підостної фасцій?

(Вони прикріплюються до країв однойменних ямок лопатки і вкривають однойменні м'язи)

Як називається фасція, яка утворює дно пахвової порожнини і продовжується у фасції плеча і грудної клітки?

(Пахвова фасція)

Плечова фасція утворює:

(Присередню та бічну міжм'язові перегородки)

Фасція передпліччя утворює:

(Тримач м'язів-згиначів та тримач м'язів-розгиначів)

Чим обмежений канал зап'ястка?

(Борозною зап'ястка та тримачем м'язів-згиначів)

Які канали утворюються по боках від канала зап'ястка?

(Променевий та ліктьовий канали зап'ястка)

Що проходить у променевому каналі зап'ястка?

(Сухожилок променевого м'яза-згинача зап'ястка)

Що проходить у ліктьовому каналі зап'ястка?

(Ліктьові судини i ліктьовий нерв)

Чим утворений тримач м'язів-розгиначів?

(Поперечними сухожилковими волокнами фасції передпліччя на дорсальній стороні зап'ястка, які йдуть від променевої кістки до шилоподібного відростка ліктьової кістки)

Які синовіальні піхви знаходяться в каналі зап'ястка?

(Спільна синовіальна піхва м'язів-згиначів пальців та піхва сухожилка довгого м'яза-згинача великого пальця)

Сухожилки яких м'язів знаходяться у спільній синовіальній піхві м'язів-згиначів?

(Поверхневого та глибокого м'язів-згиначів пальців)

Скільки сухожилків охоплює спільна синовіальна піхва м'язів-згиначів, що проходить у каналі зап'ястка?

(8)

Яке топографічне розміщення піхви сухожилка довгого м'яза-згинача великого пальця?

(Від каналу зап'ястка до основи дистальної фаланги великого пальця кисті)

Яке топографічне розміщення спільної синовіальної піхви сухожилків м'язів-згиначів?

(Від каналу зап'ястка до середини долоні, де сліпо закінчується на сухожилках II, III і IV пальців, а за ходом сухожилка V пальця продовжується на мізинець і доходить до основи його дистальної фаланги)

Яке топографічне розміщення синовіальних піхв сухожилків пальців?

(На долонній поверхні II, III і IV пальців упродовж від п'ястково-фалангових суглобів до основ дистальних фаланг)

Які синовіальні піхви на долонній поверхні ізольовані?

(Синовіальні піхви сухожилків II, III та IV пальців)

Які синовіальні піхви на долонній поверхні продовжуються на передпліччя?

(Синовіальні піхви сухожилків I та V пальців)

Скільки кістково-фіброзних каналів розміщено під тримачем м'язів-розгиначів?

(6)

У першому каналі під тримачем м'язів-розгиначів проходить синовіальна піхва для сухожилків таких м'язів:

(Довгого відвідного м'яза великого пальця та короткого м'яза-розгинача великого пальця)

У другому каналі під тримачем м'язів-розгиначів проходить синовіальна піхва для сухожилків таких м'язів:

(Довгого та короткого променевих м'язів-розгиначів зап'ястка)

У третьому каналі під тримачем м'язів-розгиначів проходить синовіальна піхва для сухожилків таких м'язів:

(Довгого м'яза-розгинача великого пальця кисті)

У четвертому каналі під тримачем м'язів-розгиначів проходить синовіальна піхва для сухожилків таких м'язів:

(М'яза-розгинача пальців та м'яза-розгинача вказівного пальця)

У п'ятому каналі під тримачем м'язів-розгиначів проходить синовіальна піхва для сухожилків таких м'язів:

(М'яза-розгинача мізинця)

У шостому каналі під тримачем м'язів-розгиначів проходить синовіальна піхва для сухожилків таких м'язів:

(Ліктьового м'яза-розгинача зап'ястка)

Чим утворений долонний апоневроз?

(Долонною фасцією кисті та сухожилком довгого долонного м'яза)

Із чим зростається вершина долонного апоневроза?

(З утримувачем м'язів-згиначів)

Куди обернена основа долонного апоневрозу?

(В сторону пальців кисті)

В якому каналі під тримачем м'язів-розгиначів проходить спільна синовіальна піхва для сухожилків довгого та короткого променевих м'язів-розгиначів зап'ястка?

(У другому)

В якому каналі під тримачем м'язів-розгиначів проходить синовіальна піхва для сухожилка довгого м'яза-розгинача великого пальця кисті?

(У третьому)

В якому каналі під тримачем м'язів-розгиначів проходить спільна синовіальна піхва для сухожилків м'яза-розгинача пальців та м'яза-розгинача вказівного пальця?

(У четвертому)

В якому каналі під тримачем м'язів-розгиначів проходить синовіальна піхва для сухожилка м'яза-розгинача мізинця?

(У п'ятому)

В якому каналі під тримачем м'язів-розгиначів проходить синовіальна піхва для сухожилка ліктьового м'яза-розгинача зап'ястка?

(У шостому)

Де знаходиться латеральна двоголова борозна плеча?

(Латерально між двоголовим і плечовим м'язами)

Як називається борозна, яка проходить медіально між двоголовим і плечовим м'язами?

(Медіальна двоголова борозна)

Чим обмежена ліктьова ямка вгорі?

(Плечовим м'язом)

Чим обмежена ліктьова ямка внизу і латерально?

(Плечопроменевим м'язом)

Чим обмежена ліктьова ямка внизу і медіально?

(Круглим м'язом-привертачем)

Які борозни є в межах ліктьової ямки?

(Медіальна та латеральна)

Між якими м'язами розміщена медіальна ліктьова борозна?

(Між плечовим м'язом та круглим м'язом-привертачем)

Між якими м'язами розміщена латеральна ліктьова борозна?

(Між плечопроменевим та плечовим м'язами)

Чим утворена передня стінка пахвової порожнини?

(Великим та малим грудними м'язами)

Яка стінка пахвової порожнини утворена переднім зубчастим м'язом?

(Медіальна)

Чим утворена задня стінка пахвової порожнини?

(Найширшим м'язом спини, великим круглим та підлопатковим м'язами)

Яка стінка пахвової порожнини утворена плечовою кісткою, короткою голівкою двоголового м'яза плеча і дзьобоплечовим м'язом?

(Латеральна)

Які анатомічні утвори розміщені на передній стінці пахвової порожнини?

(Ключично-грудний, грудний та підгрудний трикутники)

Чим обмежений ключично-грудний трикутник?

(Ключицею та верхнім краєм малого грудного м'яза)

Який трикутник пахвової порожнини збігається з контурами малого грудного м'яза?

(Грудний трикутник)

Чим обмежений підгрудний трикутник пахвової порожнини?

(Нижніми краями малого та великого грудних м'язів)

Які анатомічні утвори знаходяться на задній стінці пахвової порожнини?

(Тристоронній та чотиристоронній отвори)

Чим обмежений тристоронній отвір зверху?

(Підлопатковим м'язом)

Чим обмежений тристоронній отвір знизу?

(Великим круглим м'язом)

З якого боку тристоронній отвір обмежений довгою голівкою триголового м'яза плеча?

(З латерального боку)

Чим обмежений чотиристоронній отвір зверху?

(Підлопатковим м'язом)

Чим обмежений чотиристоронній отвір знизу?

(Великим круглим м'язом)

Чим обмежений чотиристоронній отвір латерально?

(Хірургічною шийкою плечової кістки)

Чим обмежений чотиристоронній отвір медіально?

(Довгою голівкою триголового м'яза плеча)

На якій поверхні плеча знаходиться канал променевого нерва?

(На задній)

Чим обмежений канал променевого нерва?

(Борозною променевого нерва плечової кісткиi триголовим м'язом плеча)

Де знаходиться та чим обмежений вхідний отвір каналу променевого нерва?

(З медіального боку плеча між латеральною та медіальною голівками триголового    м'яза плеча)

Де знаходиться та чим обмежений вихідний отвір каналу променевого нерва?

(На латеральному боці плеча між плечовим та плечопроменевим м'язами)

Які борозни розрізняють на передній поверхні передпліччя?

(Променеву, серединну та ліктьову борозни передпліччя)

Чим обмежена променева борозна передпліччя?

(Плечопроменевим м'язом та променевим м'язом-згиначем зап'ястка)

Чим обмежена серединна борозна передпліччя?

(Променевим м'язом-згиначем зап'ястка та поверхневим м'язом-згиначем пальців)

Чим обмежена ліктьова борозна передпліччя?

(Поверхневим м'язом-згиначем пальців та ліктьовим м'язом-згиначем зап'ястка)

Де знаходиться «анатомічна табакерка»?

(На дорсальній поверхні зап'ястка з променевого боку між сухожилками довгого і короткого м'язів-розгиначів великого пальця)

Яка борозна передпліччя розміщена між плечопроменевим м'язом та променевим м'язом-згиначем зап'ястка?

(Променева борозна передпліччя)

Яка борозна передпліччя розміщена між променевим м'язом-згиначем зап'ястка та поверхневим м'язом-згиначем пальців?

(Серединна борозна передпліччя)

Яка борозна передпліччя розміщена між поверхневим м'язом-згиначем пальців та ліктьовим м'язом-згиначем зап'ястка?

(Ліктьова борозна передпліччя)

Частиною якої фасції є клубово-гребінна дуга, що знаходиться між пахвинною зв'язкою та клубово-лобковим підвищенням?

(Клубової фасції)

На які утвори розділяє клубово-гребінна дуга простір під пахвинною зв'язкою?

(На м'язову та судинну затоки)

Чим обмежена м'язова затока медіально?

(Клубово-гребінною дугою)

Чим обмежена м'язова затока спереду?

(Пахвинною зв'язкою)

Чим обмежена м'язова затока ззаду?

(Клубовою кісткою)

Чим обмежена судинна затока спереду?

(Пахвинною зв'язкою)

Чим обмежена судинна затока ззаду?

(Гребінною зв'язкою)

Чим обмежена судинна затока латерально?

(Клубово-гребінною дугою)

Чим обмежена судинна затока медіально?

(Лакунарною зв'язкою)

Що проходить через м'язову затоку?

(Клубово-поперековий м'яз та стегновий нерв)

Що проходить через судинну затоку?

(Стегнові артерія і вена)

Який анатомічний утвір знаходиться над грушоподібним м'язом у великому сідничному отворі?

(Надгрушоподібний отвір)

Який анатомічний утвір знаходиться під грушоподібним м'язом у великому сідничному отворі?

(Підгрушоподібний отвір)

Яка фасція вкриває м'язи стегна з усіх боків та утворює окремі футляри для кравецького і тонкого м'язів?

(Широка фасція)

В якому місці широка фасція поділяється на поверхневий та глибокий листки?

(У верхній третині передньої ділянки стегна, в межах стегнового трикутника)

Який анатомічний утвір знаходиться по лінії стикання гребінного та клубово-поперекового м'язів?

(Клубово-гребінна борозна)

Чим обмежена клубово-гребінна борозна?

(Гребінним та клубово-поперековим м'язами)

Який анатомічний утвір розміщений у поверхневій пластинці широкої фасції стегна і розміщений дещо нижче пахвинної зв'язки?

(Підшкірний розтвір)

Чим обмежений підшкірний розтвір латерально?

(Серпоподібним краєм)

Чим обмежений підшкірний розтвір вгорі?

(Верхнім рогом серпоподібного краю)

Чим обмежений підшкірний розтвір знизу?

(Нижнім рогом серпоподібного краю)

Яка фасція закриває підшкірний розтвір?

(Дірчаста фасція)

Які м'язи вкриває глибокий листок широкої фасції стегна?

(Гребінний та клубово-поперековий м'язи)

Які м'язи відмежовує бічна міжм'язова перегородка стегна?

(Чотириголовий м'яз стегна від задньої групи м'язів стегна)

Які м'язи відмежовує присередня міжм'язова перегородка стегна?

(Чотириголовий м'яз стегна від привідних м'язів)

Які м'язи відмежовує задня міжм'язова перегородка стегна?

(Привідні м'язи стегна від задньої групи м'язів стегна)

Чим утворено клубово-гомілкове пасмо?

(Широкою фасцією стегна та сухожилками    великого

сідничного м'яза і м'яза-натягувача широкої фасції)

Де розміщене клубово-гомілкове пасмо?

(Між клубовою кісткою та латеральним виростком великогомілкової кістки)

Чим утворений затульний канал?

(Затульною борозною лобкової кістки, затульною перетинкою та внутрішнім затульним м'язом)

Чим обмежений стегновий трикутник зверху?

(Пахвинною зв'язкою)

Чим обмежений стегновий трикутник збоку?

(Кравецьким м'язом)

Чим обмежений стегновий трикутник із медіального боку?

(Довгим привідним м'язом)

Чим обмежена клубово-гребінна борозна з присереднього боку?

(Гребінним м'язом)

Чим обмежена клубово-гребінна борозна збоку?

(Клубово-поперековим м'язом)

В який анатомічний утвір продовжується клубово-гребінна борозна?

(У передню стегнову борозну)

Чим обмежена передня стегнова борозна з латерального боку?

(Присереднім широким м'язом стегна)

Чим обмежена передня стегнова борозна з присереднього боку?

(Довгим привідним м'язом)

В який анатомічний утвір продовжується передня стегнова борозна?

(В привідний канал)

Який канал не існує в нормі?

(Стегновий)

Що є передньою стінкою стегнового каналу?

(Поверхневий листок широкої фасції)

Що є задньою стінкою стегнового каналу?

(Глибокий листок широкої фасції)

Що є бічною стінкою стегнового каналу?

(Стегнова вена)

Що є внутрішнім отвором стегнового каналу?

(Стегнове кільце)

Чим обмежене стегнове кільце спереду?

(Пахвинною зв'язкою)

Чим обмежене стегнове кільце ззаду?

(Гребінною зв'язкою)

Чим обмежене стегнове кільце медіально?

(Лакунарною зв'язкою)

Чим обмежене стегнове кільце латерально?

(Стегновою веною)

Чим прикрито стегнове кільце з боку черевної порожнини?

(Фасціальною стегновою перегородкою і очеревиною)

Чим прикрито стегнове кільце ззовні?

(Лімфатичним вузлом Пирогова-Розенмюллера)

Що є зовнішнім отвором стегнового каналу?

(Підшкірний розтвір)

Звідки бере початок привідний канал?

(Від передньої стегнової борозни)

Які ділянки з'єднує привідний канал?

(Передню ділянку стегна з підколінною ямкою)

Які стінки має привідний канал?

(Присередню, бічну та передню)

Які отвори має привідний канал?

(Верхній (вхідний), нижній (вихідний) та передній)

Чим утворена медіальна стінка привідного канала?

(Великим привідним м'язом)

Чим утворена латеральна стінка привідного канала?

(Присереднім широким м'язом)

Чим утворена передня стінка привідного канала?

(Сухожилковою (широко-привідною) пластинкою)

Де знаходиться передній отвір привідного каналу?

(У сухожилковій (широко-привідній) пластинці)

Скільки отворів має привідний канал?

(3)

Яку назву має привідний канал?

(Гунтера)

Яку назву має гомілково-підколінний канал?

(Грубера)

Яку назву має стегновий трикутник?

(Скарпівський)

Яку назву має лакунарна зв'язка?

(Жомбернатова)

Яку назву має гребінна зв'язка?

(Купера)

Яку назву має пахвинна зв'язка?

(Пупартова)

Яку назву має лімфатичний вузол, що закриває стегнове кільце?

(Пирогова-Розенмюллера)

Які міжм'язові перегородки утворює фасція гомілки?

(Передню та задню)

Які м'язи відмежовує передня міжм'язова перегородка гомілки?

(Передню групу м'язів гомілки від бічної групи)

Яка міжм'язова перегородка гомілки відділяє довгий та короткий малогомілкові м'язи від задньої групи м'язів гомілки?

(Задня)

Яким листком фасції гомілки відмежовується поверхневий шар задньої групи м'язів гомілки від глибокого шару?

(Глибоким листком)

Які кістково-фасціальні футляри є на гомілці?

(Передній, задній і латеральний)

Які кістково-фасціальні футляри є на стегні?

(Передній, задній і медіальний)

Яке топографічне розміщення верхнього тримача м'язів-розгиначів стопи?

(Натягнений спереду між великогомілковою та малогомілковою кістками дещо вище кісточок)

Яке топографічне розміщення нижнього тримача м'язів-розгиначів стопи?

(Розміщений спереду надп'ятково-гомілкового суглоба і поділяється на дві ніжки - верхню та нижню)

Яке топографічне розміщення тримача м'язів-згиначів стопи?

(Натягнутий між присередньою кісточкою та п'ятковою кісткою)

В якому порядку спереду назад проходять синовіальні піхви для сухожилків   м'язів-згиначів

стопи, що знаходяться під тримачем м'язів-згиначів?

(Піхва сухожилка заднього великогомілкового м'яза, піхва сухожилка довгого м'яза-згинача пальців, піхва сухожилка довгого м'яза-згинача великого пальця стопи)

Яке топографічне розміщення верхнього та нижнього тримачів сухожилків малогомілкових м'язів?

(Натягнуті від бічної кісточки до п'яткової кістки)

Які є синовіальні піхви під верхнім та нижнім тримачами сухожилків малогомілкових м'язів?

(Спільна піхва сухожилків малогомілкових м'язів, піхва сухожилка для короткого малогомілкового м'яза, піхва сухожилка для довгого малогомілкового м'яза)

Що знаходиться між поверхневою і глибокою пластинками тильної фасції стопи?

(Сухожилки довгих і коротких м'язів-розгиначів пальців стопи, судини і нерви)

Який анатомічний утвір знаходиться безпосередньо під шкірою підошви стопи і зростається з коротким м'язом-згиначем пальців?

(Підошовний апоневроз)

Який анатомічний утвір розміщений у задній ділянці коліна і має форму ромба?

(Підколінна ямка)

Чим обмежений верхній кут підколінної ямки з латерального боку?

(Двоголовим м'язом стегна)

Чим обмежений верхній кут підколінної ямки з медіального боку?

(Напівсухожилковим i напівперетинчастим м'язами)

Чим обмежений нижній кут підколінної ямки?

(Бічною та присередньою голівками литкового м'яза)

Що є дном підколінної ямки?

(Підколінна поверхня стегнової кістки та капсула колінного суглоба)

Які стінки має гомілково-підколінний канал?

(Передню та задню стінки)

Чим утворена задня стінка гомілково-підколінного каналу?

(Камбалоподібним м'язом)

Чим утворена передня стінка гомілково-підколінного каналу?

(Заднім великогомілковим м'язом)

Які отвори має гомілково-підколінний канал?

(Верхній, передній та нижній)

Скільки отворів має гомілково-підколінний канал?

(3)

Чим обмежений верхній отвір гомілково-підколінного каналу спереду?

(Підколінним м'язом)

Чим обмежений верхній отвір гомілково-підколінного каналу ззаду?

(Сухожилковою дугою камбалоподібного м'яза)

Де знаходиться передній отвір гомілково-підколінного каналу?

(У проксимальній частині міжкісткової перетинки гомілки)

Де знаходиться нижній отвір гомілково-підколінного каналу?

(У дистальній третині гомілки між заднім великогомілковим м'язом і сухожилком)

Який канал є відгалуженням від гомілково-підколінного каналу?

(Нижній м'язово-малогомілковий канал)

Чим обмежений нижній м'язово-малогомілковий канал спереду?

(Задньою поверхнею малогомілкової кістки)

Чим обмежений нижній м'язово-малогомілковий канал ззаду?

(Довгим м'язом-згиначем великого пальця стопи)

В якому напрямку проходить нижній м'язово-малогомілковий канал?

(У латеральному)

Який канал знаходиться у верхній третині гомілки між латеральною поверхнею малогомілкової кістки та довгим малогомілковим м'язом?

(Верхній м'язово-малогомілковий канал)

Чим обмежений верхній м'язово-малогомілковий канал?

(Бічною поверхнею малогомілкової кістки та довгим малогомілковим м'язом)

Між якими м'язами проходить присередня підошовна борозна?

(Між присереднім краєм короткого м'яза-згинача пальців та бічним краєм відвідного м'яза великого пальця стопи)

Між якими м'язами проходить бічна підошовна борозна?

(Між бічним краєм короткого м'яза-згинача пальців та відвідним м'язом мізинця)