Анатомія людини - Опорні конспекти лекцій - Савчук О.І. 2017


Еволюція нервової системи

План лекції

1. Диференціація нервової системи

2. Порівняльна характеристика нервової система у круглих червів

3. Характеристика нервової системи членистоногих

4. Характеристика нервової системи у амфібій

5. Будова нервової системи у ссавців

Тварини, в яких вперше появились перші нервові клітини (кишково порожнинні). Тип нервової системи у кишковопорожнинних (гідри, медузи, коралові рифів).

Недоліки дифузної нервової системи.

Нервова система типу: плоскі черви (нервові вузли в головній частині тіла та два нервових стовбури, що відходять від них). Початковий етап концентрації та систематизації нервових клітин у плоских червів (поява вузлів, стовбурів, хімічних аналізаторів, органа зору).

Диференціація нервової системи у круглих червів (навкологлоткове кільце з 4 нервовими стовбурами, 2 бокових, черевний та спинний - дифузно-вузловий тип нервової системи. Нервова система у кільчастих червів (вузловий тип нервової системи), навкологлоткове кільце з 2 вузлами та 2 нервових черевних стовбури з сегментарними гангліями, що з'єднуються між собою перемичками. Такий же нервовий тип у молюсків.

Нервова система членистоногих: посилюється концентрація нервових клітин, утворюється один надглотковий вузол (примітивний головний мозок) класи: ракоподібні, павукоподібні, комахи).

Диференціація нервової системи у хордових.

Утворення головного мозку з поділом його на три відділи: передній, проміжний, середній, мозочок, довгастий та спинного мозку з нервовими розгалуженнями.

Трубчастий тип нервової системи.

Особливості нервової системи риб: розвинений мозочок та середній мозок досконалі аналізатори запаху та смаку, недосконалі очі (круглий кришталик).

Тактичні хімічні рецептори бокових ліній. Смакові аналізатори не тільки в роті але й по всьому тілі. Поведінкові реакції базуються на безумовних рефлексах. Умовні виробляються з трудом, швидко зникають.

Особливості нервової системи амфібій: як у риб, але удосконалюються очі (у зв'язку з виходом на сушу). З'являються повіки, м'язоподібний кришталик. Орган слуху: з'являється барабанна перетинка, середнє вухо зі слуховими кісточками.

Нервова система рептилій: хребет ділиться на 4 відділи, з'являється кора головного мозку. Сильно розвинений мозочок та проміжний мозок. Добре розвинений нюх та смак. Око має третю повіку. Основа поведінки - безумовні рефлекси.

Нервова система птахів: збільшується маса тіла, диференціація головного мозку, збільшується питома вага кори та мозочка. Дещо зменшується відносна вага нюхового мозку, добре розвинений зір та слух.

Легше виробляються та закріплюються умовні рефлекси, що забезпечує краще пристосування до зміни умов зовнішнього середовища.

Клас ссавці: диференціація та спеціалізація центральної нервової системи та рецепторів. Складна поведінка на базі умовних рефлексів. Удосконалюється нюх та слух, а також вища нервова діяльність. Поява 2 сигнальної системи - вищий етап спеціалізації нервової системи.

Основні напрямки еволюції нервової системи, концентрація та спеціалізація.

Нервова система вперше появляється в типу кишковопорожнинних і складається з розкиданих нервових клітин, які утворюють нервову сітку. Нервова система такого типу називається дифузною (гідра, медузи, коралові поліпи).

Тип плоскі черви (клас війчасті, сисуни, стьожкові черви).

Нервова система у них представлена нервовими вузлами в головній частині тіла та двома нервовими стовбурами, що відходять від них. У деяких є орган зору, а також хімічні аналізатори.

Тип круглі або первиннопорожнинні черви.

Нервова система представлена навкологлотковим кільцем, від якого відходять нервові стовбури: спинний, черевний та 2 бокових. Нервова система кільчастих червів складніша: навкологлоткове кільце, що складається з надглоткового та підглоткового вузлів. На черевній стороні є потовщення - нервові вузли, що з'єднуються між собою перемичками (драбинчаста нервова система). Голова має органи чуття, у багатьох є очі, органи нюху, рівноваги, та хімічного чуття.

Тип молюски: навкологлоткове кільце складається з 2 пар нервових вузлів з'єднаних між собою (радіальне) у багатьох очі, у всіх органи рівноваги та хімічного чуття.

Тип членистоногі: надглотковий вузол, головний мозок та черевний нервовий ланцюжок (вузлова нервова система)

Тип хордові: внутрішній осьовий скелет (у безчерепних все життя), у хребетних - заміщається хребтом.

Черепні (хребетні) - утворення головного мозку та поділ його на 5 відділів: передній, проміжний. Середній, довгастий та мозочок:

- формування осьового скелету у вигляді хребта;

- поділ тіла на голову, тулуб та хвіст.

Клас рептилії: хребет ділиться на відділи: шийний, попереково-грудний, крижовий та хвостовий. Нервова система: з'являється кора великих півкуль з сірої речовини переднього мозку. Проміжний мозок утворює тім'я, мозочок сильно розвинений, що зумовлює різноманітність рухів. Основа поведінки - безумовний рефлекс. Очі мають 3 повіки. Орган слуху: середнє та внутрішнє вухо. Нюх добре розвинений.

Клас птахи: хребет з 5 відділів але рухома частина є шия. Головний мозок більший, більша кора головного мозку, мозочок. Нюховий мозок займає меншу частину. Легше виробляються і закріплюються умовні рефлекси, що забезпечують краще пристосування до змін зовнішнього середовища.

Клас ссавці: народжують живих дітей та годують їх молоком. Найбільш розвинена кора, виробляються та закріплюються стійкі умовні рефлекси.

Література:

1. Ткачук В. І., Ханко В. Е. «Анатомия й эволюция нервной системы» Украйна - 1999 лек.

2. Кравчук С. Ю. Анатомія людини. Чернівці: «Поділля». 1998 том І.

3. Свірідов О. І. Анатомія людини. - Київ: «Вища школа», 399 ст.

4. Гойда С. П. анатомія та фізіологія людини. - Київ, «Вища школа» 214 ст.

5. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека (многотомное издание. Медицина)

6. Сапин М. Р., Бялич Г. Л. Руководство к практическим занятиям по анатомии человека. М.: Высшая школа. 1989. - 543 стр.