Анатомія людини - Опорні конспекти лекцій - Савчук О.І. 2017


М'язи нижніх кінцівок

План лекції

1. М'язи тазового пояса.

2. Передня група м'язів стегна.

3. Задня група м'язів стегна.

4. Медіальна група

5. М'язи гомілки.

6. М'язи стопи.

Порожнина заповнена жировою клітковиною, в якій знаходиться міжлімфатичні вузли, важливі судини та нерви. На задній стінці пахвової порожнини є два отвори - тристоронній та чотиристоронній, через них проходять судини і нерви.

Ліктьова ямка розташована в ділянці ліктьового згину, її дно утворює плечовий м'яз. Під шкірою цієї ямки розміщені поверхневі вени, які використовуються для в/в ін'єкцій. Глибше тут проходять нерви і артерії.

М’язи і фасції нижньої кінцівки

М'язи нижньої кінцівки поділяються на м'язи пояса нижньої кінцівки і м'язи вільної нижньої кінцівки. М'язи пояса поділяються на зовнішню і внутрішню групи, а вільної кінцівки - на м'язи стегна, гомілки і стопи.

М’язи тазового пояса

Розрізняють внутрішні та зовнішні м'язи тазового пояса.

Внутрішня група м'язів таза:

1. Клубово-поперековий м'яз складається з двох м'язів - великого поперекового (починається від поперекових хребців) і клубового (починається від однойменної ямки тазової кістки). Обидва м'язи з'єднуються в один, який виходить через м'язову лакуну і прикріплюється до малого вертнога стегнової кістки. Функція: згинає стегно, при фіксованих кінцівках згинає тулуб.

2. Грушоподібний м'яз починається на тазовій поверхні крижової кістки, виходить з порожнини таза через великий сідничний отвір, поділяючи його на два - надгрушеподібний та підгрушеподібний. Прикріплюється до великого вертнога стегнової кістки. Функція: обертає стегно назовні (супінація).

3. Внутрішній затульний м'яз починається від внутрішнього краю затульного отвору, виходить через малий сідничний отвір і прикріплюється до великого вертнога. Функція: обертає стегно назовні (супінація).

Зовнішня група м’язів таза

1) Великий сідничний м'яз починається від зовнішньої поверхні клубової кістки і прикріпляється до сідничної горбистої стегнової кістки. Функція: розгинає стегно, при фіксованих кінцівках розгинає тулуб, забезпечуючи так звану «військову статуру».

2) Середній і малий сідничний м'язи лежать один під одним. Починаються від зовнішньої поверхні клубової кістки і прикріплюються до великого вертнога. Функція: відводять стегно.

3) Зовнішній затульний м'яз починається від зовнішнього краю затульного отвору і прикріплюється до великого вертнога. Функція: обертає стегно назовні.

4) Квадратний м'яз стегна починається від сідничного горба і прикріплюється до великого вертнога. Функція: обертає стегно назовні.

5) М'яз-натягач широкої фасції тягнеться від передньо-верхньої клубової осей і впадає в потовщену частину широкої фасції стегна. Функція: натягує фасцію і бере участь у згинанні стегна.

М’язи вільної нижньої кінцівки

М'язи стегна поділяються на три групи: передню, задню і медіальну.

Передня група м’язів стегна

1) Головний м'яз стегна складається з чотирьох головок (прямого м'яза, латерального, медіального і проміжного широких м'язів), які починаються від передньо-нижньої ості клубової кістки (прямий) та жорсткої лінії стегнової кістки (медіальний, латеральний і проміжний широкі) прикріплюються широким сухожилком до гористості великогомілкової кістки. Функція: розгинає гомілку, згинає стегно.

2) Кравецький м'яз тягнеться косо зверху униз від передньої верхньої ості клубової кістки і прикріплюється до гористості великогомілкової кістки. Функція: згинає гомілку і стегно.

Задня група

1. Півсухожилковий і напівперетинчастий м'яз розташовані медіальне. Починаються від сідничного горба і прикріплюються до великогомілкової кістки. Функція: розгинають стегно і згинають гомілку.

2. Двоголовий м'яз стегна починається двома головками: довгою - від сідничного горба і короткою — від стегнової кістки. Прикріплюється до головки малогомілкової кістки. Функція: розгинає стегно і згинає гомілку.

Медіальна група

До медіальної групи належать п'ять м'язів: гребінчастий, стрункий (ніжний) і привідні (великий, довгий і короткий). Усі вони починаються від лобкової і сідничної кісток і прикріплюються до стегнової кістки (крім нижнього, який прикріплюється до великогомілкової кістки). Функція: приводять стегно.

М’язи гомілки

Поділяються на передню, задню та латеральну групи. Всі м'язи гомілки прикріплюються на стопі.

До передньої групи належать м'язи: передній великогомілковий, довгий розгинач великого пальця, довгий розгинач м'язів. Функція: розгинають пальці і стопу.

До задньої групи належить: триголовий м'яз литки (поверхневий шар), задній великогомілковий, довгий згинач пальців, довгий згинач великого пальця (глибокий шар).

Триголовий м'яз сильним сухожилком (ахіловим) прикріплюється до п'яткового горба і бере участь у підошвовому згинанні стопи. Глибокі м'язи прикріплюють до кісток заплесна, плесна і флангів пальців, виконуючи функцію згинання стопи та пальців.

Латеральну групу становлять довгий та короткий малогомілкові м'язи, які згинають стопу і пронують її (опускають медіальний край і підіймають латеральний).

М’язи стопи

Поділяються на тильну і підошвову групи. Підошвова група — м'язи підвищення великого пальця, м'язи підвищення малого пальця і м'язи середньої групи.

М'язи підвищення великого пальця - це відвідний м'яз, привідний м'яз, короткий згинач великого пальця.

М'язи підвищення малого пальця - це відвідний м'яз мізинця, короткий згинач, протиставний м'яз мізинця.

Середню групу складають: короткий згинач пальців, квадратний м'яз підошви, чотири червоподібних м'язи. Вони згинають пальці.

Міжкісткові м'язи: три підошвових - наближують пальці один до одного, а чотири тильних - розводять їх.

Фасції нижньої кінцівки

Вони є продовженням широкої фасції стегна і покриває м'язи гомілки, утворюючи для них піхви. У ділянці надп'яткового суглоба і над ним фасція ущільнюється, формуючи утримувачі сухожилків розгиначів, згиначів та малогомілкових м'язів. Як і на кисті, тут утворюються синовіальні піхви. Спереду є три синовіальних піхви для сухожилків розгиначів, позаду медіальні щиколотки - теж три синовіальних піхви для сухожилків згиначів і позаду латеральної щиколотки - спочатку дві, а потім одна спільна піхва для короткого і довгого малогомілкових м'язів

Фасція тилу стопи тонка і прозора, а на підошві вона утворює підошвовий апоневроз.

Топографія нижньої кінцівки

На передньо-медіальній поверхні стегна розглядається стегновий трикутник, у межах якого розташовані важливі кровоносні судини і нерви - стегнова артерія, вена і нерв. Зверху його обмежує пахвинна зв'язка, а зовні - кравецький м'яз, зсередини - довгий привідний м'яз.

Стегновий канал в нормі відсутній, він утворюється при виникненні стегнових гриж.

Простір позаду пахвенної зв'язки відростком клубової фасції, який іде від пахвенної зв'язки до клубово-лобкового підвищення, ділиться на дві щілини - лакуни: 1) м'язову, яка розташована латеральне (через неї проходить клубово-поперековий м'яз і стегновий нерв); 2) судинну, яка розташована медіальне (через неї проходять стегнова артерія та вена).

Саме через судинну лакуну внутрішні органи при утворенні гриж випинаються з порожнини таза чи черевної порожнини під широку фасцію стегна. В цих випадках і утворюється стегновий канал. Його стінками будуть латерально-стегнова вена, позаду - глибокий лист широкої фасції стегна, спереду - пахвинна зв'язка. В медіальному куті судинної лакуни розташоване стегнове кільце (внутрішнє кільце стегнового каналу, або вхідний отвір). Воно обмежоване латерально-стегновою веною, спереду і зверху - пахвенною зв'язкою, медіально-лакунарною зв'язкою і ззаду - гребінною зв'язкою. Зовнішнім (вихідним) кільцем є підшкірний розтвір, описаний вище.

Привідний канал

Він з'єднує передню поверхню стегна з підколінною ямкою. Медіальною стінкою цього каналу є великий привідний м'яз, латерально-медіальний широкий м'яз, передньо-фіброзна пластинка, що перекидається між названими м'язами. Цей канал сполучає передню ділянку стегна з підколінною ямкою. В ньому проходить стегнова артерія, вена і підшкірний нерв.

Підколінна ямка має форму ромба. Під фасцією знаходиться плерова клітковина, лімфатичні вузли, підколінні артерія, вена і нерви.

Література:

1. Гайда С.П. Анатомія і фізіологія людини. Київ: Вища школа, 1980.

2. Дибенко К.А. Анатомічний українсько - латинське - англійський словник - довідник. Київ : «Довіра» 1997. - 344.

3. Кравчук С. Ю. Анатомія людини. Чернівці: «Поділля», 1998. -том 1.-291 с.

4. Кравчук С. Ю. Анатомія людини. Чернівці : «Поділля», 1998. -том 2. -339 с.

5. Матещук - Вацеба Л. Р. Нормальна анатомія : навчальний посібник. Львів : Поклик сумління, 1997. - 267 с.

6. Иваницкий М. Ф. Анатомия человека, М. : Физкультура й спорт, 1985.-480с.

7. Сапин М. Р., Билич Г. Л. Руководство к практическим занятиям по анатомии человека. М. : Высшая школа. 1989. - 543 с.

8. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека (многотомное издание «Медицина». По системам организма).

9. Большая медицинская энциклопедия. Разделы: Анатомия человека, по системам организма.

10. Анатомія та фізіологія з патологією // За ред. Федонюка Я. І., Білика Л. С., Микули Н. X.. Тернопіль. Укрмедкнига, 2001.