Анатомія людини - Опорні конспекти лекцій - Савчук О.І. 2017


М'язи та фасції верхньої кінцівки

План лекції

1. Будова м'язів плечового пояса

2. Анатомія м'язів передньої і задньої групи плеча

3. Будови м'язів задньої групи плеча

4. М'язи передпліччя

5. Фасції плеча і передпліччя

6. М'язи та фасції кисті

М'язи верхньої кінцівки поділяються на м'язи плечового пояса і м'язи вільної верхньої кінцівки. М'язи вільної частини верхньої кінцівки поділяються на м'язи плеча, передпліччя і кисті.

М’язи плечового пояса.

М'язи плечового пояса оточують плече весь суглоб, забезпечуючи рухи в ньому. Всі м'язи цієї групи починаються на кістках плечового пояса і прикріплюються до плечової кістки.

1) Дельтоподібний м'яз починається від лопатки та ключиці і прикріплюється до дельтоподібної горбистої плечової кістки. Функція: відводить руку, передні волокна м'яза виконують згинання, а задні - розгинання плеча.

2) Надостьовий м'яз. Починається в одноіменній ямці лопатки і прикріплюється до великого горбика плечової кістки. Функція: відводить руку (плече).

3) Підостьовий м'яз. Починається в одноіменній ямці лопатки і прикріплюється до великого горбика плечової кістки, обертає плече на зовні (супінує плече).

4) Малий пружний м'яз починається від тильної поверхні лопатки і прикріплюється до великого горбика плечової кістки (обертає плече назовні (супінація).

5) Великий пружний м'яз йде від нижнього кута лопатки прикріплюється до малого горбика плечової кістки; обертає плече всередину, розгинає і приводить руку (плече).

6) Підлопатковий м'яз починається в однойменній ямці лопатки і прикріплюється до малого горбика плечової кістки: обертає плече всередину, приводить руку (плече).

М’язи вільної верхньої кінцівки.

М'язи плеча поділяються на передню (згиначі) і задню (розгиначі) групи. До передньої групи належать: двоголовий м'яз плеча, плечовий та дзьобоплечовий м'язи.

1) Двоголовий м'яз плеча починається двома головними: довгого - від верхнього краю суглобової западини лопатки і короткого - від дзьобоподібного відростка лопатки. Прикріплюється до горбистості променевої кістки. Функція: згинає плече і передпліччя.

2) Плечовий м'яз починається від плечової кістки і прикріплюється до горбистості ліктьової кістки. Функція: згинає передпліччя.

3) Дзьобоплечовий м'яз йде від дзьобоподібного відростка лопатки і прикріплюється до плечової кістки. Функція: згинає і приводить плече.

До задньої групи належать:

1) Триголовий м'яз плеча має три головки: медіальну, латеральну (вони починаються від плечової кістки) і довгу(починається від нижнього краю суглобової западини лопатки). Спільним сухожилком прикріплюється до ліктьового відростка ліктьової кістки. Функція: розгинає передпліччя.

2) Ліктьовий м'яз невеликий, може бути відсутній. Функція: разом з попереднім м'язом розгинає передпліччя.

М’язи передпліччя.

Поділяються на передню (згиначі) і задню (розгиначі) групи. М'язи передньої групи поділяються на поверхневі та глибокі. Поверхневі починаються від медіального надвиростка плечової кістки. Глибокі починаються від різних точок променевої і ліктьової кісток. За функцією всі м'язи передньої групи є згиначами кістки і пальців.

До передньої групи належать такі м'язи:

Поверхневий шар

1) Круглий пронатор

2) Променевий згинач зап'ястка

3) Ліктьовий згинач зап'ястка

4) Поверхневий згинач пальців

5) Довгий долонний м'яз

6) Плечопроменевий м'яз

Глибокий шар.

7) Глибокий згинач пальців

8) Квадратний пронатор

9) Довгий згинач великого пальця

М’язи задньої групи.

М'язи задньої групи починаються в основному від латерального надвиростка плечової кістки(поверхневі) та різних точок променевої і ліктьової кісток(глибокі). За функцією вони поділяються на розгиначі кисті і пальців і супінатори.

Поверхневі м’язи.

1) Довгий і короткий променеві розгиначі зап'ястка

2) Спільний розгинач пальців

3) Ліктьовий розгинач зап'ястка

Глибокі м’язи.

1) Супінатор

2) Довгий відводний м'яз великого пальця

3) Короткий і довгий розгиначі великого пальця

4) Розгинач вказівного пальця.

М’язи кисті.

Розташовані лише на долонній поверхні. Вони поділяються на три групи:

1) м'язи підвищення великого пальця

2) м'язи підвищення мізинця

3) м'язи долонної западини.

М’язи підвищення великого пальця.

1) короткий згинач великого пальця

2) короткий відвідний м'яз великого пальця

3) протиставний м'яз великого пальця(протиставляє великий палець усім іншим)

4) привідний м'яз великого пальця

М’язи підвищення мізинця.

1) привідний м'яз мізинця

2) короткий згинач мізинця

3) протиставний м'яз мізинця

Середня група (долонної западини) представлена чотирма червоподібними м'язами (згинають основні фаланги і розгинають середні та нігтьові) і міжкістковими. Останні заповнюють міжп'ясткові проміжки і поділяються на долонні та тильні. Долонні наближають усі пальці до середини, тильні - розводять пальці.

Фасції верхньої кінцівки.

Фасції плечового пояса, передпліччя і кисті переходять одна в другу, покриваючи м'язи, і віддають міжм'язові перетинки, що відокремлюють одну групу м'язів від іншої.

Фасції плеча - тонка, але щільна пластинка, яка покриває м'язи плеча і своїми перегородками відокремлює передню групу від задньої.

Фасція передпліччя охоплює м'язи передпліччя і віддає міжм'язові перетинки.

На межі з кистю вона потовщується й утворює утримувач розгиначів, від якого до кісток передпліччя ідуть відростки, утворюючи шість кістково-фіорозних каналів. У них проходять до кісті сухожилки м'язів-розгиначів, які оточенні синовіальними піхвами. Синовіальна рідина, що знаходиться в цих піхвах полегшує ковзання сухожилків при рухах.

На долонній поверхні кисті фасція переходить у щільний долонний апоневроз, який є сухожилковим розтягненням довгого долонного м'яза. Під 60 апоневрозом знаходиться утримувач згиначів, який замикає канал зап'ястка. В ньому лежать дві синовіальні піхви, які оточують сухожилки м'язів-згиначів. Фасція кисті утворює піхви для всіх трьох груп м'язів кисті.

На долоні поверхні пальців апоневротичній пластині фасції зростаються з окистям фаланг і утворюють кістково-фіорозні канали, в яких проходять сухожилки згиначів пальців. II, IV пальці мають ізольовані синовіальні піхви, що тягнуться до зап'ястка.

При відведенні верхньої кінцівки помітна пахвова ямка. Під шкірою пахвової ямки знаходиться пахвова порожнина. Вона має чотири стінки: передню (великий та малі грудні м'язи), задній (найширший м'яз спини, великий, круглий та підлопаткові м'язи), медіальну 9передній зубчастий м'яз) і латеральну (дзьобово-плечевий м'яз) і коротка головка біцепса.

Література:

1. Гайда С.П. Анатомія і фізіологія людини. Київ: Вища школа, 1980.

2. Дибенко К.А. Анатомічний українсько - латинське - англійський словник - довідник. Київ : «Довіра» 1997. - 344.

3. Кравчук С. Ю. Анатомія людини. Чернівці: «Поділля», 1998. -том 1.-291 с.

4. Кравчук С. Ю. Анатомія людини. Чернівці : «Поділля», 1998. -том 2. -339 с.

5. Матещук - Вацеба Л. Р. Нормальна анатомія : навчальний посібник. Львів : Поклик сумління, 1997. - 267 с.

6. Иваницкий М. Ф. Анатомия человека, М. : Физкультура й спорт, 1985.-480с.

7. Сапин М. Р., Билич Г. Л. Руководство к практическим занятиям по анатомии человека. М. : Высшая школа. 1989. - 543 с.

8. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека (многотомное издание «Медицина». По системам организма).

9. Большая медицинская энциклопедия. Разделы: Анатомия человека, по системам организма.

10. Анатомія та фізіологія з патологією // За ред. Федонюка Я. І., Білика Л. С., Микули Н. X.. Тернопіль. Укрмедкнига, 2001.