Патологічна анатомія. Атлас макропрепаратів - Частина 1. Загальнопатологічні процеси - A. М. Романюк 2016Морфологія внутрішньоклітинного та позаклітинного накопичення білків, вуглеводів та ліпідів. Морфологія патологічного накопичення ендогенних та екзогенних пігментів. Морфологія хвороб обміну неорганічних речовин. Процеси регенерації, адаптації та компенсації: гіперплазія, гіпертрофія, атрофія, організація

Жирова дистрофія печінки I стадії

Жирова дистрофія печінки III стадії

Камінь жовчного міхура

Хвороба Деркума

Мутне набрякання нирки

Антракоз легені

Сагова селезінка

Ожиріння нирки при сечокам'яній хворобі

Білкова дистрофія печінки

Амілоїдоз нирок (біла нирка)

Мутне набрякання нирки з надмірним відкладенням жиру в мисці

Ускладнені ураження при атеросклерозі аорти

Гостра виразка шлунка

Атеросклероз аорти з ускладненням

Ожиріння нирки

Атеросклероз аорти

Калькульозний холецистит

Гіаліноз капсули селезінки

Ожиріння підшлункової залози

Сальна нирка

Мутне набрякання і ожиріння нирки

Гіпертрофія міокарда лівого шлуночка

Гіаліноз капсули селезінки

Бура атрофія міокарда

Кісти в печінці

Тоногенна (концентрична) гіпертрофія міокарда

Панкреонекроз

Некроз стінки кишки

Вторинно-зморщена нирка

Геморагічний інфаркт легені

Некротичний нефроз

Гіпертрофічні розростання слизової оболонки кишки з утворенням поліпів

Атрофія селезінки при порушенні кровопостачання

Інфаркт міокарда з пристінковими тромбами

Трансмуральний інфаркт міокарда

Концентрична гіпертрофія міокарда

Червоний інфаркт кишки

Гангрена тонкої кишки

Гангрена нижньої кінцівки

Губчаста нирка

Гіпертрофія селезінки (спленомегалія)

Множинні інфаркти селезінки

Білий інфаркт із геморагічним вінчиком у печінці

Кістки черепапри гідроцефалії

Бульозна емфізема легені

Атрофія селезінки як прояви вікових змін

Атрофія селезінки при хронічній кровотечі

Гідроцефалія

Гідронефроз

Субендокардіальний інфаркт міокарда

Порушення кровообігу

Апостематозний пієлонефрит

Крововилив у надниркову залозу

Шокова нирка

Пристінковий тромб

Крововилив у надниркову залозу

Крововилив під капсулу нирки

Бура індурація легені

Субарахноїдальний крововилив

Гематома головного мозку

Білий інфаркт нирки

Тромбоз біфуркації аорти з реканалізацією

Гідронефроз

Аневризма великої підколінної вени з подальшим тромбозом

Хронічний бронхіт із тромбоемболією гілок легеневої артерії

Ціанотична індурація нирки (венозне повнокров'я нирки)

Крововилив у мозочок

Варикозне розширення вен слизової шлунка

Гемоперикардіум

Мускатна печінка

Тромбоз аорти

Тромбоемболія легеневої артерії

Крововилив у легеню

Крововилив у головний мозок

Червоне розм'якшення тканини головного мозку

Крововилив у бічні шлуночки

Метастази раку шлунка у печінку

Тромбоемболія легеневої артерії

Метастази раку в легеню, осередкові крововиливи

Морфологія запалення та імунопатологічних процесів

Туберкулома

Фіброзно-кавернозний туберкульоз

Хронічний абсцес легені

Гнійний сальпінгіт

Вогнище Гона

Автоімунний тиреоїдит Хашимото

Геморагічний трахеобронхіт

Гнійний менінгіт

Абсцес нирки

Базальний менінгіт

Фібринозно-некротичний коліт

Емпієма плеври

Фібринозний, адгезивний плеврит

Абсцес мозочка

Гнійно-фібринозний ендометрит

Фібринозно-геморагічний цистит

Продуктивний езофагіт

Крупозна пневмонія

Поліпоз шлунка

Внутрішньоутробний перитоніт

Фібринозний плеврит

Фібринозний перикардит

Менінгококовий менінгіт

Хронічний гастрит

Фібринозне запалення верхніх дихальних шляхів

Гнійний менінгіт з абсцедуванням

Фібринозно-гнійний плеврит

Морфологія пухлинного росту

Поліпоподібний рак шлунка

Фіброматозний вузол з вторинними змінами

Лімфатичні вузли при лімфогранулематозі

Карциноматоз очеревини

Метастаз раку шлунка у підшлункову залозу

Фіброміома матки

Фіброміома матки з крововиливами

Множинні аденоми щитоподібної залози

Фіброма матки

Метастази раку в пахові лімфатичні вузли

Аденома нирки

Рак нирки

Рак надниркової залози

Центральний рак легені

Мієломно-зморщенанирка

Аденокарцинома прямої кишки

Аденома щитоподібної залози

Спленомегалія при лейкозі

Ослизнення пухлини

Метастази раку шлунка у печінку з вторинними змінами

Гематогенний метастаз раку в легені

Множинні кісти яєчників

Папілома шкіри

Сосочкова цистаденокарцинома яєчника

Субмукозна фіброміома матки

Метастази в сальник

Метастази раку шлунка в сальник

Лімфолейкоз

Пухлина Вільмса

Папілярний рак яєчника

Аденома надниркової залози

Меланома шкіри

Меланома шкіри з виразкуванням

Метастази семіноми у пахвові лімфатичні вузли

Плоскоклітинний рак шкіри з ороговінням

Лімфолейкоз

Фібросаркома

Порфірна селезінка

Метастази в легені

Ліпома

Сосочкова аденокарцинома яєчника

Саркома

Стенозувальний рак товстої кишки

Карциноматозний оментіт