Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум - В. К. Напханюк 2001

Травна система
Передній відділ травної системи
Мигдалики

На межі ротової порожнини і глотки у складках слизової оболонки розташовуються великі скупчення лімфоїдної тканини. В сукупності вони утворюють лімфоепітеліальне глоткове кільце Пирогова — Вальдейєра, яке оточує вхід до дихальних і травних шляхів. Найбільші скупчення лімфоїдної тканини цього кільця називаються мигдаликами.

Рис. 43. Розріз під’язикової залози. Забарвлення гематоксилін-еозином. х 400:

1 — пухка волокниста сполучна тканина; 2 — слизовий кінцевий відділ; 3 — серозно-слизовий (змішаний) кінцевий відділ (а — слизові клітини; б — серозні клітини (півмісяці)); 4 — посмугована протока; 5 — міжчасточкова протока

Мигдалики (tonsillae) — це скупчення лімфоїдної тканини у складках слизової оболонки.

Залежно від місця розташування розрізняють піднебінні; глотковий; язиковий; трубні; гортанний мигдалики.

Піднебінні мигдалики (tonsillae palatinae). Кожний мигдалик складається з кількох складок слизової оболонки, у власному шарі якої розміщені численні лімфоїдні фолікули. Від поверхні мигдалика в глиб органа відходять 10-20 крипт (cryptae tonsillares), які, розгалужуючись, утворюють вторинні крипти.

Епітелій, який покриває поверхню всього мигдалика і його крипт, багатошаровий плоский незроговілий і може бути просочений (інфільтрований) лімфоцитами та лейкоцитами.

Власний шар слизової оболонки утворює сосочки, що вростають в епітелій. У пухкій волокнистій неоформленій сполучній тканині цього шару розміщені лімфоїдні фолікули (folliculi lymphatici) зі світлими (реактивними) центрами. Вони утворені здебільшого В-лімфоцитами і плазмоцитами. Т-лімфоцити розміщені в міжфолікулярних просторах мигдаликів.

Глотковий мигдалик (tonsilla pharingea) — це скупчення лімфоїдної тканини в ділянці дорзальної стінки глотки, що лежить між отворами слухових труб. У дорослої людини він вистелений багатошаровим плоским епітелієм, однак у криптах інколи трапляються ділянки війчастого епітелію.

У пухкій волокнистій неоформленій сполучній тканині, яка утворює власний шар слизової оболонки, розміщені лімфоїдні фолікули, схожі на ті, що знаходяться в піднебінному мигдалику. У маленьких дітей лімфоїдна тканина глоткового мигдалика досягає максимального розвитку. Патологічне розрощення його називається аденоїдами.

Язиковий мигдалик (tonsilla lingualis) розміщується в слизовій оболонці кореня язика. На дні його крипт відкриваються вивідні протоки слинних залоз язика, секрет яких промиває крипти.

Трубні мигдалики розміщені навколо отворів слухових труб і захищають порожнину середнього вуха від проникнення до неї хвороботворних мікроорганізмів.

Препарат 8. Розріз піднебінного мигдалика (рис. 44).

Мале збільшення. Вивчити та зарисувати препарат. При цьому збільшенні вивчити загальний план будови мигдалика, що є складками слизової оболонки, у власній пластинці якої розташовуються лімфоїдні фолікули. Необхідно звернути увагу на те, що багатошаровий плоский незроговілий епітелій мигдаликів місцями інфільтрований лімфоцитами. В цих ділянках епітелію, крім ядер епітеліоцитів, видно численні дрібні сплющені ядра лімфоцитів. Зовні мигдалик покритий капсулою.

На рисунку позначити: 1) слизову оболонку: а) багатошаровий плоский епітелій; б) власну пластинку слизової оболонки; в) піднебінні слинні залози (слизові); 2) крипту мигдалика; 3) лімфоїдні фолікули; 4) інфільтрацію епітелію крипт лімфоцитами; 5) виселення лімфоцитів на поверхню епітелію.

Рис. 44. Розріз піднебінного мигдалика. Забарвлення гематоксилін-еозином. х 140:

1 — слизова оболонка (а — багатошаровий плоский епітелій; б — власна пластинка слизової оболонки; в — піднебінні слинні залози (слизові)); 2 — крипта мигдалика; 3 — лімфоїдні фолікули; 4 — інфільтрація епітелію крипт лімфоцитами; 5 — виселення лімфоцитів на поверхню епітелію

Контрольні питання

1. Загальна характеристика слинних залоз.

2. Привушна слинна залоза. Будова і гістофізіологія секреторних відділів.

3. Особливості будови вивідних проток привушної слинної залози.

4. Підщелепна слинна залоза. Її будова.

5. Під’язикова слинна залоза. Особливості її будови.

6. Лімфоепітеліальне глоткове кільце Пирогова — Вальдейєра. Загальна характеристика.

7. Піднебінні мигдалики, їхня будова.

8. Глотковий мигдалик, його будова.

9. Будова язикового мигдалика.

Електронна мікрофотограма 24. Базальна частина серозної клітини підщелепної залози людини. х 30 000:

1 — ядро клітини; 2 — ядерні пори; 3 — ендоплазматична сітка; 4 — мітохондрії; 5 — складки цитолеми базальної частини клітини; 6 — базальна мембрана

Електронна мікрофотограма 25. Міжклітинний секреторний каналець кінцевого відділу підщелепної залози людини. х 73 000:

1 — межі клітин; 2 — замикальні пластинки; 3 — міжклітинний секреторний каналець із поперечнорозрізаними клітинними мікроворсинками; 4 — клітинні мікроворсинки (за Тендлером)

Ситуаційні задачі

1. За допомогою актиноміцину D блокована білоксинтезувальна система слинних залоз. Якого компонента бракуватиме у слині? Як це позначиться на травленні? Які клітини припинять виділяти свій секрет?

2. Препарати, приготовлені зі слинних залоз (привушної, під’язикової і підщелепної), забарвлені муцикарміном, який забарвлює мукоцити. За якими ознаками можна диференціювати ці залози?

3. Запропоновані три мікропрепарати слинних залоз. На одному видно добре розвинені посмуговані протоки і вставні відділи; всі кінцеві відділи складаються з базофільних клітин із зернистою цитоплазмою і круглими ядрами. На другому препараті посмуговані і вставні протоки розвинуті менше; більшість відділів нагадують кінцеві відділи, які є на попередньому препараті, однак трапляються кінцеві відділи, які складаються з прозорих клітин зі сплющеними ядрами і базофільних клітин з зернистою цитоплазмою і округлими ядрами, причому базофільні клітини розташовуються у вигляді півмісяців. Третій препарат при малому збільшенні виглядає блідо забарвленим (прозорим), бо більшість клітин його кінцевих відділів прозорі зі сплющеними ядрами; частина кінцевих відділів побудована тільки з таких клітин, в інших є і базофільні клітини з зернистою цитоплазмою й округлими ядрами; вставних проток немає, посмуговані — розвинуті погано. Які залози представлені на препаратах?

4. У препараті піднебінного мигдалика відзначається сильна інфільтрація епітелію лімфоцитами, а в криптах багато зруйнованих клітин. Який стан мигдалика?

Приблизні екзаменаційні питання

1. Привушна слинна залоза. Будова та гістофізіологія секреторних відділів.

2. Особливості будови та гістофізіологія вивідних проток привушної залози.

3. Підщелепна слинна залоза. Особливості будови секреторних відділів і вивідних проток.

4. Під’язикова слинна залоза. Особливості будови секреторних відділів і вивідних проток.