Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум - В. К. Напханюк 2001

Органи кровотворення імунного захисту
Тимус

Вилочкова залоза, чи тимус (thymus) — центральний орган лімфоцитопоезу та імуногенезу.

У тимусі з кістковомозкових попередників Т-лімфоцитів відбувається антигеннезалежне диференціювання їх у Т-лімфоцити, різновиди яких здійснюють реакції клітинного імунітету.

Зовні тимус покритий сполучнотканинною капсулою, від якої всередину відходять перегородки, що поділяють тимус на частки. Між капсулою і паренхімою тимуса розташовується базальна мембрана, яка має пори.

Структурно-функціональною одиницею тимуса є частка. Основу частки становлять епітеліоретикулоцити — клітини зірчастої форми, які контактують своїми відростками, утворюючи сітчастий симпласт. Епітеліоретикулоцити, таким чином, утворюють своєрідний каркас, проміжки якого заповнені Т-лімфоцитами і макрофагами.

Частка складається з кіркової речовини; мозкової речовини.

Кіркова речовина (cortex) містить Т-лімфоцити, які щільно заповнюють проміжки між епітеліоретикулоцитами. Дещо рідше трапляються макрофаги та їхня різновидність — дендритні клітини.

Підкапсулярна зона кіркової речовини містить більші лімфоїдні клітини — лімфобласти. Це попередники Т-лімфоцитів, які мігрували з червоного кісткового мозку. Під впливом тимозину, який виділяється епітеліоретикулоцитами строми і макрофагами, вони проліферують.

Епітеліоретикулярні клітини, макрофаги і дендритні клітини підкапсулярної зони називають тимусними клітинами-«няньками», бо вони створюють необхідні умови для визрівання Т-лімфоцитів. Клітини кіркової речовини відокремлені від крові гематотимусним бар’єром, що захищає диференціюючі лімфоцити кіркової речовини від надлишку антигенів.

Гематотимусний бар’єр складається з ендотеліальних клітин гемокапілярів з базальною мембраною; перикапілярних просторів з поодинокими лімфоцитами, макрофагами і міжклітинною речовиною; ендотеліоретикулоцитів з їхньою базальною мембраною.

Мозкова речовина (medulla) частки тимуса утворена малими, середніми та великими Т-лімфоцитами; Т-лімфобластами; епітеліоретикулоцитами та макрофагами.

На гістологічних препаратах мозкова речовина має більш світле забарвлення, тому що містить меншу кількість лімфоцитів. Лімфоцити цієї зони — це рециркулюючий пул клітин, які здатні надходити до кровотоку і виходити з нього через посткапіляри, венули та лімфатичні судини.

Особливістю мозкової речовини є наявність у ній тимусних тілець Гассаля. Вони утворені концентричними нашаруваннями зірчастих епітеліоретикулоцитів, цитоплазма яких містить великі вакуолі, гранули кератину та грубі пучки фібрил. У тимусі синтезуються біологічно активні сполуки — тимозин, тимулін, тимопоетин.

Ці речовини сприяють проліферації та визріванню Т-лімфоцитів, а також синтезу деяких сполук, наприклад, інсуліноподібного фактора, кальцитонінподібного фактора та фактора росту.

Препарат 2. Розріз вилочкової залози (рис. 29).

Мале збільшення. Вивчити препарат. Знайти капсулу і прошарки сполучної тканини, які відходять від неї всередину органа і ділять залозу на частки. Частки складаються з кіркової речовини і мозкової речовини. Ніжна строма (основа) частки представлена епітеліальними ретикулоподібними клітинами — епітеліоретикулоцитами. Це епітеліальні клітини, які контактують своїми відростками і утворюють сітку. Головну масу частки складають Т-лімфоцити, зосереджені, в основному, в кірковій речовині (на препараті це місце має темніше забарвлення). Мозкова речовина значно світліша, ніж кіркова, тому що в ній менше лімфоцитів. У мозковій речовині видно різні за величиною шаруваті епітеліальні клітини (тільця Гассаля). Вони утворені концентричним нашаруванням епітеліоретикулоцитів.

Рис. 29. Вилочкова залоза. Забарвлення гематоксилін-еозином. х 56:

1 — капсула; 2 — трабекули (а — кровоносні судини); 3 — частки залози (б — кіркова речовина; в — мозкова речовина; г — тільце Гассаля)

На рисунку позначити: 1) капсулу вилочкової залози; 2) трабекули: а) кровоносні судини; 3) частки вилочкової залози: б) кіркову речовину; в) мозкову речовину; г) тільце Гассаля.

Велике збільшення (рис. 30). У мозковій речовині знайти епітеліальні клітини, які відрізняються від лімфоцитів більшими розмірами і зірчастою формою, прозорою цитоплазмою і світлим ядром, зарисувати їх.

Рис. 30. Мозкова речовина частки вилочкової залози. Фрагмент попереднього препарату. Забарвлення гематоксилін-еозином. х 600:

1 — лімфоцит; 2 — зірчаста клітина; 3 — тільце Гассаля; 4 — кровоносна судина

На рисунку позначити: 1) лімфоцити; 2) зірчасті клітини; 3) тільце Гассаля; 4) кровоносну судину.