Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум - В. К. Напханюк 2001

Серцево-судинна система
Кровоносні судини

Серцево-судинна система (systema cardiovasculare) є однією з інтегруючих систем організму, що відіграють важливу роль у підтриманні його гомеостазу і сприяють реалізації функцій нервової, ендокринної систем та органів імунного захисту.

До складу серцево-судинної системи входять серце, кровоносні та лімфатичні судини.

Кровоносні судини (vasa sanguinea) — це система замкнутих трубок різного діаметра, які здійснюють транспортну функцію, регулюють кровопостачання органів і забезпечують обмін речовин між кров’ю і суміжними тканинами.

Кровоносні судини поділяються на артерії, вени, мікроциркуляторне русло.

Артерії бувають таких типів:

1) еластичні (аорта);

2) м’язові (артерії дрібного і середнього калібру);

3) мішані (підключична артерія).

Вени поділяються на такі типи:

1) волокнисті (безм’язові); це вени селезінки, плаценти, м’якої мозкової оболонки;

2) м’язові: а) зі слабо розвинутими м’язовими елементами (вени верхньої половини тулуба); б) з помірно розвинутими м’язовими елементами (вени верхніх кінцівок); в) з сильно розвинутими м’язовими елементами (вени нижньої половини тулуба, нижніх кінцівок).

До мікроциркуляторного русла входять:

1) артеріоли;

2) капіляри: а) гемокапіляри з суцільним ендотелієм і базальною мембраною (І тип); б) гемокапіляри з фенестрованим ендотелієм і суцільною базальною мембраною (ІІ тип); в) синусоїдні гемокапіляри з щілиноподібними отворами в ендотелії та переривчастою базальною мембраною (ІІІ тип);

3) венули: а) посткапілярні; б) збірні; в) м’язові;

4) артеріоловенулярні анастомози: а) справжні (шунти); б) атипові.