Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум - В. К. Напханюк 2001

Ендокринна система
Гіпофіз

Гіпофіз (hypophysis cerebri) — центральний ендокринний орган, який регулює діяльність периферичних ланок ендокринної системи (гіпофізозалежних органів).

Гіпофіз складається з аденогіпофіза (передня частка, проміжна і туберальна частини) і нейрогіпофіза (задня частка, стебло, лійка).

Передня частка, або дистальна частина (lobus anterior, pars distalis) аденогіпофіза складається з ендокриноцитів, які розташовуються тяжами або гронами і поділені тонкими прошарками сполучної тканини з синусоїдними капілярами. Розрізняють два типи ендокриноцитів:

1) хромофобні (endocrinocyti chromofobi), що мають бліду цитоплазму. До цієї групи клітин належать малодиференційовані клітини, а також ацидофільні та базофільні ендокриноцити, які виділили свої гранули;

2) хромофільні (endocrinocyti chromofili), цитоплазма яких містить інтенсивно забарвлені гранули.

Хромофільні ендокриноцити поділяються на два види: ацидофільні (endocrinocyti acydofili); базофільні (endocrinocyti basofili).

Ацидофільні ендокриноцити залежно від гормону, який вони виробляють, бувають двох типів:

— соматотропні (endocrinocyti somatotropici), які виробляють соматотропний гормон, що регулює ріст організму. Цитоплазма соматотропних ендокриноцитів містить сферичні гранули діаметром 350-400 нм;

— маматропні (endocrinocyti mammatropici), що виробляють лактотропний гормон — пролактин. Цитоплазма маматропних ендокриноцитів містить гранули неправильної форми розміром 500-600 нм.

Базофільні ендокриноцити включають, по-перше, тиротропні (endocrinocyti thyrotropici) клітини полігональної форми, цитоплазма яких містить дрібні гранули (80-150 нм). Тиротро- поцити виробляють тиротропін, який стимулює секрецію щитовидної залози. По-друге, до них належать гонадотропні (endocrinocyti gonadotropici) клітини округлої або овальної форми з ексцентрично розміщеним ядром, поруч з яким є світла пляма — макула (місце локалізації комплексу Гольджі). Гонадотропоцити секретують гонадотропні гормони: фолікулостимулювальний та лютеїнізуючий. По-третє, це кортикотропні (endocrinocyti corticotropici) клітини неправильної форми, цитоплазма яких містить по периферії дрібні (200-250 нм) сферичні гранули, які синтезують адренокортикотропний гормон (АКТГ).

Проміжна частина (частка) гіпофіза (pars intermedia) складається з базофільних ендокриноцитів, які секретують меланостимулювальний гормон і ліпотропін, що прискорює обмін ліпідів. Інколи скупчення секрету між клітинами призводить до утворення порожнини — псевдофолікулів.

Туберальна частина (раrs tuberalis) аденогіпофіза розміщена між гіпофізарною ніжкою і медіальним підвищенням гіпоталамуса. Утворена тяжами епітеліоцитів кубічної форми з помірною базофільною цитоплазмою.

Задня частка (lobus posterior) гіпофіза (нейрогіпофіз) складається з нервових волокон і відросчастих веретеноподібних гліальних клітин, які називаються пітуїцитами (pituicyti). Гормони вазопресин і окситоцин, які секретуються в передньому гіпоталамусі, опускаються гіпоталамо-гіпофізарним шляхом до задньої частки гіпофіза, де вони скупчуються й утворюють депо — нейросекреторні тільця (corpusculi neurosecretorii accumulati) та виділяються у кров.

Препарати для вивчення

Препарат 1. Передня частка гіпофіза (рис. 14).

Мале збільшення. Знайти ділянку, де є клітини всіх трьох типів.

Велике збільшення. У передній частці знайти хромофобні клітини, які займають середину трабекули, мають нечіткі межі, бліду цитоплазму і велике ядро. Розміщені вони у вигляді тяжів або скупчень. Між ними легко помітити великі яскраво-рожеві еозинофільні клітини, розміщені, як правило, групами. Дещо рідше трапляються групи базофільних клітин. Це також великі клітини з темно-фіолетовою грудкуватою цитоплазмою. Останні два типи клітин мають неправильну, кутасту форму, невеликі ядра. В базофільних клітинах завдяки однотонному забарвленню цитоплазми і ядра останнє видно менш чітко, ніж в інших. Тяжі і групи клітин розташовуються навколо численних синусоїдних капілярів з широким просвітом.

Рис. 14. Передня частка гіпофіза. Забарвлення гематоксилін- еозином. x 600:

1 — хромофобні клітини; 2 — гонадотропоцити; 3 — ацидофільні клітини; 4 — тиротропоцити; 5 — кровоносний капіляр

На рисунку позначити: 1) хромофобні клітини; 2) базофільні клітини (гонадотропоцит); 3) ацидофільні клітини; 4) тиротропоцити; 5) кровоносні капіляри.