Анатомія людини - Зиновій Мірчук, Марина Мірчук 2007

М'язи частин тіла
М'язи нижньої кінцівки

Як і на верхній кінцівці, розрізняють м'язи пояса нижньої кінцівки і м'язи вільної нижньої кінцівки (мал. 49,50) - стегна, гомілки, стопи. М'язи пояса нижньої кінцівки ділять на внутрішню та зовнішню групи. До внутрішніх м'язів належать клубо-поперековий м'яз, внутрішній затульний та грушоподібний м'язи, які прикріпляються до стегнової кістки і виконують різні рухи в кульшовому суглобі. Найбільший з них клубо-поперековий м'яз, який починається від тіл і поперечних відростків 12 грудного і 1-5 поперекових хребців і прикріпляється до малого вертлюга стегнової кістки. Основна функція його - згинання стегна в кульшовому суглобі.

До групи зовнішніх м'язів належать великий, середній та малий сідничні м'язи, квадратний м'яз стегна і зовнішній затульний м'яз. Сідничні м’язи починаються від клубової кістки і прикріпляються до стегнової кістки. При скороченні вони розгинають стегно, при зафіксованій нижній кінцівці утримують таз і тулуб у вертикальному положенні, відводять стегно. Великий сідничний м’яз найсильніший. Він рельєфно виступає завдяки своїй великій масі.

Мал. 49. Г. Баммес. М'язи нижньої кінцівки:

1 - середній сідничний м’яз; 2 - м'яз-натягач широкої фасції;

3 - широка фасція стегна; 4 - чотириголовий м'яз стегна;

5 - двоголовий м'яз стегна; 6 - сухожилок двоголового м'яза стегна;

7 - триголовий литковий м'яз; 8 - камбалоподібний м'яз;

9 - довгий малогомілковий м'яз; 10 - п'ятковий сухожилок (ахйесовий);

11 - короткий малогомілковий м'яз; 12 - кравецький м'яз;

13 - півперетинчастий м'яз; 14 - ніжний м'яз;

15 - півперетинчастий м'яз; 16 - півсухожилковий м'яз;

17 - великий привідний м'яз; 18 - великий сідничний м'яз;

19 - передній великогомілковий м'яз;

20 - довгий м'яз-розгинач пальців.

М'язи стегна. До власних м'язів стегна належать три групи: передня (згиначі), медіальна (привідні) та задня (розгиначі). які оточують з усіх боків стегнову кістку.

Передня група представлена кравецьким м'язом і чотириголовим м'язом стегна. Кравецький м'яз - найдовший м'яз людського тіла. Він починається від клубової кістки, перетинає зверху донизу і медіально всю передню поверхню стегна та прикріплюється до великогомілкової кістки. Чотириголовий м'яз стегна, що має найбільшу масу серед всіх м'язів, починається однією головкою від клубової кістки, трьома головками від стегнової кістки та прикріплюється загальним сухожилком до горбистості великогомілкової кістки. При скороченні ці м'язи згинають стегно в кульшовому суглобі і розгинають гомілку в колінному суглобі. Зігнуте стегно відхиляється назовні, а гомілка — досередини.

До м'язів медіальної групи належать гребінний м'яз, тонкий та привідні (довгий, короткий, великий) м'язи. При скороченні вони призводять стегно, згинають гомілку в колінному суглобі. Ці м'язи починаються на зовнішніх поверхнях сідничної і лобкової кісток і прикріпляються до шорсткої лінії стегнової кістки.

Задня група м’язів стегна складається з півсухожилкового, півперетинчастого та двоголового м'язів. При скороченні вони згинають гомілку в колінному суглобі, розгинають стегно, а при зігнутій в колінному з суглобі гомілці відхиляють її досередини або назовні.

Всі м'язи стегна немов щільний футляр з усіх боків вкриває широка фасція стегна. Зверху вона прикріпляється до пахвинної зв'язки, клубового гребеня, лобкового симфізу та сідничної кістки. У верхній третині передньої ділянки стегна фасція складається з поверхневої і глибокої пластинок. Поверхнева пластинка нижче пахвинної зв'язки має ділянку овальної форми - підшкірну щілину. У глибині цієї щілини проходить велика підшкірна вена ноги, що впадає в стегнову вену. Внизу широка фасція вкриває колінний суглоб спереду та з боків і переходить у фасцію гомілки.

Мал. 50. Г. Баммес. М'язи нижньої кінцівки:

1 - клубо-поперековий м'яз; 2 - гребінний м'яз; 3 - довгий привідний м'яз; 4 - ніжний м'яз; 5 - триголовий литковий м'яз; 6 - камбалоподібний м'яз; 7 - відвідний м'яз великого пальця стопи; 8 — передній великогомілковий м'яз; 9 - чотириголовий м'яз стегна; 10 - кравецький м'яз; 11- м'яз-натягач широкої фасції: 12 - широка фасція стегна; 13 — довгий м'яз-розгинач пальців; 14 - довгий розгинач великого пальця; 15 - довгий згинач пальців стопи; 16 - довгий малогомілковий м'яз.

Мал. 51. Пластика м'язів ноги

M'язи гомілки діляться на три групи: передню, латеральну і задню. Вони оточують кістки гомілки. М'язи передньої групи розгинають стопу і пальні, а м'язи латеральної групи піднімають латеральний і опускають медіальний край стопи. Найбільший м'яз - триголовий. Він починається двома головками від латерального та медіального виростків стегнової кістки. Ця частина триголового м'яза називається литковим м'язом. Посередині гомілки обидві головки литкового м'яза переходять у товстий загальний сухожилок, який донизу звужується і зливається з сухожилком камбалоподібного м'яза, формує п'ятковий (ахіловий) сухожилок, який прикріпляється до п'яткового горба. Триголовий м'яз згинає гомілку та стопу.

Мал. 52. Г. Баммес. М'язи стопи

М'язи стопи (мал.52) розміщені на тилу стопи та підошві. М'язи тилу стопи представлені коротким розгиначем пальців і коротким розгиначем великого пальця. На підошві розрізняють медіальну (з боку великого пальця стопи), латеральну (з боку мізинця) та середню групи м'язів. М'язи підошви міцні, вони мають важливе значення в зміцненні склепіння стопи. При слабкості тих м'язів розвивається плоскостопість.

Мал. 53. Замальовки стопи