Анатомія людини - Зиновій Мірчук, Марина Мірчук 2007

Суглобове з'єднання кісток

За формою суглобових поверхонь розрізняють кулеподібні, еліпсоподібні, циліндричні, блоковидні, сідлоподібні та плоскі суглоби. Форма суглобових поверхонь визначає обсяг і напрямок рухів, які відбуваються довкола трьох осей: поздовжньої, сагітальної та фронтальної (поперечної*). Навколо фронтальної осі відбувається згинання (флексія) і розгинання (екстензія); навколо сагітальної - відведення (абдукція) і приведення (аддукція); навколо поздовжньої - обертання (ротація). Обертання усередину називається пронацією, а обертання назовні - супінацією.

Залежно від кількості осей суглоби розділяють на одноосьові (сполучення між ліктьовою і променевою кістками, гомілкостопний, ліктьовий, міжфалангові суглоби), двоосьові (колінний, скронево-нижньощелепний та ін.), багатоосьові (плечовий, кульшовий та ін.). Суглоби, в утворенні яких беруть участь дві кістки, називаються простими, три і більше - складними.