Анатомія людини - Зиновій Мірчук, Марина Мірчук 2007

Суглоби кінцівок

Плечовий суглоб утворений головкою плечової кістки і суглобовою западиною лопатки. Капсула плечового суглоба скріплена зв'язками і м'язами. Крізь суглобову порожнину проходить сухожилок довгої головки двоголового м'яза плеча. За формою суглобова поверхонь плечовий суглоб - типовий кулястий, найрухоміший. У ньому можливі рухи навколо трьох осей: фронтальної (згинання й розгинання), сагітальної (відведення і приведення) та вертикальної (обертання плеча разом з передпліччям і кистю до середини та назовні).

Ліктьовий суглоб - складний суглоб, утворений зчленуванням трьох кісток: плечової, ліктьової та променевої. Він об’єднує в собі три суглоби: плечоліктьовий (з'єднання між плечовою і ліктьовою кістками), плечопроменевий (з'єднання між плечовою і променевою кістками), променеліктьовий (з'єднання між променевою і ліктьовою кістками в проксимальному відділі). Ці суглоби мають загальну капсулу, зміцнену зв'язками. У ліктьовому суглобі можливі згинання, розгинання, пронація (обертання передпліччя всередину) та супінація передпліччя (обертання його назовні). При цьому рухи в суглобі відбуваються навколо вертикально)' осі; ліктьова кістка зберігає звичайне положення на передпліччі, а променева обертається разом з кистю навколо неї.

Променезап’ястковий суглоб - з'єднання променевої кістки з проксимальними суглобовими поверхнями човноподібної, півмісяцевої та тригранної кісток. У цьому суглобі відбуваються такі рухи: згинання їв долонному напрямку), розгинання (тильне згинання), приведення та відведення, а також колове обертання.

Кістки кисті з'єднані декількома суглобами, які закріплені короткими та міцними зв'язками, середньозап'ястковим (між кістками першого і другого рядів кісток зап'ястка), міжзап'ястковим (між окремими кістками зап'ястка і основами п'ясткових кісток) і міжфаланговими, що дозволяють здійснювати різноманітні рухи - згинання, розгинання, протиставлення великого пальця іншим пальцям тощо.

Кульшовий суглоб утворений головкою стегнової кістки та кульшовою западиною тазової кістки. Суглобова капсула охоплює більшу частину шийки стегнової кістки і прикріплюється до тазової і стегнової кісток так, що значна частина шийки розташована всередині суглобової порожнини. Всередині порожнини суглоба міститься також зв'язка головки стегнової кістки, через яку проходять судини і нерви. Кульшовий суглоб мас кулясту форму і належить до багатоосьових суглобів. У ньому можливі різноманітні рухи: згинання, розгинання, відведення, приведення, кругові.

Колінний суглоб утворений суглобовими поверхнями виростків стегнової і великогомілкової кісток. До його передньої поверхні прилягає наколінок - найбільша сесамолодібна (схожа до кунжутного сім'я) кістка, що міститься в товші сухожилка чотириголового м'яза стегна. Наколінок сприяє плавному ковзанню сухожилка нього м'яза і збільшенню обсягу рухів у суглобі. Суглобові поверхні стегнової і великогомілкової кісток доповнені внутрішньосуглобовими хрящами: медіальним і латеральним менісками. Колінний суглоб зміцнений зв'язками, які розміщені в порожнині суглоба, і тими, що лежать поза нею. Ці зв'язки з'єднані з менісками, суглобовою сумкою, виростками і надвиростками стегнової та великогомілкової кісток.

Колінний суглоб має декілька синовіальних сумок, в яких при пошкодженні й захворюваннях колінного суглоба скупчується значна кількість рідини. За формою суглобових поверхонь колінний суглоб належить до типових виросткових суглобів. У ньому можливі рухи навколо двох осей: згинання і розгинання по фронтальній осі, а також обертання гомілки при зігнутому коліні навколо вертикальної (поздовжньої) осі. Гомілкостопний суглоб. В утворенні гомілкостопного суглоба беруть участь суглобові поверхні обох кісток гомілки і надп'яткової кістки. З’єднані разом великогомілкова і малогомілкова кістки своїми дистальними кінцями - медіальною (присередньою) та латеральною (бічною) кісточками мов виделка щільно охоплюють блок надп'яткової кістки. Це з'єднання закріплене міцним зв'язковим апаратом. Гомілкостопний суглоб належить до блокоподібних. У ньому можливі рухи навколо фронтальної осі (згинання, розгинання - тильне згинання стопи) і невеликі рухи вбік при значному підошовному згинанні.