Анатомія людини - курс лекцій - Костиленко Ю.П. 2015

Загальна спланхнологія. Загальна анатомія травної системи

План лекції:

4.1 Вчення про внутрішні органи.

4.2 Загальні принципи будови внутрішніх органів.

2.3 Топографія і мінливість внутрішніх органів.

4.4 План опису внутрішніх органів.

4.5 Загальна характеристика будови травної системи.

4.6 Основні етапи розвитку травної системи.

4.1 Вчення про внутрішні органи

Спланхнологія - вчення про внутрішні органи, які розташовані в порожнинах тіла (порожнині рота, порожнині шиї, грудній, черевній, тазовій порожнинах) і забезпечують в організмі обмінні процеси із зовнішнім середовищем. Для кращого розуміння викладеного в даному розділі матеріалу нам необхідно спочатку дати визначення деяким загальним морфологічним поняттям, які більш детально вивчаються в курсі гістології.

Тканина являє собою сформовану у філогенезі систему клітин і їх похідних, організованих для виконання певних функцій, яка спроможна сама себе підтримувати.

Кожна тканина складається з наступних основних елементів: 1 - клітин; 2 - волокнистого компоненту; 3 - аморфної речовини.

Тканини є будівельними матеріалами, з яких сформовані органи. У організмі людини виділяють 4 основних типи тканин: епітеліальні, тканини внутрішнього середовища (сполучні тканини), м'язову і нервову тканини.

Епітеліальні тканини розташовуються на вільній поверхні організму і вистилають слизові оболонки порожнистих органів, формуючи селективний бар'єр між організмом і зовнішнім середовищем, а також утворюють залози. Морфологічно епітеліальна тканина характеризується тим, що складові її клітини об'єднуються в пласти з одного або декількох шарів.

Тканини внутрішнього середовища (сполучні тканини) - займають увесь внутрішній простір організму, оточуючи і утримуючи всі інші види тканин, вони дуже різноманітні по будові і функції. Для них характерна наявність клітин, розділених великою кількістю міжклітинної речовини, що складається з волокнистого комплексу (колагенових, еластичних волокон) і основної (аморфної) речовини.

Сполучні тканини підрозділяються на власне сполучну (фіброзну), сполучні тканини зі спеціальними властивостями (жирова, ретикулярна та ін.) і опорні тканини - хрящову і кісткову. Фіброзна тканина буває пухкою і щільною. Пухка сполучна тканина супроводжує судини і нерви, входить до складу різних органів. Щільна сполучна тканина буває неоформленою і оформленою. Остання містить орієнтовані певним чином пучки волокон і бере участь в побудові зв'язок, мембран, сухожилків.

М'язові тканини забезпечують рух організму або окремих його частин, оскільки вони утворені клітинами, які можуть скорочуватися, завдяки вмісту в цитоплазмі особливих скоротливих білків - актину і міозину, що формують міофібрили. Розрізняють наступні види м'язової тканини: гладку (непосмуговану) вона входить до складу стінок більшості порожнистих внутрішніх органів, поперечнопосмуговану скелетну і серцеву поперечнопосмуговану.

Нервова тканина сприймає інформацію із зовнішнього і внутрішнього середовищ організму. Вона складається з особливих клітин - нейронів, які мають один або декілька відростків і сполучені між собою за допомогою спеціалізованих міжклітинних контактів - синапсів. Нейрони здатні генерувати, передавати і інтегрувати електричні імпульси.

Як вже було сказано вище, з тканин в організмі формуються органи. Орган складається з різних тканин (нерідко всіх чотирьох основних груп), з яких одна або декілька переважають і визначають його специфічну будову і функцію.

Орган, як частина організму, характеризується наступними ознаками: певним положенням в тілі, властивою даному органу формою, конструкцією і просторовими взаєминами з іншими органами. Кожен орган несе в організмі свою особливу функцію, проте, більшість органів виконують декілька функцій, тобто є мультифункціональними.

У цілісному організмі органи об'єднуються в комплекси - анатомо- функціональні системи. Під системою органів прийнято розуміти сукупність органів, зв'язаних між собою анатомічно, топографічно і функціонально, що мають загальне походження і схожі риси будови. Органи, що входять в систему, виконують частину загальної функції або всю основну функцію даної системи. Окрім поняття «Система органів» деякі автори використовують термін «апарат», наприклад опорно-руховий, голосовий апарат і так далі. Апаратом є функціональне об'єднання органів, які можуть бути однорідними і різнорідними по своєму походженню і будові. Наприклад, кістки і м'язи складають опорно-руховий апарат.

У організмі людини, як і у всіх ссавців, розрізняють наступні системи органів і апарати.

1. Органи, що здійснюють обмін речовин з навколишнім середовищем. Цим процесом є єдність протилежних явищ - засвоєння (асиміляція) і виділення (дисиміляція). Засвоєння живильних речовин і кисню забезпечують травна і дихальна системи. Виділення продуктів обміну проводить сечова система. Продукти обміну виділяються також травною і дихальною системами.

2. Органи, які слугують для збереження виду - система органів розмноження або статеві органи. Сечові і статеві органи тісно зв'язані між собою по розвитку і будові, унаслідок чого їх об'єднують в сечостатевий апарат.

3. Органи, через які сприйнятий травною і дихальною системами матеріал розподіляється по всьому організму, а речовини, що підлягають утилізації, доставляються до системи виділення. Дані органи складають серцево-судинну систему.

4. Органи, що здійснюють хімічний зв'язок і регуляцію всіх процесів в організмі - залози внутрішньої секреції (ендокринні залози).

5. Органи, що забезпечують пересування організму в просторі утворюють опорно-руховий апарат, що складається з кісток (кісткова система), їх з'єднань (суглоби і зв'язки) і м'язів, що їх рухають (м'язова система).

1. Органи, що сприймають подразнення із зовнішнього світу, складають систему органів чуття.

2. Органи, що здійснюють нервовий зв'язок і об'єднують функцію всіх органів в єдине ціле, складають нервову систему, з якою пов'язана вища нервова діяльність людини.

Органи травлення, дихання, сечовиділення, розмноження, судини і ендокринні залози об'єднуються разом під назвою вегетативних органів, (рослинних), оскільки аналогічні ним функції є і у рослин.

Опорно-руховий апарат, органи чуття і нервова система об'єднуються під назвою органів анімальної системи, оскільки функції активного пересування і нервової діяльності властиві тільки тваринам і практично відсутні у рослин.

Опорно-руховий апарат, покритий шкірою, утворює власне тіло - «сому», усередині якої знаходяться порожнини - грудна, черевна і тазова. Отже, «сома» утворює стінки порожнин. Вміст цих порожнин називають «нутрощами». До них відносяться органи травлення, дихання, сечовиділення, розмноження і пов'язані з ними залози внутрішньої секреції. До нутрощів і «соми» підходять шляхи, що проводять рідини, тобто судини, які несуть кров і лімфу і складають судинну систему, і провідні шляхи, тобто нерви, що складають разом із спинним і головним мозком нервову систему.

Шляхи, що проводять подразнення і рідини, утворюють анатомічну основу об'єднання організму за допомогою нейрогуморальної регуляції. Тому нутрощі і «сома» є частинами єдиного цілісного організму і виділяються умовно. В даний час до нутрощів відносять 3 системи органів: травну, дихальну і сечовидільну.

При вивченні внутрішніх органів звертається увага на їх зовнішню і внутрішню будову і топографію.

Більшість внутрішніх органів по характеру будови можна віднести до порожнистих або трубчастих органів (стравохід, шлунок, кишечник, трахея) і паренхіматозних (печінка, підшлункова залоза).

Є також м'язові органи (язик), органи, побудовані з твердих тканин (зуби), і органи змішаної (складної) будови.

4.2 Загальні принципи будови внутрішніх органів

Порожнисті (трубчасті) органи усередині мають порожнину, оточену багатошаровою стінкою. У стінці виділяють внутрішню - слизову оболонку, середню - м'язову і зовнішню оболонки.

Слизова оболонка, tunica mucosa, покриває всю внутрішню поверхню порожнистих органів травної, дихальної і сечостатевої систем. Зовнішній покрив тіла переходить в слизову оболонку біля отворів рота, носа, заднього проходу, сечівника і піхви.

Слизова оболонка покрита епітелієм, під яким лежать сполучнотканинна і м'язова пластинки. Транспорт вмісту полегшується виділенням слизу залозами, розташованими в слизовій оболонці. Слизова оболонка здійснює механічний і хімічний захист органів від ушкодження. Велику роль вона грає в біологічному захисті організму. У слизовій оболонці знаходяться скупчення лімфоїдної тканини у вигляді лімфатичних фолікулів і, більш складно влаштованих, мигдалків. Ці утворення входять до складу імунної (захисної) системи організму.

Важливою функцією слизової оболонки є всмоктування живильних речовин і рідин. У органах, де всмоктування відбувається найінтенсивніше, поверхня слизової оболонки збільшується за рахунок складок і ворсинок. Наприклад, за рахунок вказаних утворень внутрішня поверхня тонкої кишки досягає 4 м2, при загальній поверхні тіла близько 1,5 м2.

Крім того, слизова оболонка виділяє секрети залоз і деякі продукти обміну речовин, особливо в умовах порушення роботи органів системи виділення (ниркової недостатності).

Слизова оболонка більшості порожнистих органів розташовується на підслизовій основі, tela submucosa, яка складається з пухкої сполучної тканини і дозволяє слизовій оболонці зміщуватися. У підслизовій основі розташовуються розгалуження кровоносних судин, що живлять стінки порожнистого органу, лімфатичні судини і нервові сплетення.

М'язова оболонка, tunica muscularis, утворює середню оболонку стінки порожнистого органу. У більшості нутрощів, за винятком початкових відділів травної і дихальної систем, вона представлена гладкою м'язовою тканиною.

У м'язовій оболонці зазвичай є внутрішній циркулярний і зовнішній поздовжній шари. Встановлено, що кругові і поздовжні пучки м'язових волокон мають спіральний напрям. У круговому шарі спіралі круті на відміну від поздовжнього. Якщо скорочується внутрішній круговий шар травної трубки, вона в цьому місці звужується і дещо подовжується, а там, де скорочується поздовжня мускулатура, трохи коротшає і розширюється. Координовані скорочення шарів забезпечують просування вмісту по тій або іншій трубчастій системі. У певних місцях циркулярні м'язові клітини концентруються, утворюючи сфінктери, здатні замикати просвіт органу. Сфінктери грають роль в регуляції просування вмісту з одного органу в іншій (наприклад, пілоричний сфінктер шлунку) або виведення його назовні (сфінктери заднього проходу, сечовипускального каналу).

Зовнішня оболонка у порожнистих органів має двояку будову. У одних вона складається з пухкої сполучної тканини - адвентиціальна оболонка, tunica adventitia, у інших представлена вісцеральним листком однієї з серозних оболонок організму (плевра, очеревина, перикард) і називається серозною - tunica serosa (мал. 4.1).

Паренхіматозні органи в більшості своїй представляють великі залози. У складі таких органів виділяють паренхіму і строму. Паренхімою називають специфічну тканину органів, представлену зазвичай епітелієм, морфо-функціональні особливості якого і обумовлюють виконання функцій, властивих даному органу.

Клітинні комплекси паренхіми розташовані в сполучнотканинному каркасі органу, що називається стромою. Строма в таких органах принципових відмінностей не має і є пухкою волокнистою сполучною тканиною, в якій проходять нерви і кровоносні судини, отже, строма виконує для органів опорно-трофічну і формоутворюючу функції.

Мал. 4.1 Схема будови стінки порожнистого органу (за Р.Д.Синельниковим):

1 — слизова оболонка (внутрішня); 2 — підслизова основа; 3 — м’язова оболонка (середня), А — коловий шар, Б — поздовжній шар; 4 — зовнішня оболонка (серозна або адвентиціальна)

Паренхіматозні органи складаються з анатомічних конструктивних одиниць, якими є долі і часточки. У деяких органах, виділяють анатомо-хірургічні одиниці - сегменти, що мають значення при органозберігаючих оперативних втручаннях.

Найменша структурна частина органу, яка виконує всі функції, властиві даному органу, отримала назву структурно-функціональної одиниці (у нирках - нефрон, в печінці - печінкова часточка, в легенях - ацинус).

4.3 Топографія і мінливість внутрішніх органів

Знання топографії нутрощів має першорядне практичне значення. При описі положення органу в тілі користуються поняттями голотопії, скелетотопії і синтопії.

Голотопією називають відношення органів до областей тіла. При вивченні спланхнології необхідно знати області голови, шиї, грудей, живота, спини, промежині і вміти наносити проекцію органів на поверхню тіла.

Скелетотопія є відношенням органів до частин скелета, кісткових точок, які можна промацати у живої людини або знайти на рентгенограмі.

Синтопія показує відношення органу, що вивчається, до інших органів і анатомічних утворень (судин, нервів).

Уявлення про варіанти і аномалії розвитку внутрішніх органів. У практичній роботі доводиться зустрічатися не тільки з анатомічними варіантами, але і з аномаліями, що виникли внаслідок порушення розвитку органів в ембріональному і постнатальному періодах. Часто вони бувають причиною функціональної неповноцінності органів і хворобливих розладів.

Всі пороки розвитку внутрішніх органів можна підрозділити на 4 групи:

I. Аномалії кількості:

А) Відсутність органу, пов'язана з агенезією або аплазією.

1) Агенезія - нерозвинутість органу, внаслідок відсутності його закладки у ембріона.

2) Аплазія - нерозвинутість ембріонального зачатку органу.

Б) Подвоєння органу (дуплікація) або утворення додаткових органів - обумовлено множинною ембріональною закладкою або розділенням зачатка органу.

В) Злиття (нерозділення) органів.

II. Аномалії положення:

A) Гетеротопія - закладка органу у зародка в незвичайному місці, в якому і відбувається його подальший розвиток.

Б) Дістопія - зсув органу в незвичайне місце в ембріональному періоді.

B) Інверсія - зворотне положення органу щодо його власної осі або серединної площини тіла, унаслідок порушення ембріонального повороту.

III. Аномалії форми і розміру:

A) Гіпоплазія - недостатній розвиток органу унаслідок затримки на якій- небудь стадії ембріогенезу. Гіпопластичний орган зменшений в розмірах, функція його помітно порушена або зовсім відсутня.

Б) Гіперплазія (гіпертрофія) - збільшення відносної маси або розмірів органу за рахунок збільшення кількості (гіперплазія) або об'єму (гіпертрофія) клітин.

B) Зрощення парних органів - залежить від злиття їх закладок в ембріональному періоді.

IV. Аномалії будови (структури):

A) Атрезія - повна відсутність каналу або природного отвору тіла.

Б) Стеноз - звуження каналу або отвору.

B) Дивертикули - аномальні вирости порожнистих органів.

Г) Гетероплазія - порушення диференціювання окремих типів тканин.

Д) Дисплазія - порушення формування складових тканинних елементів органу.

Е) Гамартія - неправильне співвідношення тканин в анатомічних структурах або наявність відсутніх в нормі залишків зародкових утворень в зрілому організмі.

4.4 План опису внутрішніх органів

На практичних заняттях, описуючи внутрішні органи доцільно притримуватися наступного плану:

1. Назва органу: українською, латинською (грецькою) мовами;

2. Топографія органу:

а) голотопія

б) скелетотопія

в) синтопія.

3. Розміри, маса органу.

4. Характеристика зовнішньої будови органу.

5. Характеристика внутрішньої будови органу (для порожнистих органів будова стінки).

6. Функції даного органу.

7. Варіанти і аномалії розвитку органу.

4.5 Загальна характеристика будови травної системи

Травну систему можна розглядати як сукупність послідовно сполучених порожнистих органів (травна трубка) що починаються краніально ротовою щілиною, та закінчується каудально заднім проходом; і крупних травних залоз, що знаходяться за межами травної трубки, та сполучені з нею вивідними протоками.

До травної системи відносяться порожнина рота з органами, що знаходяться в ній, глотка, стравохід, шлунок, тонка кишка, що складається з дванадцятипалої, порожньої і клубової кишок, товста кишка, що складається із сліпої, висхідної ободової, поперечної ободової, низхідної ободової, сигмоподібної ободової і прямої кишки, а також слинні залози, печінка і підшлункова залоза (мал. 4.2).

Органи травної системи здійснюють захоплення їжі, визначення її смакових характеристик, механічну і хімічну обробку, всмоктування живильних речовин і виведення неперетравлених залишків.

Порожнина рота є початком травної системи. Тут за допомогою зубів їжа подрібнюється, за допомогою язика визначаються смакові властивості їжі, харчова грудка перемішується, змішується із слиною, що поступає в порожнину рота із слинних залоз. З порожнини рота їжа прямує в глотку.

Мал. 4.2 Загальний план будови травної системи:

1 - порожнина рота;

2 - слинні залози;

3 - глотка;

4 - стравохід;

5 - шлунок;

6 - 12-пала кишка;

7 - порожня кишка;

8 - клубова кишка;

9 - сліпа кишка;

10 - висхідна ободова кишка;

11 - поперечна ободова кишка;

12 - низхідна ободова кишка;

13 - сигмоподібна кишка;

14 - пряма кишка;

15 - печінка;

16 - підшлункова залоза.

Глотка є лійкоподібною, злегка сплюснутою трубкою, що не спадається. Верхня стінка глотки зрощена з основою черепа; на межі між VI і VII шийними хребцями глотка, звужуючись, переходить в стравохід. Функції глотки різноманітні. Глотка бере участь в диханні: повітря, що вдихається виходить з порожнини носа, йде в порожнину глотки, потім в трахею, з порожнини рота через глотку в стравохід потрапляє їжа, м'язова оболонка її активно бере участь в акті ковтання; крім того, глотка як резонатор має велике значення для членороздільної мови, особливо співу. З порожнини глотки через слухову трубу повітря надходить в порожнину середнього вуха, завдяки чому в барабанній порожнині підтримується однаковий із зовнішнім середовищем тиск. Стравохід - злегка сплюснута спереду назад циліндрична м'язова трубка, розташована між глоткою і шлунком завдовжки 22-30 см і шириною близько 3 см. Стравохід вистелений слизовою оболонкою, в підслизовій основі якої знаходяться численні власні залози, секрет яких зволожує харчову грудку під час її проходження по стравоходу в шлунок. Просування харчової грудки по стравоходу відбувається за рахунок хвилеподібних скорочень його стінки - скорочення окремих ділянок чергується з їх розслабленням. Із стравоходу їжа потрапляє в шлунок.

Шлунок - це мішкоподібне розширення травної трубки, що за виглядом нагадує реторту. У слизовій оболонці шлунка містяться залози, що виробляють слиз, ферменти і соляну кислоту. Шлунок є резервуаром для поглиненої їжі, яка в нім перемішується і частково перетравлюється під впливом шлункового соку.

Харчова грудка в шлунку під дією ферментів перетворюється на частково перетравлену напіврідку масу (хімус), яка потім потрапляє в дванадцятипалу кишку. Перемішування хімуса з шлунковим соком і подальше його виштовхування в тонку кишку здійснюється шляхом скорочення м'язів стінки шлунка.

Тонка кишка займає велику частину черевної порожнини і розташовується у вигляді петель. Це щонайдовший відділ травної трубки, довжина її у трупа досягає 6-7 метрів. Тонка кишка, у свою чергу, ділиться на дванадцятипалу, порожню і клубову кишки. Саме тут протікає велика частина процесів перетравлення їжі і всмоктування її вмісту.

Площа внутрішньої поверхні тонкої кишки збільшується за рахунок наявності ворсинок, кругових складок і мікроворсинок на апікальній поверхні епітеліальних клітин слизової оболонки (ентероцитах).

Далі неперетравлена харчова маса потрапляє в товсту кишку, в ній відбувається всмоктування води, формування калових мас, виведення їх з організму. Товста кишка має довжину 1,2-1,5м і складається із сліпої кишки з червоподібним відростком, ободової кишки (у складі останньої виділяють висхідну ободову, поперечну ободову, низхідну ободову і сигмоподібну) і прямої кишки.

Загальна характеристика очеревини. Очеревина є серозною оболонкою, що вистилає черевну порожнину і покриває повністю або частково внутрішні органи, розташовані в цій порожнині. Очеревина утворена сполучною тканиною, вкритою одношаровим плоским епітелієм — мезотелієм.

Очеревина відіграє різноманітну роль в організмі. Перш за все, її ковзаюча зволожена поверхня полегшує постійне фізіологічне пререміщення рухомих органів черевної порожнини (петель тонкої кишки, поперечної і сигмоподібної ободової кишок). При різних механічних, хімічних і термічних діях очеревина виділяє клейкий фібринозний ексудат, який забезпечує склеювання (спаювання) пошкоджених ділянок, за рахунок утворення спайок вдається у ряді випадків локалізувати вогнище запального процесу. Особливо високою пластичністю відрізняється очеревина великого чепця, який завжди припаюється до місць пошкодження очеревини. Хірурги називають великий чепець «сторожем черевної порожнини». Через дублікатури очеревини (брижі, складки, деякі зв'язки) до органів черевної порожнини підходять судини і нерви. Нарешті очеревина і її похідні грають значну роль при фіксації внутрішніх органів, бере участь в продукуванні і утилізації серозної рідини, про що докладніше буде сказано нижче.

Очеревина, яка вистилає стінки черевної порожнини, називається парієтальною. Очеревина, яка покриває органи, називається вісцеральною. Загальна площа поверхні очеревини у дорослої людини складає в середньому 1,71м2. Вісцеральна очеревина виконує в основному функцію транссудації (продукцію серозної рідини), оскільки в ній переважають сплетення кровоносних капілярів. Резорбційну функцію (всмоктування надлишку серозної рідини) переважно виконує парієнтальна очеревина в області грудочеревної перетинки і діафрагми тазу. У цих місцях знаходяться сплетення лімфатичних капілярів, в які здійснюється всмоктування. У інших ділянках очеревина виконує як транссудуючу, так і резорбуючу функції. Загальна кількість серозної рідини в порожнині очеревини в нормі складає 20-25 мл.

При порушенні рівноваги між процесами транссудації і ексудації в порожнині очеревини накопичується значна кількість рідини (асцит), що має місце при хронічних захворюваннях серцево-судинної системи, захворюваннях печінки.

Порожниною очеревини є лабіринт, утворений сукупністю щілиноподібних просторів між вісцеральним і парієтальним листками очеревини. Таким чином, поняття «черевна порожнина» і «порожнина очеревини» нерівнозначні, друга складає лише частину першої. У чоловіків порожнина очеревини замкнута, у жінок - сполучається із зовнішнім середовищем через черевні отвори маткових труб, порожнину матки і піхву.

Порожнина очеревини топографо-анатомічно ділиться на три поверхи: верхній, середній і нижній. Верхній поверх обмежений діафрагмою зверху, брижею поперечної ободової кишки знизу. Верхній поверх порожнини очеревини розділяється на три дещо відособлених простори - печінкову, передшлункову і чепцеву сумки.

Середній поверх порожнини очеревини знаходиться між брижею поперечної ободової кишки і входом в порожнину тазу. У середньому поверсі розрізняють правий і лівий латеральні канали, брижові синуси, а також кишені і ямки.

Нижній поверх відповідає порожнині тазу. Під час переходу очеревини з органу на орган в нижньому поверсі утворюються заглиблення: прямокишково- міхурове заглиблення у чоловіків і два заглиблення у жінок - прямокишково-маткове і матково-міхурове.

Відношення очеревини до внутрішніх органів неоднакове. Одні органи покриті очеревиною тільки з одного боку, тобто лежать поза очеревиною, ретро- або екстраперитонеально (дванадцятипала кишка, підшлункова залоза). Інші органи покриті очеревиною тільки з 3-х сторін і називаються органами, що лежать мезоперитонеально (печінка, висхідна і низхідна ободові кишки, середня третина прямої кишки).

Третя група органів покрита очеревиною з усіх боків і займає внутрішньоочеревинне, інтраперитонеальне положення (шлунок, селезінка, порожня, клубова, сліпа кишки, поперечна і сигмоподібна ободові кишки, верхня третина прямої кишки, червоподібний відросток).

Під час переходу очеревини зі стінки черевної порожнини на орган, з органу на орган, утворюються похідні очеревини, якими є: 1) зв'язки очеревини, 2) брижі, 3) чепці, 4) складки.

Зв'язки очеревини - це ділянки очеревини в місцях переходу парієтальної очеревини у вісцеральну, із стінки черевної порожнини на орган або в місцях переходу вісцеральної очеревини з одного органу на іншій. По будові розрізняють однолисткові і дволисткові зв'язки.

Між листками вісцеральної очеревини можуть проходити судини, нерви, протоки залоз або скупчуватися жирова тканина (серповидна зв'язка печінки, трикутні зв'язки печінки, печінково-шлункова зв'язка, нирково-дванадцятипала зв'язка, шлунково-селезінкова зв'язка, шлунково-діафрагмальна зв'язка, шлунково-ободова зв'язка, широка зв'язка матки).

Брижі - це дволисткові зв'язки, що утворюються під час переходу очеревини із стінки черевної порожнини на орган. У складі брижі між листками очеревини міститься сполучна тканина, жирова клітковина, судини, нерви, лімфатичні вузли. Орган, що має брижу, завжди розташовується по відношенню до очеревини інтраперитонеально (за винятком яєчника, який має брижу, але очеревиною не покритий) і є більш менш рухомим. При цьому, чим довше брижа, тим більш рухливий орган.

Чепці - великий і малий - це зв'язки, що містять значну кількість жирової тканини.

Великі залози травної системи. Печінка у людини є найбільшою залозою, маса її у дорослої людини складає 1,5-2,0 кг (2% маси тіла). Печінка розташована в черевній порожнині під діафрагмою, велика частина її лежить справа. Формою, в деякій мірі печінка нагадує капелюшок гриба, в ній розрізняють дві поверхні (діафрагмальну і вісцеральну), дві основні частки - праву і ліву. На вісцеральній поверхні печінка за допомогою борозен ділиться на вторинні долі: хвостату і квадратну. На цій же поверхні визначаються поперечна борозна - ворота печінки. Через ворота в печінку входить: власна печінкова артерія, нерви, ворітна вена, а виходять лімфатичні судини і загальна печінкова протока (по ній з печінки відтікає жовч).

Печінка, по виразу І.П. Павлова є «головною лабораторією організму», її по праву слід вважати багатофункціональним органом, в організмі людини вона виконує наступні важливі функції:

1. Зовнішньосекреторна функція. Печінка виробляє жовч, яка потім по системі проток поступає в дванадцятипалу кишку, де бере участь в перетравлюванні їжі. До складу жовчі входять: холестерин, білірубін, первинні жовчні кислоти, фосфоліпіди, електроліти. Кількість жовчі і концентрація в ній жовчних кислот зростають при вживанні їжі, багатої на жири.

2. Дезінтоксикаційна функція. За системою ворітної вени в печінку поступає кров від шлунка, тонкої і товстої кишки. У цій крові, разом з живильними, корисними для організму речовинами містяться токсичні речовини, що поступили в організм аліментарним шляхом, або що утворилися при перетравлюванні їжі. Нейтралізація цих речовин і відбувається в печінці, тільки після чого очищена кров потрапляє у велике коло кровообігу.

3. У внутрішньоутробному періоді, в печінці утворюються формені елементи крові (гємопоетична функція).

4. Печінка бере участь в обміні білків, жирів, вуглеводів (у ній здійснюється синтез і розпад глікогену, синтез білків плазми крові і так далі).

Внутрішня будова печінки характеризується закономірним розподілом в ній паренхіми, жовчних проток і кровоносних судин.

Структурно-функціональною одиницею є печінкова часточка, перші уявлення про її будову виникли в кінці XIX століття.

Печінка людини складається приблизно з 500000 печінкових часточок. Печінкова часточка (за класичними уявами) має форму шестигранної призми, діаметром 1-1,5 мм і заввишки 1,5-2 мм. Часточка складається з печінкових балок, що радіально розходяться від центру, кожна з яких утворена двома рядами печінкових клітин - гепатоцитів. В центрі часточки знаходиться центральна вена. З периферії (по кутах шестигранника) в печінкову часточку проникають кровоносні капіляри, які є продовженням міжчасточкових вен (з системи ворітної вени) і міжчасточкових артерій (з системи власної печінкової артерії), що проходять в міжчасточкових сполучнотканиних прошарках.

Усередині часточки венозна і артеріальна капілярні мережі продовжуються в внутрішньочасточкові капіляри (синусоїди), які розташовуються між балками печінкових клітин. Внутрішньочасточкові капіляри печінки відрізняються від капілярів інших органів великим діаметром, стінка їх щільно прилягає до поверхні гепатоцитів.

Під час циркуляції крові по внутрішньочасточкових капілярах, відбувається інактивація токсичних речовин (які потрапили в печінку по системі ворітної вени), що містяться в ній, спеціальними клітинами - зірчастими макрофагами (клітинами Купфера).

Судини, що виходять з капілярної мережі, впадають в центральну вену часточки, по якій кров відтікає в міжчасточкові збірні вени. Останні надалі формують печінкові вени, які впадають в нижню порожнисту вену.

Між рядами гепатоцитів, що утворюють балки, розташовуються жовчні капіляри. Ці капіляри не мають власної стінки. Їх стінка утворена поверхнями гепатоцитів, що контактують, на яких є невеликі поглиблення, співпадаючі один з одним і разом створюючи просвіт жовчного капіляра (мал. 4.3).

Жовчні капіляри сліпо закінчуються в центральних відділах часточки, а на периферії утворюють міжчасточкові жовчні проточки. Останні, з'єднуючись переходять послідовно у сегментарні, секторальні, часткові (правий і лівий печінковий) протоки і, нарешті, в загальну печінкову протоку.

Мал. 4.3 Схематична будова печінкової часточки:

1 — синусоїд; 2 — жовчні капіляри; 3 — гепатоцити; 4 — купферовські клітини; 5 — центральна вена; 6 — міжчасточкові перетинки; 7 — міжчасточкові печінкові тріади; 8 — міжчасточкова артерія; 9 — міжчасточкова вена; 10 — міжчасточкова жовчна протока.

Міжчасточкові артерії, вени і міжчасточкові жовчні проточки, лежачи паралельно один одному в прошарках міжчасточкової сполучної тканини, утворюють тріади печінки.

У зв'язку з розвитком хірургії печінки в її конструкції виділяють крупніші одиниці - сегменти печінки. У основі розподілу печінки на сегменти полягає розгалудження ворітної вени. Ворітна вена ділиться в воротах печінки на праву і ліву гілки, які, у свою чергу, віддають гілки 2-го порядку. Ділянки печінки, в яких розгалужуються вени 2-го порядку, а разом з ними гілки печінкової артерії і жовчні протоки, розглядаються як сегменти печінки.

Найбільш поширено ділення печінки на 8 сегментів: ліва частка печінки, включаючи квадратну і хвостату частки, підрозділяється на 4 сегменти, в правій частці також виділяють 4 сегменти. Сегменти розділяються малосудинними зонами, по яких при виникненні осередкових патологічних процесів можна проводити резекцію частини печінки.

Жовчний міхур і жовчовивідні протоки. У дорослої людини жовчний міхур має вигляд витягнутої колби, в нім розрізняють дно, тіло і шийку, яка поступово переходить в протоку міхура. Жовчний міхур є резервуаром жовчі. У живої людини жовчний міхур прилягає до черевної стінки в тому місці, де знаходиться кут, утворений ребровою дугою і зовнішнім краєм прямого м'яза живота.

Жовч виділяється печінкою безперервно, але на своєму шляху в дванадцятипалу кишку зустрічає сфінктер, тому прямує в жовчний міхур, де слизова оболонка всмоктує воду, і жовч концентрується в 5 разів.

За добу виділяється від 3 до 4,5 л провізорної жовчі; у жовчному міхурі вона згущується. Якщо в жовчному міхурі накопичується близько 40 см3 жовчі, його нервові елементи подразнюються, рефлекторно збуджується мускулатура, і розслабляється спіральна складка, внаслідок чого в дванадцятипалу кишку виділяється порція жовчі. Так само жовч викидається рефлекторно, якщо в дванадцятипалу кишку поступає їжа.

Правий і лівий печінкові протоки в воротах печінки з'єднуються в загальну печінкову протоку. Остання зливається із протокою міхура, утворюючи загальну жовчну протоку. Загальна жовчна протока в половині випадків з'єднується з протокою підшлункової залози, утворюючі печінково-підшлункову ампулу, яка розташовується у великому сосочку дванадцятипалої кишки. Тут утворюється особливе пристосування, що регулює надходження жовчі і панкреатичного соку в тонку кишку, - сфінктер печінково-підшлункової ампули, який продовжується в сфінктер загальної жовчної протоки і сфінктер підшлункової протоки.

Підшлункова залоза. Позаду шлунка, поряд з дванадцятипалою кишкою, розташована підшлункова залоза, друга за розмірами залоза травної системи. Це залоза змішаної секреції (виділяє секрет як в кров, так і в просвіт травної трубки).

Підшлункова залоза розташовується горизонтально в заочеревинному просторі позаду шлунку на рівні XI-XII грудних і I-II поперекових хребців. У підшлунковій залозі розрізняють три частини: головку, тіло, хвіст. Підшлункова залоза в області головки і тіла в поперечнику найчастіше має призматичну форму, а в хвостовому відділі - овальну. Довжина залози складає від 12 до 22 см, ширина (висота) - від 3 до 9 см, а товщина - 2-3 см. Вага залози близько 70-90 грамів. Найбільшою вага залози буває у зрілому віці 25-40 років, а потім вона поступово зменшується і в старечому віці складає 50-60 грамів.

Підшлункова залоза оточена жировою тканиною, кількість якої широко варіює. Найчастіше жирова клітковина розташовується тільки ззаду і по краях, а у людей з надмірною вагою іноді повністю оточує залозу. У жировій клітковині паралельно залозі йдуть селезінкова артерія і вена.

По всій довжині підшлункової залози від хвоста до головки проходить вивідна панкреатична протока (вірзунгова протока), що відкривається в те ж гирло, що і загальна жовчна протока на великому сосочку в низхідній частині дванадцятипалої кишки. Діаметр панкреатичної протоки в головці 3-4,8 мм, в тілі 2-3,5 мм, в хвості 0,9-2,4 мм. У деяких осіб є додаткова протока підшлункової залози, що відкривається на малому сосочку дванадцятипалої кишки.

Екзокринна частина підшлункової залози є складною альвеолярно- трубчастою залозою, розділеною на часточки дуже тонкими сполучнотканинними міжчасточковими перетинками, що відходять від капсули. Дольчаста будова залози помітна неозброєним оком, величина кожної часточки складає приблизно 5мм. Усередині часточок тісно лежать утворення, що формою нагадують бульбашки діаметром 100-150 мкм - ацинуси, стінки яких утворені одним шаром клітин секреторного епітелію - ациноцитами.

Ацинус зі вставною протокою є структурно-функціональною одиницею екзокринної частини підшлункової залози. Секрет підшлункової залози збирається у вставних вивідних протоках, потім - в міжчасточкових і, нарешті, в головному. На добу підшлункова залоза виробляє близько 1500-2000 мл секрету, що грає велику роль в травленні.

Ендокринна частина підшлункової залози представлена у вигляді окремих острівців (панкреатичні острівці, острівці Лангерганса - Соболева). Кожним острівцем є сукупність деякої кількості клітинних елементів, що залягають між екзокринними ацинусами у вигляді маленьких, переважно округлої форми утворень діаметром від 0,1 до 0,3 мм, рідше до 1 мм, що не мають зв’язків з вивідними протоками залози.

Кількість панкреатичних острівців коливається від 200 тис. до 2,5 млн., сумарна маса їх складає від 0,6 до 1,5г, що приблизно 3% від загальної маси підшлункової залози. Хоча острівці дифузно розсіяні по всій масі залози, більше всього їх зосереджено в хвостовій частині.

Сучасні гістохімічні методи дозволяють серед клітин острівців розрізнити 5 основних видів (В-клітини, А-клітини, D-клітини, Di-клітини і Рр-клітини).

В-клітини, складають основну масу клітин острівців (близько 70-75%), велика частина їх лежить в центрі острівців. Ендокриноцити даного виду синтезують гормон інсулін. Основна фізіологічна дія інсуліну полягає в здатності знижувати рівень цукру в крові. Одночасно він збільшує синтез білків і жирів, перешкоджаючи утворенню з них вуглеводів, підвищує проникність клітинної мембрани для цукру. При нестачі інсуліну кількість глюкози в тканинах знижується, а вміст її в крові різко зростає, що приводить до розвитку захворювання - цукрового діабету.

А-клітини виробляють глюкагон, який виконує функції протилежні (антагоністичні) інсуліну функції.

D-клітини - синтезують соматостатин. Останній пригнічує вироблення гіпофізом гормону росту і синтез ферментів ацинозними клітинами, а також виділення інсуліну і глюкагону.

Рр-клітини, розташовані по периферії острівців, синтезують поліпептид, який стимулює виділення шлункового соку і панкреатичного соку екзокринною частиною залози.

Основні етапи розвитку травної системи. Початковою формою травної системи у хребетних є кишкова трубка з отворами на передньому і задньому кінцях тіла.

У ембріона людини на 3-4-му тижнях розвитку відбувається утворення із зародкової ентодерми первинної кишки, яка йде від головного до каудального кінця тіла і розташовується попереду хорди. Надалі з ентодерми утворюються епітелій травної трубки (за винятком частини порожнини рота і області задньопрохідного отвору), а також дрібні і крупні травні залози.

Останні шари травної трубки утворюються із спланхноплеври (вісцероплеври) - внутрішньої пластинки несегментованої частини мезодерми, яка прилягає до первинної кишки.

На ранніх етапах розвитку передній і задній кінці кишки зародка закінчуються сліпо. На 4-5-му тижні розвитку на поверхні тіла ембріона в області голови і каудальної частини з'являються дві ямки, ротова і анальна бухти, які поступово заглиблюються до з'єднання зі сліпими кінцями первинної кишки, а потім прориваються, утворюючи ротовий і клоачний отвори. Таким чином, травний канал стає крізним.

У первинній кишці виділяють головну і тулубну кишку. Головна кишка у свою чергу ділиться на ротову і глоткову. У тулубній кишці виділяють 3 відділи: передню, середню і задню кишку.

Ротова бухта вкрита епітелієм ектодермального походження, з неї утворюється частина порожнини рота. З глоткової кишки, що вкрита епітелієм ентодермального походження, утворюються глибокі відділи порожнини рота і глотка.

Первинний рот, stomadeum, є зоною складних формоутворючих процесів, в ході яких утворюються губи, щоки, язик, ясна, зуби, слинні залози. Первинна ротова порожнина, що має вигляд вузької щілини, обмежена 5 відростками: зверху - непарним лобним відростком, з боків - парними верхньощелепними відростками, знизу - парними нижньощелепними відростками. Ці відростки не тільки обмежують ротову щілину, але і утворюють стінки ротової порожнини. Лобовий відросток розділяється на три частини: непарну - середню і парні - бічні (носові). Середня частина лобового відростка дає початок середньому відділу верхньої губи і первинному піднебінню. Бічні (носові) частини дають початок нюховим ямкам і, з'єднуючись з верхньощелепними відростками, замикають носослізний канал. Верхньощелепні відростки створюють верхню щелепу, піднебіння, щоки і латеральні відділи верхньої губи. Нижньощелепні відростки, зростаючись, формують нижню щелепу, підборіддя і нижню губу. На 7-му тижні розвитку за рахунок щічно-губних пластинок формується присінок рота. Первинна ротова щілина дуже широка і латерально досягає зовнішніх слухових проходів. У міру розвитку зародка, зовнішні краї ротової щілини зростаються, утворюючи щоки і звужуючи ротовий отвір.

Формування піднебіння призводить до відособлення порожнини носа. В результаті цього розділяються початкові відрізки травного і дихального шляхів.

У стінках первинної глотки закладаються зяброві дуги і утворюються глоткові (зяброві) кишені. З тих і інших формуються багато кісток черепа, бронхіогенні м'язи, велика частина язика, м'язи глотки, хрящі і м'язи гортані. З глоткових кишень утворюються також зачатки щитоподібної, паращитоподібних залоз і тимусу. Від первинної глотки відгалуджується зачаток дихальних органів, з якого утворюються трахея, бронхи і легені.

Слинні залози розвиваються з виростів епітелію ектодерми первинної ротової порожнини. На 6-му тижні формуються малі слинні залози, а на 7-8 тижнях епітелій, розростаючись у бік вуха, дає початок залозистій тканині привушної слинної залози, потім епітеліальні тяжі прямують до дна ротової порожнини і, в результаті злиття дрібних залоз, утворюються піднижньощелепна і під'язикова слинні залози.

Передня кишка дає початок стравоходу, шлунку і частині дванадцятипалої кишки. Зачаток шлунку з'являється на 4-му тижні внутрішньоутробного розвитку у вигляді розширення передньої кишки.

На вентральній стінці дванадцятипалої кишки, що формується, з'являються 2 випинання ентодерми між листками вентральної брижі. Це закладки печінки і жовчного міхура. В процесі розвитку печінки передній відділ брижі перетворюється на серповидну зв'язку печінки, а задній - в малий чепець.

Підшлункова залоза розвивається з 2х ентодермальних випинань стінки первинної кишки - дорсального і вентрального. Дорсальна нирка утворюється на 4-му тижні ембріонального розвитку і дає початок тілу і хвосту залози. Вентральна нирка з'являється на 5-му тижні, з неї розвивається головка залози. На 7-му тижні обидві нирки зливаються. Зачаток підшлункової залози потім вростає між листками дорсальної брижі.

Середня кишка складає відрізок кишкової трубки, який на ранній стадії ембріогенезу сполучається з жовтковим мішком. З неї утворюються частина дванадцятипалої кишки, порожня і клубова кишки, а також початкові відділи товстої кишки - сліпа, висхідна ободова і частина поперечної ободової.

Задня кишка утворює частину поперечної ободової кишки, низхідну і сигмоподібну ободові кишки і пряму кишку. Остання відкривається у ембріона в клоаку. В результаті розділення клоаки уроректальною перетинкою пряма кишка відособлюється від сечостатевого синуса. Разом з розділенням первинної кишки на відділи відбувається диференціювання стінок травної трубки, і формуються травні залози.

Травна система починає функціонувати у внутрішньоутробному періоді. На 4-му місяці в кишечнику плоду з’являється зеленуватий вміст - меконій. Він складається з відпалих епітеліальних клітин, слизу, жовчі і речовин, що містяться в амніотичній рідині, яку заковтує плід. З цього ж часу в кишечнику знаходяться травні ферменти. До кінця внутрішньоутробного періоду травна система досягає того ступеню розвитку, коли вона може забезпечити життєвоважливі функції новонародженого. Найбільш диференційованими виявляються структури, які забезпечують грудне вигодовування дитини і, перш за все, акт смоктання. Цим визначаються особливості будови травних органів у новонароджених.