Анатомія людини - курс лекцій - Костиленко Ю.П. 2015

Морфо-функціональна анатомія черепа

План лекції:

2.1 Загальна характеристика черепа людини.

2.2 Мозковий відділ черепа.

2.3 Лицевий відділ черепа.

2.4 Статеві і вікові відмінності в будові черепа.

2.5 Особливості будови черепа новонародженого.

2.6 Основи краніометрії.

2.1 Загальна характеристика черепа людини

Череп - найбільш складно влаштована частина скелета. Його конструкція визначається розвитком головного кінця нервової трубки і переднього відділу кишкової трубки. У черепі людини, як і у всіх хребетних, виділяють дві частини (відділи): мозковий череп (кістки його розвиваються в тісному зв'язку з головним мозком і пов'язаними з ним органами чуття) і лицевий череп, кістки якого оточують початкові відділи травної і дихальної трубок.

Мозковий і лицевий відділи черепа в філогенезі і онтогенезі формуються відносно самостійно, хоча анатомічно тісно пов'язані один з одним. Череп дорослої людини складається з 23 постійних кісток. Череп розглядається в декількох позиціях, що звуться нормами.

Лицева норма - вид на череп спереду, дозволяє розглянути передній відділ склепіння - лоб, орбіти, грушоподібний отвір, що веде в порожнину носа, верхню і нижню щелепи з їх альвеолярними частинами, в яких розташовуються зуби.

Бічна (латеральна) норма - вид на череп збоку, дає найбільш наочне уявлення про співвідношення мозкового і лицевого відділів, а також склепіння та основи черепа. У бічній нормі можна бачити всі кістки мозкового і більшість кісток лицевого відділів.

Вертикальна норма - вид на череп зверху, дає уявлення про форму склепіння черепа і кісток, що його складають - лобову, тім'яну і потиличну. У цій позиції видно вінцевий, стріловидний і ламбдовидний шви, лобові і тім'яні горби.

Потилична норма - вид на череп ззаду, показує потиличну і тім'яні кістки. У потиличній нормі можна бачити ламбдовидний та соскоподібно потиличний шви, зовнішнє потиличне підвищення, каркову лінію, соскоподібні відростки.

Базилярна норма - вид на череп знизу, демонструє зовнішнє основу черепа, з розташованими на ньому кістковими утвореннями, а також кісткове піднебіння.

2.2 Мозковий відділ черепа

Мозковий відділ черепа (neurocranium) побудований з 8 кісток: непарних - лобової, клиноподібної, потиличної, решітчастої і парних - тім'яних і скроневих.

Верхню частину мозкового черепа називають склепінням, або дахом, черепу, нижню частину - основою. Межею між склепінням і основою на зовнішній поверхні черепа є умовна лінія, яка проходить через зовнішній потиличний виступ, потім по верхній карковій лінії до основи соскоподібного відростка, над зовнішнім слуховим отвором, по основі виличного відростка скроневої кістки і по підскроневому гребеню великого крила клиноподібної кістки. Ця лінія триває догори до виличного відростка лобової кістки і по надочноямковому краю досягає носолобового шва.

Число кісток, що входять до складу мозкового відділу, може змінюватися як у бік збільшення, так і у бік зменшення. Останнє відбувається в результаті вікового або патологічного зарощування черепних швів. Збільшення числа кісток спостерігається при розділенні типових черепних кісток непостійними швами або внаслідок появи в черепі додаткових кісткових елементів.

Непостійні шви можуть розділяти будь-яку з кісток склепіння черепа. Вони утворюються при самостійному розвитку точок окостеніння, які зазвичай зливаються між собою. У потиличній кістці спостерігається відділення верхнього відділу луски за допомогою поперечного шва. Відособлена частина луски носить назву міжтім'яної кістки, os intraparietale.

Міжтім'яна кістка була знайдена в середині 19 століття на черепах інків, звідси походить її назва «Кістка інків».

Часто можна спостерігати лобовий, або метопічний шов, що розділяє на дві половини лобову кістку. У дорослих повне розділення лобової кістки спостерігається в 5,4% випадків, а сліди лобового шва - в 3,2%. На черепах дітей лобовий шов зустрічається значно частіше.

Додаткові кістки виявляються переважно в склепінні черепа. Ці кістки називають також вставними, або вормієвими. Залежно від локалізації вони підрозділяються на кістки швів і кістки тім'ячок. Кістки швів, ossa suturalia, найчастіше утворюються в ламбдоподібному шві, рідше - в сагітальному, соскоподібно-потиличному і лусковому, ще рідше - у вінцевому шві. Зазвичай в швах зустрічаються поодинокі кістки, але іноді їх число досягає декількох десятків і навіть сотень. Кістки тім'ячок, ossa fonticulorum, нерідко розвиваються в потиличному, клиноподібному, соскоподібному тім'ячках. Рідше за інших зустрічається кістка лобового тім'ячка.

Основа черепа має зовнішню і внутрішню поверхні. Внутрішня поверхня основи черепа відображає форму головного мозку. На ній є піднесення і поглиблення, відповідно локалізації яких виділяють передню, середню і задню черепні ямки.

Зовнішню основу черепа підрозділяють на 3 відділи. Передній відділ з'єднується з кістками обличчя і утворює дах очних ямок і порожнини носа. Середній відділ тягнеться від основи крилоподібних відростків до лінії, що проходить через соскоподібні відростки і передній край великого отвору. Задній відділ зовнішньої основи черепа утворений потиличною і скроневою кістками. У нім виділяють каркову, соскоподібну та потилично-скроневу ділянки.

Основа черепа пронизана безліччю крупних і дрібних отворів, через які проходять черепні нерви і кровоносні судини.

Кістки склепіння черепа по своїй будові відносяться до плоских кісток і мають тришарову будову. У них виділяють зовнішню і внутрішню компактні пластинки, між якими розташовується губчаста речовина - диплоє.

Диплое найбільш розвинене в парасагітальній зоні склепіння, в скроневих областях його значно менше. У парасагітальній зоні зовнішня пластинка товстіша за внутрішню, в бічних відділах склепіння співвідношення зворотне.

У губчастій речовині кісток мозкового черепа знаходять диплоітичні канали, в яких розташовуються диплоітичні вени. Ці канали вельми варіабельні за своєю формою, протяжністю і калібром. Диплоітичні канали розташовуються як в склепінні, так і в основі черепа.

Однією з особливостей будови черепа є наявність в нім пневматичних кісток (лобова, клиноподібна, решітчаста, скронева, верхньощелепна), які містять повітряносні пазухи або комірки. Більшість пазух сполучаються з порожниною носа, граючи роль додаткових порожнин.

Значення додаткових порожнин полягає в тому, що вони піддають повітря, що вдихаємо, аеродинамічній дії, завдяки чому струмінь повітря відхиляється вгору і входить у зіткнення з нюховими рецепторами, розташованими в слизовій оболонці верхньої частини носової порожнини. Висловлена думка, що повітряносні пазухи і осередки, розташовані в колі органів нюху, зору і слуху, грають роль термоізоляторів, сприяючи збереженню постійної температури навколо вказаних рецепторів. Крім того, навколоносові пазухи виконують функцію резонатора, тобто беруть участь в мовоутворенні.

У навколоносових пазухах нерідко розвиваються запальні і інші патологічні процеси, які можуть приводити до важких внутрішньочерепних ускладнень (менінгіту, абсцесу мозку). У розвитку цих ускладнень грають роль анатомічні особливості додаткових порожнин, варіанти їх будови, у зв'язку з чим, варто розглянути їх будову докладніше.

Лобова пазуха є зазвичай парною порожниною, розділеною перегородкою, що відкривається в середній носовий хід. Протяжність її сильно варіює. Пазуха може розташовуватися в лобовій лусці, в надбрівних дугах, або в очноямковій частині лобової кістки. Місткість її варіює від 3 до 12 см3.

Клиноподібна пазуха знаходиться в тілі клиноподібної кістки і відкривається в порожнину носа, у верхній носовий хід, позаду верхньої раковини. Перегородка, що розділяє її, не завжди розташована строго в серединній площині. В деяких випадках стінки клиноподібної пазухи стають дуже тонкими, і в них можуть утворюватися дефекти; тоді слизова оболонка, що вистилає пазуху, стикається з оболонками мозку і судинами, що проходять поблизу, і нервами.

Решітчасті комірки відкриваються у верхні і середні носові ходи. При сильній пневматизації окремі комірки можуть поширюватися на лобову і клиноподібну кістки. У подібних випадках решітчастий лабіринт сполучається з порожниною очної ямки, лобовою і клиноподібною пазухами, передньою і середньою черепними ямками.

Соскоподібні комірки скроневої кістки сполучаються з барабанною порожниною (порожниною середнього вуха) через її поглиблення - соскоподібну печеру. Комірки можуть бути великими, дрібними і середніми. Залежно від їх розмірів, числа і протяжності розрізняють соскоподібні відростки пневматичні, змішані, компактні, диплоітичні; у останньому випадку осередки нагадують структуру диплоє.

Верхньощелепна (гайморова) пазуха - парна, є найбільшою з додаткових порожнин носа. Розміри і форма верхньощелепної пазухи відрізняються великою мінливістю. Її місткість коливається від 3-5 до 30-40 см3. Практичне значення має висота стояння нижньої стінки пазухи і відношення до неї коренів верхніх зубів. У 39% нижня стінка пазухи знаходиться на рівні дна порожнини носа, в 18% вона розташовується вище і в 43% нижче за дно носової порожнини. Високе положення нижньої стінки пазухи характерне для дитячого віку, а низьке - частіше спостерігається у дорослих. При останньому варіанті в пазуху можуть виступати корені зубів, особливо іклів і великих кутніх зубів. У цих випадках запальний процес з хворого зуба може переходити на слизову оболонку пазухи.

З інших варіантів верхньощелепної пазухи слід зазначити наявність в ній додаткових перетинок і додаткового отвору, розташованого поряд з основним, який відкривається в середній носовий хід.

Аномалії розвитку мозкового черепа. На зовнішній основі черепа представляє інтерес з погляду розвитку і має практичне значення аномальні кісткові утворення в колі великого отвору. Ця частина основи черепа відноситься до так званої краніовертебральної, або потилично-хребтової ділянки, в яку входять також атлант, осьовий хребець і їх з'єднання. Аномалії цієї ділянки можна розділити на 2 групи.

Першу групу складають аномалії, маніфестації проатланта, що є ознаками гіпотетичного хребця, що входить до складу потиличної кістки. До них відносяться:

1. Навколососкоподібний відросток, processus paramastoideus, що утворюється на межі потиличної і скроневої кісток.

2. Навколовиростковий відросток, processus paracondylaris, розташований поряд з потиличним виростком.

3. Третій виросток, condylus tertius, який може розвиватися наперед від великого отвору.

4. Завиростковий відросток, processus retrocondylaris - може знаходитися у виростковій ямці.

5. Кісткові вали - можуть розташовуватися на передньому і задньому краях великого отвору, нагадують рудиментарні дуги атланта.

Друга група аномалій даної ділянки пов'язана з асиміляцією атланта, коли він повністю або частково зростається з потиличною кісткою.

Відносно часту аномалію черепно-хребтової ділянки представляє базилярна імпресія, що виникає при порушенні розвитку основи черепа навколо великого отвору. При базилярній імпресії частини потиличної кістки, що примикають до великого отвору, недорозвинені, і кісткові утворення вдавлюються всередину черепа. Краї великого отвору підняті, а потиличні виростки сплющені і виступають у великий отвір. При базилярній імпресії деформується і зменшується задня черепна ямка, це може приводити до здавлення розташованих в ній частин головного мозку.

Інші варіанти і аномалії розвитку мозкового відділу черепа можна розділити на декілька груп, хоча аномалії черепа такі численні, що будь-яке їх угрупування буде достатньо умовне.

I. Деформації черепа - пов'язані найчастіше з передчасним і асиметричним заростанням деяких швів, що приводить до нерівномірного зростання черепа в різних напрямах.

1. Батроцефалія - деформація черепа, викликана одночасним синостозом вінцевого, ламбдоподібного і лускового швів, характеризується сильним виступанням назад потиличної луски.

2. Брахіцефалія (син.: короткоголова) - деформація черепа при ранньому синостозі вінцевого шва; череп укорочений в передньо-задньому напрямі і розширений, лоб збільшений, лобова луска має вертикальне положення або виступає вперед.

3. Оксіцефалія (син.: акроцефалія) - деформація черепа, викликана передчасним заростанням вінцевого і ламбдоподібного швів; череп загострений, лоб похилий і, як би продовжує лінію носових кісток.

4. Пахіцефалія - укорочення черепа, обумовлене передчасним окостенінням ламбдоподібного шва.

5. Плагіоцефалія (син.: скошеність черепа, череп косий) - деформація черепа при асиметричному заростанні швів, найчастіше при облітерації на одній стороні вінцевого шва; виражається в асиметрії лоба, а також лицевого відділу черепа.

6. Скафоцефалія (син.: череп човноподібний) - деформація черепа при ранньому заростанні сагітального шва, краї якого виступають на зразок півнячого гребеня; череп звужений в поперечному і подовжений в передньозадньому напрямі, що додає голові схожість з переверненим човном.

7. Сфеноцефалія - клиноподібна форма черепа унаслідок раннього заростання швів.

8. Трігоноцефалія - деформація черепа в результаті раннього заростання лобового шва, характеризується трикутною формою лобової кістки з серединним гребенем на ній, сильним виступанням вперед лобових горбів.

9. Турріцефалія (син.: череп баштовий) - деформація черепа, що є різновидом оксіцефаліі, при якій голова має циліндричну форму, але без загостреного верху; виникає унаслідок раннього заростання сагітального і вінцевого швів.

II. Відсутність або дефекти кісток, розвиток додаткових кісток.

1. Акранія - відсутність кісток склепіння черепа.

2. Гемікранія - недорозвинення половини черепа.

3. Голоакранія - дефект кісток склепіння черепа при аненцефалії, що захоплює великий отвір.

4. Мероакранія - дефект кісток склепіння черепа при аненцефалії, що не захоплює великого отвору.

5. Діцефалія - подвоєння голови і кісток черепа.

6. Краніосхизіс (син.: череп розщеплений) - розщеплювання черепа при аненцефалії і інших вадах розвитку головного мозку.

III. Додаткові частини кісток або додаткові отвори черепа.

1. Горбиста спинка сідла - аномальний кістковий виступ на задній поверхні спинки турецького сідла.

2. Вал потиличний - кістковий виступ на потиличній лусці, що утворюється при сильній розвиненості верхніх каркових ліній і злитті їх з найвищими карковими лініями, добре виражений на черепах неандертальців, у сучасної людини буває розвинений тільки в середній частині.

3. Канал глибокої скроневої артерії - непостійний канал скроневої луски, що починається в борозні, утвореній одній з гілок середньої менінгеальної артерії.

4. Канал черепно-глотковий - аномальний канал в тілі клиноподібної кістки, що проходить від дна гіпофізарної ямки до зовнішньої поверхні основи черепа; утворюється на місці зарослої стеблинки гіпофізарного мішечка, містить невеликі скупчення клітин передньої частки гіпофіза.

5. Вість сідла - аномальна кісткова шпилька на передній поверхні спинки турецького сідла, виступаюча в гіпофізарну ямку.

6. Отвір венозний (син.: отвір Везалія) - непостійний отвір у великому крилі клиноподібної кістки, розташований назад від круглого і медіально від овального отворів; є емісарієм, який містить судину, що сполучає печеристий синус з крилоподібним венозним сплетенням.

7. Отвір крилоподібно-остистий (син.: отвір Чивініні) - непостійний отвір, що утворюється внаслідок окостеніння крилоподібно-остистої зв'язки, розташовується між латеральною пластинкою крилоподібного відростка і клиноподібною вістю.

2.3 Лицевий відділ черепа

Конструкція лицевого відділу черепа пов'язана найбільшою мірою з розвитком порожнини носа, щелеп, дихальною і травною функціями. Мовна функція також накладає відомий відбиток на лицевий череп. Ряд особливостей будови нижньої щелепи людини пов'язують з дією м'язів, що беруть участь в акті мовлення.

Відповідно до розвитку, функціонального значення і конструкційних особливостей лицевий череп підрозділяють на очноямково-скроневий, носовий і щелепний відділи.

Очноямково-скроневий відділ включає очну ямку, передній відділ середньої черепної ямки, передню глибоку частину скроневої ямки, підскроневу і крило-піднебінну ямки.

Носовий відділ включає зовнішній ніс, порожнину носа, навколоносові пазухи.

Щелепний відділ складають верхні і нижня щелепи, виличні кістки.

Однією з особливостей будови верхньої і нижньої щелеп є наявність в них скупчень пластинок компактної речовини, що розподіляють напругу, що виникає при розжовуванні їжі, і далі передають її на інші кістки, ці скупчення деякі дослідники позначають як «контрфорси». У верхній щелепі розрізняють лобно-носовий, виличний, крило-піднебінний і піднебінний контрфорси.

Лобно-носовий, або передній, контрфорс проходить від альвеолярного підвищення ікла по тілу і лобовому відростку верхньої щелепи, досягаючи носової частини лобової кістки. Правий і лівий контрфорси з'єднуються поперечно розташованими кістковими валами в носовій частині лобової кістки.

Виличний, або альвеолярно-виличний, контрфорс починається від альвеолярних підвищень I і II великих кутніх зубів і переходить на виличну кістку; звідси тиск передається вгору на виличний відросток лобової кістки і назад по виличній дузі на середню частину основи черепа. Лобно-носовий і виличний контрфорси з'єднуються поперечними кістковими пластинками, що проходять по надочноямковому краю.

Крило-піднебінний контрфорс йде від альвеолярних підвищень останніх великих кутніх зубів і горба верхньої щелепи по крилоподібному відростку клиноподібної кістки і перпендикулярній пластинці піднебінної кістки і основі черепа.

Піднебінний контрфорс утворений піднебінними відростками верхніх щелеп і горизонтальними пластинками піднебінних кісток, що сполучають праву і ліву зубні дуги в поперечному напрямі.

У нижній щелепі розрізняють альвеолярний і висхідний контрфорси.

Альвеолярний контрфорс прямує від базальної дуги до альвеолярних підвищень.

Висхідний контрфорс проходить по гілці щелепи до вінцевого і виросткового відростків.

Аномалії розвитку лицевого черепа. Аномалії і пороки розвитку лицевого відділу черепа дуже різноманітні і мають різне походження, багато із них входить в синдром множинних пороків розвитку. Нерідко вони поєднуються з аномаліями мозкового відділу. Розглянемо деякі з них.

1. Апрозопія - порок розвитку, при якому відсутній або недорозвинені кістки обличча, є наслідком зупинки розвитку лицевих виступів у ембріона.

2. Арінія - відсутність зовнішнього носа, при цьому є аплазія носових кісток, що поєднується з гіпоплазією або аплазією решітчастої кістки, відсутністю передщелепи, дефектом перегородки носа, розщепленням верхньої губи.

3. Дізартроз черепно-лицевий - порушення процесу окостеніння фіброзного з'єднання між основою черепа і лицевими кістками, що виявляється рухливістю кісток лицевого скелета по відношенню до черепа.

4. Дізостоз нижньощелепний (син.: дізостоз ото-мандібулярний) - порушення розвитку, пов'язане з дефектом I зябрової дуги, виражається в гіпоплазії нижньої щелепи, особливо її гілки, неправильному формуванні скронево-нижньощелепного суглоба, іноді спостерігається атрезія зовнішнього слухового проходу.

5. Дізостоз щелепно-черепний (син.: синдром Петерс - Хевельса) - характеризується гіпоплазією верхньої щелепи, виличних дуг, прогенією, укороченням переднього відділу основи черепа. Успадковується за аутосомно-домінантним типом.

6. Діпрозопія - порок розвитку, при якому подвоєні кістки обличчя, поєднується, як правило, з краніосхізом, рахісхізом і аненцефалією.

7. Латерогнатія - одностороннє збільшення шийки і головки суглобового відростка, а іноді і гілки і тіла нижньої щелепи; супроводжується асиметрією обличчя.

8. Мікрогенія (син.: мікрогнатія нижня, прогнатія помилкова, опістогенія) - недорозвинення нижньої щелепи. Буває двосторонньою і (рідко) односторонньою, спостерігається при хромосомних хворобах, генних синдромах, аномаліях зябрових дуг.

9. Мікрогнатія (син.: мікрогнатія верхня, прогенія помилкова, опістогнатія) - малі розміри верхньої щелепи, обумовлені недорозвиненням її тіла і альвеолярного відростка.

10. Полігнатія - утворення додаткових альвеолярних відростків або альвеолярних дуг.

11. Прогенія (син.: прогнатія нижня, макрогнатія, прогнатизм мандибулярний) - характеризується масивним підборіддям, надмірним розвитком нижньої щелепи. Зустрічається досить часто. Відмічаються аномалії прикусу, іноді - передчасне руйнування молярів нижньої щелепи. Тип спадковості - аутосомно-домінантний з неповною пенентрантністю.

12. Прогнатія (син.: прогнатія верхня) - надмірне виступання верхньої щелепи з сильним нахилом вперед передніх зубів. Одна з найбільш поширених аномалій.

13. Розщілина верхньої щелепи (син.: gnathoschisis, schistognathia) - захоплює альвеолярний відросток на межі власне щелепи і передщелепи, виникає унаслідок незрощення верхньощелепного і середнього носового відростків, може тягнутися до різцевого отвору; буває одно- і двостороннім, часто поєднується з розщеплюванням верхньої губи і піднебіння.

14. Розщілина піднебіння (син.: палатосхіз, «вовча паща», uranoschisis) - обумовлена незрощенням або неповним зрощенням піднебінних виступів в ембріональному періоді; буває повною (щілина в м'якому і твердому піднебінні), частковою (тільки у м'якому або тільки в твердому піднебінні), серединною, одно- і двосторонньою, крізною або підслизовою; може захоплювати частину кісткового піднебіння або все піднебіння до різцевого каналу і розповсюджуватися на альвеолярний відросток.

Відносно часто спостерігаються аномальні отвори і канали, кісткові виступи і відростки. Непостійні шви в лицевому відділі черепа зустрічаються не так часто, як в мозковому. Іноді спостерігається розділення носової і виличної кістки. Кістки швів невеликі за розмірами і з'являються порівняно рідко.

2.4 Статеві і вікові відмінності в будові черепа

У сучасної людини статевий диморфізм черепа виражений нечітко. Проте деякі відмінності між чоловічим і жіночим черепами існують. Абсолютні розміри всіх частин черепа і ємкість мозкової порожнини у жінок декілька менше (на 150—200 см3), в порівнянні з чоловіками.

Загальний рельєф зовнішньої поверхні черепа (надбрівні дуги, соскоподібні відростки, зовнішня потилична горбистість і ін.) у чоловіків виражений сильніше. Товщина стінок кісток черепа у чоловіків більша, ніж у жінок. Очні ямки у жінок абсолютно вужчі, але відносно більші, ніж у чоловіків. Лоб у чоловіків більш похилий (кут нахилу менш 80°), ніж у жінок. Опуклість тім'яного зведення більше виражена у чоловіків.

Протягом постнатального онтогенезу розміри лицевого відділу черепа в порівнянні з мозковим збільшуються. Одночасно із зростанням носових кісток і особливо верхньої і нижньої щелепи посилюється ступінь виступу профілю обличчя наперед.

Основа черепа у новонароджених внаслідок деяких механічних моментів під час пологів має доліхокраннну форму. Через декілька місяців після народження, череп дитини набуває, як правило, брахікранную форму. Весь наступний період життя, аж до закінчення зростання скелета (20—23 року), характеризується більш або менш вираженим відносним збільшенням зростання черепа в довжину. У потиличному відділі це обумовлено частково розвитком м'язового рельєфу і виразнішим виступом зовнішнього потиличного виступу.

У рості черепа після народження можна прослідкувати три основні періоди:

Перший період - до 7-років - відрізняється енергійним зростанням черепа, особливо в потиличній області.

У другому періоді - від 7 років до початку періоду статевого дозрівання (12-13 років) - відбувається сповільнене, але рівномірне зростання черепа, особливо в області його основи.

Третій період - від 13 до 23 років - характеризується інтенсивним зростанням лицевого черепа, появою статевих відмінностей. Після 20 років відбувається заростання швів склепіння черепа.

Найбільш характерною особливістю черепа людей старечого віку є значна атрофія альвеолярних відростків і тіла нижньої щелепи, що пов'язано з випаданням зубів.

2.5 Особливості будови черепа новонародженого

Мозковий череп новонародженого за об'ємом в 8 разів більше лицевого (у дорослого в 2 рази), очні ямки широкі, горби лобових і потиличних кісток добре виражені, лобова кістка складається з двох половин, надбрівні дуги відсутні.

Повітроносні пазухи відсутні, не сформований нижній носовий хід. Зовнішній слуховий прохід короткий. На кістках черепа не виражені м'язові горби і лінії. Щелепи недорозвинені, нижня щелепа складається з двох частин, які зростаються до 1 року життя. Частини скроневої кістки відокремлені один від одного добре вираженими щілинами, соскоподібний відросток не розвинений.

Найхарактернішою ознакою черепа новонародженого є наявність тім'ячок (fonticuli). Тім'ячками є не скостенілі сполучнотканинні (перетинкові) ділянки склепіння черепа. Всього тім'ячок шість: два лежать по середній лінії основи черепа і чотири бічних.

Найбільше - переднє (лобове) тім'ячко (fonticulum anterior), ромбоподібної форми, розташоване між двома частинами лобової кістки, зростається до двох років життя.

Заднє (потиличне) тім'ячко (fonticulus posterior) трикутної форми, знаходиться між двома тім'яними кістками спереду і потиличною лускою ззаду, заростає на 2-6 місяці життя.

Бічні тім'ячка - парні, по два з кожного боку. Переднє з них - клиноподібне тім'ячко (fonticulus sphenoidalis), знаходиться на місці з'єднання великого крила клиноподібної кістки з лобовою, тім'яною кістками і лускою скроневої кістки. Заднє - соскоподібне тім'ячко (fonticulus mastoideus), знаходиться між скроневою кісткою, тім'яною і потиличною лускою. Обидва тім'ячка заростають перед народженням або в перші тижні життя, наявність тім'ячок до 2-3 місяців життя властиве недоношеним дітям. Функціональне значення тім'ячок полягає у вирівнюванні зовнішнього і внутрішньочерепного тиску, зменшенні розмірів черепа при проходженні по родових шляхах.

2.6 Основи краніометрії

Краніометрія (гр. kranion череп + metreo міра) - складова частина антропометрії (rp. anthropos людина), яка є розділом морфологічної антропології, - науки про людину.

Точний опис черепа можливий тільки при застосуванні відомих прийомів і обліку, від стану ряду точок на черепі, а також протяжності ліній, що проходять через нього, і площин. З площин для орієнтування найбільш прийнятою є франкфуртська горизонталь (вушно-очна або траго-орбітальна площина). Ця площина проходить через середню точку верхнього краю обох зовнішніх слухових отворів і найбільш нижню точку нижніх країв орбіт. Унаслідок більшої або меншої асиметрії черепа, що постійно є, і зважаючи на неможливість із-за цього проведення площини через вказані чотири точки, практично користуються тільки трьома точками, достатніми для визначення площини, а саме, обома слуховими отворами і нижнім краєм лівої орбіти.

Встановлюючи череп в цій площині, його приводять до тієї середньої "фізіологічної горизонталі", в якій знаходиться голова людини, що вертикально стоїть.

При описі вимірюваного черепа, його встановлюють в даній площині і роздивляються з того або іншого боку. Сторони, з яких череп описується, носять назву "норм". Користуються наступними нормами:

1. Norma verticals - розгляд черепа зверху.

2. Norma basliaris - розгляд черепа знизу.

3. Norma lateralis - розгляд черепа збоку.

4. Norma frontalis - розгляд черепа спереду.

5. Norma occipitalis - розгляд черепа ззаду.

6. Norma sagittalis - розгляд черепа (розпиляного) з боку серединної його площини.

Для загальної характеристики досить задовольнитися небагатьма вимірюваннями, для чого використовують умовні точки - краї кісток, горби, шви, місця перетину ліній, площин.

Завдяки цим вимірюванням полегшується можливість визначити проекцію тих або інших утворень головного мозку на поверхню мозкового відділу черепа, що враховується в сучасній стереотоксичній нейрохірургії.

Основні пункти на мозковому черепі.

1.Glabella (glabellus - гладкий) - сама виступаюча точка, розташована на серединній площині між внутрішніми краями надбрівних дуг.

2. Opisthocranion (opisthen - ззаду) - сама видалена точка на серединній площині від glabella.

3. Eurion (eurus - широкий) найбільш виступаюча ззовні точка бічної поверхні черепа, яка знаходиться на нижній частині тім'яної кістки і на лусці скроневої.

Основні пункти на лицевому черепі.

1. Nasion (nasus - ніс), точка перетину suturae nasofrontalis et suturae iternasalis. Точка лежить на лінії кореня носа.

2. Zygion (zygion - дуга) - найбільш виступаюча точка на латеральній поверхні виличних дуг.

3. Gnathion (gnathos щелепа) сама виступаюча донизу точка, розташована на нижньому краю нижньої щелепи по серединній площині (мал. 2.1).

Мал.2.1 Основні краніометричні орієнтири.

Вимірювання мозкового черепа:

1. Найбільша довжина мозкового черепа (найбільший передньозадній діаметр) - відстань серединної площини між glabella et оpisthocranion. Вимірювання проводиться штангенциркулем.

2. Найбільша ширина мозкового черепа - відстань між обома еurіоn, вимірювання проводиться штангенциркулем.

Вимірювання лицевого черепа за головними пунктами:

1. Висота лицевого черепа - відстань між nasion et gnathion. Вимірювання проводиться штангенциркулем. Перед вимірюванням необхідно стулити зуби в центральній оклюзії.

2. Виличний діаметр - відстань між обома zygion. Вимірювання проводиться штангенциркулем.

Визначення індексу (X) відносних розмірів мозкового черепа проводиться по формулі:

По отриманому значенню індексу визначають наступні основні форми мозкового черепа:

Доліхоцефали (dolichus - довгий, kephale - голова) - значення індексу від 65 до 75.

Мезоцефали (mesos - середній) - значення індексу від 75 до 80. Брахіцефали (brachus - короткий) - значення індексу від 80 до 90. Визначення індексу (X) відносних розмірів лицевого черепа проводиться по формулі:

По отриманому значенні індексу визначають наступні основні форми лицевого черепу:

Євріпрозопи (eurus - широкий, prosop - особа) - значення індексу від 80 до 85.

Мезопрозопи (mesos - середній) - значення індексу від 85 до 90. Лептопрозопи (leptos - подовжений) значення індексу від 90 до 95.

Для визначення відношення лицевого черепа до мозкового використовується додаткова лінія профілю, яку проводять від nasion до середини альвеолярного краю верхньої щелепи. Кут, що утворюється при цьому між лінією профілю і траго-орбітальною площиною називається лицевим кутом. Він буває різним, залежно від вікових і індивідуальних особливостей. Лицевий кут показує в градусах, наскільки виступає лицевий відділ черепа по відношенню до мозкового.

Черепи з виступаючими вперед альвеолярними відростками щелеп, з лицевим кутом меншим 80°, називають прогнатичним (prognathia). Часто

лицевий кут коливається в межах 80-90°, визначаючи середнє відношення щелеп до черепа (mesognathia).

Разом з цим лицевий відділ черепа, багато в чому залежить від розмірів і форми нижньої щелепи, метричні характеристики якої використовуються в стоматології в цілях вивчення її змін в процесі старіння, втрати зубів і протезування. Найбільш показовою характеристикою є форма нижньої щелепи, яка не залежить від абсолютних розмірів її. Для цього використовується той же принцип, а саме - відношення її довжини до ширини, виражене у відсотках.

Ширина нижньої щелепи визначається як відстань між задніми краями її кутів (бігональна дистанція). Довжина нижньої щелепи - відстань між серединною точкою переднього краю щелепи (піднесення підборіддя) і серединною точкою прямої, що сполучає задні краї обох кутів щелепи (серединна точка бігональної дистанції). Визначення індексу відносних розмірів нижньої щелепи проводиться по формулі:

По отриманому значенні індексу виявляють три основні форми нижньої щелепи:

1. Доліхоморфна - значення індексу близько 115

2. Мезоморфна - значення індексу 116-139.

3. Брахіоморфна- значення індексу більше 140.