Анатомія людини - Г. І. Коляденко 2009Вступ

Розвиток анатомічної науки

Загальні відомості

Будова тіла людини

Клітина

Поділ клітин

Тканини

Органи, системи органів та апарати

Походження людини

Контрольні запитання

Основні періоди й етапи розвитку людини в онтогенезі

Пренатальний розвиток організму

Постнатальний розвиток організму

Деякі дані про конституцію людини

Основні поняття й терміни, прийняті в анатомії

Контрольні запитання

Опорно-руховий апарат

Загальні відомості

Філогенез скелета людини

Будова, форма та функції кісток

З'єднання кісток скелета

Скелет тулуба

Будова хребта

З'єднання й розвиток кісток хребта

Онтогенез хребетного стовпа

Будова і з'єднання кісток грудної клітки

Скелет кінцівок

Скелет верхньої кінцівки

Будова та з'єднання кісток верхньої кінцівки

Рука як орган праці

Скелет нижньої кінцівки

Будова та з'єднання кісток

Будова і з'єднання кісток вільної нижньої кінцівки

Онтогенез скелета кінцівок

Скелет черепа

Будова та з'єднання кісток черепа

Череп у цілому

Розвиток черепа

Вивчення будови скелета на живій людині

Контрольні запитання

Вчення про м'язи (міологія)

Загальні відомості

Біомеханіка й координація рухів

Особливості будови опорно-рухового арапату

Розвиток м'язів

М'язи тулуба

М'язи верхньої кінцівки

М'язи нижньої кінцівки

Контрольні запитання

Вчення про нутрощі (спланхнологія)

Загальні відомості

Травна система (травний апарат)

Розвиток органів травного апарату. Онто- й філогенез

Дихальний апарат (органи дихання)

Розвиток органів дихання

Сечостатевий апарат

Сечові органи

Чоловічі статеві органи

Жіночі статеві органи

Контрольні запитання

Ендокринні (безпроточні) залози

Загальні відомості

Характеристика ендокринних залоз

Контрольні запитання

Вчення про судини (ангіологія)

Загальні відомості

Нервова система

Центральна нервова система

Спинний мозок (medulla spinalis)

Головний мозок (encephalon)

Провідні шляхи головного та спинного мозку

Периферична нервова система

Черепні нерви

Автономна (вегетативна) нервова система

Контрольні запитання

Органи чуттів (аналізатори)

Ранні стадії філогенезу аналізаторів і нервової системи

Загальний покрив тіла

Орган смаку

Орган нюху

Орган зору

Присінково-завитковий орган

Контрольні запитання

Список рекомендованої літератури