Анатомія людини - Г. І. Коляденко 2009

Нервова система
Контрольні запитання

1. Будова нейрона, нейроглії.

2. Типи рецепторів.

3. Будова синапса.

4. Поняття рефлекс. Рефлекторне кільце.

5. Оболонки мозку.

6. Будова спинного мозку.

7. Будова спинномозкового сегмента.

8. Склад стовбура головного мозку.

9. Склад кінцевого мозку.

10. Типи базальних ганглій.

11. Розміщення шлуночків мозку.

12. Будова кори півкуль великого мозку.

13. Провідні шляхи центральної нервової системи.

14. Локалізація центрів зору, слуху, членороздільної мови, руху та загальної чутливості.

15. Спинномозкові сплетення.

16. Черепні нерви, їх класифікація.

17. Що таке вегетативна нервова система?

18. Відмінності соматичного нервового волокна від вегетативного.

19. Частини вегетативної нервової системи.

20. Локалізація центрів симпатичної частини вегетативної нервової системи.

21. Локалізація центрів парасимпатичної частини вегетативної нервової системи.