Анатомія людини - Г. І. Коляденко 2009

Основні періоди й етапи розвитку людини в онтогенезі
Контрольні запитання

1. Утворення зародка.

2. Будова бластули.

3. Будова гаструли.

4. Гістогенез як період ембріогенезу.

5. Початок зародження осьових органів.

6. Соміти, склеротоми, дерматоми, міотоми їх визначення.

7. Органогенез як період ембріогенезу.

8. Особливості постнатального періоду розвитку.

9. Особливості еволюційного етапу розвитку.

10. Який етап онтогенезу називається стабільним?

11. Особливості інволюційного етапу онтогенезу.

12. Періоди життя людини.

13. Основні поняття й терміни, прийняті в анатомії.

14. Типи конституції тіла людини.