Анатомія людини - Г. І. Коляденко 2009

Основні періоди й етапи розвитку людини в онтогенезі
Основні поняття й терміни, прийняті в анатомії

Горизонтальна вісь і відповідна їй площина паралельні горизонтові й ділять тіло на верхню та нижню частини, фронтальна — паралельна поверхні лоба, ділить тіло на передню та задню частини.

Сагітальна, або серединна, площина проходить перпендикулярно фронтальній і ділить тіло на праву та ліву половини.

Навколо горизонтальної осі можливі рухи згинання (flexio) і розгинання (extensio). Навколо сагітальної осі можливі рухи: відведення (abductio) і приведення (adductio).

Крім цього, використовують терміни, які вказують на розміщення органів і напрям частин тіла.

Медіальний (medialis) розташований ближче до серединної площини.

Латеральний (lateralis) — бічний, розташований убік від серединної площини.

Краніальний (cranialis) — черепний, що лежить ближче до голови.

Каудальний (caudalis) — хвостовий, що лежить ближче до кінця тулуба.

Вентральний (ventralis) — звернений до передньої черевної поверхні.

Дорзальний (dorsalis) — спинний, звернений до задньої, спинної поверхні.

Проксимальний (proximalis) — міститься ближче до верхньої частини тулуба.

Дистальний (distalis) — ближче до нижньої частини тулуба.

Передній (anterior).

Задній (posterior).

Верхній (superior).

Нижній (inferior).

Зовнішній (externus). Внутрішній (internus). Правий (dexter).

Лівий (sinister).

Глибокий (profundus). Поверхневий (superficialis).