Конспект лекцій з дисципліни «Анатомія людини» - Григорєва О.А., Світлицький А.О. 2020

Анатомія опорно-рухового апарату
Окрема міологія
М'язи кінцівок

План лекції:

1. М’язи верхньої кінцівки.

2. М’язи нижньої кінцівки.

М’язи верхньої кінцівки здійснюють рухи руки, необхідні для виконання її функції як органа праці.

М’язи пояса верхньої кінцівки прикріплюють вільну верхню кінцівку до скелета тулуба, рухають кістки, головним чином лопатку і всю верхню кінцівку. М’язи пояса верхньої кінцівки відповідно до шароподібної форми плечового суглоба і рухів у всіх напрямках, прикріплюються до плечової кістки по всіх її сторонах; вони поділяються на задню і передню групи.

До задньої групи належать:

- дельтоподібний м’яз вкриває собою проксимальний кінець плечової кістки; вона починається від латеральної частини ключиці і ості лопатки, прикріплюється до плечової кістки; відводить руку (середні волокна), згинає (передні волокна) та розгинає (задні волокна) плече.

- надостьовий м’яз починається в однойменній ямці лопатки і прикріплюється до великого горбка плечової кістки; відводить руку;

- підостьовий м’яз починається в однойменній ямці лопатки і прикріплюється до великого горбка плечової кістки; повертає плече назовні (супінація);

- малий круглий м’яз починається від тильної поверхні лопатки і прикріплюється до великого горбка плечової кістки; повертає плече назовні (супінація);

- великий круглий м’яз починається від нижнього кута лопатки і прикріплюється до малого горбка плечової кістки; повертає плече всередину (пронація);

- підлопатковий м’яз починається в однойменній ямці лопатки і прикріплюється до малого горбка плечової кістки; повертає плече всередину (пронація).

До передньої групи м’язів пояса верхньої кінцівки належать: великий грудний м’яз, малий грудний м’яз, дзьобовидно-плечовий м’яз (починається від дзьобоподібного відростка лопатки і прикріплюється до медіальної поверхні плечової кістки; згинає і приводить плече.

М’язи вільної верхньої кінцівки поділяються на м'язи плеча, передпліччя, кисті.

М’язи плеча поділяються на два згиначі на передній поверхні і два розгиначі на задній поверхні. Вони впливають на ліктьовий суглоб, виконуючи рухи навколо фронтальної осі, і тому розташовуються на передній і задній поверхнях плеча, прикріплюються до кісток передпліччя. Ці групи м’язів відділяються сполучнотканинними перетинками.

Передні м’язи плеча:

- двоголовий м’яз плеча починається довгою головкою від верхнього краю суглобової западини лопатки і короткою головкою від дзьобоподібного відростка лопатки, прикріплюється до ліктьової кістки;

- плечовий м’яз починається від плечової кістки, прикріплюється до променевої кістки; згинає передпліччя.

Задні м’язи плеча:

- триголовий м’яз плеча вкриває всю задню поверхню плеча, починається довгою головкою від нижнього краю суглобової западини лопатки, медіальною і латеральною головками від плечової кістки, прикріплюється до ліктьового відростка; розгинає плече і передпліччя;

- ліктьовий м’яз починається на задній поверхні латерального виростка плечової кістки, прикріплюється до ліктьового відростка; розгинає передпліччя.

М’язи передпліччя за функцією поділяються на згиначі та розгиначі, більшість їх є багатосуглобовими, оскільки діють на багато суглобів; за розташуванням ці м’язи поділяються на передню (згиначі) і задню (розгиначі) групи.

М’язи передньої групи згинають передпліччя, кисть, зап’ясток, фаланги пальців кисті, повертають у середину передпліччя і кисть (пронують). Більшість м’язів передньої групи починаються від медіального виростка плечової кістки і прикріплюються до кісток передпліччя та кисті, до них належать:

- круглий пронатор;

- квадратний пронатор;

- променевий згинач зап’ястка;

- ліктьовий згинач зап’ястка;

- довгий долонний м’яз;

- поверхневий згинач пальців;

- глибокий згинач пальців;

- довгий згинач великого пальця.

М’язи задньої групи розгинають передпліччя, кисть, зап’ясток, фаланги пальців кисті, повертають назовні передпліччя і кисть (супінують). Більшість м’язів задньої групи починаються від латерального виростка плечової кістки і прикріплюються до кісток передпліччя та кисті, до них належать:

- плечепроменевий м’яз;

- довгий променевий розгинач зап’ястка;

- короткий променевий розгинач зап’ястка;

- розгинач пальців;

- розгинач мізинця;

- ліктьовий розгинач зап’ястка;

- супінатор (повертає передпліччя назовні);

- довгий відвідний м’яз великого пальця;

- довгий розгинач великого пальця;

- розгинач вказівного пальця.

Значна кількість м’язів кисті розміщена з долонного її боку, вони поділяються на три групи - м’язи підвищення великого пальця, м’язи підвищення мізинця та середня група м’язів кисті, розміщених між цими двома групами на тильній стороні кисті.

До м’язів кисті належать:

- короткий відвідний м’яз великого пальця;

- короткий згинач великого пальця;

- протиставний м’яз великого пальця;

- привідний м’яз великого пальця;

- короткий долонний м’яз;

- відвідний м’яз мізинця;

- короткий згинач мізинця;

- протиставний м’яз мізинця;

- чотири червоподібні м’язи (згинають проксимальні, розгинають середні та дистальні фаланги 2-5-го пальців);

- три долонні міжкісткові м’язи (приводять 2-5-й пальці);

- чотири тильні міжкісткові м’язи (відводять 2-5-й пальці).

М’язи нижньої кінцівки поділяються на м’язи пояса нижньої кінцівки і м’язи вільної нижньої кінцівки. М’язи нижньої кінцівки інервуються від поперекового та крижового сплетінь.

М’язи пояса нижньої кінцівки прямують від таза до верхнього кінця стегнової кістки і роблять рухи в кульшовому суглобі навколо всіх його осей. М’язи розташовані з усіх сторін суглоба і виконують усі види рухів. За точками прикріплення на стегні і за функціями м’язи пояса нижньої кінцівки поділяються на передню і задню групи.

М’язи передньої групи:

- клубово-поперековий м’яз починається двома м’язами - клубовим (лежить у клубовій ямці) і великим поперековим м’язом (починається від поперекових хребців). Обидва м’язи з’єднуються в клубово-поперековий, що прикріплюється до малого вертлюга; згинає стегно, при фіксованих кінцівках згинає тулуб.

М’язи задньої групи:

- великий сідничний м’яз починається від сідничної поверхні клубової кістки, прикріплюється до сідничної горбистості стегнової кістки; розгинає стегно, при фіксованих кінцівках розгинає тулуб;

- середній сідничний м’яз лежить під великим, прикріплюється до сідничної поверхні клубової кістки, прикріплюється до великого вертлюга; відводить стегно;

- малий сідничний м’яз лежить під середнім, починається від сідничної поверхні клубової кістки, прикріплюється до великого вертлюга; відводить стегно;

- м’яз - натягач широкої фасції починається від верхньої передньої клубової ості та клубового гребеня, прикріплюється до латерального виростка великогомілкової кістки; згинає стегно;

- грушоподібний м’яз починається на тазовій поверхні крижової кістки, прикріплюється до великого вертлюга; повертає стегно назовні;

- внутрішній затульний м’яз починається від внутрішнього краю затульного отвору, прикріплюється до великого вертлюга; повертає стегно назовні;

- близнюкові м’язи - верхній починається від сідничної ості, нижній від сідничного горба; обидва м’язи прикріплюються до великого вертлюга; повертають стегно назовні;

- зовнішній затульний м’яз починається від зовнішнього краю затульного отвору, прикріплюється до великого вертлюга; повертає стегно назовні;

- квадратний м’яз стегна починається від сідничного горба, прикріплюється до великого вертлюга; повертає стегно назовні.

М’язи вільної нижньої кінцівки поділяються на м'язи стегна, м'язи гомілки, м’язи стопи.

М’язи стегна поділяються на три групи:

передня група:

- чотириголовий м’яз стегна починається 4-ма головками: прямий м’яз стегна - від нижньої передньої клубової ості, латеральний, медіальний і проміжний широкі м’язи - від шорсткої лінії стегнової кістки; всі прикріплюються до горбистості великогомілкової кістки; розгинає гомілку, прямий м’яз стегна бере участь у згинанні стегна;

- кравецький м’яз починається від верхньої передньої клубової ості, прикріплюється до горбистості великогомілкової кістки; згинає стегно в кульшовому суглобі і згинає гомілку в колінному суглобі;

задня група:

- півсухожилковий м’яз починається від сідничного горба, прикріплюється до великогомілкової кістки; розгинає стегно і згинає гомілку;

- півперетинчастий м’яз починається від сідничного горба, прикріплюється 3-ма пучками до великогомілкової кістки; розгинає стегно і згинає гомілку;

- двоголовий м’яз стегна починається двома головками: довгою від сідничного горба і короткою від стегнової кістки, прикріплюється до головки малогомілкової кістки, розгинає стегно і згинає гомілку;

- медіальна група:

- гребінний м’яз;

- довгий привідний м’яз;

- короткий привідний м’яз;

- великий привідний м’яз;

- стрункий (ніжний) м’яз.

М’язи гомілки поділяються на три групи:

передня група:

- передній великогомілковий м’яз (розгинає стопу);

- довгий розгинач пальців (розгинає 2-5-й пальці, розгинає стопу); o довгий розгинач великого пальця (розгинає великий палець, стопу);

- довгий малогомілковий м’яз (пронує стопу);

- короткий малогомілковий м’яз (піднімає латеральний край стопи);

латеральна група:

- довгий малогомілковий м’яз (пронує стопу);

- короткий малогомілковий м’яз (підіймає латеральний край стопи);

задня група:

- триголовий м’яз литки (згинає стопу-ставить стопу на пальці);

- підошовний м’яз (згинає гомілку і стопу);

- підколінний м’яз (згинає гомілку, при зігнутому коліні повертає гомілку всередину);

- довгий згинач пальців (згинає 2-5-й пальці та стопу);

- довгий згинач великого пальця;

- задній великогомілковий м’яз (згинає стопу, супінує стопу).

М’язи стопи поділяють на м’язи тильної поверхні стопи і м’язи підошовної поверхні стопи. До тильних м’язів належать:

- короткий розгинач пальців;

- короткий розгинач великого пальця.

Підошовні м’язи:

- відвідний м’яз великого пальця;

- короткий згинач великого пальця;

- привідний м’яз великого пальця;

- відвідний м’яз мізинця;

- короткий згинач мізинця;

- протиставний м’яз мізинця;

- короткий згинач пальців;

- квадратний м’яз підошви;

- чотири червоподібні м’язи;

- три підошовні міжкісткові м’язи;

- три тильні міжкісткові м’язи.