Конспект лекцій з дисципліни «Анатомія людини» - Григорєва О.А., Світлицький А.О. 2020

Вчення про нутрощі (splanchnologia)
Анатомія внутрішніх органів
Судинна система. Класифікація судин. Серце та артерії, варіанти і аномалії розвитку. Вени. Порто-кавальні та кава-кавальні анастомози. Будова лімфатичної системи. Будова та функції органів імунної системи. Сучасні інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

План лекції:

1. Загальний план будови серцево-судинної системи.

2. Система кровообігу.

3. Будова серця.

4. Будова кровоносних судин.

5. Анатомія лімфатичної системи.

Система кровообігу складається з центрального органа - серця - та з’єднаних з ним кровоносних судин. Кров до тканин, органів організму рухається кровоносними судинами, які становлять єдину замкнену систему. Рух крові по судинах можливий завдяки скороченням серця - серце своїми ритмічними скороченнями примушує кров рухатись по судинах.

Серце - чотирикамерний порожнистий м’язовий орган конусоподібної форми масою 250-300 г. Розташовується серце між легенями, у так званому середостінні. Лежить воно асиметрично: 2/3 його розміщено ліворуч, 1/3 - праворуч від передньої серединної лінії. Поздовжня вісь серця йде зверху вниз, справа наліво, ззаду наперед. Верхня границя серця проходить по хрящах третіх ребер, права границя - від середини хряща 3-го правого ребра до середини хряща 5-го правого ребра, ліва границя - від середини хряща 3-го лівого ребра до 6-го лівого ребра, нижня границя - від середини хряща 5-го правого ребра до 6-го лівого ребра. В серці розрізняють основу, яка повернена вверх, назад і праворуч, округлену верхівку, що спрямована вниз, вперед і ліворуч від передньої серединної лінії, і три поверхні: грудинно-реберну, легеневу і діафрагмальну. Зовні серце вкрите перикардом - це навколосерцева сумка, що являє собою замкнений серозний мішок. Він складається з двох шарів: зовнішнього фіброзного та внутрішнього серозного. Фіброзний шар переходить у зовнішню оболонку магістральних судин серця і утворює сполучнотканинні тяжі, якими перикард прикріплюється до внутрішньої поверхні грудини. Внутрішній серозний шар ділиться на два листки: вісцеральний, або епікард, і парієнтальний, який щільно зрощений з внутрішньою поверхнею зовнішнього фіброзного шару і вистилає його зсередини. Між вісцеральним і парієнтальним листками є щілиноподібна серозна перикардіальна порожнина, заповнена невеликою кількістю серозної рідини, яка зменшує тертя при роботі серця. Середня оболонка серця м’язова - міокард. Міокард являє собою сітку одноядерних клітин - кардіоміоцитів. Третя (внутрішня) оболонка серця вистилає внутрішню поверхню порожнин серця - ендокард, складається з шару сполучної тканини з еластичними волокнами і непосмугованих м’язових клітин.

Серце людини поздовжньою перетинкою поділено на ліву і праву половини. У праву надходить венозна кров, у ліву - артеріальна; ця перетинка не має отворів, і у нормі артеріальна кров не змішується з венозною. Кожна половина поділяється на передсердя (верхня камера) і шлуночок (нижня). Передсердя і шлуночок кожної половини серця сполучаються між собою передсердно-шлуночковим отвором. Ендокард у ділянці цих отворів утворює складки, які називаються клапанами. Правий передсердно-шлуночковий клапан має три стулки (тристулковий), лівий передсердно-шлуночковий клапан має дві стулки, цей клапан називається мітральним.

У праве передсердя впадають верхня порожниста вена, нижня порожниста вена, венозний синус, що збирає кров від стінки серця, і невеликі вени серця. На його передньоверхній стінці є додаткова порожнина - праве вушко. Під час систоли кров з правого передсердя через передсердно-шлуночковий отвір надходить у правий шлуночок. Тристулковий (правий) передсердно-шлуночковий клапан забезпечує напрямок руху крові і перешкоджає її зворотній течії під час систоли шлуночка.

На внутрішній поверхні правого шлуночка є конусоподібні виступи - сосочкові м’язи, до яких прикріплюється вільний край тристулкового клапана, що не дозволяє йому вивертатися під час систоли у бік передсердя. З правого шлуночка виходить легеневий стовбур, по якому до легенів від серця надходить венозна кров. У місці відходження легеневого стовбура є півмісяцевий тристулковий клапан у вигляді кишеньок, який перешкоджає зворотному рухові крові у шлуночок.

У ліве передсердя впадають чотири легеневі вени, по яких надходить артеріальна кров з легенів. На його передньоверхній стінці є додаткова порожнина - ліве вушко.

Будова лівого шлуночка подібна до будови правого, у ньому теж є сосочкові м’язи, до яких прикріплюється вільний край двостулкового клапана, що не дозволяє йому вивертатися під час систоли у бік передсердя. З лівого шлуночка виходить аорта, отвір у неї теж закривається півмісяцевим тристулковим клапаном.

Важливу роль у ритмічній роботі серця відіграє провідна система серця, яка виробляє ритм роботи серця і розповсюджує його по всьому серцю; вона складається з двох вузлів та двох пучків. Вузли синусно-передсердний, розміщений між верхньою порожнистою веною і правим вушком, відповідає за синхронне скорочення передсердь; передсердно-шлуночковий, розміщений біля перегородкової стулки, відповідає за синхронне скорочення шлуночків. Пучки: синусно-передсердний пучок - передає подразнення з однойменного вузла на передсердно-шлуночковий вузол; передсердно-шлуночковий пучок Гіса йде по міжшлуночковій перегородці, ділиться на дві ніжки: праву і ліву, які йдуть під ендокардом в міокард шлуночків, забезпечуючи їх ритмічне скорочення.

Кровозабезпечення серця здійснюється гілками правої і лівої коронарних артерій, що відходять від аорти відразу за півмісяцевим клапаном.

Шлях, по якому кров йде від серця по артеріальних судинах і по венозних судинах повертається до серця, називається колом кровообігу.

Розрізняють:

- велике коло кровообігу, яке забезпечує кров’ю всі органи і тканини організму. Велике коло кровообігу починається з лівого шлуночка серця, звідти кров надходить в аорту, яка галузиться на артерії, артеріоли, капіляри. Через стінки капілярів відбувається обмін речовин між кров’ю і тканинами організму - кисень та поживні речовини надходять у тканини, а вуглекислий газ і продукти обміну - у кров;

- мале коло кровообігу, у якому відбувається газообмін між повітрям альвеол і венозною кров’ю. Мале коло кровообігу починається у правому шлуночку; венозна кров з нього надходить у легеневий стовбур, який поділяється на праву і ліву легеневі артерії, і кожна з них несе кров відповідно у праву і ліву легеню, галузиться на артеріоли, капіляри, які густою сіткою обплітають легені; між венозною кров’ю капілярів та повітрям альвеол відбувається газообмін: вуглекислий газ з легеневих капілярів переходить в альвеоли, а кисень з альвеол - у кров; легеневі капіляри збираються у вени - з кожної легені виходить по дві легеневі вени, які впадають у ліве передсердя.

Кровоносні судини поділяються на артерії, артеріоли, капіляри, вени.

Артерії - судини, по яких кров відходить від серця. Закономірності розподілу артерій по організму:

- артерії відповідають скелету;

- артерії розміщуються відповідно (паралельно) до нервових стовбурів, утворюючи нервово-судинні пучки;

- артерії супроводжуються венами: великі - однією, середні та малі - двома (пульсація артерій зумовлює течію крові по венах);

- артерії супроводжуються лімфатичними судинами.

Стінки артерій складаються з трьох оболонок - внутрішньої, середньої та зовнішньої. Внутрішня оболонка утворена плоскими ендотеліальними клітинами, вона гладенька, рівна, що перешкоджає утворенню тромбів. Середня оболонка побудована з гладеньких м’язів і еластичних волокон, які утворюють два шари - внутрішній циркулярний та зовнішній поздовжній. При скорочені цих м’язів під впливом нервових імпульсів змінюється просвіт судини. Зовнішня оболонка побудована з волокнистої та сполучної тканини, у ній проходять судини та нерви.

Вени - судини, по яких кров тече до серця, це транспортні судини. Стінки вен мають таку ж будову, як і стінки артерій, але вони значно тонші, ніж в артерій, і майже зовсім не мають еластичних волокон, чому спадаються. На внутрішній оболонці багатьох вен є клапани у вигляді кишеньок, які протидіють зворотній течії крові. Рух крові по венах здійснюється завдяки скороченням серця, присмоктувальній дії серця і грудної порожнини (у грудній порожнині від’ємний тиск), а також скороченням скелетних м’язів.

Капіляри виконують обмінну функцію - через їх стінку кисень та поживні речовини з крові надходять у тканини, продукти розпаду та вуглекислий газ - з тканин у кров. Стінка капілярів дуже тонка, складається з шару ендотеліальних клітин і базальної мембрани. Коли орган знаходиться у відносно бездіяльному стані, частина капілярів, що постачають йому кров, не функціонують, при посиленій роботі органу його кровопостачання збільшується.

Лімфатична система є частиною судинної системи - це додаткове русло стоку рідини від органів та тканин. Лімфатична система складається з шляхів, по яких рухається лімфа, і лімфоїдних органів. Шляхи, по яких рухається лімфа - це лімфатичні капіляри, лімфатичні судини, лімфатичні стовбури, лімфатичні протоки; до лімфоїдних органів належать: лімфоїдні утворення у слизових оболонках внутрішніх органів, лімфоїдні вузли, селезінка. Лімфатична система не замкнена, рух лімфи відбувається тільки до серця. Лімфатичні капіляри одним кінцем починаються у тканинах, інший кінець переходить у лімфатичну судину. Невеликі лімфатичні судини збираються у стовбури, потім у протоки, які об’єднуються у дві великі - грудну протоку та праву лімфатичну протоку. Уздовж лімфатичних судин розташовані лімфатичні вузли; в організмі людини їх близько 400. Вони мають бобоподібну форму, рожево-сірий колір, розміром 1-22 мм. Зверху вузли вкриті сполучнотканинною капсулою, у якій є гладенькі м’язові волокна, їх скорочення сприяє відтоку лімфи від вузла і регулює рух лімфи. Від капсули всередину вузла відходять перетинки, по яких проходять кровоносні судини і нерви. Основою вузла є лімфоїдна тканина, яка має велику кількість щілин - лімфатичних синусів. У лімфатичних вузлах утворюються лімфоцити, вони являються механічним та біологічним бар’єром в організмі, оскільки в них затримується і руйнується 99 % усіх мікробів. Лімфатичні вузли іноді розташовані поодинці, але, як правило, вони розташовуються групами і обслуговують певну ділянку тіла або орган - такі вузли називаються реґіонарними.

Усі вузли поділяються на поверхневі та глибокі. Глибокі звичайно розташовані по ходу крупних судин або біля внутрішніх органів, поверхневі - під шкірою і називаються за місцем розташування (наприклад пахвовий).