Анатомія людини Частина 2 - К. А. Дюбенко А. К. Коломійцев Ю. Б. Чайковський 2008Спеціальна частина

Серцево-судинна система, systema cardiovasculare - Загальні відомості

Артерії

Артерії - Будова артерій

Артерії - Поняття про анастомози та судинні колатералі

Артерії - Поняття про гемомікроциркуляторне русло (ГМЦР)

Артерії - Поняття про гемомікроциркуляторне русло (ГМЦР) - Ланки ГМЦР

Артерії - Артеріоло-венулярні анастомози (АВА)

Кола кровообігу

Кола кровообігу - Велике коло кровообігу

Кола кровообігу - Мале коло кровообігу (легеневе)

Кола кровообігу - Серцеве коло кровообігу

Серцево-судинна система, systema cardiovasculare - Спеціальна частина

Серце

Серце - Топографія серця

Серце - Рентгеноанатомія серця

Серце - Будова серця

Серце - Будова серця - Будова стінок серця

Серце - Будова серця - Будова стінок серця - Вени серця

Серце - Будова серця - Будова стінок серця - Іннервація серця

Кровоносні судини малого кола кровообігу - Артерії малого кола кровообігу

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Артеріальна система - Аорта

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Артерії голови та шиї

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Артерії голови та шиї - Зовнішня сонна артерія

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Артерії голови та шиї - Внутрішня сонна артерія

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Артерії голови та шиї - Підключична артерія

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Артерії верхньої кінцівки - Пахвова артерія

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Артерії верхньої кінцівки - Плечова артерія

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Артерії верхньої кінцівки - Ліктьова артерія

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Артерії верхньої кінцівки - Променева артерія

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Грудна частина аорти та її гілки

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Черевна частина аорти та її гілки

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Непарні вісцеральні гілки черевної аорти

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Парні вісцеральні гілки черевної аорти

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Спільна клубова артерія

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Артерії нижньої кінцівки - Зовнішня клубова артерія

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Артерії нижньої кінцівки - Стегнова артерія

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Артерії нижньої кінцівки - Підколінна артерія

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Артерії нижньої кінцівки - Передня великогомілкова артерія

Кровоносні судини великого кола кровообігу - Артерії нижньої кінцівки - Задня великогомілкова артерія

Серцево-судинна система, systema cardiovasculare - Венозна система

Вени - Будова вен

Вени малого кола кровообігу (легеневого)

Вени серцевого кола кровообігу - Вени серця

Вени великого кола кровообігу - Система верхньої порожнистої вени

Вени великого кола кровообігу - Система верхньої порожнистої вени - Вени голови і шиї

Вени великого кола кровообігу - Система верхньої порожнистої вени - Вени верхньої кінцівки

Вени великого кола кровообігу - Система нижньої порожнистої вени

Вени великого кола кровообігу - Система нижньої порожнистої вени - Ворітна вена печінки

Вени великого кола кровообігу - Система нижньої порожнистої вени - Вени таза

Вени великого кола кровообігу - Головні венозні анастомози тіла людини

Вени великого кола кровообігу - Головні венозні анастомози тіла людини - Вени нижньої кінцівки

Вени великого кола кровообігу - Кровообіг плоду

Вени великого кола кровообігу - Рентгенологічне дослідження кровоносних судин

Вени великого кола кровообігу - Ембріональний розвиток серцево-судинної системи

Вени великого кола кровообігу - Ембріональний розвиток серцево-судинної системи - Розвиток серця

Вени великого кола кровообігу - Ембріональний розвиток серцево-судинної системи - Розвиток кровоносних судин

Вени великого кола кровообігу - Ембріональний розвиток серцево-судинної системи - Розвиток вен (верхньої і нижньої порожнистої вени та ворітної вени печінки)

Лімфатична система systema lymphaticum [systema lymphoideum] - Загальні відомості

Ланки лімфатичної системи - Лімфатичні капіляри

Ланки лімфатичної системи - Лімфатичні судини

Ланки лімфатичної системи - Лімфатичні вузли

Ланки лімфатичної системи - Лімфатичні стовбури

Ланки лімфатичної системи - Лімфатичні протоки

Лімфатичні судини і регіонарні вузли окремих ділянок тіла та органів - Лімфатичні судини і вузли голови та шиї

Лімфатичні судини і регіонарні вузли окремих ділянок тіла та органів - Лімфатичні судини і вузли грудної стінки та органів грудної порожнини

Лімфатичні судини і регіонарні вузли окремих ділянок тіла та органів - Лімфатичні судини і вузли живота та органів черевної порожнини

Лімфатичні судини і регіонарні вузли окремих ділянок тіла та органів - Лімфатичні судини і вузли верхньої та нижньої кінцівки

Лімфатичні судини і регіонарні вузли окремих ділянок тіла та органів - Розвиток лімфатичної системи

Зведена таблиця лімфатичних вузлів людини (за Д. А. Ждановим)

Органи кровотворення та імунної системи - Загальні відомості

Первинні лімфоїдні органи {organa lymphoidea primaria} - Кістковий мозок

Первинні лімфоїдні органи {organa lymphoidea primaria} - Тимус (загруднинна залоза)

Вторинні лімфоїдні органи - Селезінка

Вторинні лімфоїдні органи - Лімфатичні вузли

Вторинні лімфоїдні органи - Глоткове лімфоїдне кільце (мигдалики)

Вторинні лімфоїдні органи - Лімфоїдні утворення травного тракту та дихальних шляхів

Нервова система, systema nervosum - Загальні відомості

Нервова система, systema nervosum - Спеціальна частина

Спинний мозок - Зовнішня будова

Спинний мозок - Внутрішня будова

Спинний мозок - Оболони спинного мозку

Спинний мозок - Кровопостачання спинного мозку

Головний мозок - Стовбур головного мозку

Головний мозок - Ембріогенез головного мозку - Довгастий мозок

Головний мозок - Ембріогенез головного мозку - Міст

Головний мозок - Ембріогенез головного мозку - Мозочок

Головний мозок - Ембріогенез головного мозку - Перешийок ромбоподібного мозку

Головний мозок - Ембріогенез головного мозку - Четвертий шлуночок

Головний мозок - Ембріогенез головного мозку - Ромбоподібна ямка

Головний мозок - Ембріогенез головного мозку - Середнiй мозок

Головний мозок - Передній мозок - Проміжний мозок

Головний мозок - Передній мозок - Третій шлуночок

Головний мозок - Кінцевий мозок

Головний мозок - Кінцевий мозок - Нюховий мозок

Головний мозок - Кінцевий мозок - Бічні шлуночки

Головний мозок - Кінцевий мозок - Базальні ядра

Головний мозок - Кінцевий мозок - Лімбічна система

Плащ

Плащ - Кора головного мозку

Плащ - Функціональні поля кори головного мозку

Плащ - Функціональні поля кори головного мозку - Чутливі поля кори

Плащ - Функціональні поля кори головного мозку - Рухові поля кори

Плащ - Функціональні поля кори головного мозку - Асоціативні поля

Плащ - Біла речовина півкуль головного мозку

Провідні шляхи центральної нервової системи

Провідні шляхи центральної нервової системи - Висхідні провідні шляхи (чутливі)

Провідні шляхи центральної нервової системи - Низхідні провідні шляхи (рухові)

Оболони головного мозку

Оболони головного мозку - Спинномозкова рідина

Оболони головного мозку - Кровопостачання головного мозку

Периферійна нервова система, systema nervosum periphericum - Загальні відомості

Загальні принципи будови периферійних нервів

Черепні нерви

Черепні нерви - Будова окремих черепних нервів

Спинномозкові нерви

Спинномозкові нерви - Шийне сплетіння

Спинномозкові нерви - Плечове сплетіння

Спинномозкові нерви - Міжреброві нерви

Спинномозкові нерви - Попереково-крижове сплетення

Спинномозкові нерви - Куприкове сплетення

Автономна нервова система, systema nervosum autonovicum

Симпатична частина

Симпатичний стовбур

Парасимпатична частина

Автономні сплетення

Автономні сплетення - Короткі відомості про іннервацію деяких органів

Органи чуття, organa sensuum

Орган зору

Орган зору - Допоміжні органи ока

Орган зору - Провідний шлях зорового аналізатора

Орган зору - Розвиток органа зору

Присніково-завитковий орган - Зовнішнє вухо

Присніково-завитковий орган - Середнє вухо

Присніково-завитковий орган - Внутрішнє вухо

Присніково-завитковий орган - Шлях слухового аналізатора

Присніково-завитковий орган - Шлях стато-кінетичного аналізатора

Присніково-завитковий орган - Розвиток органу слуху та рівноваги

Орган смаку

Орган нюху

Орган дотику

Грудні залози

Список використаних джерел

Віхи української анатомії