МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ, АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - Я.І.Федонюк 2010

БІОЛОГІЯ

РОЗДІЛ 2. БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ І МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

2.1. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ

Екологічний гомеостаз, коадаптація

Між всіма компонентами біогеоценозу існує певна динамічна рівновага - екологічний гомеостаз. Збільшення чисельності якого-небудь виду організмів веде до масової появи його споживачів. Так, масове розмноження гризунів супроводжується збільшенням чисельності хижаків (наприклад, лисиць) і поширенням серед гризунів захворювань. Вони зменшують чисельність популяцій гризунів. За цим зменшується чисельність хижаків, тому що вони починають гинути від голоду. Таким чином, динамічна рівновага в біогеоценозі самовідновлюється.

Еволюція будь-якого виду відбувалася в межах певного біогеоценозу. Це привело до взаємопристосованості (коадаптації) видів, які існують разом. Система коадаптації виробляється під контролем природного добору. У біогеоценозі вид займає певне, лише йому властиве місце, - екологічну нішу. Під терміном "екологічна ніша” розуміють не тільки територію, а цілий комплекс абіотичних і біотичних факторів середовища, який відповідає екологічним потребам виду і до яких у нього еволюційно виробився набір адаптацій.