Анатомія людини у схемах - Аносов І. П., Хоматов В. X. 2002


Схеми

Примітка. Зірочками позначено утворення, властиві тільки для СІ(*) і СІI(**)

Примітка. Зірочкою позначено утворення, властиві тільки для грудних хребців

*Верхній і нижній

**Правий і лівий

Примітка. Зірочками позначено утворення, властиві тільки для I(*) і ІІ(**) ребер

За формою

Веретеноподібний, квадратний, трикутний, напівперистий (одноперистий), перистий (двоперистий), багатоперистий коловий та ін.

За кількістю головок

Одно-, дво-, три-, чотириголовий

За напрямком волокон

Прямий, коловий

За функцією

Згинач, розгинач, привертач, відвертач, протиставний, замикач, привідний, розширювач, відвідний, замикач, обертач

За розташуванням

Поверхневий, глибокий, бічний, присередній та ін.

Примітка. П - початок; Пр - прикріплення; Ф - функція

* Ремінні м'язи голови і шиї

Ф - збільшує місткість грудної порожнини; сприяє розширенню легень, здійснює "масаж" печінки

2 Внутрішні органи

* Складається з серпоподібної, правої та лівої трикутних, печінково-ниркової

** Утворюють малий чепець

*Див. схему "Печінка (Внутрішня будова)", с. 95

* Панкреатичні острівці (Лангерганса)

* а (А) - (глюкагоноцит); ß(B) - (інсуліноцит); δ(Д); F (РР) (Виділяють також судиноактивний кишковий поліпептид, соматостатин)

* Вкриває органи черевної і тазової порожнин: з одного боку — екстраперитонеально; з трьох — мезоперитонеально; з усіх — інтраперитонеально

* 3 приносовими пазухами

* Сполучається з клиноподібною пазухою і задніми решітчастими комірками

** Сполучається з лобовою і верхньощелепною пазухами, передніми і середніми решітчастими комірками

*** Між нижньою носовою раковиною і піднебінням; через носо-сльозову протоку сполучається зі сльозовим мішком

* Натягують голосові зв'язки

** Розширює голосову щілину

*** Звужує голосову щілину

**** Всередині розташовані голосові зв'язка і м'яз

* Ліва легеня має дві частки: верхню (СІ — CV) і нижню (CVI — СХ)

** Структурно-функціональна одиниця легені

* Починається від сечового міхура внутрішнім вічком сечівника, відкривається у присінок піхви зовнішнім вічком сечівника. Довжина 3 — 4 см

* Має дві кривини, три звуження і три розширення

** Відкриваються сім'явипорскувальні протоки і збоку - проточки (15 — 20) передміхурової залози

* Містить зрілу яйцеклітину, яка під час овуляції виходить у порожнину очеревини

* Розташована у товщі широкої зв'язки матки. Довжина 8—8 см, діаметр просвіту 2—4 мм

* Формують головку над’яєчка, вливаються у протоку над'яєчка (утворює тіло і хвіст над'яєчка), яка переходить у сім'явиносну протоку

** Одночасно є оболонками сім'яного канатика

* Зливаючись із вивідною протокою пухирчастої залози (сім'яного пухирця), утворює сім'явипорскувальну протоку, що відкривається у передміхурову частину чоловічого сечівника

* Виробляє секрет, що входить до складу сперми, живить і стимулює сперматозоони

** Виробляє густий секрет, який запобігає подразливому впливу сечі на стінку сечівника

* Через губчасте тіло статевого члена проходить чоловічий сечівник

3. Залози внутрішньої секреції

* Окситоцин і вазопресин виробляються в гіпоталамусі, неврогіпофіз їх накопичує і виділяє

* Гормонально-неактивний

* Попередник альдостерону

** Попередник норадреналіну, останній — адреналіну

* Епіфіз (заст.). Регулює статеве дозрівання, впливає на функцію гіпофіза, надниркових залоз; виконує роль біологічного годинника

** Острівці Лангерганса - Соболєва

* Скупчення хромафінних клітин. Функція аналогічна функції мозкової речовини надниркових залоз (виробляють катехоламіни: адреналін, норадреналін, дофамін)

4. Серцево-судинна система

* Сполучається з правим шлуночком через правий передсердно-шлуночковий отвір з однойменним, або тристулковим, клапаном

** Сполучається з лівим шлуночком через лівий передсердно-шлуночковий отвір з однойменним, або мітральним, клапаном

* Артерії м'язового типу не мають

** Артерії еластичного типу не мають

* Слабкий у венах зі слабким розвитком м'язових елементів

** У венах із середнім і сильним розвитком м'язових елементів

*** У венах із сильним розвитком м'язових елементів - у всіх трьох оболонках

* Капіляри клубочків нирки, ворсинок тонкої кишки, тощо

** Капіляри м'язів, міокарда, шкіри, кори великого мозку

*** Капіляри печінки, кровотворних органів

**** Капіляри печеристих тіл статевого члена

Примітка. Цифрами позначено діаметр судини в мікрометрах

* Див. Спільна сонна артерія (ліва)

** Див. Підключична артерія (ліва)

* Парні

** Непарні

* Приймає кров від стінок та органів малого таза, а також від зовнішніх статевих органів

** Парні, утворені злиттям глибоких вен тилу стопи

*** Парні, утворені венами підошви

* Приймає також кров від правої та лівої шлункових вен, міхурової, передворотарної, припупкової та ін.

* Місце злиття правих внутрішньої яремної і підключичної вен

** Місце злиття лівих внутрішньої яремної і підключичної вен

* М'язового і волокнистого типу

** Вплітаються у колагенові волокна, що розташовані навколо капілярів

*** Містять В-лімфоцити, плазматичні клітини, макрофаги

* Органи імунної системи

** У слизовій оболонці внутрішніх органів

*** Пейєрові бляшки - у слизовій оболонці тонкої кишки

* Центральний орган імунної системи

** Містить лімфобласти, тимоцити (лімфоцити загруднинної залози), макрофаги, лейкоцити

*** Тільце Гассаля

* Є органом кровотворення та імунної системи

** Містить лейкоцити, лімфоцити, еритроцити, макрофаги, цитобласти

*** Тільця Мальпігі. Містять лімфоцити, макрофаги, цитобласти

5. Нервова система

* Містить рухові та вставні неврони; виходять передні корінці спинномозкових нервів

** Містить чутливі неврони; входять задні корінці спинномозкових нервів

*** Міститься у грудній і поперековій частинах спинного мозку; містить симпатичні невроні

**** На поперечному розрізі спинного мозку

* Разом із мостом утворює ромбоподібну ямку четвертого шлуночка, у задній частині якої містяться ядра IX - XII пар черепних нервів: язикоглоткового (IX), блукаючого (X), додаткового (XI) і під'язикового (XII)

* Разом із довгастим мозком утворює ромбоподібну ямку четвертого шлуночка. У ділянці моста розташовані ядра V - VIII пар черепних нервів: трійчастого (V), відвідного (VI), лицевого (VII) і присінково-завиткового (VIII)

* Передня, задня, клаптико-вузликова

** Парні

*** Невронів Пуркіньє

* Парні

** Зокрема ядра III - V пар черепних нервів: окорухового (III), блокового (IV), трійчастого (V), а також ядра сітчастого утвору

*** Один із підкіркових центрів слуху

**** Один із підкіркових центрів зору

* Передні, дорсальні, присередні, серединні, вентральні, сітчасте та ін.

** Бічне і присереднє

* * * Парне, підкірковий центр нюхового аналізатора

**** У тому числі вищі центри автономної нервової системи

* Продовження на с. 163

** А також інші внутрішньочасткові борозни, зокрема острогова (шпорна) борозна на присередній поверхні потиличної частки

* Початок на с. 162

** Парний, має 3 роги: лобовий (передній), потиличний (задній), скроневий (нижній), а також центральну частину

* Сполучають ділянки кори великого мозку в межах однієї півкулі

** Сполучають ділянки кори обох півкуль

*** Сполучають спинний мозок із головним, мозковий стовбур з кінцевим мозком

**** Спинномозково-таламічні шляхи: передній і бічний

***** Імпульси глибокої чутливості від рецепторів м’язів, суглобів, сухожилків, частково тактильної чутливості від шкіри

* Наведено найважливіші провідні шляхи

** Говерса і Флексига відповідно

*** Голля

**** Бурдаха

* Проводять дотикову (тактильну), больову й температурну чутливість (поверхневу)

* Належать до периферичної частини нервової системи (периферичної нервової системи)

** За Міжнародною анатомічною номенклатурою (Сан-Паулу, 1997) розрізняють також кінцевий нерв (0)

*** Нижньощелепний нерв (V)

**** Очний і верхньощелепний нерви (V)

* Передні (вентральні) гілки

** Іннервує підпід'язикові м'язи

*** Іннервують м'язи грудного пояса

**** Іннервують м'язи і шкіру вільної верхньої кінцівки

* Передні (вентральні) гілки

** Змішаний нерв. Нерви без позначок — рухові

Іннервують:

* війковий м'яз і м'яз - звужувач зіниці;

* слізну залозу і залози слизової оболонки носової та ротової порожнини;

*** піднижньощелепну і під’язикову залози;

**** привушну залозу;

***** органи малого таза

6. Органи чуття

* Див. с. 177

** Див. с. 180

*** Див. с. 181

**** Див. с. 182

* Див. с. 178

** Початок зорового нерва

*** Місце найгострішого зору

* Фоточутлива (фотосенсорна)

** Утворений паличковими і колбочковими (невросенсорними) епітеліоцитами (фоторецепторами)

*** Утворений горизонтальними, біполярними, амакриновими невронами

**** Шар синапсів біполярних і мультиполярних невронів

***** Утворений мультиполярними невронами, аксони яких складають наступний шар - шар нервових волокон - початок зорового нерва

* Шпорна борозна

** Іннервує зовнішні м'язи очного яблука

*** Парасимпатичне (Якубовича) - виходять передвузлові волокна до війкового вузла, післявузлові волокна іннервують війковий м'яз війкового тіла судинної оболонки очного яблука і м'яз - звужувач зіниці райдужки

**** М'яз - розширювач зіниці іннервується симпатичними волокнами

* Передня, задня, бічна з однойменними перетинчастими ампулами, всередині яких містяться ампульні гребені, вкриті чутливим невроепітелієм

** Міститься спіральний вузол завитки

* Рецептори слухового аналізатора

** Метаталамус (проміжний мозок)

*** Покрівля середнього мозку

**** Кірковий центр слухового аналізатора

***** Екстрапірамідний шлях до рухових невронів передніх стовпів (рогів) спинного мозку (слухове подразнення може рефлекторно спричинити руховий ефект)

* Рецептори нюхового аналізатора, розташовані у слизовій оболонці верхнього носового ходу і задньоверхнього відділу перегородки носа    

** Основна частина кінцевого мозку

*** Кірковий центр нюхового аналізатора

* Розташовані у смакових бруньках (чашечках), закладених переважно у сосочках язика

** Розташоване у довгастому мозку

*** Кірковий центр смакового аналізатора (обідкова частка - lobus limbicus)

* Продукується пігмент меланін, від якого залежить колір шкіри

* Проводять дотикову (тактильну), больову і температурну чутливість

** Утворення клиноподібним і тонким пучками, які проводять глибоку чутливість — м’язів, суглобів, сухожилків

*** Проміжний мозок

**** Кірковим центр шкірної чутливості