СПЕЦІАЛЬНА ІХТІОЛОГІЯ - Р. С. Пентилюк - 2011

1.ПОХОДЖЕННЯ Й ЕВОЛЮЦІЯ КРУГЛОРОТИХ І РИБ. СИСТЕМАТИКА СУЧАСНИХ КРУГЛОРОТИХ І РИБ. ПІДТИП ЧЕРЕПНІ. ІНФРАТИП БЕЗЩЕЛЕПНІ (AGNATA). КЛАС КРУГЛОРОТІ

1.2. Систематика сучасних круглоротих і риб

Велике різноманіття риб і значні відмінності в їх будові обумовили значні розбіжності і в поглядах на їх систематику. Найбільш близька до сучасної систематика риб і рибоподібних з відображенням їх систем в історичному просторі була розроблена Л. С. Бергом ще в 1940 році. З того часу було відкрито багато нових видів риб, більш досконало досліджена будова різних видів, а також розроблена інноваційна технологія у встановленні філогенетичних зв’язків. Це обумовило зміну пріоритетів різних таксонів у своєму статусі і положенні в систематиці риб. До теперішнього часу погляди на сучасну систематику риб різних дослідників не усталені і далекі від досконалості й завершення. Одним і тим же таксонам надається різний статус, одні й ті ж родини включаються в різні ряди, ряди - в надряди тощо. Деякі дослідники навіть пропонують розділити клас Кісткових риб на два класи, перетворивши підкласи Лопатеперих (Sarcopterygii) і Променеперих (Actinipterygii) на самостійні (Nelson, 2006). Наведемо декілька прикладів. Ряди Мірапіноподібних, Китовидкоподібних, Гіганітуроподібних Т.С. Расс відносить до надряду Перкоїдних разом з Окунеподібними та іншими рядами риб, у той час, як ці риби, за іншими даними, перебувають серед надряду Клюпеоїдних разом з Оселедцеподібними. Родина атеринових (Atherinidae) розташовується одними дослідниками в надряді Атериноїдних (серед рядів Карпозубоподібних і Сарганоподібних) у ряді Атериноподібних і навіть служить вихідною назвою як ряду, так і надряду (Расс, 1983). Інші дослідники вважаються, що ця невелика родина знаходиться в ряді Кефалеподібних (надряд Перкоїдних).

За одними даними, щуки, явдошки і далії займають підлегле місце в якості підряду у рядах Оселедцеподібних чи Лососеподібних, за іншими, - мають самостійний статус ряду - Щукоподібних (Расс, 1983; Nelson, 2006).

Немає сталого погляду на ряди тих же Лососеподібних, Сомоподібних, Скорпеноподібних і деяких інших рядів, яким часто надається ранг підрядів, у той час коли величезній групі риб - Костистим (Teleostei) - не визначається ранг статусу.

Спочатку цій групі надавався ранг надряду. Потім, у зв’язку з дійсним значним їх різноманіттям, Костистих розділили на вісім самостійних надрядів, залишивши за вихідним надрядом невизначений ранг без назви (Расс, Ліндберг, 1983). Лише Д. Нельсон (2006) надає їм новий ранг дивізіону (Division), який у багатьох системах не передбачається.

Ще й досі залишилось не зрозумілим, який же ранг має група Костистих риб? Якщо залишити їй колишній статус, то виділені з неї 8 надрядів не мають ніякої логіки щодо визначення їм рівного статусу з вихідною групою. Логічно було б їм надати ранг «когорт», які б об’єднували схожі ряди в одному надряді (Булахов та ін., 1986). Або найкраще було б підвищити ранг вихідного надряду до рівня інфракласу, як це зроблено в класі ссавців, де підклас Theria складається з двох інфракласів (Metatheria i Eutheria). В такому разі слід підвищити і ранг підряду Ганоїдних до інфракласу, який необхідно було б розділити на різні надряди, які існували і раніше.

В основі нижчевикладеної систематики лежить розробка системи Бергом (1940, 1955) і Ліндбергом (1963, 1971) з деякими уточненнями, доповненнями і змінами, які були пропоновані у ряді робіт (Никольський, 1952, 1971; Matsubara, 1955; 1963; Norman, 1958; Creenwod, Rosen, Weitzman, Myers, 1966; Romer, 1966; Pace, 1971, 1983; Расс, Лінберг, 1971; Парин, 1971; Nelson, 2006; Булахов, 1986, 1989 та ін.).

Тип ХОРДОВІ - CHORDATA

Підтип ХРЕБЕТНІ - VERTEBRATA, або ЧЕРЕПНІ - CRANIOTA

Інфратип БЕЗЩЕЛЕПНІ - AGNATA

Надклас КРУГЛОРОТІ - CYCLOSTOМES

Клас КРУГЛОРОТІ — CYCLOSTOMATA

Підклас МІНОГИ - PETROMYZONES

Ряд МІНОГОПОДІБНІ - PETROMYZONIFORMES

Родина Міногові - Petromyzonidae

Родина Геотрієві - Geotriidae

Родина Мордацієві - Mordaciidae

Підклас МІКСИНИ - MYХІNI

Ряд МІКСИНОПОДІБНІ - MYXINIFORME S

Родина Міксинові - Myxinidae

Родина Бделостомові, або П'явкороті міксини - Bdellostomidae

Родина Параміксинові - Paramyxinidae

Інфратип ЩЕЛЕПНОРОТІ — GNATHOSTOMATA

Надклас РИБИ - PISCES

Клас ХРЯЩОВІ РИБИ — CHONDRICHTHYES

Підклас ПЛАСТИНЧАТОЗЯБРОВІ - ELASMOBRANCHII

Надряд АКУЛИ — SELACHOMORPHA

Ряд РІЗНОЗУБОПОДІБНІ - HETERODONTIFORMES

Родина Різнозубі, Бичачі або Рогаті акули - Heterodontidae

Ряд БАГАТОЗЯБРОВОПОДІБНІ або СТАРОДАВНІ АКУЛИ - HEXANCHIFORMES

Родина Плащоносні акули - Chlamydoselachidae

Родина Гребінчастозубі, або Багатозяброві акули - Hexanchidae

Ряд ВОБЕГОНГОПОДІБНІ - ORECTOLOBIFORMES

Родина Коврові, або Вусаті акули - Orectolobidae

Родина Китові акули - Rhincodontidae

Ряд ЛАМНОПОДІБНІ - LAMNIFORMES

Родина Піщані акули - Odontaspidae

Родина Псевдопіщані акули - Pseudocarchariidae

Родина Скапаноринхові, або Акули-домові - Scapanorhynchidae

Родина Лисячі акули, або Морські лисиці - Alopiidae

Родина Ламнові, або Оселедцеві акули - Lamnidae

Родина Ламіостоматієві - Lamiostomatidae

Родина Велетенські акули - Cetorhinidae

Ряд КАРХАРИНОПОДІБНІ, СІРІ, або ПИЛКОЗУБІ АКУЛИ - CARCHARHINIFORMES

Родина Кошачі акули - Scyliorhinidae

Родина Псевдокунячі акули - Pseudotrianidae

Родина Кунячі акули - Trianidae

Родина Кархаринові, Сірі, або Пилкозубі акули - Carcharhinidae

Родина Молотоголові, або Акули-молоти - Sphyrnidae

Ряд КАТРАНОПОДІБНІ, або КОЛЮЧІ АКУЛИ - SQUALIFORMES

Родина Колючі, або Катранові акули - Squalidae

Родина Прямороті, або Далатієві акули - Dalatiidae

Родина Зірчастошипі, або Бляшкошипі акули - Echinorhinidae3

Родина Акули-свині - Oxinotidae

Ряд ПИЛКОНОСОПОДІБНІ - PRISTIOPHORIFORMES

Родина Пилконосі акули, або Акули-пилконоси - Pristiophoridae

Ряд СКВАТИНОПОДІБНІ, РАШПІЛЕВІ, або МОРСЬКІ АНГЕЛИ - SQUA TINIFORMES

Родина Скватинові, Рашпілеві, або Морські ангели - Squatinidae

Надряд СКАТИ - BATOMORPHA Ряд ПИЛКОРИЛОПОДІБНІ - PRISTIFORMES

Родина Пилкороті скати, або Риби-пилки - Pristidae

Ряд РОХЛЕПОДІБНІ, або МОРСЬКІ ГІТАРИ - RHINOBA TIFORMES

Родина Акулохвості скати - Rhinchobatidae

Родина Гітарні, або Рохлеві скати - Rhinobatidae

Родина Дискові скати - Platyrhinidae, seu Discobatidae

Ряд РОМБОПОДІБНІ, або РОМБОТІЛІ СКАТИ - RAJIFORMES

Родина Скатові, або Ромбові скати - Rajidae

Родина Ниткорилі скати - Anacanthobatidae

Родина Однопері скати - Arhynchobatidae

Родина Псевдоскатові - Pseudorajidae

Ряд ХВОСТОКОЛОПОДІБНІ, або ОРЛЯКОПОДІБНІ - DASYA TIFORMES, seu MYLIOBATIFORMES

Родина Хвостоколові, або Скати-хвостоколи - Dasyatidae

Родина Товстохвості скати-хвостоколи - Urolophidae

Родина Річкові хвостоколи - Potamotrygonidae

Родина Гімнурові, або Скати-метелики - Gymnuridae

Родина Орлякові скати, або Скати-орляки - Myliobatidae

Родина Рогаті, Мантові скати, або Скати-дияволи - Mobulidae

Родина Шестизяброві скати - Hexatrygonidae

Родина Бичоносні скати - Rhinopteridae

Ряд ГНЮСОПОДІБНІ, або ЕЛЕКТРИЧНІ СКАТИ — TORPEDINIFORMES

Родина Гнюсові - Torpedinidae

Родина Наркові, або Наркогнюсові скати - Narkidae

Родина Темерові скати - Temeridae

Підклас СУЦІЛЬНОГОЛОВІ, або ЗЛИТОЧЕРЕПНІ - HOLOCEPHALI

Ряд ХИМЕРОПОДІБНІ - CHIMAERIFORMES

Родина Химерові - Chimaeridae

Родина Ринохимерові, Гаріотові, або Носаті химери - Rhinochimaeridae

Родина Калоринхові, або Хоботнорилі химери - Callorhinchidae

Клас КІСТКОВІ, або ДОСКОНАЛОРОТІ РИБИ - OSTEICHTHYES seu TELEOSTOМҐ

Підклас ЛОПАТЕПЕРІ, або М'ЯСИСТОПЕРІ РИБИ - SARCOPTERYGII

Надряд КИТИЧНОПЕРІ - CROSSOPTERY GIМORPHA

Ряд ЦЕЛАКАНТОПОДІБНІ - COELA CANTHIFORMES

Родина Целакантові, або Латимерові - Coelacanthidae, seu Latimeriidae

Надряд ДВОДИШНІ - DIPNOI, seu DIPNEUSTOMORPHA

Ряд ОДНОЛЕГЕНЕВОПОДІБНІ, або РОГОЗУБОПОДІБНІ - MONOPNEUMONIFORMES

Родина Рогозубові, Цератодові, або Австралійські лускатники - Ceratotidae

Ряд ДВОЛЕГЕНЕВОПОДІБНІ або ЛУСКАТОПОДІБНІ - DIPNEUMONIFORMES, seu CERATODIFORMES

Родина Протоптерусові, або Африканські лускатники - Protopteridae

Родина Лепідосиренові, або Американські лускатники - Lepidosirenidae

Підклас ПРОМЕНЕПЕРІ - ACTINOPTERYGII

Інфраклас ГАНОЇДИ - GANOIDA

Надряд ХРЯЩОВІ ГАНОЇДИ - CHONDROSTEIMORPHA

Ряд ОСЕТРОПОДІБНІ - ACIPENSERIFORMES

Родина Осетрові - Asipenseridae

Родина Веслоносі, або Багатозубі - Polyodontidae

Надряд БАГАТОПЕРІ - POLYPTERIMORPHA

Ряд БАГАТОПЕРОПОДІБНІ - POLYPTERIFORMES

Родина Багатопері - Polypteridae

Надряд КІСТКОВІ ГАНОЇДИ - HOLOSTEIMORPHA

Ряд АМІЄПОДІБНІ - AMIIFORMES

Родина Амієві - Amiidae

Ряд ПАНЦИРНИКОПОДІБНІ, або ПАНЦИРНІ ЩУКИ - LEPIDOS TEIFORMES

Родина Панцирникові, або Кайманові риби - Lepidosteidae

ІНФРАКЛАС КОСТИСТІ — TELEOSTEI

Надряд КЛЮПЕОЇДНІ — CLUPEIMORPHA

Ряд ТАРПОНОПОДІБНІ - ELOPIFORMES

Родина Тарпонові - Megalopidae

Родина Елопові - Elopidae

Родина Альбульові - Albulidae

Родина Гісові - Pterothrissidae

Ряд ГОНОРИНХОПОДІБНІ, або КОНОРИЛОПОДІБНІ - GONORHYNCHIFORMES12

Родина Гоноринхові, або Конорилові - Gonorhynchidae

Родина Фрактолемові - Phractolaemidae

Родина Кнерієві - Kneriidae Родина Кромерієві - Cromeriidae

Родина Ханосові - Chanidae Ряд ОСЕЛЕДЦЕПОДІБНІ - CLUPEIFORMES

Підряд Дорабовидні - Chirocentroidei

Родина Дорабові - Chirocentridae

Підряд Оселедцевидні - Clupeoidei

Родина Оселедцеві - Clupeidae

Родина Анчоусові - Engraulidae

Ряд ЛОСОСЕПОДІБНІ - SALMONIFORMES

Підряд Лососевидні - Salmonoidei

родина Лососеві - Salmonidae

родина Сигові - Corigonidae

родина Харіусові - Thymallidae

підряд Корюшковидні - Osmeroidei

родина Аюві - Plecoglossidae

родина Корюшкові - Osmeridae

родина Саланксові - Salangidae

родина Ретропінові - Retropinnidae

родина Аплохтонові, або Ловетієві - Aplochitonidae

Підряд Сріблянковидні - Argentinoidei

родина Сріблянкові, або Аргентинові - Argentinidae

родина Батілагові - Bathylagidae

родина Опістопроктові - Opistoproctidae

родина Малороткові - Microstomatidae

родина Ксенофталміхтові - Xenophtalmichthydae

родина Макроринові - Macrorinnidae

підряд Гладкоголововидні - Alepocephaloidei

родина Гладкоголові - Alepocephalidae

родина Платитроктові - Platytroctidae

родина Лептохілихтові - Leptochilichthydae

родина Сирсієві - Searsiidae

родина Доліхоптерові - Dolichopterygidae

родина Шлейфові - Macristiidae

підряд Батілаковидні - Bathylaconoidei

родина Батилаконові - Bathylaconidae

Ряд ЩУКОПОДІБНІ — ESOCIFORMES

родина Щукові - Esocidae

родина Умброві, або Явдошкові - Umbridae

Ряд МІРАПШОПОДІБНІ - MIRAPINNIFORMES

родина Мірапінові - Mirapinnidae

родина Касідорові - Kasidoridae

родина Мегаломіктерові - Megalomycteridae

родина Стрічкохвості, або Ниткохвості - Eutaeniophoridae

Ряд ГАЛАКСІЄПОДІБНІ - GALAXIIFORMES

родина Галаксієві - Galaxiidae

Ряд СТОМІЄПОДІБНІ - STOMIIFORMES

родина Гоностомові - Gonostomidae

родина Сокиркові, або Риби-сокирки - Sternopthychidae

родина Фотіхтієві - Photichthyidae

родина Астронестові - Astronesthidae

родина Хаултодові - Chauliodoutidae

родина Стомієві - Stomiatidae

родина Меланостомієві - Melanostomidae

родина Малакостеєві - Malacosteidae

родина Ідіокантові - Idiocanthidae

Ряд МІКТОФОПОДІБНІ — MYCTOPHIFORMES

підряд Міктофовидні - Myctophoidei

родина Авлопові - Aulopidae

родина Ящіркоголові - Synodontidae

родина Бомбілеві - Harpodontidae

родина Батизаврові - Bathysauridae

родина Зеленоочкові - Chlorophthalmidae

родина Нотосудові - Notosudidae

родина Батиптерові - Bathypteroidae

родина Іпнопідові - Ipnopidae

родина Неоскопелові - Neoscopelidae

родина Міктофові - Mictophidae

родина Скопелозаврові - Scopelosauridae

підряд Алепізавровидні - Alepisauroidei

родина Веретенникові - Paralepididae

родина Кинджалозубі - Anotopteridae

родина Алепізаврові, або Пилкозубі - Alepisauridae

родина Омосудові - Omosudidae

родина Еверманелові - Evermannellidae

родина Перлиноочкові - Scopelarchidae

Ряд КИТОВИДКОПОДІБНІ — CETOMIMIFORMES

родина Китовидкові - Cetomimidae

родина Ронделетієві - Rondeletiidae

родина Барбурисієві - Barbourisiidae

Ряд ГІГАНТУРОПОДІБНІ - GIGANTURIFORMES

родина Гігантурові, або Гігантохвості - Giganturidae

родина Розаврові - Rosauridae

Ряд ПСЕВДОДОВГОХВОСТОПОДІБНІ - A TELEOPODIFORMES

родина Псевдодовгохвості, або Ателопові - Ateleopidae

Ряд ПСЕВДООСЕЛЕДЦЕПОДІБНІ - BA THYCL UPEIFORMES

родина Батиклюпеєві, або Глибоководні оселедці - Bathyclupeidae

Надряд АРАВАНОЇДНІ - OSTEOGLOSSOMORPHA

Ряд АРАВАНОПОДІБНІ, або КІСТКОЯЗИКОВОПОДІБНІ - OSTEOGLOSSIFORMES

підряд Аравановидні - Osteoglossoidei

родина Араванові, або Кісткоязикові - Osteoglossidae

родина Арапаймові - Arapaimidae

родина Гетеротові - Heterotidae

родина Зубчастоголові - Denticipitidae

підряд Метеликовидні - Pantodontoidei

родина Риби-метелики - Pantodontidae

підряд Спиноперовидні - Notopteroidei

родина Луноочкові, або Гіодонові - Hiodontintidae

родина Нотоптерові, або Спиношипові - Notopteridae

Ряд ДЗЬОБОРИЛОПОДІБНІ, або МОРМІРОПОДІБНІ - MORMYRIFORMES

підряд Морміровидні - Mormyroidei

родина Дзьоборилові, або Мормірові - Mormyridae

підряд Гімнарховидні - Gymnarchoidei

родина Гімнархові - Gymnarchidae

Надряд АНГВИЛОЇДНІ - ANGUILLOMORPHA

Ряд ВУГРОПОДІБНІ — ANGUILLIFORMES

підряд Вугровидні - Anguilloidei

родина Вугрові, або Прісноводні вугри - Anguillidae

родина Конгерові, або Морські вугри - Congridae

родина Морінгієві - Moringuidae

родина Ехелові, або Червовидні вугри - Echelidae

родина Муренові - Muraenidae

родина Сименхелові, або Тупорилі вугри - Cimenchelyidae

родина Гострохвості, або Шилохвості вугри - Opichthyidae

родина Щукорилі, або Муренощукові вугри - Muraensocidae

родина Сінафобранхові, або Злитнозяброві вугри - Synaphobranchidae

родина Дерихтові - Derichthyidae

родина Ксеноконгерові - Xenocongridae

родина Міроконгерові - Myrocongridae

родина Гетеренхелові - Heterenchelyidae

родина Неєнхелові - Neenchelyidae

родина Качконосі вугри - Nettastomatidae

родина Несорамфові - Nessorhamphidae

родина Іліофові - Ilyophidae

родина Дісомнові - Dyssommidae

підряд Неміхтовидні, або Ниткохвості вугри - Nemichthyoidei

родина Ниткохвості вугри - Nemichthyidae

родина Пилколемехові вугри - Serrivomeridae

родина Ціємові, або Тупохвості вугри - Cyemidae

родина Шилодзьобі вугри- Avocettinopsidae

родина Великоголові вугри- Macrocephenchelyidae родина Аотеєві - Aoteidae

Ряд ГАЛОЗАВРОПОДІБНІ - HALOSA URIFORMES

родина Галозаврові - Halosauridae

Ряд НОТОКАНТОПОДІБНІ, або СПИНОШИПОПОДІБНІ - NOTOCANTHIFORMES

родина Ліпогенієві - Lipogenidae

родина Нотокантові, або Спиношипові - Notocanthidae

Ряд МІШКОРОТОПОДІБНІ - SA CCOPHAR YNGIFORMES

родина Мішкоглотові, або Мішкоротові - Saccopharyngidae

родина Великороті - Eurypharyngidae

Ряд ОДНОЩЕЛЕПНОПОДІБНІ - MONOGNA THIFORMES

родина Однощелепні - Monognathidae

Надряд ЦИПРИНОЇДНІ - CYPRINOMORPHA

Ряд КОРОПОПОДІБНІ - CYPRINIFORMES

підряд Хараковидні, або Харациновидні — Characoidei

родина Цитаринові - Citharinidae

родина Харацинові - Characidae

родина Піраньєві - Serrasalmidae

родина Ерітринові - Erythrinidae

родина Аностомові, або Малороті - Anostomidae

родина Напівзубі салмери, або Напівзубки - Hemiodidae

родина Лебіасинові - Lebiasinidae

родина Іхтіборові - Ichthyboridae

родина Клиночеревні - Gasteropelecidae

родина Мечороті, або Щукосальмерові - Ctenoluciidae

родина Куриматові - Curimatidae

родина Халцеїдові - Chalceidae

родина Кренухові - Crenuchidae

родина Харацидові - Characidiidae

підряд Короповидні - Cyprynoidei

родина Коропові - Cyprynidae

родина Гіринохейлові - Gyrinocheilidae

родина Чукучанові - Catostomidae

родина Плоскопері - Homolopteridae

родина Псилоринхові - Psilorhynchidae

родина Гастромізонові - Gastromyzonidae

родина В ’юнові - Cobitidae

родина Баліторові, або Слижові - Balitoridae

Ряд СОМОПОДІБНІ - SIL URIFORMES

підряд Дипломістоєвидні - Diplomistoidei

родина Дипломістоєві - Diplomistidae

підряд Сомовидні - Siluroidei

родина Бронякові, або Боколускові - Doradidae

родина Великоокі, або Потиличнопері соми - Auchenipteridae

родина Арієві - Ariidae

родина Вугрохвості - Plotosidae

родина Звичайні, або Євразійські соми - Siluridae

родина Шильбові, або Скляні соми - Schilbeidae

родина Пангазієві - Pangasiidae

родина Косаткові - Bagridae

родина Пімелодові - Pimelodidae

родина Аміурові, Кошачі, або Карликові соми - Amiuridae, seu Ictaluridae

родина Багарієві, або Горносомикові, Плосколобі соми - Sisoridae

родина Хакові, або Великороті соми - Chacidae

родина Кларієві - Clariidae

родина Мішкозяброві соми - Saccobranchidae

родина Пірчастовусі соми - Mochocidae

родина Електричні соми - Malapteruridae

родина Ванделієві - Trichomycteridae

родина Аспредові, або Широкоголові соми - Aspredenidae, seu Bunocephalidae

родина Каліхтові - Callichthydae

родина Лорікарієві, Латникові, або Панцирні соми - Loricariidae

родина Амфілієві - Amphillidae

родина Хелогенові - Helogenidae

родина Агенеїзові - Ageneiosidae

родина Новогвінейські соми - Doiichthydae

родина Товстохвості соми - Ambycipidae

родина Акісові - Acusidae

родина Олірові - Olyridae

родина Калофізові - Callophysidae

родина Гіпофтальмові, або Нижньоокі соми - Hypophthalmidae

родина Цетопсові - Cetopsidae

родина Астроблепові - Astroblepidae

підряд Гімнотовидні, або Електричні вугри - Gymnotoidei

родина Електричні вугри - Electrophoridae родина Гімнотові - Gymnotidae

родина Рамфіхтові, або Ножетілі - Rhamphichthydae

родина Хвостопері, або Аптеронові, Стернархові - Apterodontidae, seu Sternarchidae

Надряд БЕЛОНОЇДНІ - BELONIOIDEI

Ряд КОРОПОЗУБОПОДІБНІ - CYPRINODONTIFORMES

підряд Сліпоочковидні - Amlyopsoidei

родина Сліпоочкові - Amlyopsidae

підряд Коропозубовидні - Cyprinodontoidei

родина Коропозубі - Cyprinodontidae

родина Орізієві - Oryziatidae

родина Гораїхтові - Horaichthydae

родина Адріаніхтові - Adrianichthydae

родина Томеурові - Tomeuridae

родина Гудієві - Goodeidae

родина Пецілієві, або Гамбузієві - Pocciliidae

родина Дженінсові - Jenynsiidae

родина Чотириочкові - Anablepidae

Ряд САРГАНОПОДІБНІ - BELONIFORMES

підряд Саргановидні - Belonoidei

родина Сарганові - Belonidae

родина Макрелещукові, або Сайрові - Scombresocidae

підряд Літучковидні - Exocoetoidei

родина Натерті - Hemiramphidae

родина Летючі риби - Exocoetidae

родина Оксипорамфові, або Летючі напіврили - Oxyporhamphidae

Ряд ФАЛОСТЕТОПОДІБНІ - PHALLOS TETHIFORMES

родина Фалостетові - Phallostethidae родина Неостетові - Neostethidae

Надряд ПАРАПЕРКОЇДНІ -PARAPERCOMORPHA

Ряд ПЕРКОПСОПОДІБНІ, або ЛОСОСЕОКУНЕПОДІБНІ - PERCOPSIFORMES

підряд Лососеокуневидні - Percopsidoidei

родина Перкопсові, або Лососеокуневі - Percopsidae

підряд Афредодеровидні - Aphredoderoidei

родина Афредодерові, або Піратоокуневі - Aphredoderidae

Ряд ТРІСКОПОДІБНІ - GADIFORMES

підряд Паркетниковидні - Muraenolepidoidei

родина Паркетникові - Muraenolepididae

підряд Трісковидні - Gadoidei

родина Брегмацерові - Bregmacerotidae

родина Тріскові - Gadidae

родина Миневі - Lotidae

родина Мерлузові, або Хекові - Merluciidae

родина Морові - Moridae

родина Меланонові - Melanonidae

підряд Ошибневидні - Ophidioidei

родина Карапусові - Carapidae

родина Ошибневі - Ophididae

родина Бротулові - Brotulidae

підряд Бітитовидні - Bythitoidei

родина Бітитові - Bythitoidae

родина Афіонові - Aphyonidae

родина Диспарихтові - Disparichthydae

Ряд ДОВГОХВОСТОПОДІБНІ, або МАКРУРОПОДІБНІ - MACROURIFORMES33

підряд Макруровидні - Macrouroidei

родина Макруроїдні - Macrouroididae

родина Макрурові, або Довгохвості - Macrouridae

Надряд ПЕРКОЇДНІ —PERCOMORPHA

Ряд ОПАХОПОДІБНІ, або ЛАМПРИДИПОДІБНІ - LAMPRIDIFORMES

підряд Опаховидні - Lampridoidei

родина Опахові, або Лампридові - Lamprididae

підряд Ременевидні - Trachipteroidei

родина Корольові, або Оселедцеві королі - Regalecidae

родина Ременетілі, або Вогмерові - Trachipteridae

підряд Віяловидні - Veliferoidei

родина Віялові - Veliferidae

родина Лофотові - Lophotidae

підряд Паличкохвостовидні - Stylephoroidei родина Паличкохвості - Stylephoridae

Ряд КОЛЮЧКОПОДІБНІ - GASTEROSTEIFORMES

родина Колючкові - Gasterosteidae

родина Аулоринхові, або Довгорилі колючки - Aulorhynchidae

родина Індостомові, або Голкоколючкові - Indostomidae

Ряд ГОЛКОПОДІБНІ, або ЖМУТКОЗЯБРОПОДІБНІ - SYNGNATHIFORMES, seu LOPHOBRANCHII

підряд Флейтовидні -Aulostomoidei

родина Флейтові, або Флейторилі - Aulostomidae

родина Свистулькові - Fistulariidae

родина Бекасові, або Морські бекаси - Macrorhamphosidae

родина Кривохвосткові, або Ножочеревкові - Centriscidae

підряд Голковидні - Syngnathoidei

родина Голкові, або Морські голки - Syngnathidae

родина Трубкорилі - Solenostomatidae

Ряд ЗЛИТНОЗЯБРОПОДІБНІ, або ПСЕВДОВУГРОПОДІБНІ - SYNBRANCHIFORMES

підряд Алабетовидні - Alabetoidei

родина Алабетові - Alabetidae

підряд Псевдовугровидні - Synbranchoidei

родина Псевдовугрові - Synbranchidae

родина Кучієві - Aphipnoidae Ряд КЕФАЛЕПОДІБНІ - MUGILIFORMES

підряд Баракудовидні - Sphyraenoidei

родина Баракудові, Сфиренові або Морські щуки - Sphyraenidae

підряд Кефалевидні - Mugiloidei

родина Кефалеві - Mugilidae родина Пальцепері - Polynemidae

родина Атеринові - Atherenidae родина Меланотеневі - Melanotaeniidae

родина Ізонові - Isonidae Ряд СОНЯЧНИКОПОДІБНІ - ZEIFORMES

родина Соняшникові - Zeidae родина Ореосомові - Oreosomatidae

родина Капрові - Caproidae

родина Лускоголкові, або Ромболускатникові - Grammicolepidae

Ряд ПРИЧЕПОПОДІБНІ - ECHENEIFORMES

родина Причепові - Echeneidae

Ряд ЗМІЄГОЛОВОПОДІБНІ - OPHIOCEPHALIFORMES, seu CHANNIFORMES

родина Змієголові - Ophiocephalidae, seu Channidae

Ряд СТЕФАНОБЕРІКСОПОДІБНІ - STEPHANOBER YCIFORMES

підряд Барбудовидні - Polyxioidei

родина Поліміксієві, або Барбудові - Polymixiidae

підряд Беріксовидні - Berycoidei

родина Гіспідобериксові - Hispidoberycidae

родина Діретмові - Diretmidae родина Трахіхтові - Trachichthidae

родина Шаблезубі - Anoplogasteridae

родина Бериксові - Berycidae

родина Гулькові - Monocentridae

родина Ліхтароокі - Anomalopidae

родина Риби-солдати, або Риби-білки - Holocentridae

родина Соросихтові - Sorosichthydae

Ряд ОКУНЕПОДІБНІ - PERCIFORMES

підряд Окуневидні - Percoidei

родина Робалові, або Снукові - Centropomidae

родина Серанові, або Кам ’яні окуні - Serranidae

родина Перцихтові - Percichthydae

родина Синьотілкові, або Перлинотілі окуні - Glaucosomidae

родина Терапонові - Theraponidae

родина Кулієві - Kuhliidae

родина Центрархові, або Вухасті окуні - Centrarchidae

родина Каталуфові - Priccanthidae

родина Апогонові, або Кардиналові - Apogonidae

родина Акропомові - Acropomatidae

родина Окуневі - Percidae

родина Силагові - Sillaginidae

родина Бланкілові, або Кефальникові - Branchiostegidae

родина Малакантові - Malacantidae

родина Такобові, або Лаброглосові - Labroglossidae

родина Лактарові, або Білянкові - Lactariidae

родина Міцуєві, або Псевдоскумброві — Scombropidae

родина Луфареві - Pomatomidae

родина Кобієві, або Нігритові - Rachycentridae

родина Ставридові - Carangidae

родина Коріфенові - Coryphaenidae

родина Формієві - Parastromateidae

родина Менові - Menidae

родина Сріблочеревкові, або Ліогнатові - Leiognathidae

родина Брамові, або Морські лящі - Bramidae

родина Каристові - Caristiidae

родина Арипові - Arripidae

родина Червоноочкові, або Емеліхтові - Emmelichthydae

родина Смаридові - Centracanthidae

родина Люціанові, або Рифові окуні - Lutianidae

родина Ниткопері - Nemipteridae

родина Лоботові, або Трихвостові окуні - Lobotidae

родина Мохаррові - Gerridae

родина Помадазієві, або Риби-буркотуни - Pomadasyidae

родина Летринові, або Свинячорилі - Lethrinidae

родина Спарові, або Морські карасі - Sparidae

родина Горбильові, або Крокери - Sciaenidae

родина Султанкові, або Барабульові - Mullidae

родина Пемферові, або Великоокі - Pempheridae

родина Риби-Ластівки, або Однопалі - Monodactylidae

родина Бризкунові - Toxotidae

родина Корацінові - Coracinidae

родина Гірелові, або Кіфозові - Girellidae

родина Пікові риби, або Ефіпові - Ephippidae

родина Дрепанові - Drepanidae

родина Платаксові - Platacidae

родина Аргусові - Scatophagidae

родина Щетинозубі - Chaetodontidae

родина Риби-кабани, Вепрові, або Пентацеротові - Pentacerotidae

родина Нандові - Nandidae

родина Оплегнатові, або Ножезубі - Oplegnathidae

родина Ембіотокові, або Живородкові - Embiotocidae

родина Цихлові - Cichlidae

родина Помацентрові - Pomacentridae

родина Кудреперові - Cirrhitidae

родина Австралійські кудреперові - Chironemidae

родина Джаксові, або Морвонгові - Cheilodactylidae

родина Цеполові - Cepolidae

родина Псевдохромісові - Pseudochromidae

родина Псевдограмові - Pseudogrammidae

родина Грамові - Grammidae

родина Баниєві, або Банджові - Banjosidae

родина Псевдоплезіопсові - Pseudoplesiopidae

родина Анізохромісові - Anisochromidae

родина Плезіопсові - Plesiopidae

родина Акантоклинові - Acanthoclinidae

родина Павичеві - Nematistiidae

родина Воронові - Formionidae

родина Птераклові - Pteraclidae

родина Інермієві - Inermiidae

родина Афареєві - Aphareidae

родина Цезіонові - Caesionidae

родина Пентаподові - Pentapodidae

родина Скорпідові, або Напівмісячники - Scorpididae

родина Чопові, або Кіфозові - Kyphosidae

родина Ринопренові - Rhinoprenidae

родина Еноплозові, або Австралійські колючкопери - Enoplosidae

родина Пристолепові - Pristolepidae

родина Поліцентрові, або Багатошипі - Polycentridae

родина Гадопсієві - Gadopsidae

родина Мраморникові, або Аплодактильові - Aplodactylidae

родина Трубчасті - Latridae

підряд Губановидні - Labroidei

родина Губанові - Labridae родина Риби-папуги, або Скарові - Scaridae

родина Австралійські губани - Odacidae

підряд Трахіновидні, або Дракончиковидні - Trachinoidei

родина Волосозубі - Trichodontidae

родина Опістогнатові - Opistognathidae

родина Батімастерові - Bathymasteridae

родина Морські дракончики, Драконові, або Риби-змійки - Trachinidae

родина Звіздарьові, або Морські коровки - Uranoscopidae

родина Хіазмодові, або Живоглотові - Chiasmodontidae

родина Овстонієві - Owstoniidae

родина Мугилоїдові, або Параперкові - Mugiloididae

родина Папанокові - Cheimarrhichthyidae

родина Перкофісові - Percophididae

родина Бембропсові - Bembropsidae

родина Хемероцетові - Hemerocoetidae

родина Піскожилі - Trichonotidae

родина Креєдієві - Creedidae

родина Кремерієві - Kraemeridae

родина Лімніхтові - Limnichthydae

родина Оксудеркові - Oxydercidae

родина Австралійські звіздарі - Leptoscopidae

родина Американські звіздарі - Dactyloscopidae

родина Хампсодонові - Champsodontidae

підряд Нототенієвидні - Notothenioidei

родина Бовіхтові, або Щокорогові - Bovichthyidae

родина Нототенієві - Nototheniidae

родина Бородаткові - Harpagiferidae

родина Антарктичні плосконоси - Bathytracomidae

родина Білокровні - Channichthyidae

підряд Собачковидні - Blennioidei

родина Собачкові - Blenniidae

родина Зубаткові - Anarhichadidae

родина Троєпері - Tripterygiidae

родина Клинові, або Лускаті собачки - Clinidae

родина Стихієві - Stichaeidae

родина Птиліхтові - Ptilichthydae

родина Маслюкові - Pholidae

родина Кривороті - Cryptacanthodidae

родина Ксеноцефалові - Xenocephalidae

родина Вугротріскові - Congrogadidae

родина Галіофові - Haliophidae

родина Нотогрантові - Notogramidae

родина Вугрособачкові - Peronedysidae

родина Змієсобачкові - Ophialinidae

родина Лікодапові - Lycodapodidae

родина Дереподіхтові - Derepodichthydae

родина Скуталінові - Scytalinidae

родина Запророві - Zaproridae

підряд Бельдюговидні - Zoarcoidei

родина Бельдюгові - Zoarcidae

підряд Шиндлерієвидні - Schindlerioidei

родина Шиндлерієві - Schindleriidae

підряд Піщанковидні - Ammodytoidei

родина Піщанкові - Ammodytidae

родина Японські піщанки - Bleekeriidae

родина Короткопері піщанки - Hypoptychidae

підряд Ліровидні, або Піскарковидні - Callionymoidei

родина Лірові, або Морські миші - Callionymonidae

родина Драконетові, або Дракончикові - Draconettidae

підряд Бичковидні - Gobioidei

родина Головешкові, або Елеотрові - Eleotridae

родина Ріацихтові - Rhyacichthydae

родина Бичкові - Gobiidae

родина Стрічкобичкові, або Вугребичкові - Taenioididae, seu Gobiodidae

родина Мікродесмові - Microdesmidae

родина Пригунові - Periophthaemidae

підряд Куртусовидні - Kurtoidei

родина Куртусові - Kurtidae підряд Хірурговидні - Acanthuroidei

родина Хірургові - Acanthuridae родина Занклові - Zanclidae

родина Сіганові, або Пістрянкові - Siganidae

підряд Волосохвостовидні - Trichiuroidei

родина Гемпілові, або Зірчасті макрелі - Gempylidae

родина Волосохвості, або Шаблі-риби - Trichiuridae

родина Лепідопові - Lepidopidae

підряд Скумбрієвидні - Scombroidei

родина Скумбрієві - Scombridae

родина Тунцові - Thunnidae

родина Пеламідові - Cybiidae

підряд Мечериловидні - Xiphioidei

родина Меч-риби, або Мечорилі - Xiphiidae

родина Вітрилові, Марлінові, або Списорилі - Istiophoridae

родина Луварьові - Luvaridae

підряд Строматеєвидні - Stromateoidei

родина Центролофові - Centrolophidae

родина Амарсипідові - Amarsipidae

родина Номеєві - Nomeidae

родина Строматієві - Stromateidae

родина Дзеркалові - Pampidae

родина Алетові, або Куцохвості - Tetragonuridae

підряд Повзуновидні, або Лабіринтовидні - Anabantoidei

родина Анабасові, Повзунові, або Лабіринтові - Anabantidae

підряд Щукоголововидні - Luciocephaloidei

родина Щукоголові - Luciocephalidae

Ряд СКОРПЕНОПОДІБНІ - SCORPAENIFORMES

підряд Скорпеновидні - Scorpaenoidei

родина Скорпенові - Scorpaenidae

родина Бородавочникові - Synanceidae

родина Триглові, або Морські півні - Triglidae

родина Перистедієві - Peristediidae

родина Вельветові - Caracanthidae

родина Аплоактові - Aploactinidae

родина Патекові - Pataecidae

родина Гнатанакантові - Gnathanacantidae

підряд Терпуговидні - Hexagrammoidei

родина Терпугові - Hexagrammidae

родина Вугільні риби, або Аноплопомові - Anoplopomatidae

підряд Плоскоголововидні - Platycephaloidei

родина Плоскоголові - Platycephalidae

родина Псевдобемброві - Parabembridae

родина Бемброві - Bembridae

підряд Рогатковидні - Cottoidei

родина Рогаткові, або Керчакові - Cottidae

родина Голом'янкові - Comephoridae

родина Рамфокотові, або Шоломорогаткові - Rhamphocottidae

родина Триглові бички - Ereunidae

родина Блепсієві, або Вусаті бички - Blepsiidae

родина Псевдоскорпенові, або Мармурникові - Scorpaenichthydae

родина Волосаті рогатки, або Волосатикові - Hemitripteridae

родина Психролютові - Psychrolutidae

родина Апогонові, або Морські лисички - Apogonidae

родина Пінагорові, або Круглопері - Cyclopteridae

родина Ліпарові, або Морські слимаки - Liparidae

родина Синхірові - Synchiridae

родина Марукавіхтові - Marykawichthyidae

родина Асцеліхтові - Ascelichthyidae

родина Норманіхтові - Normanichthydae

родина Евтеліхові - Eutelichthyidae

підряд Гопліхтовидні - Hoplichthoidei

родина Гопліхтові - Hoplichthydae

підряд Конгіоподовидні - Congiopodoidei

родина Конгіподові, або Свинорилі - Congiopodidae

Ряд ДОВГОПЕРОПОДІБНІ, або КРИЛОПЕРОПОДІБНІ - DACTYLOPTERIFORMES

родина Довгопері, або Крилопері - Dactylopteridae

Ряд ХОБОТНОРИЛОПОДІБНІ - MASTACEMBELIFORMES

родина Хоботнорилі - Mastacembelidae

Ряд ЧАУДХУРІЄПОДІБНІ — CHAUDCHURIFORMES

родина Чаудхурієві - Chaudchuridae

Ряд ТРЯПОЧНИКОПОДІБНІ - ICOSTEIFORMES

родина Ікостеєві, або Риби-тряпки - Icosteidae

Ряд КАМБАЛОПОДІБНІ - PLEURONECTIFORMES

підряд Псетодовидні - Psettodoidei

Родина Псетодові - Psettodidae

підряд Камбаловидні - Pleuronectoidei

Родина Цітарові - Citharidae

Родина Ботусові, або Арноглосові - Bothidae

Родина Ромбові, або Скофтальмові - Rhombidae

Родина Камбалові - Pleuronectidae

Родина Ромбосолеві - Rhombosolepidae

підряд Солеєвидні - Soleoidei

родина Солеєві - Soleidae

родина Ціноглосові, або Морські язики - Cynoglossidae

Ряд ГОЛКОЧЕРЕВОПОДІБНІ, СКАЛОЗУБОПОДІБНІ, або ЗРОСЛОЩЕЛЕПОПОДІБНІ - TETRAODONTIFORMES

підряд Спинороговидні - Balistoidei

родина Холардієві - Tricanthodidae

родина Троєшипі - Tricantidae

родина Спинорогові - Balistidae

родина Єдинорогі - Monocanthidae

родина Куркові - Aluteridae

родина Псилоцефалові, або Вусаті спинороги - Psilocephalidae

підряд Козубенковидні - Ostraciontoidei

родина Араканові - Aracanidae

родина Козубенкові - Ostraciontidae

підряд Голкочеревовидні - Tetraodontoidei

родина Голкочеревні, Чотиризубі, Скалозуби, або Риби-собаки - Tetraodontidae

родина Тризубові, або Складчасточеревні - Triodontidae

родина Їжаки-риби, або Двозубі - Diodontidae

підряд Місяцевидні, або Місяці-риби - Moloidei

родина Місяці-риби - Molidae

надряд БАТРАХОЇДНІ - BATRACHOMORPHA

Ряд ПЕГАСОПОДІБНІ - PEGASIFORMES

родина Пегасові - Pegasidae

Ряд БАТРАХОПОДІБНІ, або ЖАБОПОДІБНІ - BATRACHOIDIFORMES

родина Батрахові, або Жабові - Batrachoididae

Ряд ПРИСОСКОПЕРОПОДІБНІ - GOBIESOCIFORMES

родина Присоскові, або Морські качечки - Gobiesocidae

Ряд ВУДИЛЬНИКОПОДІБНІ, або НОГОПЕРІ - LOPHIIFORMES, seu PEDICULA THIFORMES

підряд Вудильниковидні - Lophioidei

родина Вудильникові, або Морські чорти - Lophiidae

родина Галатетауманові, або Ротовудильникові - Galatheathaumanidae

підряд Клоуновидні - Antennarioidei

родина Клоунові, або Риби-клоуни - Antennariidae

родина Хаунаксові - Chaunacidae

родина Нетопирьові, або Морські нетопирі - Ogcocephalidae

родина Брахіоніхтові - Brachionichthydae

підряд Цератієвидні, або Глибоководні вудильники - Cerati oidei

родина Меланоцетові - Melanocetidae

родина Діцерацієві - Diceratiidae

родина Гімантолофові - Himantolophidae

родина Онейрові - Oneirodidae

родина Центрофринові - Centrophrynidae

родина Довгощупові - Gigantoctidae

родина Новоцерацієві - Neoceratiidae

родина Церацієві - Ceratiidae

родина Каулофринові - Caulophrynidae

родина Лінофринові - Linophrynidae

родина Борофринові - Borophrynidae

Круглороті і риби за своїм різноманіттям серед системи хребетних займають різне положення. Круглороті в загальному різноманітті хребетних складають усього близько 0,1%, а риби - близько 60%. Тобто багатство видового різноманіття риб перевищує розмаїття круглоротих в 600 разів. Сучасні круглороті (Cyclostomata) представлені лише одним класом, двома підкласами з одним рядом у кожному, шістьма родинами та 41-45 видами.

Риби (Pisces) є найбільшою таксономічною групою хребетних і нині налічують два класи, чотири підкласи, 15 надрядів, 60-80 рядів, 500-700 родин і до 28,5 тис. видів.