СПЕЦІАЛЬНА ІХТІОЛОГІЯ - Р. С. Пентилюк - 2011

3. КЛАС КІСТКОВІ РИБИ (OSTEICHTHYES)

3.2. Підклас Променепері риби (Actinipterygii)

Променепері риби складають понад 95% рибоподібних, що живуть, і риб. Опору осьового скелета у них утворює, як правило, кістковий хребет, лише у небагатьох зберігається хорда або її залишки. Основи парних плавників не носять характеру лопаті, що вдається до плавника, покритою лускою, або така лопать невелика і скелет її не має опорної центральної осі, а утворений рядом елементів - радіалій. Луска у більшості є тонкими кістковими пластинками і лише в небагатьох примітивних груп покрита емалеподібною речовиною - ганоїном. Анальний і сечостатевий отвори, як правило, не об'єднані в клоаку і відсунуті від тазового поясу (за винятком лише примітивних хрящових риб ганоїдів). Дуже характерна будова головного мозку, в якому у променеперих риб, на відміну від лопатеперих і від всіх інших хребетних, передній мозок має тонкий епітеліальний дах, позбавлений нервової речовини.

Променепері риби з'явилися приблизно за 350 мільйонів років до нашої ери і були спершу представлені переважно примітивними групами товстолускатих риб ганоїдів. Протягом 100-180 мільйонів років, в пермський і тріасовий періоди, ці групи були чисельні. Потім їх чисельність і поширення скоротилися, почалося вимирання, і до нашого часу збереглося всього біля 50 видів більш архаїчних груп променеперих риб. На зміну їм почали розвиватися власне костисті риби, що з'явилися близько 200 мільйонів років тому, в середньому періоді тріасу. Ця група розвивалася протягом перших 50 мільйонів років задоволено повільно. Потім, в подальших 50-70 мільйонів років, еволюція костистих риб надзвичайно прискорилася, і до кінця цього часу вони починають домінувати над ганоїдами. В даний час костисті риби досягли величезної різноманітності і численності - понад 19 тис. видів. Вони групуються в 9 надрядів і 36 рядів:

Надряд I. Ганоїди (Ganoidomorpha), з 4 рядами: I) Осетроподібні, 2) Багатопероподібні, 3) Амієподібні, 4) Панцирникоподібні.

Надряд II. Клюпеоїдні (Clupeomorpha), з 6 рядами: 5) Тарпоноподібні, 6) Гонорінхоподібні, 7) Оселедцеподібні, 8) Лососеподібні,

9) Міктофоподібні, 10) Китовидкоподібні.

Надряд ІІІ. Араваноїдні (Osteoglossomorpha), з 2 рядами: 11) Араваноподібні, 12) Клюворилоподібні.

Надряд IV. Ангвіллоїдні (Aiigiiilloiiiorpha), з 3 рядами: 13) Вугроподібні, 14) Мішкоротоподібні, 15) Спиношипоподібні.

Надряд V. Ципріноїдні (Cyprinomorpha), з 2 рядами: 16) Коропоподібні, 17) Сомоподібні.

Надряд VI. Атериноїдні (Atherinomorpha), з 3 рядами: 18) Карпозубоподібні, 19) Сарганоподібні, 20) Атериноподібні.

Надряд VII. Параперкоїдні (Parapercomorpha), з 2 рядами: 21) Перкопсоподібні, 22) Тріскоподібні.

Надряд VIII. Перкоїдні (Percomorpha), з 10 рядами: 23) Беріксоподібні, 24) Сонячникоподібні, 25) Опахоподібні, 26) Колюшкоподібні, 27) Кефалеподібні, 28) Суцільнозяброподібні, 29) Окунеподібні, 30) Скорпеноподібні, 31) Камбалоподібні, 32) Голкочеревоподібні.

Надряд IX. Батрахоїдні (Batrachomorpha), з 4 рядами 33) Пегасоподібні, 34) Жабоподібні, 35) Присоскочеревоподібні, 36) Вудильщикоподібні.