Основи еволюції - Корж О.П. - 2006

Частина III.ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЖИТТЯ

Розділ 19. Основні напрямки розвитку живих організмів

Еволюція багатоклітинних організмів пов'язана зі здатністю еукаріотних клітин до різної експресивності спадкової інформації, а також з їх можливістю функціонувати разом. У вищих рослин клітини пов'язані між собою плазмодесмами, а також целюлозними прошарками, які виробляють самі клітини. Клітини тварин об'єднуються міжклітинним матриксом, а також за рахунок адгезії (злипання) плазматичних мембран. Одним із перших етапів на шляху до багатоклітинності, можливо, стала поява епітелію. У ньому клітини об'єднані в шари, які відокремлюють внутрішнє середовище організму від зовнішнього. Подальша еволюція йшла в напрямку створення все більшої кількості спеціалізованих клітин і витончених методів координації їх активності (клітини хребетних тварин мають понад 200 різних типів спеціалізації).