Основи еволюції - Корж О.П. - 2006

Частина III.ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЖИТТЯ

Розділ 18. Розвиток нижчих організмів

Органічний світ поділяють на два надцарства - доядерні організми (Procariota) та ядерні (Eucariota). Перше надцарство включає лише одне царство дроб'янки, що складається з двох під- царств: бактерій та синьо-зелених водоростей. У надцарстві Eucariota виділяють три царства: царство Рослин (Vegetabilia, або Plante), царство Грибів (Fungi, або Mycota) та царство Тварин (Animalia). У вивченні розвитку найдавніших форм життя існує кілька проблем: зародження життя (формування первинної живої системи органічних молекул), виникнення еукаріот- них форм та багатоклітинних організмів, поява вірусів.