Основи еволюції - Корж О.П. - 2006

Частина ІІ. МАКРОЕВОЛЮЦІЯ

Розділ 16. Сучасні проблеми еволюції

Формування синтетичної теорії еволюції дозволило вирішити чимало протиріч та проблем, які були зумовлені розбіжностями в поглядах дарвіністів та перших генетиків. Захоплення в останні роки новими науковими напрямками (молекулярна біологія, біохімія, генетика тощо) змінює аспекти досліджень: усе частіше увага приділяється проблемам функціонування живих організмів, організації певних структур, які самі по собі не мають характеристик живого. Накопичення нових даних вимагає певних узагальнень, які можуть перерости в новий синтез, що дозволило б примирити чи зблизити позиції прихильників різних наукових шкіл.