Основи еволюції - Корж О.П. - 2006

Частина ІІ. МАКРОЕВОЛЮЦІЯ

Розділ 15. Мегаеволюція

Якщо раніше більшість учених взагалі не визнавала проблему еволюції екосистем як таку (вони, мовляв, не здатні до розмноження, схрещування та не мають деяких інших ознак живих організмів), то нині деякі еволюціоністи вже пропонують виділяти цю проблему в окрему форму - мегаеволюцію (термін запропоновано палеонтологом Сімпсоном на позначення процесів формування таксонів вищих категорій - рядів, класів, типів. У такому значенні він не набув значного поширення через суб'єктивізм у визначенні великих таксонів). Сьогодні під мегаеволюцією пропонується розуміти процес формування та подальшого розвитку біоценозів і біосфери в цілому (О.І. Зотін, О.О. Зотін).