Основи еволюції - Корж О.П. - 2006

Частина ІІ. МАКРОЕВОЛЮЦІЯ

Розділ 14. Прогресивна еволюція

Розуміння загальних закономірностей еволюційного процесу потребує вирішення проблеми співвідношення між прогресивною, регресивною еволюцією та спеціалізацією. Причому питання прогресу - його визначення, критеріїв, напрямків розвитку і навіть самої наявності в природі - породжують велику кількість суперечок. Невирішеною є й дилема: чи обов'язково тривала дія природного добору призводить до прогресивної еволюції? На переконання самого Ч. Дарвіна, дія природного добору зовсім не обов'язково зумовлює відповідний прогресивний розвиток організмів: у природному доборі мова йде про виживання найбільш пристосованого, а не завжди про найбільш прогресивного. На думку М.В. Тимофєєва-Ресовського, доки не існує не те щоб суворого або точного, але навіть більш-менш придатного, розумного, логічного визначення прогресивної еволюції. Біологи досі не спромоглися сформулювати, що ж саме є прогресивною еволюцією. На питання, хто прогресивніший - чумна бацила чи людина - чіткої відповіді досі немає.