Основи еволюції - Корж О.П. - 2006

Частина ІІ. МАКРОЕВОЛЮЦІЯ

Розділ 13. Особливості здійснення філогенезу

Питання походження та еволюційного розвитку великих систематичних груп багато в чому досі залишається на рівні припущень; знайдено далеко не всі перехідні форми та й немає підстав очікувати будь-коли на повний історичний літопис. Тому досить часто дослідження філогенезу спирається на гіпотези та теоретичні узагальнення. У той же час методологічно важливим стає виділення шляхів та форм здійснення філогенетичних перетворень, з'ясування самих механізмів подібних явищ. Можливо, що подальші дослідження дозволять відкоригувати наші узагальнені уявлення.