Основи еволюції - Корж О.П. - 2006

Частина ІІ. МАКРОЕВОЛЮЦІЯ

Досі ще існують біологи, які дотримуються цнотливості в елементарних основах сучасної біології і які вважають, що, наприклад, про ароморфози можна розмірковувати й без знання сучасної біології. Ця цнотливість породжує як відповідну реакцію певну зарозумілість у середовищі молекулярних біологів, особливо серед тих, хто не здобув нормальної біологічної освіти, кому здається, що можна міркувати про еволюцію, не засвоївши того фактичного та ідейного багажу, який був накопичений біологією за 225 років становлення та розвитку наукового трансформізму.

М.М. Воронцов

Макроеволюційні перетворення організмів учені часто зводять до процесу формування надвидових систематичних категорій. У той же час далеко не завжди вдається обмежитись лише цими проблемами. Саме на цьому рівні особливо гостро постають питання узгодженості розвитку організмів, пристосувального перетворення певних органів та їх систем, напрямків розвитку та причин прогресивних або регресивних трансформацій різних груп організмів. На жаль, більшість із зазначених питань досі залишається без задовільних відповідей, бо макроеволюційні процеси виявляються найгірше дослідженими в синтетичному еволюційному вченні. Можливо, це є наслідком надмірного захоплення більшості біологів процесами та явищами, які відбуваються на доорганізменому рівні, які далеко не завжди дають необхідне уявлення про загальне здійснення природних явищ.