Основи еволюції - Корж О.П. - 2006

Частина III.ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЖИТТЯ

ТЕСТ-КОНТРОЛЬ

1. Викопні залишки зниклих тварин або рослин використовують для впорядкування геологічних відкладень у випадку:

а) ідентифікації:

б) геологічного накладання;

в) біостратиграфічної кореляції.

2. Визначення геологічного часу біологічних об'єктів за вмістом ізотопу вуглецю 1'C використовується для часового проміжку:

а) десятки тисяч років;

б) сотні тисяч років;

в) мільйони років.

3. Аксіома «Випадкові зміни генетичних програм при реалізації фенотипу можуть багаторазово посилюватись» належить:

а) А. Вейсману;

б) М.К. Кольцову;

в) М.В. Тимофєєву-Ресовському.

4. Згідно з теорією стаціонарного стану:

а) життя виникло внаслідок певної надприродної події в минулому;

б) життя існувало завжди;

в) життя постійно виникає з неживої речовини.

5. «Створення» Ван Гельмонтом мишей за допомогою темної шафи, брудної білизни та жмені пшениці використовувалося як доказ:

а) креаціонізму;

б) довільного зародження;

в) панспермії.

6. Криптозой - це:

а) еон;

б) ера;

в) період.

7. Архей розпочався:

а) 4,6 млрд років тому;

б) 3,5 млрд років тому;

в) 2,5 млрд років тому.

8. Формування еукаріотів відбулося в:

а) археї;

б) карелії;

в) рифеї.

9. Поява в кембрії тварин зі скелетними утвореннями пояснюється:

а) зміною клімату на Землі;

б) зміною складу фауни;

в) зміною хімічного складу морської води.

10. Першим представником вищої рослинності була:

а) куксонія;

б) сигілярія;

в) магнолія.

11. Вихід хребетних на суходіл відбувся в:

а) ордовику;

б) силурі;

в) девоні.

12. Ордовик розпочався:

а) 500 млн років тому;

б) 440 млн років тому;

в) 405 млн років тому.

13. Пангея утворилася в:

а) девоні;

б) карбоні;

в) Пермі.

14. Перші представники рептилій з'явилися в:

а) карбоні;

б) Пермі;

в) тріасі.

15. Голонасінні рослини виникли понад:

а) 350 млн років тому;

б) 300 млн років тому;

в) 250 млн років тому.

16. У тріасі з'являються перші:

а) рептилії;

б) ссавці;

в) птахи.

17. Мезозойська ера розпочалася:

а) 350 млн років тому;

б) 285 млн років тому;

в) 230 млн років тому.

18. Яка ера триває нині:

а) кайнозойська;

б) мезозойська;

в) палеозойська?

19. Квіткові рослини як група з'явилися у:

а) тріасі;

б) юрі;

в) крейді.

20. До палеогенової епохи належить:

а) міоцен;

б) еоцен;

в) пліоцен.

21. Основою формування РНК-світу вчені вважають здатність молекул РНК до:

а) реплікації;

б) репарації;

в) кодування.

22. Теорія симбіогенезу передбачає, що еукаріотична клітина сформувалася шляхом:

а) піноцетозу;

б) поглинання однієї клітини іншою;

в) фагоцитозу.

23. Згідно з теорією гастреї Е. Геккеля, багатоклітинні тварини утворилися завдяки процесу:

а) інвагінації;

б) міграції;

в) детермінації.

24. Без яких структур рослини не змогли б вийти на суходіл:

а) коріння;

б) листки;

в) епідерма.

25. Мохоподібні вважаються тупиковою гілкою еволюції через:

а) переважання спорофіту;

б) переважання гаметофіту;

в) залежність статевого процесу від наявності водного середовища.

26. Походження квітки від стробілів бенетитів передбачається теорією:

а) теломною;

б) псевдантовою;

в) евантовою.

27. Розвиток будь-якої форми паразитизму обов'язково супроводжується:

а) спеціалізацією:

б) спрощенням організації;

в) ускладненням життєвого циклу.

28. Первинна порожнина тіла властива:

а) бичачому ціп'яку (Taeniarhynchus saginatus);

б) людському гострику (Enterobius vermicularis);

в) медичній п'явці (Hirudo medicinalis).

29. Ентероцельна теорія походження целому передбачає його формування:

а) зі статевих залоз нижчих черв'яків;

б) як порожнину тіла в м'язовому зачатку;

в) від гастроваскулярної порожнини кишковопорожнинних та реброплавів.

30. Першими представниками хребетних вважаються:

а) щиткові;

б) панцирні риби;

в) круглороті.

31. Наземні хребетні походять від:

а) латимерії;

б) дводишних;

в) рипідистій.

32. Першою справжньою наземною твариною слід вважати:

а) іхтіостегу;

б) стегоцефала;

в) котилозавра.

33. Найдавнішою предковою формою людини нині вважається:

а) рамапітек;

б) австралопітек;

в) сівапітек.

34. Першим представником роду Ното була:

а) людина уміла;

б) людина прямоходяча;

в) людина розумна.

35. Людину від тварин відрізняє:

а) мова;

б) поведінкові особливості;

в) знаряддєва діяльність.