Основи еволюції - Корж О.П. - 2006

Частина I. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ

Розділ 4. Мутаційний процес як елементарний еволюційний фактор

4.1. Вимоги до елементарних еволюційних факторів

Відповідно до рівняння Харді — Вайнберга нескінченно велика панміктична популяція досить швидко стабілізується за кількісним співвідношенням наявних генів. Щоб відбулося елементарне еволюційне явище, тобто тривалі й спрямовані зміни генотипного складу популяції, необхідний тиск на останню з боку певних чинників.

Як уже зазначалося, елементарне еволюційне явище ще не можна вважати еволюцією, яка є спрямованим процесом змін дискретних форм живих організмів. Але воно є необхідною передумовою будь-яких еволюційних змін, у зв'язку з чим виникає потреба з'ясувати їх причини.

Елементарні еволюційні фактори повинні мати певне еволюційне значення, виходячи з чого до них можна сформулювати певні вимоги. Для запуску мікроеволюційних механізмів необхідна наявність щонайменше трьох типів факторів, які впливають на популяцію.

Перш за все елементарні еволюційні фактори повинні надавати популяції новий елементарний еволюційний матеріал, без якого взагалі неможлива зміна генотипного складу популяції, тобто здійснення елементарного еволюційного явища. Дія певних факторів повинна також зумовлювати поділ вихідної єдиної популяції на дві або більше нових, ізольованих одна від одної будь-якими бар'єрами. Ми вже говорили про відмінності генотипного складу різних популяцій, а тут слід додати, що подібні бар'єри дозволяють останнім піти незалежним еволюційним шляхом розвитку.

І, нарешті, необхідна дія факторів, які б спрямовували загальний еволюційний рух. Лише в цьому випадку можна очікувати змін живих організмів, підвищення їх організації і набуття нових адаптивних ознак. Комплексний вплив усіх зазначених типів факторів є обов'язковою передумовою здійснення процесу видоутворення. Сьогодні вважається достатнім виділення чотирьох елементарних еволюційних факторів, два з яких є постачальниками елементарного еволюційного матеріалу, один створює внутрішньопопуляційні бар'єри, а останній спрямовує еволюційний процес.