ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Органи кровотворення та імунного захисту

Препарат 85. Лімфатичний вузол.

Забарвлення: гематоксилін i еозин.

Збільшення: х80.

Неозброєним оком бачимо зріз бобоподібної форми з темним забарвленням периферії (кіркова речовина) і більш світлим центром (мозкова речовина).При малому збільшенні знаходимо таку ділянку, щоб у полі зору була і кіркова, і мозкова речовина.

Зовні вузол покритий сполучнотканинною капсулою (1), зафарбованою в рожевий колір. У капсулі трапляються адипоцити, гладкі міоцити, дрібні кровоносні і приносні лімфатичні судини. Від капсули вглиб вузла відходять перекладки (трабекули) (2). Під капсулою знаходиться кіркова речовина (3), яка складається з круглих лімфоїдних вузликів (4) фіолетового кольору через інтенсивне забарвлення ядер лімфоцитів. Усередині вузлика може виявлятися світла ділянка (5) - гермінативний центр (реактивний центр, центр розмноження).

Мозкова речовина (6) являє собою смужкоподібні скупчення лімфоцитів (мозкові тяжі).

Лімфатичні вузлики, мозкові тяжі і перекладки покриті шаром ретикулоендотеліоцитів. Між останніми є щілинні проміжки, які називаються пазухами (синусами) лімфатичного вузла. У лімфатичному вузлі є такі пазухи: а) між капсулою і периферією лімфоїдного вузлика - крайова (7); б) між перекладками i лімфоїдним вузликом- міжфолікулярна кіркова (8); в) між перекладками і мозковими тяжами - мозкова (9); г) у воротах вузла - ворітна, яка переходить у виносну лімфатичну судину.

Препарат 85. Лімфатичний вузол.