ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 58. Базофільна речовина (Ніссля) у нейронах спинного мозку.

Забарвлення: толуїдиновий синій або тіонін за Нісслем.

Збільшення: х400.

При спеціальному забарвленні нервової тканини толуїдиновим синім або тіоніном у нейронах добре виявляється базофільна речовина (базофільна субстанція, тигроїд). Це скупчення гранулярної ендоплазматичної сітки, де інтенсивно синтезується білок, що характерно для нервової клітини.

При малому збільшенні нейрони (1) виразно контуруються в передніх рогах спинного мозку. Це великі багатополюсні (мультиполярні) нейрони - мотонейрони, які мають зірчасту форму. Усередині міститься типове пухирчасте ядро (2) і темно забарвлене ядерце (3). У цитоплазмі нейронів рівномірно розподілені грудочки і зерна синього кольору (4) - хроматофільна речовина або субстанція Ніссля (тигроїд). Такі грудочки спостерігаються також у проксимальних відділах дендритів. Між нейронами розрізняються дрібні ядра гліоцитів (5).

Препарат 58. Базофільна речовина (Ніссля) у нейронах спинного мозку.