ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 53. Непосмугована (гладка) м'язова тканина сечового міхура.

Забарвлення:гематоксилін i еозин.

Збільшення: х400.

На препараті - зріз стінки сечового міхура. Усередині стінки, у м'язовій оболонці (1) спостерігаємо пучки гладких міоцитів на поздовжньому і поперечному перерізі. На поздовжньому перерізі гладкі міоцити (2) мають веретеноподібну форму. У центрі розміщується паличкоподібне ядро (3). Цитоплазма оксифільна. Біля кожного міоцита є колагенові і еластичні волокна (ендомізій), за кольором вони зливаються з цитоплазмою міоцита.

На поперечному зрізі міоцити (4) та їхні ядра мають округлу форму.Між пучками міоцитів бачимо прошарки пухкої сполучної тканини (5), в якій типові для цієї тканини клітини, кровоносні судини та нерви.

image61

Препарат 53. Непосмугована (гладка) м’язова тканина сечового міхура.