ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 30. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій рогівки ока.

Забарвлення:гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

Зріз має вигляд вузенької рожевої смужки. При малому збільшенні препарат треба розташувати так, щоб широка смуга переднього епітелію була вгорі, а вузька (заднього епітелію) - знизу.

При великому збільшенні розглядаємо широку смугу. Це багатошаровий плоский незроговілий епітелій. Від прилеглої сполучної тканини (1) він відокремлений базальною мембраною (2). На базальній мембрані розташовується основний шар із призматичних клітин, які мають овальні ядра (3). Над цим шаром локалізуються прибазальний і проміжний шари (4). Вони містять декілька рядів клітин полігональної форми з великими округлими ядрами. Найбільш поверхнево бачимо декілька рядів витягнутих, зорієнтованих паралельно до поверхні, ядер, які належать плоским клітинам (5). Це поверхневий шар.

Препарат 30. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій рогівки ока.