ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Додаток З

ЕЛЕКТРОННІ МІКРОФОТОГРАФІЇ УЛЬТРАСТРУКТУРИ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ОРГАНІВ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ

Рис. 1. Сіра речовина спинного мозку:

1 - корінцеий нейроцит: а - ядро, б - нейроплазма, в - відросток:

2 - нейропіль. х7000

Рис. 2. Мієлінові нервові волокна. Нервовий стовбур:

1 - мієлінове нервове волокно: а - основний циліндр, б - мієлінова оболонка, в - шванівська оболонка; 2 - ендоневрій; 3 - периневрій. х7000

Рис. 3. Фрагмент передньої частки аденогіпофіза:

1 - соматотропоцит; 2 - тиреотропоцит; 3 - хромофобний аденоцит; 4 - фолікулярно- зірчаста клітина;

5 - гемокапіляр: а - ендотеліоциг, б - базальна мембрана, в - еритроцити в просвіті капіляра. х5000

Рис. 4. Нейрогіпофіз. Задня частка гіпофіза:

1 - термінальне закінчення аксона нейросекреторної клітини (аксовазальний синапс); 2 - гранули нейрогормона в аксоплазмі;

3 - гемокапіляр: а - ендоте- ліоцит, б - базальна мембрана. х7000

Рис. 5. Фрагмент фолікула щитоподібної залози:

1 - тироцит: а - ядро, б - цитоплазма, в - мікроворсинки; 2 - колоїд: 3 - базальна мембрана; 4 - просвіт гемокапіляра. х 15000

Рис. 6. Хромафінні клітини мозкової речовини надниркової залози:

1 - епінефроцит: а - секреторні гранули; 2 - просвіт гемокапіляра. х4000

Рис. 7. З’єднання кардіоміоцитів:

1 - вставний диск (система десмосом і нексусів); 2 - саркоплазма: а - міофібрила, б - мітохондрія. х3500

Рис. 8. Гемокапіляр соматичного типу. Кора великих півкуль:

1 - ендотелій; 2 - базальна мембрана: 3 - перицит; 4 - протоплазматичний астроцит; 5 - просвіт капіляра. х5000

Рис. 9. Кіркова речовина часточки тимуса:

1 - епітеліоретикулярпа клітина: а - ядро, б - цитоплазма, в - відросток;

2 - Т-лімфоцит. х7000

Рис. 10. Головні екзокриноцити.

Власна залоза слизової оболонки шлунка:

1 - ендотелій; 2 - базальна мембрана; 3 - перицит; 4 - протоплазматичний астроцит; 5 - просвіт капіляра. х5000

Рис. 11. Епітеліальна пластинка. Ворсинка слизової оболонки тонкої кишки:

1 - епітеліоретикулярна клітина; а - ядро, б - цитоплазма, в - відросток;

2 - Т-лімфоцит. х7000

Рис. 12. Клітина Панета. Дно крипти тонкої кишки:

1 - ядро; 2 - цитоплазма; 3 - секреторні гранули. х7000

Рис. 13. Гепатоцити в складі часточки печінки:

1 - ядро; 2 - цитоплазма; 3 - плазмолема сусідніх гепатоцитів; 4 - десмосоми; 5 - жовчний капіляр, х 12000

Рис. 14. Двоядерний гепатоцит:

1 - ядро: а - ядерце, б - каріоплазма, в - каріолема; 2 - цитоплазма:

а - мітохонлрія, б - гранулярна ендоплазматична сітка, в - гранули глікогену, х 12000

Рис. 15. Інсулоцити. Панкреатичний острівець:

1 - А-інсулоцит: а- ядро, б - цитоплазма, в - гранули гормона; 2 - В-інсулоцит: а - ядро, б - цитоплазма, в - гранули гормона: 3 - гемокапіляр: а - ендотелій, б - базальна мембрана. х 6000

Рис. 16. Респіраторний епітеліоцит - альвеолоцит І типу:

1 - альвеоцит: а - ядро, б - цитоплазматичний відросток; 2 - базатьна мембрана; 3 - цитоплазма ендотеліоцита;

4 - просвіт гемокапіляра. х 6000

Рис. 17. Аерогематичний бар’єр - стінка альвеоли:

1 - просвіт атьвеоли; 2 - просвіт гемокапіляра; 3 - цитоплазма респіраторного альвеолоцита;

4 - базальна мембрана; 5 - цитоплазма ендотеліоцита. х27000

Рис. 18. Епідермоцити базального та остистого шарів.

Епідерміс шкіри: 1 - базальний епідермоцит: а - ядро, б - цитоплазма, в - кератинові філаменти, г - десмосомн; 2 - епідермоцит остистого шару: а - ядро, б - цитоплазма. х5000

Рис. 19. Контакт подоцитів із гемокапілярами. Ниркове тільце:

1 - подоцит: а - ядро, б - тіло, в - цитотрабекула, г - цитоподії; 2 - гемокапіляр: а - ендотеліоцит, б - базальна мембрана,

в - фенестри, г - еритроцит у просвіті. х9000

Рис. 20. Фільтраційний бар’єр у складі ниркового тільця:

1 - тришарова базальна мембрана: а - світлі шари, б - темний шар; 2 - ендотелій: а - фенестри;

3 - просвіт гемокапіляра; 4 - цитотрабекула; 5 - цитоподія. х45000